NASA’s Project Blue Beam: het vier stappenplan (reposted)

Het beruchte NASA project, ‘Project Blue Beam’, bestaat onder meer om de New Age religie van de elite te implementeren, met de antichrist aan het hoofd. Canadees Serge Monast en een andere journalist, die allebei onderzoek deden naar Project Blue Beam, stierven beiden aan een ‘hartaanval’.

Houd er rekening mee dat deze zogenaamde New Age religie de basis vormt voor de Nieuwe Wereldorde, zonder welke de dictatuur van de elite, de Illuminati, niet kan bestaan.

Serge Monast [1945 – 5 december 1996] overleden aan een ‘hartaanval’

Het is veelbetekenend, dat de Canadees Serge Monast en een andere journalist allebei aan een ‘hartaanval’ stierven, binnen enkele weken na elkaar. Zij deden onderzoek. Voorafgaand aan zijn vroegtijdige dood, ontvoerde de Canadese regering illegaal Monast’s dochter, onder het voorwendsel dat ze door hem ‘in gevaar’ zou zijn, in een poging hem ervan te overtuigen zijn lopend onderzoek naar Project Blue Beam stop te zetten! Zijn dochter werd nooit meer teruggezien. Pseudo-hartaanvallen zijn een van de vermeende methoden van ‘overlijden’ afgeleid aan Project Blue Beam. Mensen, die te dicht bij de waarheid komen, komen op deze manier aan hun einde.

Vrouw zonder gezin achtergelaten

De bijdragen van Monast aan de mensheid zijn enorm en mogen nooit worden vergeten. Evenals de ongelooflijke moed, die hij toonde bij het openbaar maken van deze ongelooflijke onthullingen, die hem in het geheim of anoniem werden gegeven door berouwvolle politici, militairen en mensen van de inlichtingendienst, die nog steeds een geweten en een gevoel van menselijkheid hebben.
Monast’s kinderen kregen thuisonderwijs, dus namen de autoriteiten zijn achtjarige dochter mee Daarna werd zijn zeven jaar oude zoon meegenomen! Ze zeiden dat de ouders hen emotioneel misbruikten, door te voorkomen dat de kinderen naar een openbare school konden gaan. Hij werd vervolgens gearresteerd en bracht de nacht door in de gevangenis. De volgende dag thuis kreeg hij een ‘hartaanval’. Hij was 46 jaar oud. En zo zijn er meerderen die bedreigd werden.

 

NASA’s Project Blue Beam

door Serge Monast in 1994

Het beruchte NASA’s Blue Beam Project kent vier verschillende stappen om het nieuwe religie tijdperk in te voeren.

Stap 1  Nep archeologisch bewijs, dat de wereldreligies het bij het verkeerde eind hebben, waardoor deze aan kracht zullen verliezen bij de gelovigen.

Geëngageerde aardbevingen & vervalste ontdekkingen
De eerste stap in het NASA Blue Beam Project heeft betrekking op de afbraak van alle archeologische kennis. Het gaat over de set-up, met kunstmatig gecreëerde aardbevingen op bepaalde precieze locaties op de planeet. Het gaat over zogenaamde nieuwe ontdekkingen. De vervalsing van deze informatie zal worden gebruikt om alle volken te doen geloven, dat hun godsdienstige doctrines verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd zijn door de eeuwen heen. Psychologische voorbereidingen op die eerste stap zijn reeds uitgevoerd met de films, ‘2001: A Space Odyssey’, ‘de StarTrek’- series, en ‘Independence Day’, die allemaal te maken hebben met invasies vanuit de ruimte en de saamhorigheid, de eenheid van alle naties om deze indringers af te weren. De laatste films, zoals ‘Jurrassic Park’, gaan over de theorieën van de evolutie, en beweren dat Gods woorden leugens zijn!

Vervalste ontdekkingen
Wat belangrijk is om te begrijpen in de eerste stap is, dat die aardbevingen verschillende delen van de wereld zullen treffen, juist daar waar wetenschappelijk en archeologisch onderwijs heeft aangegeven, dat daar duistere geheimen liggen begraven. Met dit soort aardbevingen is het voor wetenschappers mogelijk, om de duistere geheimen te ‘herontdekken’. Wat ze willen doen, is het vernietigen van de overtuigingen van met name alle Christenen op de planeet. Om dat te doen, hebben ze valse ‘bewijzen’ nodig uit het verre verleden.

 

Stap 2  Een grote drie dimensionale projectie in de lucht van de god of profeet die in dat deel van de wereld de meest dominante is.

Gigantische ruimte show in de lucht met 3D hologrammen en geluid
De tweede stap in het NASA Blue Beam Project houdt een gigantische ruimteshow geven in, met driedimensionale optische hologrammen en geluiden, laser projectie van meerdere holografische afbeeldingen naar verschillende delen van de wereld, voor ieder in een ander beeld, volgens het daar overheersende regionale of nationale religieuze geloof. Deze nieuwe stem van ‘god’ zal spreken in alle talen. Om dat te begrijpen, moeten we de verschillende geheime diensten onderzoeken bestuderen, gedaan in de afgelopen 25 jaar. De Sovjets hebben een geavanceerde computer geperfectioneerd, zelfs geëxporteerd, en gevoed met up to date fysio-psychologische gegevens, op basis van hun studies van de anatomie en elektromechanische samenstelling van het menselijk lichaam, en de studies van de elektrische, chemische en biologische eigenschappen van het menselijk brein. Deze computers werden ingevoerd, gevoed, evenals met de talen van alle menselijke culturen en hun betekenis. De dialecten van alle culturen zijn ingevoerd in de computers van satelliet uitzendingen. De Sovjets begonnen de computers te voeden met de doelstelling van programma’s, zoals die van de nieuwe messias. Het lijkt er ook op dat de Russen hun toevlucht tot suïcidale methoden hebben genomen met de menselijke samenleving, door het richten van elektronische golflengten voor elke persoon en elke samenleving en cultuur, die zelfmoordgedachten veroorzaken, wanneer de persoon niet voldoet aan de eisen van de nieuwe wereldorde.

Er zijn twee verschillende aspecten in Stap 2:
De eerste is de ‘ruimte show’. Waar komt de ruimte show vandaan? De holografische beelden worden gebruikt in een simulatie van het einde, waarin aan alle naties scènes zullen worden getoond, die de vervulling van hetgeen zij verlangen zullen zijn, om de profetieën en de gebeurtenissen van de tegenstander te kunnen controleren. Deze worden geprojecteerd vanaf satellieten op de natrium-laag van ongeveer 60 mijl boven de aarde. Wij zien al een tijdje elke keer testen, maar deze worden afgedaan met ‘UFO- of vliegende schotel-waarnemingen’.

Het resultaat van deze bewust geënsceneerde gebeurtenissen is, om de wereld de nieuwe ‘christus’, de nieuwe ‘messias’, of ‘maitreya’ te laten zien, voor de onmiddellijke uitvoering van de nieuwe wereldreligie. Voldoende ‘waarheid’ zal worden opgedrongen aan een niets vermoedende wereld, om hen te vangen in de leugen. Zelfs de meest geleerde zal worden misleid!

Het Blue Beam Project zal zich voordoen als de universele vervulling van de aloude profetieën, net zo groot als een gebeurtenis, die 2.000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. In principe zal het gebruikmaken van de lucht als een filmscherm. De in de ruimte gestationeerde laser gegenereerde satellieten zullen gelijktijdig beelden projecteren naar de vier uithoeken van de planeet, in elk taal en elk dialect volgens dat gebied. Het gaat om het religieuze aspect van de nieuwe wereldorde. Het is bedrog en misleiding op gigantisch grote schaal!

Computers zullen de satellieten coördineren, en software – al op zijn plaats – zal de luchtshow runnen. Holografische beelden zijn gebaseerd op bijna identieke signalen, gecombineerd tot een beeld of hologram met diep perspectief, dat ook akoestische ELF, VLF en LF golven en optische fenomenen kan produceren. Concreet zal de show bestaan ​​uit meerdere holografische afbeeldingen naar verschillende delen van de wereld, voor ieder een ander beeld, op basis van de specifieke nationale of regionale religie. Geen enkel gebied wordt uitgesloten! Met computer animatie en geluiden lijkt alles voort te vloeien uit de diepste diepten van de ruimte. Verbaasde, vurige aanhangers van de verschillende geloofsrichtingen zullen getuige zijn van hun eigen teruggekeerde messias in een overtuigende, levensechte werkelijkheid.

Vervolgens zullen de projecties van Jezus, Mohammed, Boeddha, Krishna, enz., worden getoond, nadat de juiste uitleg van de mysteries en openbaringen zal zijn bekendgemaakt. Deze god zal in feite de antichrist worden, die zal uitleggen dat de verschillende geschriften verkeerd zijn begrepen en verkeerd geïnterpreteerd, en dat de oude religies verantwoordelijk zijn voor het keren van broeder tegen broeder, en natie tegen natie.

Natuurlijk zal deze prachtig geënsceneerde vervalsing resulteren in maatschappelijke en religieuze chaos op grote schaal, elke natie de andere natie beschuldigend van de misleiding. Miljoenen, door demonische bezetenheid geprogrammeerde religieuze fanatici zullen op een schaal worden losgelaten, nog nooit eerder vertoond. Daarnaast zal dit evenement plaatsvinden in een tijd van diepe wereldwijde politieke anarchie, en zal er algehele oproer ontstaan ​​door een wereldwijde catastrofe.

De Verenigde Staten is ook van plan om Beethovens ‘Song of Joy’ te gebruiken, als het volkslied voor de invoering van de New Age Eén Wereldgodsdienst. Als we deze ruimte show bekijken, parallel met het Star Wars-programma, krijgen we dit: een combinatie van elektromagnetische straling en hypnose, dat tevens het onderwerp is geweest van intensief onderzoek. In 1974 bijvoorbeeld, zei onderzoeker GF Shapits van een van de onderzoeksvoorstellen dat, “…in dit onderzoek zal worden aangetoond dat de gesproken woorden van de hypnotiseur ook direct kunnen worden omgezet door de elektromagnetische energie, rechtstreeks naar het onderbewuste deel van het menselijk brein, zonder daarbij een mechanisch apparaat te gebruiken voor het ontvangen of transcoderen van de boodschap, en zonder dat de persoon wordt blootgesteld aan een dergelijke invloed. Zo hebben we de gelegenheid om de informatie-input bewust te controleren. Verwacht mag worden dat het gerationaliseerde gedrag zal worden beschouwd als te zijn voortgekomen uit eigen vrije wil”.

 

Stap 3  De mensen laten geloven dat hun god tot hen spreekt via telepathie, waarbij gebruikgemaakt wordt van radiogolven.

Kunstmatige gedachten & communicatie
De vooruitgang van de techniek brengt ons naar de derde stap in het Blue Beam Project, die samengaat met de telepathische en elektronisch aangevulde tweeweg communicatie, waar ELF, VLF en LF golven elke persoon zullen bereiken vanuit zijn of haar eigen geest, elk van hen overtuigend dat ‘hun eigen god’ tot hen spreekt uit het diepst van hun eigen ziel. Dergelijke stralen van satellieten worden gevoed vanuit de geheugens van computers, waarin enorm veel gegevens zijn opgeslagen over ieder mens op aarde, en hun talen. De stralen zullen zich verstrengelen met hun natuurlijke denken om, wat wij noemen, diffuus kunstmatig denken te vormen.

Dat soort technologie werd onderzocht in de jaren ‘70, ‘80 en ’90, waarin de menselijke hersenen worden vergeleken met een computer. Informatie wordt ingevoerd, verwerkt, geïntegreerd, en vervolgens wordt er een reactie geformuleerd en daarop gereageerd. Mind controllers manipuleren informatie op dezelfde manier als een computer informatie manipuleert voor grammatica.

In januari 1991 hield de Universiteit van Arizona een conferentie, getiteld, ‘The NATO Advanced Research Workshop on Current and Emergent Phenomena and Biomolecular Systems.’ Hun bevindingen, natuurlijk, verklaarden dat de Verenigde Staten reeds communicatieapparatuur heeft ontwikkeld, dat kan maken dat de blinden zullen zien, de doven zullen horen en de kreupelen wandelen. Het kan de terminaal zieke van pijn verlichten, zonder gebruik van medicijnen of chirurgie. Ik heb het niet over science fiction! Een mens kan het gebruik van al zijn vermogens behouden tot op het moment van zijn dood.

Deze communicatieapparatuur is afhankelijk van een volledig nieuwe manier van kijken naar het menselijk brein en neuromusculaire systemen en straling pulsen bij ultra-lage frequenties. Een deel van deze apparatuur is nu operationeel in de Central Intelligence Agency (CIA), en het Federal Bureau of Investigation (FBI). Het zal nooit worden gebruikt om de blinden te laten zien, de doven te laten horen en de kreupelen te doen wandelen.

Overheidsinstanties en de bedrijven, die met hen samenwerken aan een nieuwe wereldorde, zijn bereid om alles te doen, wat hen zal helpen hun doel te bereiken: het bevorderen van totale sociale controle. Wat betreft de vraag waarom:
Ten eerste, als je de burgers bang maakt, en ze voor hun veiligheid laat vrezen, zullen ze draconische rechtshandhavingspraktijken, ontwapenen, en uitgebreide archieven over hen, accepteren. Daarbij hoeft de overheid slechts te vertellen, ‘dat het allemaal wordt gedaan om u te beschermen’, natuurlijk.
Ten tweede, het bevordert het verval van de huidige democratische vormen van politieke systemen, en leidt de samenleving tot het zoeken naar alternatieve methoden van politieke ideologie. Natuurlijk is het alternatief al lang gepland! Het heet de nieuwe wereldorde, en het zal niet uw veiligheid of belangen behartigen. Angst werd altijd al gebruikt door de machtige elite om de massa te controleren en te onderwerpen!

Het oude gezegde, ‘Verdeel en heers’, wordt tot op de naad wereldwijd gespeeld, om ervoor te zorgen dat iedereen bang is voor zijn of haar persoonlijke veiligheid, en om iedereen verdacht te maken. Ook dit is mind control!

Om verder te gaan met betrekking tot de nieuwe technologie, die aan de basis ligt van het NASA Blue Beam Project, moeten we kijken naar de volgende verklaring van de psycholoog James V. McConnell, dat werd gepubliceerd in 1970 in een uitgave van Psychology Today. Hij zei, “De dag is gekomen waarop we zintuigelijke beroving kunnen combineren met drugs, hypnose en geslepen manipulatie van beloning en straf, om zodoende bijna absolute controle over het gedrag van een individu te verkrijgen. Het moet dan mogelijk zijn, om een zeer snelle en zeer effectieve vorm van positieve hersenspoeling toe te staan, die ons in staat zou stellen om dramatische veranderingen in het gedrag van een persoon en de persoonlijkheid te bereiken”.

Nu, dat wil zeggen: we moeten worden opgeleid vanaf de geboorte, en dat we allemaal moeten doen wat de maatschappij wil dat we doen, in plaats van wat wij willen doen voor onszelf. Ze hebben de technologie om het te doen; niemand mag nu worden toegestaan ​​om zijn of haar eigen individuele persoonlijkheid te hebben! Deze verklaring en deze ideeën zijn belangrijk, omdat het de fundamentele leer van de Verenigde Staten is, dat niemand zijn of haar eigen persoonlijkheid bezit. En diezelfde psycholoog beweert, dat niemand hier iets over te zeggen heeft, en er is geen reden om te geloven dat je het recht hebt om een nieuwe persoonlijkheid te weigeren, omdat je oude persoonlijkheid wordt beschouwd als ‘asociaal’.

Wat belangrijk is in deze verklaring, dat de nieuwe wereldorde zal worden opgericht met het huidige systeem. Dit betekent dat de oude manier van denken en gedrag en religie zal worden beschouwd als de oude en onjuiste manier van denken, en dat ze het kunnen veranderen in een van de uitroeiingskampen (FEMA kampen of heropvoedingskampen), om ervoor te zorgen dat iedereen met dit ‘asociale’ gedrag zal worden verwijderd, zodat al snel andere ‘gewijzigde individuen’ in staat zullen zijn de behoeften en de agenda’s van de nieuwe wereldorde uit te voeren, zonder te worden afgeleid door de waarheid.

 

Stap 4  Een nep-invasie van buitenaardse wezens en allerhande andere gebeurtenissen, waarbij chaos uit zal breken, en uiteindelijk alle mensen overstag zullen gaan om de nieuwe wereldorde te accepteren. 

Wereldwijde bovennatuurlijke manifestaties via elektronica
Hierbij zijn er drie verschillende richtlijnen:

1  Men moet de mensen doen geloven dat er een buitenaardse invasie komt in alle belangrijke steden op aarde, zodat ze op het punt staan om hun nucleaire wapens te gebruiken om terug te vechten. Op deze manier zal de commissie van de Verenigde Staten eisen, dat al deze naties die hun nucleaire wapens naar boven haalden, zich zullen ontwapenen, wanneer blijkt dat de invasie vals is. En hoe zal de VS weten dat de invasie vals was? Wel, zij zijn degenen die het hebben opgezet, natuurlijk.

2  De tweede richtlijn is de Christenen te doen geloven dat de Opname zal plaatsvinden, samen met de zogenaamde goddelijke interventie van een buitenaardse beschaving, die de mensheid komt ‘redden’ van een wrede en genadeloze demon. Het doel ervan is, om het belangrijkste verzet tegen de uitvoering van de nieuwe wereldorde in één klap de mond te snoeren; binnen enkele uren na het begin van de luchtshow.

3  De derde richtlijn in de vierde stap is een mix van elektronische en bovennatuurlijke krachten. De golven die op dat moment zullen worden gebruikt, zullen ‘bovennatuurlijke krachten’ in staat stellen, om te reizen via optische vezels, coaxiale kabels (TV), elektrische en telefoonlijnen, om zo binnen te dringen bij iedereen tegelijkertijd,  door middel van grote apparaten. Ingebouwde chips zullen al op hun plaats zitten. Het doel van deze deals met globale satanische entiteiten is, om hun projecties over de gehele wereld te verspreiden, en om alle bevolkingsgroepen aan de rand van hysterie en waanzin te brengen. Hen te verdrinken in een golf van zelfmoordaanslagen, moorden, en blijvende psychische stoornissen. Na de ‘Nacht van de Duizend Sterren’ zullen de wereldwijde bevolkingsgroepen klaar zijn, om voor de nieuwe messias (maitreya) orde en vrede te herstellen tegen elke prijs, zelfs al betekent dit het inleveren van hun vrijheid.

De technieken, die gebruikt worden in deze vierde stap, zijn exact dezelfde als die gebruikt werden in de USSR, om de mensen te dwingen het communisme te aanvaarden. Dezelfde techniek zal gebruikt worden door de VS, om de nieuwe wereldreligie en de nieuwe wereldorde er doorheen te drukken. Velen vragen zich af wanneer dit zal gebeuren. Volgens vele rapporten, die we hebben ontvangen, verwachten wij dat het zal beginnen met een soort van wereldwijde economische ramp.

 

Wereldmunt, geen cash geld, geen onafhankelijkheid meer

De economische catastrofe zal niet een volledige crash zijn, maar genoeg om hen in staat te stellen een soort van voorlopige munt in te voeren, vooraleer ze elektronisch geld invoeren ter vervanging van papieren geld. De voorlopige munt zal gebruikt worden, om iedereen te dwingen hun spaargeld op te maken, of hun cash geld in te leveren. Want de mensen die geld hebben, en dus niet afhankelijk zijn, zouden degenen kunnen zijn, die een opstand tegen hen beginnen. Als iedereen blut is, kan niemand een oorlog of opstand sponsoren. Papieren geld zal ophouden te bestaan.

Maar om het wereldwijd elektronisch geldsysteem in te voeren, zal iedereen die in de toekomst over geld zal beschikken, een manier moeten vinden om zijn geld elektronisch over te schrijven. Vóór die tijd zal iedereen zijn geld al besteed hebben, samen met zijn of haar reserves en activa. Iedereen moet 100% afhankelijk zijn van de commissie. Om elke vorm van onafhankelijkheid te voorkomen, heeft de nieuwe wereldorde al microchips geïmplanteerd bij in het wild levende dieren, vogels, vissen, enz. Waarom? Ze willen er zeker van zijn dat de mensen die niet instemmen met de nieuwe wereldorde, niet kunnen jagen of vissen, waar ook ter wereld. Als ze dit proberen, zullen ze worden opgespoord en gevolgd door satellieten, gepakt en daarna gevangengenomen of gedood.

De nieuwe wereldorde is reeds de wetgeving van alle naties aan het veranderen, om iedereen afhankelijk te maken van één enkel voedsel- en vitamine rantsoen.
Ze zijn de wetgeving over religie en psychiatrische aandoeningen aan het aanpassen, om te bepalen wie er een potentieel gevaar vormt voor de nieuwe wereldorde. Degenen die ‘defect’ zijn bevonden, zullen naar concentratiekampen worden gebracht, waar ze gedood zullen worden. Degenen die niet gedood worden, zullen gebruikt worden om als slaven te werken, of in medische experimenten.
Het doel van de dictatuur is iedereen, overal op de planeet, te controleren… meedogenloos en zonder uitzondering.

De nieuwe technologie is ontworpen en gebouwd voor het opsporen en controleren van mensen, overal op aarde. Deze technologie is ontworpen voor één enkel doel. Als je weigert om in te zien en te erkennen, dat deze technologie dient om alle volkeren tot slaven te maken, dan weiger je ook te geloven in de opkomst van de antichrist en het vestigen van de nieuwe wereldorde regering en wereldreligie.

 

Bronnen:

Eindtijdnieuws.blogspot.com

https://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2012/01/nasas-project-blue-beam-1664986.html

https://educate-yourself.org/cn/sergemonast1994transcript.shtml

You may also like