Lijkwade van Turijn ontmaskerd! Een schilderij of Gods visitekaartje?

Bewijs dat de lijkwade van Turijn authentiek is. De afbeelding van Jezus van Nazareth op het oude doek is feitelijk een fotonegatief van een bovennatuurlijke gebeurtenis. 

Deze ontdekking ontzette de wetenschappelijke gemeenschap!

 

Een schilderij of Gods visitekaartje?

Wat zeker is, is dat het geen schilderij is, geen foto, en ook niet door de hand van een mens tot stand is gebracht. Het is niet ontstaan door branden, niet door ingraveren, noch door wrijving. Het breekt elke natuurwet. Als het dit alles niet is, wat is het dan wel?

Is het een natuurlijk of bovennatuurlijk ontstane afbeelding?

De lijkwade of het doodskleed heeft een onafgebroken, vastgelegde ‘film’ met 3D informatie op het doek. Dit is uniek! Het is onmogelijk dat iemand op die manier kan ‘schilderen’; het bestaat eenvoudig niet.

Velen vragen zich af:

Is de lijkwade van Turijn echt of een uitgebreide hoax?
Hoe heeft de afbeelding zich op de lijkwade kunnen vormen?
Wie is de man op de lijkwade?
Hoe oud is de lijkwade?
Waarom is het bloed op de lijkwade al die tijd rood gebleven?

Katholieken bewaren het als een relikwie: een afgod

Zij hebben het zorgvuldig bewaard toen men het in handen kreeg in de Middeleeuwen, met het doel om later de echtheid ervan te ontkrachten. En ze hebben er veel aan gedaan om het bewijsmateriaal te ontkrachten. Volgens hen zou de lijkwade van Turijn Middeleeuws zijn. Om dit te ‘bewijzen’, ontving het laboratorium van Oxford anoniem een miljoen pond voor het maken van vervalsingen.

Hoewel hun bedrog van de koolstofdatering werd ontmaskerd, was het kwaad geschied. Het was de grootste wetenschappelijke misdaad van de twintigste eeuw.

Een van de meest mysterieuze voorwerpen

Dit linnen doek is de enige in de wereld, waarop we een afdruk van een lichaam kunnen zien, een lichaam dat in het doek gewikkeld was. Te zien is een gefolterde dode man, die volgens medische studies een werkelijke foltering heeft ondergaan. Het bloed op het doek is echt en de bloedgroep zeer zeldzaam. De persoon op het doek heeft geleden volgens de details in het evangelie. Het doek heeft geen kenmerken van lichaamsafbraak.

Wetenschappers kunnen zien aan de afbeelding op het doek, dat het lichaam plotseling begon te zweven tijdens de gebeurtenis, de opstanding. Op dat moment stopte tijd en ruimte, en is er een totale ruimte-tijd instorting voor een ogenblik. Er was een ‘explosie’, die niet beschreven kan worden, en dat is wat we zien op de lijkwade.

Ontdek het samen met L.A. Marzulli, terwijl we twee van ’s werelds toonaangevende experts op het gebied van de lijkwade interviewen, Dame Isabel Piczek en Barry Schwortz. Na het kijken ben je het er misschien mee eens dat de lijkwade Gods visitekaartje is.

 

Shroud of Turin unmasked! HD (short version with L.A. Marzulli)

Of bekijk de video hier.

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Opstanding en de lijkwade van Turijn

Diepgaand onderzoek heeft aangetoond, dat de lijkwade een afdruk van een bovennatuurlijke gebeurtenis heeft nagelaten: de opstanding van Jezus Christus. Dus, laat me je aanmoedigen om het bewijs van de opstanding van Yeshua te onderzoeken, omdat het er is.

 

De volgende video is Nederlands ingesproken:

WATCH: THE SHROUD OF TURIN UNMASKED | DUTCH SPOKEN

 

Menselijke verklaringen voor het vrijkomen van energie

Sommigen, die geloven in de echtheid van de lijkwade, geloven dat de afbeelding ontstaan is door de energie die vrijkwam op het moment van de opstanding van Jezus, Yeshua. Zij ondersteunen hun theorie onder meer door te wijzen op in 1992 ontdekte röntgenachtige afbeeldingen van tanden en vingerkootjes. Ook verwijst men naar afdrukken, die gevonden zijn in en rondom Hiroshima, na ontploffing van de atoombom. Door de grote hoeveelheid energie, die bij deze ontploffing vrijkwam, zijn sommige schaduwen op de weg of op muren ‘gebrand’. Een dergelijk proces zou dan een verklaring kunnen zijn voor de afdruk op de lijkwade. En enkelen beweren, dat de afbeelding alleen nagemaakt kan worden door middel van laserlicht, een technologie die in de Middeleeuwen nog niet eens bekend was.

 

De ontkrachting van de authenticiteit van de lijkwade

Verschillende getuigen, waaronder bekende wetenschappers, hebben geprobeerd op de vragen antwoord te geven. Amerikaanse wetenschapsfotograaf Barrie Schwortz was lid van het team STURP (Shroud of Turin Research Project) in 1978. Hij heeft maar liefst 32 jaar lang de lijkwade onderzocht! Het heeft hem ervan overtuigd, dat dit mysterieuze doek, met verbazingwekkende wetenschappelijke eigenschappen, inderdaad het doek is, dat het lichaam van Jezus van Nazareth heeft omhuld na Zijn dood aan het kruis.

In oktober 1981 publiceerden de leden van STURP, een team van dertig wetenschappers, op een symposium de resultaten van hun onderzoek:

“We kunnen op dit ogenblik besluiten dat de beeltenis op de lijkwade die van een echte gegeselde en gekruisigde man is. Het gaat niet om het werk van een kunstenaar. De bloedvlekken bevatten hemoglobine, en geven ook een positief resultaat op albuminetesten.”

 

Men was niet blij met deze uitslag!

Want na het symposium wilde men de lijkwade gaan dateren met behulp van de koolstofmethode. Van wie dit initiatief uitging, en met welke bedoeling, was een mysterie. Maar toen een Katholiek, kardinaal Ballestrero, de aartsbisschop van Turijn, op 13 oktober 1988 bekendmaakte, dat het onderzoek met de koolstofmethode uitwees, dat het kleed uit de Middeleeuwen dateerde, fronsten velen, die op de hoogte waren van de formidabele ontdekkingen die kort tevoren door STURP gedaan waren, dan ook verbaasd de wenkbrauwen!

Merkwaardig genoeg waren de geleerden van STURP volledig buitengesloten van deze ene dateringsmethode proef, om het geheel te ontkrachten. De machines waren perfect; het waren de mensen die ze bedienden, die niet deugden!

Triomf van de vervalsers:

Hall, Tite en Hedges tijdens hun persconferentie van 14 oktober 1988, zaten vóór het bord waarop de vermeende datum van de lijkwade geschreven was… met een spottend uitroepteken erachteraan.

1260-1390! Hall, Tite en Hedges on October 14, 1988, with false data about Shroud of Turin

Zegt hun lichaamstaal en zeggen hun ogen al niet genoeg?

Vervolgens lazen twee miljoen Britten in de Evening Standard een grote krantenkop:

‘Lijkwade van Turijn is vervalsing’. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje! Vanaf dat ogenblik werd elke vertraging in de publicatie van de resultaten door het grote publiek gezien als een poging van de Katholieke kerk, om de waarheid verborgen te houden. Op dat ogenblik is er nog altijd geen wetenschappelijk verslag gepubliceerd. De pauselijke bewaarder van de lijkwade uitte toen het volgende ongepast commentaar: “Ik denk niet dat het hier een zaak van wereldwijd belang betreft. Als ik een rondschrijven over de H. Lijkwade aan de bisschoppen zou rich­ten, zouden ze denken dat ik tijd op overschot heb”.
En elk spoor van hun gebruikte monsters blijkt door het onderzoek volledig vernietigd te zijn.

De paus en de zijnen hebben dus geprobeerd, op meerdere manieren, om letterlijk heel veel mogelijkheden voor de wetenschap te elimineren. Het bewijs van de grootste gebeurtenis in de geschiedenis: de opstanding van Jezus van Nazareth, de Zoon van God. Hij leeft!

 

Commentaar:

Ik vind dit echt geweldig! Mensen hebben ongeveer duizend jaar geprobeerd te bewijzen, dat de lijkwade nep is, en ikzelf heb me er tot voor kort altijd over verwonderd of het echt was.

Op een gegeven moment, begin 2020, toen ik nog onderdeel was van de EEM, vroeg ik ‘profeet’ Benjamin Cousijnsen, of hij wist of de lijkwade van Turijn echt was. Zijn antwoord per email was kortweg ‘Nee’, of ‘Nee, het is vals of nep’. Dat was het enige wat hij te zeggen had, en op deze man vertrouwt momenteel een 17-tal mensen, aan wie – zoals Benjamin beloofd heeft – zal worden duidelijk gemaakt door hemzelf, wanneer het zover is dat de Rapture echt gaat plaatvinden… maar dan alleen aan degenen, zei hij, die de Heer aan hem duidelijk zal maken tegen die tijd. Ik vraag me werkelijk ernstig af welke Heer hij dient, gezien het niet de eerste keer zijn zou, dat hij er volkomen naast zat. Samen met hem hadden velen het mis, van wie hij het mogelijk heeft gekopieerd destijds in 2012.

 

Bron:

https://shofarblastblog.wordpress.com/2016/03/17/resurrection-and-the-shroud-of-turin/

You may also like