Hoe de Illuminati mensen programmeren: Brain Wave programmering

Wat is hersengolfprogrammering? Hoe worden verschillende hersengolfstaten opgewekt door de trainers? En enkele suggesties voor hulpverleners.

Eindtijdnieuws.com
29 november 2022

 

De Illuminati: Hoe de sekte mensen programmeert 

door ‘Svali’

Hoofdstuk zes: Brain Wave programmering ofwel hersengolfprogrammering

In dit hoofdstuk ga ik in op hersengolfprogrammering. Hersengolfprogrammering hangt, net als elke andere programmering, af van verschillende factoren.

Deze omvatten: het vermogen van het kind om te dissociëren; de regio van het land, of in welk land het kind opgroeit; het vaardigheidsniveau van de trainers met wie het kind contact heeft; beschikbare fysieke middelen en apparatuur. Er is niet één ‘recept’ dat bij iedereen past, en het zou belachelijk zijn om te stellen dat alle mensen, die hersengolven programmeren, dat op dezelfde manier doen. Steeds meer programmeurs praten met elkaar, delen kennis via het internet, zowel nationaal als internationaal, en delen zowel successen als mislukkingen. Er is echter niet één gestandaardiseerde methode voor hersengolfprogrammering. Het wordt vaak beïnvloed door het kind zelf, en door de grillen van de trainer. Verschillende (Illuminati) groepen zouden de systemen (kinderen) anders kunnen organiseren, of proberen verschillende effecten te bereiken.

 

Wat is hersengolfprogrammering?

Eenvoudig gezegd houdt hersengolfprogrammering in, dat je een jong kind in een diepe trance of trancetoestand brengt, waar het kind dan leert om zich te dissociëren in een bepaald hersengolfpatroon. Dit is een complexe vaardigheid, en niet alle kinderen kunnen dit bereiken. Het doel is, dat het kind bijvoorbeeld een consistente deltatoestand bereikt, waarbij delta hersengolven te zien zijn op het EEG (Elektro-Encefalogram of hersenfilmpje), dat met elektroden in de hoofdhuid aan het hoofd van het kind is bevestigd. Gewoonlijk werken in de beginfase twee of zelfs drie trainers aan één kind. De één zal het kind ‘voorbereiden’, door een hypnotisch middel te gebruiken om een trancetoestand op te wekken. Zij zullen ook de elektroden op het hoofd hebben geplaatst volgens een verkorte versie van de methode, die in de traditionele ziekenhuisomgeving wordt gebruikt. Als de deltatoestand wordt opgewekt, worden bijvoorbeeld alleen de elektroden geplaatst, die nodig zijn om de deltagolven op te vangen. Dit is om tijd te besparen.

Het voorbereide kind ligt op een ‘trainerstafel’, en is vrij ontspannen

Het gemiddelde kind is ongeveer acht jaar oud, wanneer hiermee wordt begonnen, aangezien de hersenschors en de neurologische ontwikkeling op jongere leeftijd nog niet ver genoeg gevorderd zijn. In het verleden werd het zonder succes op jongere leeftijd uitgeprobeerd. Deze praktijk werd gestaakt, vanwege de neurologische schade en het ‘niet oppikken’, wat de trainers zagen.
De niet-voorbereidende trainer laat het kind vervolgens precies weten, wat hij verwacht: dat het kind een speciale toestand zal bereiken, de zogenaamde ‘deltatoestand’. De trainer vertelt het kind, terwijl het in trance is, dat het zal weten wanneer het die toestand bereikt door de metingen van de elektroden.

De trainer vertelt de alter ego van het kind dat is opgeroepen…

om een ‘voorbeeld’ of ‘sjabloon’ of bouwsteen te zijn voor het nieuwe systeem, en dat delta ‘goed’ is. Hij zal dit keer op keer benadrukken! Het kind krijgt dan een schok, om zijn ontvankelijkheid voor het leren te vergroten. Dit wekt het kind ook op uit zijn gedrogeerde toestand, en hij of zij zal dan alerter zijn. Hij zal de trainer willen behagen. De trainer vertelt het kind, dat hij wil dat hij bepaalde mentale oefeningen uitvoert. Hij zal het kind daarna terugteloefeningen (achterwaarts tellen) geven, die gebruikt worden om hem te helpen diepere trancetoestanden te bereiken. Andere verbale aanwijzingen om in trance te raken, kunnen worden gegeven. Wanneer de voorbereidende of technische trainer deltagolfvormen ziet, zal hij (of zij) de verbale trainer een signaal geven met een handbeweging. De verbale of onderwijzende trainer zal het kind onmiddellijk belonen, door te zeggen: “Goed zo, je bent nu in delta”. De trainer zal het kind strelen en zeggen, dat het goed bezig is. Als het kind uit de deltatoestand stuitert, zal de verbale trainer onmiddellijk hard worden, en het kind als straf een schok toedienen. Het kind wordt verteld, dat het de delta heeft verlaten (wat ‘goed’ is) en er weer in moet gaan.

De inductie, het tellen, wordt herhaald, totdat de deltatoestand weer wordt gezien, waarna het kind herhaaldelijk wordt beloond voor het binnengaan en vervolgens steeds langer in deze toestand blijven. De trainers gebruiken biofeedback principes, om het kind te leren consequent in een hersengolfpatroon te komen. Wanneer het sjabloon consequent in het delta-patroon kan blijven, wordt het beloond. Dit zal verscheidene maanden duren.

De trainers zullen nu een sjabloon hebben, dat altijd in de deltatoestand blijft…

en dat zij kunnen gaan splitsen en gebruiken, als basis voor de vorming van een nieuw systeem binnenin. Ze zullen dit doen met behulp van drugs, hypnose en trauma. Het nieuw gecreëerde systeem zal deltagolven registreren op een EEG, wanneer het correct gebeurt. Het nieuwe systeem wordt geleerd, wat delta betekent. De trainers zullen vaak een aanwijzing, of delta (driehoek) symbool op een projector overhead laten knipperen (flashen), en de delta inprenting ‘inslijpen’ (bij het kind). Zij dragen gewaden met delta tekens erop, en kleden de proefpersoon in kleding of gewaden met het delta teken. Ze zullen de alter ego’s onder hypnose leren, wat delta’s doen, hoe ze handelen. Ze zullen hen belonen als ze voldoen, en hen een schok geven, of anderszins traumatiseren, als ze zich niet als ‘delta’s’ gedragen. Ze zullen delta banen krijgen. Ze zullen naar hoogfrequente of hoogfrequentie-films kijken, die deltafuncties laten zien. Zij kunnen een computerachtige structuur inbouwen, om het systeem vast te houden. En zij kunnen beelden tonen van de organisatie ervan, terwijl het subject (kind) in diepe trance is, na het creëren van een schone lei door trauma.

Dit zijn enkele voorbeelden van hoe delta-programmering kan worden opgewekt.

Andere hersengolfstaten worden op soortgelijke wijze opgewekt

Zij zullen vaak worden gevormd uit sjablonen (voorbeelden), die extreem jonge innerlijke kind alter ego’s zijn, die afsplitsingen kunnen zijn van kernsplitsingen, als basis voor de programmering.

 

Veel gebruikte hersengolfstaten zijn:

Alfa

Dit is de gemakkelijkst bereikbare hersengolfstaat, en omvat ook zowel de jongste als de gemakkelijkst bereikbare alter ego’s in het hele systeem. Jonge kinderen hebben lange perioden van alfa-activiteit, en moeten worden getraind om gedurende lange perioden andere hersengolfstaten binnen te gaan. Toegangsprogrammering van het systeem, toegangscodes, en seksuele alter ego’s, worden vaak in alfa geplaatst, dat in sommige systemen ook rood gecodeerd kan zijn.

Bèta

Dit is de volgende gemakkelijkst bereikbare toestand, en wordt vaak geassocieerd met agressieve impulsen. De bèta-staat bevat vaak cultusbeschermers, innerlijke strijders, en militaire systemen. Zij kunnen een blauwe kleurcode hebben.

Gamma

Dit bevat vaak extreem cultusgetrouwe alter ego’s, en bevat meer emotie dan de andere staten of toestanden, behalve alfa. In dit systeem is vaak een zelfmoordprogramma aangebracht, omdat deze alter ego’s liever sterven dan hun ‘familie’ verlaten. Dit systeem kan in het bezit zijn van leerprogramma’s, omdat zij gemakkelijk uit het hoofd leren. Verschillende alter ego’s in dit systeem kunnen meerdere talen spreken, want de Illuminati programmeren graag in meervoudige talen, met maximaal acht talen, zowel moderne als oude.

Delta

Dit is een van de meer cognitieve hersengolven, en zal vaak sterk gedissocieerd zijn. Het kan ook de ‘heersende’ of controlerende toestand zijn over de andere hersengolfsystemen. Vaak wordt de deltatoestand van binnen geconfigureerd als een computer. En de delta alter ego’s hebben emotieloze, vlakke alters met fotografische herinneringen. Zij kunnen de meeste cognitieve herinneringen bevatten voor de andere systemen, vooral als er uitgebreid geheugenverlies werd geprogrammeerd.
Deltastaat kan tot drie trainingsniveaus hebben: delta 1, delta 2 en delta 3, die ook verband houden met de veiligheidstoegang, die binnen de sekte is toegestaan, dat wil zeggen, toegang tot zeer vertrouwelijke informatie! Gedragswetenschappelijke programmering kan door dit systeem worden vastgehouden. Interne programmeurs, zelfvernietigende, psychotische en vernietigende programmering, en andere strafprogrammeringen, om toegang van buitenaf of innerlijke toegang tot de systemen te voorkomen, kunnen in delta systemen worden ondergebracht. Het kan ook een kleurcode van oranje/blauw/paars zijn, en zal ook vaak de toegang zijn tot hogere systemen, zoals juwelen of interne adviseurs, binnenin.

Epsilon

Dit is vaak een ‘verborgen systeem’, en kan CIA-programma’s en regeringsprogramma’s op hoog niveau bevatten. Liquidatie programmering kan in dit systeem zitten, of in het bèta systeem, afhankelijk van de trainer. Geheime operaties, koerier operaties, het leren volgen van een subject, of ‘een tag aanmaken’, vermommingen, het ontsnappen uit moeilijke situaties, kunnen worden behandeld door dit systeem, dat zichzelf ziet als een kameleon. Het kan een bruine kleurcode hebben.

 

Phi/Theta/Omega programmering

Dit vertegenwoordigt negatieve spirituele programmering. Dit zijn de ‘duistere’ rituele alter ego’s, die deelnemen aan bloedrituelen, offers en ceremonies. Innerlijke heksen, tovenaars, zieners, helderzienden, lezers en occulte beoefenaars worden in dit systeem (kind) geplaatst, dat een sterk ontwikkelde rechter hersenhelft en diepe trance vermogens heeft. Zij worden vaak zwart gecodeerd.

Dit is een overzicht van enkele van de meer voorkomende hersengolfsystemen. Het wordt vaak binnen een aantal jaren geplaatst, waarbij de leeftijd van 8 tot 21 jaar de belangrijkste periode is, met van tijd tot tijd een versterking van de programmering.

 

Suggesties

Hersengolfprogrammering is een zeer complexe vorm van programmering, die automatisch geheugenverlies en communicatiebarrières tussen de verschillende hersengolfstaten creëert. Dit zal ook worden versterkt door schokken en straffen, om de ‘degradatie’, of het ongedaan maken ervan, te voorkomen! Innerlijke systeemcontroleurs en programmeurs (alter ego’s) zullen ook werken om de programmering te versterken, vooral ’s nachts, wanneer de persoon (fysiek) slaapt.

Alle hersengolfsystemen hebben systeemcontroleurs…

gewoonlijk in een groep van drie. De Illuminati houden van triades (groepjes van drie), als zijnde het ‘mystieke’ en meest stabiele getal! Zij geloven, dat systemen gebouwd op drie-eenheden extreem sterk en onbreekbaar zijn, en zullen vaak in drieën programmeren: drie back-ups, drie systeemcontroleurs, enzovoort. Zij zijn er, – ze moeten wel – want de trainers hebben hen daar geplaatst, om met hen te communiceren en naar buiten toe verantwoording af te leggen, en zullen vaak volledige kennis hebben van hun eigen systeem. Zij zullen ook vrij vlak zijn, en gedissocieerd van de kennis van hun eigen pijn, of het misbruik dat deze heeft veroorzaakt. Dit is een afstandsmechanisme, en de overleving van de persoon hing af van het vermogen van zijn controleur om dit ooit te doen. Ze zullen vaak behoorlijk vijandig zijn, en zeer onwillig om naar hun eigen misbruik te kijken; ze zullen verontwaardigd worden bij het idee, en beweren dat ze cognitief zijn, en ‘boven’ het misbruik staan… een andere leugen, die hun misbruikers hen hebben verteld.

Tijd, geduld, en uitzoeken wat hun behoeften zijn

Luisteren naar hun geuite frustraties; hen wijzen op de realiteit, bijvoorbeeld: de controleurs, en alle onderdelen, zijn aan elkaar gerelateerd, maken deel uit van dezelfde persoon, en allen werden misbruikt, ook al waren ze in staat zich te distantiëren van hun pijn; en proberen hen te helpen hun behoeften aan erkenning, aanvaarding en goedkeuring te bevredigen. Dit zal hen in staat stellen om hun eerdere loyaliteit in twijfel te trekken. Deze systemen worden vaak gedreven door angst: angst voor straf; angst voor herinnering (zij waren vaak de meest gemartelde systemen in de overlevende, en hen werd geheugenverlies beloofd in ruil voor voortdurende medewerking). Hun angsten zijn reëel, en moeten worden aangehoord en gerespecteerd, want verbrijzeling programmering en flood programmering zijn reële bedreigingen voor de overlevende, en kunnen de functionaliteit aantasten.

Flood programmering

Flood programming of overspoeling programmerig is een maatregel, die werd ingevoerd om een systeem te straffen, wanneer de innerlijke programmering ervan zou kunnen verslechteren, of wanneer toegang wordt verleend aan een onbevoegd persoon, intern of extern. Het houdt in, dat de fragmenten, die zeer traumatische herinneringen vasthouden, zowel emotioneel als fysiek, naar de voorgrond worden geduwd, waar de persoon wordt ‘overspoeld’ met een golf na golf aan herinneringen! Als dit wordt uitgelokt, – en dat gebeurt vaak als de overlevende in therapie is – moet de eerste prioriteit zijn om de herinneringen af te remmen! Dit kan betekenen, dat je probeert te redeneren met innerlijke controleurs of delta’s, die de overstroming toestaan; zij moeten weten dat als de voorste, of voorheen amnesische (vergeetachtige) alter ego’s weer naar beneden gaan, of door de traumatisering opnieuw uiteenvallen, dit alle systemen zal verzwakken. 

Voorbeelden van mogelijke veranderingen

Onderhandel met hen. Gebed zal helpen in deze situatie; fysieke veiligheid, inclusief klinische therapie, kan nodig zijn als overspoeling of verbrijzeling worden geactiveerd. Zelfmoordprogrammering is vaak ingevoerd in beide types. En externe fysieke veiligheid zal van het grootste belang zijn voor de overlevende, met veel verantwoording van buitenaf bij het ongedaan maken van deze intense programmeringsreeksen! Frequente realiteitsoriëntatie; het uitleggen van nieuwe, betere banen kan helpen.

Het ongedaan maken van hersengolfprogrammering zou idealiter alleen moeten gebeuren met veel veilige externe steun, wat extra therapiesessies kan inhouden; ziekenhuisopname, wanneer programmeringen, die verlies van functionaliteit of zelfmoord kunnen veroorzaken, worden geactiveerd; en zou gericht moeten zijn op het vergroten van interne communicatie en samenwerking. De banen van alter ego’s kunnen worden veranderd, van innerlijke programmeurs naar innerlijke deprogrammeurs; van innerlijke verbrijzelaars of straffers naar interne beschermers; aan interne verslaggevers, die verslag uitbrengen aan de sekte, kan in plaats daarvan worden gevraagd om intern te rapporteren over wat het lichaam doet, en het veilig te houden.

Dit zijn voorbeelden van mogelijke veranderingen. Maak vrienden met systeemcontroleurs, want zij kunnen sterke helpers worden, en zullen met de therapeut samenwerken om de dingen veilig te houden voor de overlevende.

 

Note: Het voorgaande hoofdstuk heb ik overgeslagen met vertalen, maar u kunt het hier vinden en indien nodig zelf online vertalen:

Chapter Five: Colors, Metals and Jewel Programming

 

Bron:

Chapter Six: Brain Wave Programming

You may also like