5G-straling schadelijk voor dieren

500 koeien raakten volledig in paniek door 5G-testen met nabijgelegen zendmast; 100-en vogels vielen massaal dood uit bomen door 5G experimenten; opvallend veel bijen vallen uit palmboom met 5G zendmast.

Er worden vreemde gedragsveranderingen bij koeien waargenomen… Veehouders in Friesland willen dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de volledige paniek, die dit mogelijk veroorzaakt bij koeien.

 

Ernstige onrust en paniek bij koeien

Twee keer in twee jaar tijd, raakten ruim 500 koeien van Maatschap Visser-Bakker uit Menaldum volledig in paniek. “De koeien liepen beide keren in het land en vlogen door de afrastering heen”, vertelt Dieuwke Bakker. “Het heeft ons verschillende koeien gekost. Je kunt je voorstellen dat als meer dan 500 koeien overal overheen vliegen, dit heel wat teweeg brengt!” Ook in de stal waren de koeien een aantal keren onrustig.

5G-testen met nabijgelegen zendmast

Na een poosje in het duister te hebben getast over wat de oorzaak van dit fenomeen toch mocht zijn, kwam de maatschap er via een plaatselijk installatiebedrijf achter, dat er 5G-testen werden gedaan met een nabijgelegen zendmast. “Wij achten de kans groot dat daar de oorzaak ligt.”

Afwijkend gedrag

Ook op het bedrijf van melkveehouder Freerk Abma uit Oudehorne lieten de koeien afwijkend gedrag zien. “De koeien gaan het liefst allemaal achterin de stal liggen.” Ook hij legt een verband tussen een zendmast in de buurt, waar ook testen zijn uitgevoerd met het nieuwe 5G-netwerk!

Er gebeurden ook gekke dingen, zoals met koeien in het Groningse Loppersum, waar werd getest met 5G. En daar was ook het voorval in Zwitserland, waar een complete kudde koeien zich in een ravijn stortte, toen daar werd getest met 5G.

Wordt er door onze regering wel gekeken naar de gevolgen van het nieuwe 5G-netwerk op dieren?

Koeien zijn namelijk veel gevoeliger voor straling dan mensen! De straling van het nieuwe netwerk is veel krachtiger, omdat het op een hogere frequentie werkt. Het zou goed zijn als er stevig onderzoek naar werd gedaan!

 

5G experimenten in Den Haag: honderden vogels vielen massaal dood uit bomen.

hundreds of birds die from 5G experiments 

En dan zijn er de vele vogels, die spontaan dood neervielen in een park in Den Haag, waarvan iedereen hoopte dat dit misschien een éénmalig incident zou zijn. Maar helaas!

Groot aantal dode spreeuwen

Een week na de laatste massale spreeuwensterfte in het Huijgenspark in Den Haag werden er opnieuw tientallen dode spreeuwen gevonden. De Dierenambulance sprak over zeker 150 nieuwe vogellijkjes; daarmee kwam het dodental op 297.

Nieuwe 5G mast

Ook nu weer hetzelfde verhaal: niemand heeft enig idee, wat de oorzaak kan zijn van deze plotselinge vogelsterfte… totdat je gaat kijken naar wat er precies gebeurde, juist op het moment dat die vogels dood neervielen.

Op de hoek Hoefkade staat op het dak van HS Telecenter een nieuwe 5G mast, laag op het dak, niet zichtbaar. Er werd daarmee een test gedaan, dit in verband met het Station Hollands Spoor, om te kijken hoe groot het bereik was, en of er geen nadelige schade aan apparatuur zou ontstaan op en rond het Haagse Station. Meteen erna vielen de vogels massaal dood uit de bomen.

Zeer vreemd gedrag bij eenden

En de eenden, die zwommen op het Zieken, de Van Maanenkade en Pletterijkade, doken plots allemaal tegelijk met hun kop onder water. Dit deden ze om aan de straling te kunnen ontsnappen! Sommigen wilden nog wegvliegen, maar storten neer op de straat of in de gracht. Vrijwel op hetzelfde moment dat die dieren dood neervielen, werd er in de buurt van Station Hollands Spoor getest met een 5G zendmast!

Na de invoering van 5G in Adelaide, Australië, vielen er ook vogels dood uit de lucht. Wat daarbij ook opvalt, is dat dit wel gebeurt bij bepaalde soorten, maar niet bij alle. Dit geldt wellicht ook voor andere dieren; koeien en muizen schijnen gevoeliger te zijn voor 5G dan bijvoorbeeld paarden en varkens.

Meer informatie over deze 5G-tests

Na enige nadere informatie te hebben ontvangen, bleek het volgende. De vogels, die massaal dood neervielen, zouden het slachtoffer zijn geweest van een experiment, op die dagen in Den Haag uitgevoerd, waarbij Radio Frequentie straling getest werd met een piek frequentie van 7,40 GHz.

 

5G slachtoffers: na koeien en vogels, nu ook bijen?

5G bad news for bees

In Nederland staat 5G nog in de kinderschoenen, maar nu al zijn er zoveel alarmerende tekenen aan de wand, dat dit absoluut niet verder mag gaan. Wij ontvingen berichten dat er in Zuidwest Friesland bijvoorbeeld opvallend veel bijen dood neervallen.

Het volgende alarmerende bericht kwam ooit van een alerte lezer:

“Ik woon in Zuidwest Friesland, en het is mij opgevallen dat er veel bijen op onverklaarbare wijze sterven. Heeft dit ook met 5G te maken? Het baart me nogal wat zorgen.” Dit gebied ligt natuurlijk aardig in de richting van Sneek, waarvan we weten dat ze daar volop bezig zijn met het 5G netwerk. En als 5G inderdaad ook een dodelijk effect heeft op bijen, dan ziet het er nog somberder uit voor de voedselvoorziening op deze wereld dan die al is.

 

WATCH: Bees dying under 5G poles

En dat het zeker geen verbeelding is, bewijst deze gepubliceerde YouTube video van iemand uit Californië, die filmt onder een 5G zendmast in een palmboom, en daar, onder die boom, opvallend veel dode bijen aantreft.

Wat tot nu toe opvallend is, is dat zodra er ergens 5G getest wordt, er dieren spontaan dood neervallen, of op z’n minst zeer angstig en onrustig reageren. Nog opvallender is, dat het dan vaak gaat om één bepaald soort vogels, of knaagdieren, of vissen, etc. Je kunt je misschien afvragen, ‘Waarom vallen dan niet allerlei soorten vogels uit de lucht?’

Nu weet men, dat ze in staat zijn om van elke diersoort het trillingsgetal te kennen, wat resoneert met elektriciteit, met lading. Bijvoorbeeld, een elektrische luizenkam werkt alleen op luizen die worden geëlektrocuteerd, en bijvoorbeeld niet op de vlooien van uw kat. Een wetenschapper bevestigde, dat de luizenkam alleen het trillingsgetal van de luis uitzendt. En daar lijkt het met het testen van 5G ook wel een beetje op.

 

Bronnen:

https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-in-paniek-mogelijk-door-testen-5g-netwerk/

https://jdreport.com/5g-experimenten-den-haag-honderden-vogels-vallen-massaal-dood-uit-de-bomen/

https://jdreport.com/5g-slachtoffers-na-vogels-koeien-en-muizen-nu-ook-bijen/

You may also like