Droom: Nanotech in voedsel gebruikt om op mensen te jagen, hen te traceren en te doden

Een droom van 2 december 2020: Wetten zijn aangenomen, die alle mensen verplichtten om door de overheid voorgeschreven voedsel te eten…

Meer wetten maakten particuliere moestuinen illegaal.
Andere wetten maakten transport- en bouwvoertuigen volledig geautomatiseerd.

Op een dag keerden alle machines zich tegen de mensheid, en begonnen deze met het doden van mensen. Mensen die het overheidsvoedsel aten, hadden nanotechnologie in hun lichaam. De machines en het netwerk van zendmasten volgden hen en joegen op hen.

Naarmate de tijd in de droom verstreek, verminderden de machines de hoeveelheid bossen, en breidden ze het communicatie- en detectienetwerk verder uit.

Het einde van de droom zei in feite dat de enige echte plaats, die overbleef om zich te verbergen, een diepe relatie met God was.

 

Nanotech in Food Used to Hunt and Kill Humans

 

Gedeeltelijk en vrij vertaald:

‘Dit is een droom van 2 december 2020. Ik weet de volledige tijdspanne niet, maar het leek erop dat deze droom zich voltrok over een aantal decennia, of anders gaan de dingen erg snel plaatsvinden.

Eigen voedsel illegaal

Het eerste wat ik zag in deze droom was, dat ze wetten begonnen aan te nemen. Deze wetten maakten het voor de mensen verplicht, om alleen nog door de overheid voorgeschreven voedsel te eten. Daarna namen ze wetten aan die zeiden, dat als je je eigen voedsel zou verbouwen, dit óók illegaal zou zijn. Dus het werd illegaal voor de mens om zijn eigen voedsel te verbouwen en op te eten!

Controle als onderdeel van de NWO

Ze willen dus het voedsel gaan controleren. Dit maakt allemaal deel uit van de Nieuwe Wereldorde.
Deze voedselwetten zullen het in de toekomst verplicht maken, dat je alleen nog voedsel van de overheid eet. Ze hebben daar een reden voor!

Daarom is er de afgelopen twee decennia veel nieuws geweest over voedseltekorten. En telkens is er een uitbraak geweest van een of ander iets, wat er altijd op neer komt dat ze een particulier vleesverpakkingsbedrijf de schuld geven, of een particuliere spinazieboerderij, etc. En dan gaan al die bedrijven failliet.

En nu, in 2020, zie je dat ze de winkels en kleine bedrijven sluiten. Waarom? Omdat ze de voedselproductie willen controleren en beheersen, en de voedseldistributie willen beheersen en de voedseldetailhandel willen controleren. Dus moeten ze op een gegeven moment alle kleine detailhandelszaken sluiten.

Deze twee dingen zullen samenkomen in iets dat slecht is voor de mensheid…

Op een gegeven moment in de droom nam automatisering de meeste constructie en arbeid over. Toen vond er een machine-overname plaats. Dus wat er gebeurde is, dat ze gemechaniseerde constructielijnen en lopende banden begonnen te introduceren. En zelfs de bouw werd gemechaniseerd. Dus ze zouden deze enorme machines laten uitgaan, en gewoon een dakgoot laten maken. En je zou het ontwerp van een nieuwe buitenwijk erin kunnen programmeren, en dan zouden deze machines gewoon uitgaan en de stoepranden en straten leggen, en de dakgoten en het riool… Mensen waren helemaal niet meer nodig.

Het interessante hiervan is, dat alle machines op afstand worden bestuurd vanaf een bepaalde plek. Ze zijn allemaal automatisch, en er zit geen mens achter het stuur.

Machines werden ook ingezet om mensen op te pakken

Dus de machines pakten alle mensen op, die het gereguleerde voedsel aten. De mensen, die hun eigen voedsel verbouwden en aten, konden ze niet vinden. Dus sommige mensen verzetten zich, en de machines konden hen niet vinden. Dit kwam, omdat er nanotechnologie in het eten zat. Ik wist in de droom dat de mensen, die dat voedsel aten, gevonden konden worden.

Minder schuilplaatsen

Naarmate de tijd verstreek, nam het aantal plaatsen af, waar mensen zich nog konden verschuilen. In het begin renden de mensen weg en verstopten zich op plaatsen in het wild. Het bereik en het vermogen van de machines, om hen te detecteren, nam echter geleidelijk toe.

Er leken enorme sprongen voorwaarts in de tijd te zijn, waarin de machines het bos begonnen te kappen, gewoon om het aantal plekken te verminderen waar mensen zich kunnen verbergen. Het is duidelijk dat de machines niets geven om de milieubeschermingswetten! Ze gingen door met hun zoektocht naar mensen, en ze gingen ook door om hun netwerk van zendmasten op te bouwen en uit te breiden, zodat ze de nanotechnologie konden detecteren, die in de mensen aanwezig was. Toen de machines hen vonden, zouden ze worden opgeschept met zware metalen emmers en met grondverzetmachines. Van voorzichtigheid en veiligheid was geen sprake; het kon hen niet schelen of ze de mensen vermoordden bij het oppakken en vastgrijpen.

Voedsel is niet de enige manier om nanotech in iemand lichaam te krijgen!

En nanotechnologie is ook niet iets nieuws.

Toenemende bedreiging

Een groep die altijd hun eigen voedsel at, overleefde een lange tijd, maar de mensen die nog leefden, werden een steeds zeldzamere groep. Deze groep werd in feite in toenemende mate bedreigd. Zij waren op de vlucht en ze ontmoetten een andere groep, en vroegen hen, “Hey, waar is er nog plek om je te verstoppen?” En de andere groep zei, “Niet veel plekken, maar waar het water snel en diep stroomt, daar kunnen ze je niet vinden”.

Verborgen onder Gods vleugels

Later begreep ik door de Heilige Geest, dat wat ze zeiden niet betekent dat je jezelf onderdompelt in een snelle en diepe rivier. Wat ze zeggen is, dat snel water kracht heeft, en daar is kracht in de naam van Jezus. Dus als je de Here Jezus kent, en je hebt dat krachtwater, wat betekent ‘diep’ dan?
Als je een diepe relatie met iemand hebt, is het innig, en gaat het door alle aspecten van je leven. Dus de mensen, die Jezus kennen en een diepe, vertrouwde relatie met Hem hebben, zullen verborgen zijn onder Gods vleugels. Dat is zelfs bijbels.

Voedsel dat giftig is en gevaarlijk

Het feit dat door de overheid gecontroleerd voedsel gevaarlijk is, is niet nieuw.
En ook het feit dat China het voedsel kan vergiftigen, is niet nieuw… Het idee hierachter is, dat je niet echt iedereen wilt doden, maar ervoor zorgt dat je er genoeg vergif in doet, zodat iemand die al erg ziek is, zal sterven, en dat mensen die gezond zijn minder gezond zullen zijn, zodat als je binnenvalt je een verzwakte vijand hebt om tegen te vechten en te weerstaan.

Dus wat ze doen, is de mensen vetmesten, door hun darmflora te doden met voedsel dat je op een plank kunt zetten en dat nooit binnen 10 jaar zal rotten, omdat dat voedsel ingrediënten bevat, die bacteriën en schimmels doden. En wanneer je goede bacteriën in je hebt, – en we hebben goede bacteriën nodig in ons lichaam – breekt dat het voedsel af in bepaalde moleculen, die door de darmwand gaan, in de bloedbaan terechtkomen, die ons lichaam gebruikt als bouwstoffen, zoals hormonen en eiwitten en andere complexe moleculen, die het menselijk lichaam nodig heeft.

Nanotechnologie niet alleen in voedsel

Het is waarschijnlijk 12 jaar geleden dat ik een andere droom had, waarin de satanisten nanotech, deze hele kleine machines, in producten stopten voor persoonlijke verzorging. In die tijd had ik nog nooit van nanotechnologie gehoord. Het ging in deodorant, in shampoo, in make-up, in parfum, in huishoudelijke schoonmaakproducten… en wat er dan zou gebeuren, is dat als je dit spul op je huid krijgt, en het zo minuscuul klein is, dan zou het worden geabsorbeerd door de huid. Als het eenmaal in het lichaam was, zou het zich kunnen verzamelen, maar het had dan wel een soort van activator nodig.

Nu vandaag de dag praat men er openlijk over, over deze ‘vaccins’, dit nieuwe mRNA ‘vaccin’, en dat er nanotechnologie in zit.

Een van de adviezen tot slot is, dat je voorzichtig moet zijn met wat je koopt, eet en drinkt, en om voor alles te bidden.’

 

You may also like