Om effectief te zijn, moet u weten wie u bent in Christus! | Krachtige gebeden

UPDATE 17-05-2022  Carla Butaud voegt zich bij Tony, en legt uit wat ze in de loop der jaren heeft geleerd over een zeer belangrijk en levensveranderend onderwerp: Hoe u effectief kunt zijn in Gods Koninkrijk.

Carla geeft enkele krachtige voorbeelden van hoe dit zich in haar eigen leven heeft afgespeeld…

 

Carla Butaud – To be Effective you must Know Who You are in Christ!

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Your language

 

Gebeden voor geestelijke oorlogvoering

Aan het eind van deze video bidt Carla Butaud een krachtig gebed, waarin ze tegen geesten bidt, die ons kunnen tegenhouden.

Vader, op dit moment, in de naam van Jezus, kom ik op tegen de familielijn-vloeken – de van generatie op generatie overgeërfde vloeken, – die als een antichrist geest zijn, en ons ervan willen weerhouden om de dingen van God te ontvangen. 

Ik kom tegen al die geesten van onwaardigheid, van het zich onwaardig voelen. Satan is het, die onwaardig heeft gemaakt! Maar ik kom tegen dat gevoel dat ik niet waardig ben, en dat ik niet waardig genoeg ben om deze dingen te doen. Ik bind dat, en verbreek zijn macht, en beveel het om geen autoriteit over mensen te krijgen! 

Ik bind alle geesten van angst, angst om uit te stappen, angst voor de duivel, angst om autoriteit te nemen, wanneer we autoriteit moeten nemen. Alle geesten van intimidatie en verlegenheid, ik beveel je om uit Gods volk te gaan nu, in Jezus’ naam! Geesten van ontoereikendheid of twijfel en ongeloof: dat zijn geloofsmoordenaars. Ik kom tegen alle twijfel en ongeloof, in Jezus’ naam! 

Alle geesten van misleiding, de leugengeest; ik bind de leugengeest in Jezus’ naam. Geesten van dwaling, ik verbreek je macht, en beveel je om te gaan! 

Ik verbreek elke eed en elk verbond, bloedverbonden, en toewijdingen, die ter wille van ons werden gedaan, toen we nog in de lendenen van onze voorouders waren, zoals soms een overgrootvader al zijn zaad aan satan kan opdragen. Ik breek die dingen nu af van iedereen, in Jezus’ naam! 

Ik kom tegen kritische geesten en veroordelende geesten. Ik bind alle geesten van zwakheid, en de geest van belediging, gemakkelijk beledigd zijn, in Jezus’ naam! 

Ik kom tegen alle geest-bindende en geest-verblindende geesten, in de naam van Jezus! 

Ik kom tegen alle dove en stomme geesten. Ik spreek tot spirituele doofheid om te gaan, en spirituele domheid om te gaan! Spirituele verblindheid, ga! Geestelijk onvermogen en geestelijke verlamming, je zult gaan in de naam van Jezus Christus! 

Ik kom tegen trots, de lust van het vlees, de lust van de ogen, de trots van het leven. Ik kom tegen alle valse nederigheid, die de keerzijde van trots is. Het is nog steeds trots! Valse nederigheid is trots! Ik kom tegen trots en verbreek alle trots en valse nederigheid van Gods volk. 

En ik kom tegen geesten van luiheid en traagheid, van: ‘Ik zal iemand anders al die dingen laten doen’. Ik bind die geest in Jezus’ naam! 

En ik bind de geest van aanzien des persoons, zoals: ‘Alleen predikers of sprekers mogen of kunnen dat doen’, of ‘Alleen een bevrijdingsdienaar kan dat doen’. Nee! Jezus heeft ons allen geroepen om deze dingen te doen! En daarom bind ik die aanzien des persoons geest, in Jezus’ naam. 

Minderwaardigheid, alle ‘sprinkhanengeesten’, de geest die Mefiboseth had. Hij was de kleinzoon van de koning, en hij had zijn dienaren toegestaan om zijn erfenis over te nemen. God verhoede dat satan onze erfenis zou overnemen, in Jezus’ naam! 

Nu zal ik het volgende vrijmaken op de luisteraars en lezers:
Ik zal kracht en macht losmaken. Ik zal heilige vrijmoedigheid losmaken, om deze dingen te doen. Ik zal moed en dapperheid op hen losmaken. Weet u dat toen Jezus zei in Zijn Woord: ‘U zult verdrukking hebben; maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’? Dat woord betekent moedige vrijmoedigheid; dat is wat het betekent in het Grieks: moedige vrijmoedigheid. Dus ik zal losmaken moedige vrijmoedigheid over Gods volk. 

Heer, ik maak los de openbaringskennis, dat U de dingen begint te openbaren, die we moeten weten. Ik maak los kracht en geloof! 

Ik maak los de Geest van Waarheid, in de naam van Jezus. Ik maak los de Geest van God en een volgzame geest! Heer, laat ons volgzaam blijven. 

Ik vraag U, om de kracht van de Heilige Geest op iedereen los te maken, en dat zij de kracht van de Heilige Geest mogen ontvangen. Ik bid dat zij oren hebben om te horen. 

Ik maak trouw op hen vrij; ik wek de trouw van God op. Ik maak een honger en dorst naar Uw Woord op hen los, Vader, opdat we de grafkleren van elkaar aftrekken, zodat we het leven kunnen leven, dat U voor ogen had voor ons om vrij te leven, in Jezus’ naam. 

Heer, we danken U voor alles wat U hebt gedaan voor ons. We houden van U, Heer! In Jezus’ naam, bind ik ook alle geesten van verzet en vergelding, omdat de vijand berichten als deze haat. Dus ik bind alle geesten van verzet en vergelding, zelfs die van de luisteraars, in Jezus’ naam. Amen!

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.  Lukas 10:19

 

 

Een warfare gebed, om ’s ochtends te bidden…

door Carla Butaud

Carla: Ik vind het erg nuttig om de vijand aan te spreken, voordat ik mijn dag begin. Satan opereert al te lang onopgemerkt en ongehinderd door het volk van God. Het is tijd dat de kerk, de gemeente, begint te opereren in de kracht en het gezag en de wetenschap dat Jezus Zijn bloed vergoot, opdat wij zouden doen zoals Hij deed… om de werken van de vijand te vernietigen!  1 Johannes 3:8

Vader, in de naam van Jezus dank ik U, dat U mij macht hebt gegeven over alle macht van de vijand.

Ik oefen die macht nu uit, en ik bind en verbreek de kracht van de geest van toverij, hekserij, van de heks, de tovenaar en de toverdokter. 

In de naam van Jezus bind en verbreek ik de kracht van elke geest van het rijk van de duisternis, die tegen mij werkt, van… ‘namen van anderen of bedieningen’. 

Ik bind elke boze geest, zelfs van degenen in het Koninkrijk van het Licht (Charismatische hekserij, hekserij in de gemeente, o.a.), en, in de naam van Jezus, verbreek ik de kracht van elke uitgesproken vloek, die tegen mij wordt gesproken door… ‘namen van anderen of bedieningen’. 

Vader, ik wil U vragen om de plannen en de opdrachten door elkaar te gooien, die de vijand heeft voor mij en… ‘naam van anderen en bedieningen’ vandaag!  Hebreeën 1:14 

Ik verbreek het zilveren koord van elke geest, die astraal projecteert om naar ons te kunnen kijken, informatie te verzamelen, ons te laten struikelen, de werken van God te blokkeren of te belemmeren! In de naam van Jezus binden we elke geest, die niet van de Heilige Geest is.

Satan, ik bind je, bestraf je, en maak je vandaag machteloos over mijn leven, en het leven van… ‘anderen en bedieningen’. Ik bid dat machtige engelen schouder aan schouder zullen staan ​​rond elke persoon in onze familie, alle leiders, de herders en de schapen, om te waken en te beschermen, zodat geen kwaad door zal dringen. 

Vader, ik vraag U om elke onheilige activiteit aan het licht te brengen, voordat het tijd heeft om wortel te schieten, en om het te vernietigen! 

Geef mij een scherp onderscheidingsvermogen en wijsheid, opdat ik zo voorzichtig mag zijn als een slang, maar oprecht als een duif. En ik dank U nu dat U elke vloek, die tegen mij zou komen, in een zegen zal veranderen, ten goede van mij en voor Uw glorie.  Mattheus 10:16, Numeri 24:1-9, Deuteronomium 23:5 

Ik bedek mijzelf en… ‘namen van personen, bedieningen’ vandaag met het kostbare bloed van Jezus. Amen en amen!

P.S.  Als ik telefoongesprekken voer of persoonlijke gesprekken heb, waarvan ik niet wil dat de vijand ze hoort, zeg ik hardop: “Heer, ik bedek dit gesprek met het bloed van Jezus, en ik bind elk vogeltje dat mijn woorden zou kunnen overbrengen, in Jezus’ naam”.  Prediker 10:20

 

Het ontbreekt de kerk eraan om het lichaam van Christus te onderwijzen, hoe ze hun tegenstander, de duivel, moeten bevechten. We moeten beginnen de autoriteit te gebruiken, die God ons gegeven heeft in de naam van Jezus.

God zegene u als u uitstapt in Zijn kracht!

 

Bronnen:

https://aminutetomidnite.com/2018/12/14/221-carla-butaud-to-be-effective-you-must-know-who-you-are-in-christ/

https://carlabutaud.wixsite.com/deliverance/prayers-c20bh

You may also like