Chinese viroloog over Coronavirus doofpot vluchtte voor haar leven

Chinese viroloog beschuldigt Beijing en machthebbers van de Coronavirus doofpot. Deze dappere klokkenluider vluchtte uit Hong Kong naar de VS: ‘Ik weet hoe ze klokkenluiders behandelen’. De autoriteiten zaten haar op de hielen, maar ze wist op tijd het vliegtuig te halen. 

Dr. Li Meng-Yan is een Chinese viroloog, die in april 2020 wist onder te duiken in de Verenigde Staten. Vanuit een geheim schuiladres deed ze een boekje open over de Chinese overheid, het beleid tegen Corona, en de origine van het man-made ‘virus’ ofwel biowapen.

Twee keuzes: mond houden of de waarheid vertellen.

Dr. Li koos voor het laatste, omdat zij dit niet op haar geweten wilde hebben, wat betekende dat ze het land moest ontvluchten. Want China staat erom bekend dat ze mensen ‘laat verdwijnen’. Ondergedoken in de VS deelt ze haar bevindingen over de oorsprong van het virus.
“Ik heb duidelijk vastgesteld, dat het virus afkomstig was van een militair lab van de Communistische Partij. De Wuhan markt werd slechts gebruikt om de aandacht af te leiden.”

In eerste instantie meldde ze de misstanden aan haar leidinggevenden.

Uiteraard deden die er niks mee, want ook zij wisten dat ze maar beter hun mond kunnen houden. Iedere vorm van mogelijke betrokkenheid bij dit soort dingen kan je, naast je baan, ook je leven kosten in China!
“Ik wist: als ik me uitspreek, kan ik zo verdwijnen… Ik kon ieder moment verdwijnen. Zelfs mijn naam zou niet meer bestaan!”
China ontkent haar bestaan, en beweert dat ze haar helemaal niet kennen.

De Wuhan markt, waar het virus zou zijn vrijgekomen, was slechts een rookgordijn om de wereld te misleiden.

Dr. Li heeft de bewijzen dat China wist dat het virus bestond, al lang voordat het beweerde op de hoogte te zijn van het Coronavirus. Ook heeft zij bewijzen, dat het de Chinese regering bekend was, wat er gebeurd was en waardoor het virus zich ineens kon verspreiden. De Wuhan markt, waar het virus zou zijn vrijgekomen volgens de Chinese overheid, was slechts een ‘cover-up’, zei Li. ‘De natte markt van Wuhan werd alleen gebruikt als lokaas. Alles is in het werk gesteld om de ware toedracht in de doofpot te stoppen!’ Het virus werd dus met bewuste bedoelingen losgelaten vanuit het militaire lab.

Cyberaanvallen

De jong ogende arts vertelt verder dat, sinds ze haar land ontvluchtte, de regering haar reputatie stelselmatig probeert te vernietigen. Bovendien worden er cyberaanvallen tegen haar ingezet, met de bedoeling haar wetenschappelijk, maar ook als mens, ‘uit te wissen’.
Het vroege onderzoek naar het virus dat Dr. Li aan het uitvoeren was, werd genegeerd door haar leidinggevenden, onder wie vooraanstaande experts! In het lab, waaraan zij verbonden was, kent inmiddels niemand haar (meer). Haar naam komt niet meer voor op de lijst van medewerkers of onderzoekers.

 

Hong Kong scientist claiming China ‘covered up’ Coronavirus data speaks out

 

Nooit meer terug…

Li verklaarde bevreesd te zijn nooit meer terug te kunnen naar haar vaderland, haar familie, haar man en ook vrienden en collega’s van de universiteit. Ook zij allen zouden sinds haar plotselinge vlucht onder druk te zijn gezet. Dr. Li-Meng Yang verklaarde, dat het laboratorium waar zij werkte de status had van ‘referentielaboratorium’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), gespecialiseerd in griepvirussen en pandemieën: een WHO-lab, zoals we die ook in Nederland en andere Europese landen kennen.

 

Dood Chinese oogarts en klokkenluider, Li Wenliang (34)

Een andere klokkenluider moest het met zijn leven bekopen. De Chinese oogarts Li Wenliang meldde eind december 2019 reeds op Weibo (het Chinese Twitter), dat zeven patiënten in het Wuhan Central Hospital waren opgenomen met een mogelijk gevaarlijk virus, dat op SARS leek.

Chinese whistleblower Li Wenliang dies at age 34

Vier dagen, nadat zijn melding door derden in een bredere kring werd gedeeld, werd Li Wenliang door de lokale politie van Wuhan ondervraagd. Hij werd daar niet geloofd door zijn ondervragers, onder wie ook vertegenwoordigers van de Chinese Communistische Partij. Hem werd zelfs de les gelezen voor het verspreiden van ‘valse informatie’ en het ‘ernstig verstoren van de sociale orde’. ‘Wat hij had beweerd was niet waar, waren leugen, verzinsels’, werd hem verteld! Hij zou zelfs gedwongen zijn een verklaring te ondertekenen, waarin hij zijn ‘leugens’ zou moeten toegegeven. Niet lang daarna overleed deze arts zelf aan het biowapen, het virus dat nooit geïsoleerd werd, eenvoudig omdat het geen natuurlijk virus is.

 

Commentaar, bedoeld om de leugen aan het licht te brengen

Het volgende wil ik graag onder de aandacht brengen, omdat ikzelf onbewust schuldig was aan het verspreiden van valse informatie over dit onderwerp, onder andere op de Radio van de betreffende ministry, zogenaamd goedgekeurd door de Heer zelf, maar in feite goedgekeurd door een ‘profeet’.
Vóórdat deze Coronavirus ‘wetenschap’ eind januari 2020 als eerste met het team werd gedeeld, werd ik telefonisch door deze twee ‘profeten’ opgebeld, omdat ze recentelijk iets hadden ontdekt en dat de Heer zelf dit hen zou hebben geopenbaard en/of bevestigd. Beste mensen, nu weet ik dat het een leugen was, en ik wil dit ook niet op mijn geweten hebben.
Zij beweerden namelijk, dat het virus was verspreid door dieren, zoals vleermuizen en andere wilde dieren, op de natte markt van Wuhan; daar kon het zich verder verspreiden van dier op dier en van dier op mens, door het te eten ervan onder andere. Ook dit laatste was dus een leugen.
Een paar dagen later in diezelfde week, zou de Heer nog meer dingen over het Coronavirus aan deze ‘profeet’ hebben geopenbaard, namelijk, dat achter het virus de Illuminati zit: juist zij hadden stappen ondernomen om dieren met opzet in te spuiten met het virus, zoals vleermuizen en andere wilde dieren. Dit is echter maar een halve waarheid, en een halve waarheid is nog steeds een leugen. 1. Het virus werd namelijk helemaal niet in dieren ingespoten, en 2. Het virus werd losgelaten in de stad Wuhan, daar waar de uitbraak begon, mede na de aanleg van 5G in die stad.

Het is inmiddels aan het licht gekomen, dat er wereldwijd verschillende virusdeeltjes werden ingezet, namelijk in: Noord-Amerika vanuit het ‘new Plum Island’, vanuit Ecuador, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Afrika.

En zo brengt de Heer stukje bij beetje steeds meer dingen onder mijn aandacht, die al eerder online bekend waren, of van geen kant kloppen, verdraaid zijn, van het internet geplukt zijn, of voor een gedeelte waar zijn, en zelfs ‘boodschappen’ waar later weer een andere leugen aan vastgeknoopt werd, om toch maar niet door de mand te vallen…

Ik vind het triest voor het team dat voorgelogen wordt met een ‘openbaring van de Heer’, dat als het ergste voorbij is, in termen van het virus, dat de Illuminati pas dan het vaccin of de medicatie zullen bedenken, die ze al voor een lange tijd in hun bezit hebben.
Wij weten echter dat het vaccin, reeds uitgebracht in 2020, voor nog veel meer doden zal gaan zorgen dan voorheen, en dat de Illuminati er wel voor zal zorgen dat ook de Coronamaatregelen tot gevolg zullen hebben, dat er in 2021 nog meer doden zullen vallen dan het jaar daarvoor. Denk alleen al aan de enorme stijging van het aantal zelfmoorden van jongeren, die geen toekomst meer zien, bedrijven die failliet gaan, mensen die hun baan verliezen, lege schappen in de winkels… De Illuminati zal echter de ernstiger wordende pandemie in 2021 toeschrijven aan het muteren van het virus, het zich niet houden aan de Coronamaatregelen, de demonstranten, de andersdenkenden, enzovoorts.

 

Bronnen:

https://www.foxnews.com/world/chinese-virologist-coronavirus-cover-up-flee-hong-kong-whistleblower

https://www.meerovermedisch.nl/article/coronavirus-in-chinese-doofpot/

You may also like