Profetische droom over schoolkinderen | Verlies van alle privacy en vrijheid

De regering beschouwt onze kinderen als hun soevereine recht om vast te kunnen houden voor onbepaalde tijd. Verder, over degenen die het merkteken van het beest aannemen.

 

28 november 2021:

‘Op een vrijdag, wanneer het de bedoeling is dat de kinderen uit school komen, mogen ze niet naar huis. Ze worden er vastgehouden voor onbepaalde tijd door het schoolbestuur. Ik kreeg te horen dat het te maken had met een pandemie, en dat het te maken had met het nieuwe beleid van de regering, voor het uitvoeren van gezondheidstoezicht en -controle.

Dit is een zeer alarmerend bericht om van de Heer te ontvangen, vrienden. Het is een wake-up call, een alarmbel, dat de instelling die de federale regering heet, onze kinderen beschouwt als hun soevereine recht om vast te houden, wanneer de noodtoestand is uitgeroepen.

Kop op, hoofden omhoog. Wees zo wijs als slangen en onschuldig als duiven. Ik heb hier mijn deel gedaan om dit aan je vrij te geven. Neem dit alsjeblieft mee in gebed, wanneer je een ouder of grootouder bent, of als je een voorbidder bent.

De geest van de antichrist is op het land. Hij zal de tijden en de wet veranderen en de heiligen overwinnen. Hij is als een leeuw, die zoekt wie hij kan verslinden. Houd alstublieft alle kinderen routinematig in je gebeden voor de bescherming van Jezus Christus.’

Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen van de Allerhoogste te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.  Daniel 7:25

En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.  Openbaring 13:5

 

Het volgende is ook profetisch…

Het gaat over het verlies van alle privacy en vrijheid met betrekking tot het Christendom:

‘De gegevens van alle Facebook berichten, inclusief foto’s en Facebook vrienden, zullen in de toekomst toegankelijk zijn voor iedereen, die het merkteken van het beest neemt, wanneer het merkteken van het beest wordt vrijgegeven. De troepen die van deur tot deur gaan, hebben toegang tot je spraakherkenning via Facebook opnames, samen met de andere Google gegevens, en kunnen identificeren wie je bent. Degenen die het merkteken van het beest aannemen, worden verbonden met het centrale beest programma.

Het is dus geen geweldig nieuws dat ik vandaag naar voren breng, maar in zekere zin is het dat ook weer wel. We behoren een licht te zijn zolang we hier zijn, en we moeten het evangelie van Jezus Christus delen, totdat er geen adem meer in onze longen is. God zij met onze broeders en zusters in het Midden-Oosten en over de hele wereld! We moeten niet bang zijn voor degenen die ons van het leven kunnen beroven, maar die de ziel niet kunnen doden, maar eerder voor Degene (Jezus Christus), die zowel lichaam als ziel kan vernietigen in de hel (Mattheüs 10:28).

Dit is het uur om een aanspoorder en een schudder te zijn voor het Koninkrijk van God. Om bijvoorbeeld de straat op te gaan en met iedereen te praten zo mogelijk, dat de Messias komt. Hij komt eerder dan we weten, en morgen hebben we sowieso geen garantie. Laat Hem wanneer Hij terugkeert ontdekken dat we de grote hoop, die we in Hem hebben, delen. Ga naar de Heer, en vraag Hem wat Hij wil dat je doet voor Zijn oogstwerk, en Hij zal het in je hart downloaden. Misschien doe je het al, en zo ja, dan is dat geweldig! Ga zo door!

Ook wil ik jullie laten weten dat onze bediening in 2022 drastisch zal veranderen…

We zullen het grootste deel van onze tijd op straat doorbrengen, met het dienen van daklozen over het Koninkrijk van God, hen bemoedigingen brengen, en het nieuws op YouTube brengen. De Heer heeft ons gevraagd om dat voor Hem te doen – om Zijn nieuws aan de wereld te brengen. Ik heb nog nooit zoiets in mijn leven gedaan en daar heb ik jullie gebeden voor nodig!

Dat is een grote verandering voor mij. Dus als we jullie bemoedigen en aanmoedigen, moedig ons dan alsjeblieft ook aan in wat ons is gevraagd te doen. Het is hoe dan ook allemaal voor Hem… Alles wat we doen, moeten we doen tot eer van de Heer. ️

Mogen ze ons kennen door onze liefde,’

Gwendolen

 

You may also like