Sacha Stone en ITNJ (International Tribunal of Natural Justice): occulte, satanische symboliek ontmaskerd

UPDATE 21-01-2022  De symboliek van het International Tribunal of Natural Justice (ITNJ) zit vol met verwijzingen naar de Illuminati, de Jezuïeten, het Vaticaan, de zwarte adel, New Age en Vrijmetselarij.

Vertaald in het Nederlands staat ITNJ voor: Internationaal Gerecht (of Tribunaal) voor Natuurlijke Gerechtigheid, een ‘nieuwe planetaire rechtbank’, die in 2015 van start ging.

ITNJ-oprichter Sacha Stone

Neem zelf een kijkje, en wees verbaasd welke prominente figuren allemaal verbonden zijn met Sacha Stone! Opvallend is ook het gebruik van schijnbaar christelijke termen. Satan is immers een na-aper: ‘Babylon’, ‘Christuslicht’, ‘Lazarus’, ‘Nieuwe Aarde’… maar ook termen als ‘keizerlijke draak’, ‘droomtoverspreuk’, ‘soevereiniteit’, ‘graancirkels’, ‘Ashes of the G-ds’…

De ITNJ lanceerde in het voorjaar van 2018 in de Westminster Central Hall in Londen de Judicial Commission of Inquiry into Human Trafficking & Child Sex Abuse. De commissie blijft getuigenverklaringen horen van overlevenden en deskundige getuigen van over de hele wereld via virtuele online zittingen voor de rechtbank.

Is deze organisatie wel opgericht om pedocriminelen en andere elite misdadigers te berechten? Of gaat er een heel andere agenda achter het ITNJ en Humanitad schuil? Men laat een paar getuigen aan het woord, noteert alles in dikke rapporten, en vervolgens gebeurt er niets mee. Steeds meer mensen uiten daarom openlijk hun twijfels.

Sacha Stone richtte Humanitad op in 1999

De symboliek op de website, die nu offline is gehaald, spreekt voor zich. Humanitad is toegewijd aan het inspireren van tolerantie en goede wil tussen mensen van alle naties en religies. Het is ‘toegewijd aan het inluiden van een nieuw tijdperk van waarheid, transparantie en weldenkendheid’, terwijl het ‘groei inspireert in het spirituele kader’ waarbinnen we als soort functioneren.
Een nieuw tijdperk… een New Age?
Waarom maken sommigen op de foto satanische handgebaren, denkt u, zoals het handgebaar van de duivelshoorn, en de V van Victory (Overwinning), het teken van Pan de gehoornde God, onder andere.

Humanitad speelt een grote rol in de uitvoering van de VN Millennium Development Goals!

Op de ITNJ-Commissie website staat dat ze niet de VN-agenda 2021 steunen. Maar Humanitad, de moederorganisatie van het ITNJ, is wel degelijk nauw betrokken bij de uitvoering van projecten, die de VN-agenda 2021 steunen, en promoot hun agenda op hun website. Bovendien was Sacha Stone de uitvoerende producent van de Millennium Development Goals Awards, die in maart 2009 zijn gelanceerd, op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Sacha richtte het New Earth Project op

Een ‘evoluerende blauwdruk voor duurzame, soevereine en zelfbepalende gemeenschappen’, met het hoofdkantoor in de wereldberoemde NewEarth Haven in Bali.

Oprichter World Health Sovereignty Summit

Sacha is oprichter van de World Health Sovereignty Summit, met veel van ’s werelds toonaangevende voorstanders in de sector, waaronder: Robert Kennedy Jr., Del Bigtree, G. Edward Griffin, Professor Dolores Cahill, Dr. Christiane Northrup, Marla Maples, Charlene Bollinger, Dr. Rashid Buttar, Dr. Sherri Tenpenny, Andrew Wakefield, Dr. David Martin, enzovoorts.

In juni 2019, bijvoorbeeld, vond de grootste bijeenkomst van regionale koningen in de moderne geschiedenis plaats, in de NewEarth Haven in Bali, Indonesië. Ze werden vergezeld door hoogwaardigheidsbekleders en culturele leiders uit Afrika, de VS, het Midden-Oosten en Azië, evenals spirituele en multireligieuze leiders van over de hele wereld. Een historische opkomst van de Balinese Hogepriesters leidden de ceremoniële inzegeningen. Internationale frontlinie-activisten en pleitbezorgers voor mensenrechten en natuurlijke gerechtigheid, samen met rechters, wetscommissarissen, en mensen uit alle landen kwamen bijeen.

ITNJ en Humanitad and NWO and Jesuits and UN symbolism

NWO
Sacha Stone is ook nog eens de oprichter en directeur-generaal van de Natural World Organization (NWO), een intergouvernementele organisatie, die verantwoordelijkheid en transparantie in wereldwijd bestuur promoot.

Daarnaast zijn er nog tal van andere organisaties!

New Earth Media, New Earth University, World Health Sovereignty, New Earth Nation, en vast nog wel een paar. Humanitad speelt in dit alles een grote rol. En het ITNJ zou de Nieuwe Wereldorde volgens het model van de VN Agenda 21/2030 niet steunen?

Sacha is een activist, spreker in het openbaar, uitgever, schrijver, kunstenaar, toneelspeler, en filmmaker. Hij staat er om bekend om een overvloed van mooie woorden en zinsneden te gebruiken, en eigenlijk niets te zeggen. Hier zegt deze antichristelijke geest echter iets heel opmerkelijks:

“Een ander thema waar ik bij stilsta, is ‘droomspreuk’, en de noodzaak voor ieder van ons om het Zelf te actualiseren binnen de psycho-culturele en psycho-spirituele gevangenis van het tijdelijke 3D-bestaan. Een gevangenis die we hebben gebouwd, door beschaving (en generaties) vast te houden aan vals licht (afgoderij) en consequente zelfverloochening van echte soevereine expressie, dat wil zeggen: de dictaten van het geweten zoals het vloeit met de natuurlijke wet.”

Vervang ‘vals licht’ met ‘het ware Licht’ dat Jezus Christus is, en afgoderij met Christendom: het aanbidden van de Here God, de Schepper van Hemel en Aarde, en begrijp de verdraaiing. Satan wordt met recht de vader der leugen genoemd in de Bijbel.

Onderstaande video geeft je slechts een glimp van de occulte en satanische symboliek. Het zijn exact die symbolen voor een organisatie, die beweert het corrupte rechtssysteem te willen rechtzetten:

 

ITNJ Judicial Commission OCCULT satanic symbolism exposed – Part 1/2

 

ITNJ Judicial Commission OCCULT satanic symbolism exposed – Part 2/2 sacha stone

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Niet gecensureerd op YouTube?
Scroll naar beneden en zie nog meer belangrijke spelers…

 

Bron:

https://web.archive.org/web/*/https://www.humanitad.org/

You may also like