Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in COVID-19 vaccins

In september dit jaar maakte de technologische ontwikkelingstak van het Pentagon, DARPA, en de Bill & Melinda Gates Foundation bekend, dat ze samen met het tech-bedrijf Profusa, de ontwikkeling van een implanteerbare nanotech biosensor van hydrogel ontwikkelen.

Hydrogel wordt o.a. gebruikt in zachte contactlenzen.
Deze biosensor, die kleiner is dan een rijstkorrel, wordt samen met het vaccin tegen COVID-19 geïnjecteerd vlak onder de huid, waarna de nanotech biosensor met het lichaam samensmelt. De nanotech-component zorgt ervoor dat, via het snelle 5G-netwerk, alle informatie over jou, je lichaam en je gezondheid op afstand kan worden gecontroleerd, alles! De biosensor, die ook informatie en opdrachten kan ontvangen, zal naar verwachting begin 2021 door de Food and Drug Administration (FDA) worden goedgekeurd. Dit komt precies op tijd voor de geplande wereldwijde COVID-19 vaccinatiecampagne.

Militaire technologie

Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is een instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie.

Een mens is afhankelijk van het natuurlijk elektromagnetisme om te kunnen leven.

De lichaamscellen kunnen hun werk doen door de natuurlijke elektromagnetische velden (EMV), omdat iedere cel een elektrische lading heeft, en de organen, zoals hart, longen, spieren, zenuwstelsel en hersenen, zo hun werk kunnen doen.

Een nanodeeltje is een deeltje met afmetingen in de orde van 1-100 nanometer en bestaat uit enkele tot duizenden atomen of moleculen.

Synthetische nanodeeltjes zijn kunstmatig geproduceerde deeltjes, die specifiek zijn gemaakt voor bepaalde eigenschappen, zoals elektrische geleidbaarheid. En daar komt 5G in beeld! 5G is een manier om een kunstmatige geleidbaarheid te geven aan het menselijk lichaam.

Hydrogel biosensor tegen COVID-19

DefenseOne schreef in maart 2020 reeds over deze hydrogel biosensor, die met een injectienaald onder de huid wordt ingebracht. Het bevat onder meer een speciaal ontworpen molecule, die een fluorescent signaal naar buiten stuurt, zodra het lichaam tegen een infectie begint te vechten. Het nu op elektronische impulsen werkende lichaam en de huid detecteren dit signaal, en sturen vervolgens een waarschuwing naar een arts, een website, of een overheidsinstantie. Het is als een bloedlaboratorium op de huid, die, nog vóórdat er andere symptomen zijn, zoals hoesten, de reactie van het lichaam op ziekte kan oppikken!

Hydrogel

Hydrogels bestaan grotendeels uit water, gebonden tot een gel door bindmiddelen, zoals carboxymethylcellulose. Carboxymethylcellulose wordt gemaakt uit houtpulp en plantaardige vezels.

Biosensor

Een biosensor is kleiner dan een rijstkorrel en kan samen met een vaccin worden geïnjecteerd, waarna deze met het lichaam samensmelt. De nanotech component heeft het 5G netwerk nodig voor de beste totalitaire controle.

Biosensor monitort letterlijk alle lichaamsfuncties en stuurt deze door via 5G.

Het laat zich niet moeilijk raden, waarom deze sensor van groot belang is voor de elite voor de zogenaamde bestrijding van COVID-19. Iedereen die deze – niet meer te verwijderen – biosensor in zijn lichaam laat spuiten zal, bij de minste of geringste infectie, door de overheid in quarantaine worden geplaatst, en aan andere dwingende maatregelen kunnen worden onderworpen, zelfs als de persoon in kwestie totaal niet ziek is, noch enige ziekteverschijnselen vertoont!

Het voordeel van hydrogel

Door gebruik te maken van hydrogel zal de biosensor niet door het lichaam als een indringer worden gezien of worden aangevallen door het immuunsysteem, maar er juist mee integreren. Tevens kan de sensor volgens het bedrijf niet alleen infecties opsporen, maar ook het zuurstof- en glucose niveau in je bloed monitoren, net als je hormonenspiegel, je hartslag, je ademhaling, je lichaamstemperatuur, je seksleven, je emoties, kortom… alles! Via 5G kan straks al deze informatie naar iedere medische en politieke autoriteit worden doorgestuurd.

De vaccinatie is dus, in combinatie met de invoering van 5G, een garantie dat mensen in de nabije toekomst op afstand gecontroleerd en gevolgd kunnen worden.

Door de technologie, om bepaalde eiwitten, die door vaccins in mensen zijn gebracht, te activeren en/of te manipuleren, wordt het DNA van mensen aangepast, weggehaald of toegevoegd. Dit heet CRISPR-Cas. Het stelt overheden in de toekomst in staat, om rechtstreeks in te grijpen in je gezondheid, jouw lichaam en zelfs in je gedrag!

CRISPR-cas9

In de biotechnologie is de techniek CRISPR-cas9, of kortweg CRISPR, een afkorting van Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Het zijn korte segmenten van herhaalde codes in het DNA, die gebruikt worden om een nieuwe virusaanval te herkennen en af te slaan. Samen met het enzym cas9 vormen ze de basis voor de populaire CRISPR-cas9 techniek, die gebruikt kan worden voor het gericht bewerken van het menselijke genoom.

Mensen integreren als een wereldwijd digitaal controlesysteem.

Transhumanisme is een ideologie die ervan uitgaat, dat de biologische evolutie van de mens versneld en getranscendeerd kan worden door de moderne technologie. Zo kan de nieuwe, ‘transhumane’ mens als een God heersen over zijn eigen lot. Het moment waarop mens en machine samensmelten, wordt singulariteit genoemd. Transhumanisten gaan ervan uit, dat de menselijke geest vervangen kan worden door artificiële intelligentie (AI) en nanotechnologie. Voor de samensmelting van de mens en de digitale wereld is een vaccinatie dus noodzakelijk, plus een snel mobiel netwerk… 5G.

Met transhumanisme zijn miljarden gemoeid!

Het transhumanisme wordt intensief gesteund door o.a. banken, wetenschappers, filosofen, regeringsleiders, EU-leiders, Big Pharma en andere gezondheidsinstanties, laboratoria (o.a. genetica en eugenetica), en stichtingen als die van Bill Gates, Rockefeller en Soros, maar ook door de CIA, NSA, Google, Facebook, internet, IG Farben, Monsanto, robotica- en technologiebedrijven, universiteiten, denktanks, ngo’s en vooral het militair-industriële complex.

De nieuwe mens, Mens 2.0

Met de biosensor, die dus mogelijk al vanaf 2021 in COVID-19 vaccins wordt verwerkt, komt de verwezenlijking van het streven naar een transhumane mensheid erg dichtbij, waarin iedereen totaal controleerbaar en zelfs bestuurbaar wordt. De ‘nieuwe mens’, of de Mens 2.0, zoals de tech-elite rond Bill Gates en Elon Musk die voor ogen heeft, zal tussen nu en 2025-2030 stapsgewijs in een soort cyborg worden veranderd, en een integraal onderdeel van een wereldwijd digitaal controlesysteem worden, waarin persoonlijke vrijheden volledig zullen zijn verdwenen, en zelfs de vrije wil van de mens zal zijn afgepakt.

 

Bron:

https://thefreedomarticles.com/hydrogel-biosensor-darpa-gates-implantable-nanotech-covid-vaccine/

You may also like