Er is een invasie van toverij en hekserij in de wedergeboren kerk van God!

Deze man probeerde ons te waarschuwen voor toverij in de kerk en onder Christenen in 1953. Wat jammer dat weinig mensen luisterden.

Live video van een onbekende spreker uit 1953, met een waarschuwing die uiterst relevant is voor vandaag. Graag wil ik deze video daarom met jullie delen. Wanneer je deze man kent, laat het me weten. Ook ik had zeker naar hem moeten luisteren in 2012.

De audio kwaliteit is wel zó slecht, – bijna onbruikbaar – dat ik de ondertiteling heb gedownload en voor u heb proberen te vertalen in het Nederlands. Hierdoor is de ondertiteling in YouTube helaas niet altijd correct.

Aan het eind van dit artikel volgen waarschuwingen voor een tweetal bedieningen, waar ik persoonlijk mee te maken heb gehad.

 

WE SHOULD HAVE LISTENED TO HIM

Of bekijk de video hier.

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language 

 

Vertaalde transcriptie:

‘Er is een invasie van toverij in de Bijbel gelovende wedergeboren kerk van God!
Niet omdat de voorgangers van de kerken toverij willen, niet omdat de Christenen, die met het bloed (van de Heer Jezus Christus) gewassen zijn en geestelijk zijn, toverij willen, maar omdat toverij, tovenaars en heksen, die deel hebben aan satans natuur, uiterst bedrieglijk zijn. En de Bijbel waarschuwt ons, dat we soms niet verbaasd moeten zijn als ze bij gelegenheden binnenkomen, en, vermomd als ‘boodschappers van het Leven’ komen.

Ik zeg u deze dingen niet om u achterdochtig te maken, of om een standpunt in te nemen tegen elke  evangelie predikende voorganger, die u tegenkomt of waar u naar luistert. Maar ik zeg deze dingen, om u te laten weten wat de Bijbel zegt, namelijk, dat toverij door bedrog kan worden geïntroduceerd in het ware geloof in God, en dat voorgangers en oprechte Christenen moeten weten, hoe ze het kunnen herkennen!

Een paar jaar geleden woonde ik een grote evangelisatiedienst bij in de grootste theaterzaal in de stad Los Angeles. Een aantal bekende religieuze leiders waren aanwezig, waaronder Volle Evangelie evangelisten. En één van hen stond op om wat geofferd werd aan te nemen. En zie, ik was verrast te ontdekken, dat er, buiten het medeweten van de andere dienaren, en buiten het medeweten van die fijne gemeente van Christenen, toverij werd geïnjecteerd en geïntroduceerd, en er was niet één persoon, die zijn stem ertegen verhief!

U zegt, ‘Hoe weet u dat het toverij was?’
Omdat ze precies hetzelfde deden, waar Paulus de Galaten voor waarschuwde toen hij in Galatië zei, in het derde hoofdstuk (van de brief aan de Galaten), vers 1:

‘O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd…?’

En toen toonde hij (Paulus) hen degenen die hen hadden betoverd:
Bepaalde leraren waren bij hen binnengedrongen en hadden hen onder intimidatie en angst gebracht. En door leringen van angst in plaats van geloof te onderwijzen, hadden ze hen betoverd en teruggeplaatst in een angstreligie!

Eén van de eerste bewijzen van toverij is, dat toverij angst gebruikt in plaats van geloof!

Christenen moeten op de hoogte gehouden worden, alert gemaakt. En ze zouden ook gealarmeerd moeten zijn, wanneer toverij in de Christelijke kerk is geïntroduceerd.

Zijn er nog andere gebieden, waar toverij is geïntroduceerd?
Zeker is dat het geval! Bestudeer zorgvuldig het derde hoofdstuk van Galaten, ook: ‘dat Christus onder u werd gepredikt, gekruisigd onder u door de prediking van het evangelie’. Maar hij (Paulus) zei, dat ‘u in slavernij bent teruggebracht door deze toverdokters onder de dekmantel van evangeliepredikers’. Maar, zei hij, ‘Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?’ En hij zei, ‘Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?’

Niet alleen is er deze angst-psychologie, die wordt gebruikt om mensen bang te maken door toverij in de kerk te gebruiken; ook legalisme* (of wetticisme), werken, kerkreligie, zelfrechtvaardiging in plaats van rechtvaardiging door God, is toverij!’

 

*Wat is legalisme?

Niet alleen wetticisme, maar ook een filosofie of een verklaring, waarbij de nadruk ligt op de tekst van het geschrevene, en waarbij strikte naleving van de wet wordt verheven boven gerechtigheid, barmhartigheid, genade en gezond verstand. En er moet een strikte overeenstemming met de letter zijn in plaats van met de geest ervan.

 

Waarschuwing voor de leer in de Evangelical Endtime Machine

Met deze waarschuwing, wil ik u tevens waarschuwen voor de ernst van toverij binnen de Evangelical Endtime Machine ministry.
Deze was vanaf het begin in 2012, en wellicht voor die tijd, al aanwezig, maar wordt met de dag duidelijk erger, wettischer en sektarischer. Ik geef u hier slechts enkele recente voorbeelden van bang makende uitspraken, die mijn haren rechtop deden staan:

“Voorwaar, dwaal niet vanwege de waarachtige woorden Gods die tot u gesproken zijn en overgebracht door Gods ware, getrouwe eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.”

“Helaas is het voor velen ook echt te laat. Sommigen slaan zich al op de borst, en denken, “hadden we maar geluisterd naar Profeet Benjamin Cousijnsen en hem serieus genomen”.

“Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Wie deze boodschap verwerpt, verwerpt zijn ziel en is reeds overgenomen door satan.”

“Voorwaar, wie Mijn woorden niet liefheeft en het niet bewaart of verwerpt, wat Ik gesproken heb in de einde der dagen via Mijn gezalfde eindtijdprofeet, is niet uit Mij.”

“Wie Mijn woorden via mijn uitgekozen ware Profeet verwerpt, die haat Mij omdat Ik de waarachtige profetieën en openbaringen, onder andere laat overbrengen, dat woord voor woord opgeschreven en doorgegeven.”

“Voorwaar, wie deze boodschap zijn getuigenis (Benjamin’s boodschap) aanvaardt, heeft bezegeld dat God waarachtig is.”

In één van zijn boodschappen, eindigt hij met een enorme dreiging, wat tevens een vloek of vervloeking naar de luisteraar toe is, en die ik zeker meteen zou verbreken:
“Wie niet gehoor heeft aan ‘Gods boodschappen’ zal het ondervinden.”
In voorgaande jaren noemde Benjamin Cousijnsen zich zelfs: ‘Gods enige ware profeet van deze eindtijd’…

Dit is een ander evangelie: een vals evangelie!
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 

Waarschuwing voor Calling From God

Door omstandigheden kwam ik ook in contact met Johan en Naomi Langenberg aka Johan en Naomi Zahavi (Naomi Zehavi) van de bediening, die zich recentelijk ‘Calling from God’ noemt. Van naam veranderd. Is dit toeval? Ik meen van niet. Door mijn 8 jaar lange ervaring met de EEM had ik geleerd, dat ik eerst de vruchten, het karakter en iemands werken of levenswijze moet testen, grondig testen! En dat deed ik. Ik zou een heel boekje open kunnen doen, maar laat het in dit artikel slechts bij een beeldvisioen, dat een zusje in de Heer ontving over deze Nederlandse ministry, gevestigd in Noorwegen:

Eergisterenavond had ik een beeld (visioen)…
Ik zag een soort van handpinautomaat, die je gewoon kan verplaatsen. Ik zag een duistere mansfiguur, die probeerde te pinnen met een neppasje. Dat pasje zag eruit als gewoon papier, zoals bijvoorbeeld een visitekaartje formaat.
Hij haalde dat kaartje telkens heen en weer door zo’n gleufje. Blijkbaar lukte het niet.
Er was duisternis over hem. Hij had zwart krulhaar.

Hij was in duisternis gehuld, dus dat kan ook symbolisch zijn.
Ik zag het snel, dus het kan ook heel donkerbruin haar zijn, tussen golf en krullen in.
Maar het ging vooral om dat pasje en die automaat.
God laat mij gewoon zien dat die persoon in duisternis is.

Anoniem

 

Neppasje

Dit slaat mogelijk op het nepverhaal van zoveel kindjes zonder enig bewijs, plus de bekende nep-geldinzamelingsactie: nep, omdat het voornamelijk geld inzamelen voor henzelf betreft, dus geld binnenhalen, wat in de meeste gevallen niet lukt zoals hij het graag had gezien. Getuigen verklaren inderdaad, dat Johan wel altijd meer wil, of het nu middelen zijn of geld is.
Ben je het niet met hem eens, dan is zijn reactie onder meer: ‘dan rot je maar op!’

Ik denk niet dat ik de enige ben, die het doelwit was…

Meld je alsjeblieft als er meerderen zijn, die de dupe zijn geworden van vragen, vragen en nog eens vragen om geld, of middelen om die op te sturen naar hun vakantiehuis in Noorwegen. Vragen en  berichten, aangevuld met allerlei bijbelteksten en vele uitroeptekens, en weigeren ‘open kaart’ te spelen. Waar heb ik dit eerder meegemaakt?

Er zijn jammer genoeg velen, die veel geld aan dit soort bedieningen hebben gedoneerd, zonder eerst grondig te testen, wat de Heer in Zijn woord ons echt opdraagt te doen.
Ook zijn het vaak Christenen, die anderen voor hun karretje spannen, om dingen gedaan te krijgen.

 

“Waar je ook maar dominantie tegenkomt, kun je er zeker van zijn dat het satanisch is. Dat is niet hoe God mensen regeert.” – Derek Prince

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/?s=toverij

You may also like