Opname droom – Rapture droom | Kernbom en bevestigingsdroom

‘Mijn naam is Marcella. Ik heb God verteld dat als Hij mij ooit een Rapture droom zou geven, ik die met de mensen zou delen…’

Eindtijdnieuws.com
6 april 2022

 

Marcella wilde haar recente droom graag delen met de wereld, omdat ze het gewoon niet voor haarzelf wilde houden. En dat kan ik alleen maar van harte beamen.

Ik hoop en bid dat het ook jullie zal troosten, bemoedigen, aanmoedigen, om enthousiast te blijven over Jezus’ Komst voor de Zijnen en Hem te verwachten.

‘Maar van die dag en dat uur weet niemand, nee, niet de engelen des hemels, maar alleen Mijn Vader.’ – Jezus

‘Bemoedig elkaar daarom en bouw elkaar op, gelijk u dit ook doet.’ – Paulus

 

Rapture Dream | Nuclear Bomb + Confirmation Dream

Of bekijk de video hier.

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Gedeeltelijk en vrij vertaald:

Hi, mijn naam is Marcella. Ik begin gewoon gelijk met mijn droom. Ik heb God verteld, dat als Hij mij ooit een droom over de Opname zou geven, ik die met de mensen zou delen en niet alleen voor mezelf houden, dus dan doen we dat maar!

Het was 29 maart, vroeg in de ochtend…

Ik denk dat ik ’s ochtends om 2:50 uur wakker werd. Ik werd wakker uit een droom, waarin ik buiten stond met mensen. En hoewel ik je niet kan vertellen wie die mensen waren, kende ik ze gewoon [in mijn droom]. Het was niet iemand, die ik momenteel ken in mijn leven. We luisterden naar ik denk dat het een radio was, of iets dergelijks, dat aan het uitzenden was. En we waren aan het wachten tot men iets heel specifieks zou gaan zeggen. En [op de radio] zeiden ze ‘Vrede en veiligheid’. Terwijl ik aan het wachten was, wist ik niet dat ik daarop wachtte om dat te horen. Echter, op het moment dat we het hoorden, wist iedereen dat we daarop hadden gewacht. Dus zodra ze vrede en veiligheid zeiden, keken we allemaal omhoog naar de lucht, en we wachtten weer… alsof we wisten dat we ergens op moesten wachten. Een paar momenten gingen voorbij…

Ik zag een kernraket, die van oost naar west door de lucht vloog

We keken er allemaal naar. Ik zag niet waar het landde, maar we zagen wel de paddenstoelwolk ervan. En de wolk bedekte de hele lucht om ons heen. Niemand was bang; er was geen gevoel van angst. Het was eerlijk gezegd opwinding, en wachten, gewoon nog langer wachten.

Dus bleven we naar de lucht kijken

En terwijl we aan het wachten waren en naar de lucht keken, begon de wolk van die nucleaire bom, of wat het ook was, op ons neer te dalen. Naarmate het dichter bij ons kwam, werden we daar allemaal vandaan weggerukt, gewoon opgepikt, met geweld! Ik herinner me, dat ik de druk kon voelen in mijn lichaam van het zo snel bewegen! En ik herinner me – het was niet heel erg levendig – maar ik ging de lucht in en herinner mij, dat ik kort in de ruimte was, omdat het maar enkele ogenblikken duurde voordat ik de Hemel zag.

Ik zag het Koninkrijk der Hemelen

En ik herinner me dat toen ik het zag, – alleen nog maar heel in de verte – ik Jezus begon te prijzen en Hem gewoon begon te aanbidden, en te zingen… Ik herinner me dat ik bad, van: “Heer, geef me alstublieft de mooiste zangstem, die ik kan gebruiken om U te aanbidden in alle eeuwigheid”. Het was gewoon heel echt, want het was net als een gebed dat ik bid als ik wakker ben. Ik voelde me dus net als wanneer ik bid en wakker ben.

Daarna braken we de Hemel binnen; we gingen gewoon de Hemel binnen

Want het was niet als door deuren heengaan. En daarna waren we allemaal gewoon aan het spelen, een beetje als [blije] kinderen op een speelplaats. En toen wachtten we gewoon op iemand, die ons zou komen vertellen wat we moesten doen, en dat was het. Ik zag Jezus niet in deze droom.

Ik heb eerder dromen gehad, waarin ik Jezus wel heb gezien

Ik werd gered iets meer dan 6 jaar geleden; sindsdien heb ik meerdere dromen over Jezus gehad. Hij geeft me verschillende soorten dromen, een paar keer per jaar. Ik heb echter nog nooit een droom als deze gehad: een Rapture droom.

Toen ik wakker werd, dacht ik, ‘Oh, dat was verbazingwekkend!’

Dus ik maakte er aantekeningen van. Ik bad, “Heer, als dat van U was, wilt U het dan alstublieft bevestigen, en mij een tweede droom geven?”

Nu, ik ging weer slapen en werd ’s ochtends wakker…

Ik had niet verder gedroomd, dus ik had zoiets van, ‘Oh… wel, het was cool’,… en daarna kwam mijn dochtertje van vijf mijn slaapkamer binnen. Het eerste wat ze mij vroeg, was: “Mamma, als Jezus komt, zal het vuur de vliegtuigen dan beschadigen?” En ik had zoiets van, ‘Het is nog te vroeg; waar heb je het over…’, dus ik wuifde haar een beetje weg. Maar daarna, even later, begon ze tegen me te praten en zei, dat ze een droom had gehad.

Mijn dochtertje had een droom gehad, waarin Jezus tegen haar praatte en zei:

“Kom tot Mij, jullie kinderen, allemaal.” Ze zei, dat ze uit haar bed kwam in haar droom. Ze haalde haar twee zusjes, ze haalde haar kleine broertje, ze haalde al hun kleine geliefde knuffelbeestjes, en ze kwam ook mamma en pappa halen. Ze nam ons mee naar buiten, en we gingen naar de Hemel.

Ik begon haar toen meer over de details te vragen…

“Ja, hoe zijn we in de Hemel gekomen?” En ze zei dat er prachtige trappen waren, waar we op naar boven gingen. Laat me eerst even teruggaan… Ze zei namelijk dat ze bazuinen (trompetten) had gehoord.
Ik vroeg, “Dus je hoorde Jezus?”
En ze zei, “Nu, ik hoorde Hem zeggen, “Kom allemaal tot Mij, jullie kinderen”. En toen zei ze, dat ze trompetten hoorde. Er waren engelen op de trappen, die op prachtige bazuinen bliezen, en ze zei dat we omhoog gingen naar de Hemel. En ze zei dat ze naar Jezus toe ging.
Ik vroeg, “Wat zag je allemaal in de hemel?”
Ze zei, “Ik zag Jezus op Zijn troon, en ik zag de boom des levens”. Dat is wat ze zei.

Ik begon haar naar Jezus te vragen en vroeg hoe Hij eruitzag

Eerst zei ze, dat Hij een gouden mantel aan had, maar later zei ze, omdat ik haar er meerdere keren naar heb gevraagd, dat de mantel wit was, maar zijn ‘riem’ (ofwel gordel) was van goud. En Zijn witte gewaad leek op stralend goud, maar het was wit. Ze zei, dat Hij gouden haar had, als een Golden retriever, en dat er vuur uit Zijn ogen kwam. En ze zei dat ze Hem omarmde. Daarna vertelde ze dat ze fruit at van de boom des levens: een pruim om precies te zijn. Ze zei, dat er veel verschillende soorten fruit aan hingen.

Ik stelde haar nog veel verschillende vragen…

Toen vroeg ik, waarom ze vroeg of het vuur het vliegtuig raakte. Ze zei dat ze vuur uit de hemel zag komen, maar ze was niet bang, omdat ze wist dat het van Jezus was, en dat het alles op de aarde verbrandde.
Mogelijk doet Marcella nog een video samen met haar.

Ik beschouw deze droom zeker als een bevestiging van God

Want het gebeurde in dezelfde nacht. Ik had mijn droom; zij had haar droom [over de Opname] in diezelfde nacht. En ik was vanmorgen zó verrukt! Ik was ‘in de wolken’ en zó opgewonden! Want ik heb echt het gevoel, dat we in het seizoen van de terugkeer van de Here Jezus voor ons zijn: [de terugkeer] voor Zijn Bruid…

Graag wil ik het volgende voorlezen uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 3 t/m 10

Terwijl zij zeggen: Vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotselinge vernietiging, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop op redding; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij wakker zijn, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.

Marcella sluit de video af met een gebed.

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/visioen-over-de-eindtijd-van-een-90-jarige-vrouw/

 

Don’t be scared; be prepared

 

You may also like