10 geheime dingen die u nog niet wist over nano entiteiten

Plan om magnetische nanodeeltjes op wereldwijde schaal in onze voedselvoorziening te sproeien en te injecteren, en deze zo te besmetten. 

Het door de VN gestuurde programma stelt, dat de mensheid gedwongen zal worden geïmplanteerd met quadriljoenen kleine zend microchips.

De globalisten streven ernaar om de voedselvoorziening wereldwijd te voorzien van magnetische nanodeeltjes, die onze eetgewoonten en vaccinatiestatus controleren en besturen, als onderdeel van de ‘Great Reset’-agenda van de Nieuwe Wereldorde. Ze hebben het doel om u over te nemen.

Nano entiteiten hebben de mogelijkheid om uw brein over te nemen
En ze gaan nu op high tech! Nanotech biosensoren in de economie zijn de toekomst. Biosensoren in het rioolwater, biosensoren in de lucht, biosensoren in het voedsel, biosensoren in uw huis, biosensoren in de scholen… die u allemaal zullen scannen…

 

Nano particles to invade you and your food supply under the guise of safety

Of bekijk de video hier.

 

Het World Economic Forum (WEF) liet ons vooraf weten, dat onze voedselvoorziening begin 2020 verstoord zou raken. De veiligheidsinspectie voor gefabriceerd voedsel gaat nu hightech met nieuwe hybride micro- of nano entiteiten. Ja, u leest het goed, hybride micro/nano-entiteiten! En deze nano-entiteiten gaan niet alleen naar uw voedselvoorziening, maar ook naar farmaceutische producten, onder andere.

* Integratie van nanomaterialen in de hele voedselvoorziening
* Installatie van AI-nanomaterialen voor inspectie van gefabriceerde voedselproducten
* Hybride sondes geïnstalleerd in voedingsmiddelen die platforms in uw lichaam plaatsen
* Injecteren van nanolichamen in uw voedsel

 

nano entities in your food

 

Wat is een entiteit?

Een entiteit is iets dat een bestaan heeft. Een entiteit kan zowel materieel als immaterieel van aard zijn… zoiets als een geest. Een materiële entiteit staat gelijk aan een, al dan niet levend, object.
Kortom, ze gaan levende wezens, entiteiten van buitenaf binnenin u stoppen!

Er wordt veel gespeculeerd over wat deze entiteiten zijn. In de komende weken zullen we er enigszins vertrouwd mee raken als ze op de commerciële markt verschijnen.

Wat zijn nano entiteiten?

Voor de doeleinden van dit artikel zijn nano entiteiten: zelf-geassocieerde aggregaten, die zich groeperen om een vast raamwerk te bieden. Aggregaten zijn generatoren, die worden gebruikt in een omgeving waar geen stroom aanwezig is.

Deze entiteiten zijn niet alleen een reeks van fysieke bewakingssystemen, maar omvatten ook multidimensionale eigenschappen.

Binnenkort in uw supermarkt

Hieronder worden enkele (moeilijke) namen van entiteiten beschreven, die u binnenkort in uw plaatselijke supermarkt zult zien. Hiermee zal worden voldaan aan de belofte van het WEF om de wereldwijde voedselvoorziening volledig te verstoren!

 

Namen van entiteiten 

De ontwikkeling van nanomaterialen gaat zeer snel.
Men beweert er de problemen van voedselveiligheidsinspectie mee te kunnen oplossen, maar ook om gifstoffen in agrarische voedingsproducten op te sporen. Men concentreert zich daarbij op de allernieuwste inspectietechnieken en -methodes voor de agro-‘voedselveiligheid’, die zijn geconstrueerd met behulp van nieuwe hybride micro/nano-entiteiten, zoals: 

Moleculaire Imprinting Polymeren geïntegreerd met Quantum Dots (MIPs@QDs)

Wat is dit?
Geavanceerde hulpmiddelen voor cel beeldvorming zijn van groot belang voor de detectie, lokalisatie en het meten van moleculaire biomarkers voor infectie. Het is een nieuwe methode om quantum dots (QD’s) te coaten met polymeerschillen (in het bijzonder moleculaire bedrukte polymeren (MIP’s)), door het zichtbare licht dat door de QD’s wordt uitgezonden, te gebruiken om een ​​bewakingsplatform in zowel het voedsel als het lichaam te installeren.

 

Moleculaire Imprinting Polymeren geïntegreerd met Upconversion Lichtgevende Nano Particles (MIPs@UCNPs)

Wat is dit?
De UCNP’s zijn lichtgevende nanodeeltjes (NP’s), die zijn gedrogeerd, ja gedrogeerd, met geverfd silica, zeldzame aardionen en fluorescerende QD’s. Ze bieden een verbazingwekkende collectie voor voedsel, terwijl het zijn hele cyclus (vork, voedsel, lichaam) doorloopt, voor detectie en beeldvorming in analytische chemie, bio analytische chemie, biomedische technologie en milieuwetenschappen.

Upconversie Lichtgevende Nano Particles gecombineerd met Metaal-Organische Frameworks (UCNPs@MOFs)

Wat is dit?
Metaal-organische raamwerken (MOF’s) zijn een klasse van poreuze materialen, voorbereid door zelf-monterende metaalionen, of clusters met organische liganden. Ze kunnen worden afgestemd, dat wil zeggen, ze zijn controleerbaar. Dit betekent dat ze het vermogen hebben om dingen te reguleren, zoals het verstrekken van voedsel of voedingsproducten, om te voldoen aan internationale mandaten. Deze metaalionen vormen knooppunten, die zich aan elkaar koppelen tot zich herhalende kooi-achtige structuren, waardoor een fusie wordt gecreëerd van biologisch leven met een machine.

Magnetische Metaal-Organische Frameworks (MOFs@Fe3O4)

Wat is dit?
Nano metaal-organische raamwerken (MOF’s), die de basis vormen voor magnetische kern-mantel-nanodeeltjes (NP), zijn ontworpen voor gerichte afgifte van geneesmiddelen, opgebouwd uit een toxine, een gif dat vrijkomt uit cyanobacteriën (blauwalgen of blauwgroene algen).

Magnetische Covalente Organische Frameworks (Fe3O4@COFs)

Wat is dit?
Magnetische covalente organische raamwerken (Fe3O4@COF’s) met kern-mantel structuren werden vervaardigd bij kamertemperatuur, en gebruikt als een absorptiemiddel voor magnetische extractie van hormoon ontregelende fenolen, en voor het waarnemen van voedsel in het menselijk of dierlijk lichaam. Het synthese proces is een temperatuur gecontroleerde, omkeerbare reactie, die de geometrie, functie en oriëntatie van voedselproducten nauwkeurig regelt en controleert.

Covalent-Organische Frameworks gedopeerd met Quantum Dots (COFs@QDs)

Wat is dit?
Quantum Dot bedwelmde (denk aan dope, drugs) covalente organische raamwerken (COF’s) in een moleculair geprint netwerk (QD-gedrogeerde COFs@MIP) werden ontwikkeld voor de detectie van insecticiden in drinkwater.

 

Waar het op neerkomt…

Zodra deze systemen zijn geïntegreerd in de voedselvoorziening, kunnen verschillende beeldvorming tools worden gebruikt, om de voedselvoorziening en uw voedselconsumptie beter in de gaten te houden!

Om deze sensorische collectie aan nanodeeltjes te integreren, zijn verschillende disciplines nodig, zoals: materiaalwetenschap, nanotechnologie en analytische methodologie. Het gevolg hier van zijn hogere voedselprijzen, om de invoering van deze zogenaamde voedselveiligheidssystemen te kunnen dekken.

Eenmaal geïnstalleerd in ons voedselsysteem, kan geen enkele technologie het volledige scala aan nano entiteiten detecteren, aangezien elke technologie zijn eigen voordelen en beperkingen heeft.

Simpel gezegd, dure platformen (frameworks ofwel raamwerken) voor bewakingssystemen worden geïntegreerd in onze hele voedselvoorziening, waardoor de voedselprijzen nog meer omhoogschieten, terwijl uw toegang tot gezond voedsel kelderen zal.

Als de rijke elite gezond voedsel zou promoten, dan zouden zij organisch gekweekt voedsel promoten, en geen geïnjecteerde of gesprayde cocktail aan nanotech in onze voedselvoorziening stoppen!

 

Zie ook:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c07363

 

Bronnen:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.1c05185?

https://shepherdsheart.life/blogs/news/10-secret-things-you-didnt-know-about-nano-entities

You may also like