Het geloof in een notendop

Wat is nu geloof?

Christelijk geloof is kiezen om te geloven, te geloven in het Woord van God, de Bijbel, die aan de mensheid is geschreven. Zie de Bijbel als een soort liefdesbrief van je hemelse Vader. Het geloof is ook vol van vertrouwen in God, in Zijn liefde voor jou en in Zijn macht om je te helpen, wat er ook op je pad komt in je leven.

Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.  Hebreeën 11, vers 6

Geloof is dus een keuze.

Je hebt geloof nodig om Christen te worden. Het is een keuze om in Jezus Christus te geloven (in het Hebreeuws: Yeshua HaMashiach), die je zonden, je fouten, je tekortkomingen op zich nam, en dat, door in Hem te geloven, je zonden zullen worden vergeven. Zijn belofte is duidelijk:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3, vers 16

En aan de andere kant is geloof ook een geschenk van God:

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.  Efeziërs 2, vers 8

En het is nog beter om te weten dat God ons heeft uitgekozen; we hebben niet Hem uitgekozen!

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.  Johannes 15, vers 16

Je zonden erkennen en je daarvan bekeren, is de allereerste stap.

Zonder redding door de Here Jezus Christus is het onmogelijk om Gods koninkrijk, de hemel, binnen te gaan en het eeuwige leven te ontvangen, omdat de gevolgen van de zonde de eeuwige dood is.

Wanneer je gered bent door Gods geliefde Zoon, die voor je stierf aan het kruis van Golgotha, en na 3 dagen weer levend werd, heb je persoonlijk dit gratis geschenk van God aanvaard!

De vergeving van zonden is een prachtig begin, en brengt grote vreugde en onbeschrijfelijke vrede voor elke ware gelovige in Jezus!

Het is geen kleinigheid om de last en schuld van de zonde uit je geweten te verwijderen!
Op dit punt denken veel mensen dat ze er zijn en gewoon in hun luie stoel kunnen zitten en verwachten dat God de rest doet voor hen. Ze realiseren zich niet dat de vijand, satan, de sluwe slang, een hekel heeft aan hun nieuwe keuze om Christen te worden. Satan is vanaf het begin de vader van de leugen, die graag veel gelovigen en ongelovigen misleidt met leugens. Zelfs de Heer werd tijdens Zijn leven op aarde verzocht, maar Hij zondigde niet.

De volgende stap is, dat je nog steeds geloof nodig hebt om te gehoorzamen aan Gods roeping in je leven.

Je zou dus dagelijks Gods Woord moeten lezen en eten, om geestelijk te kunnen groeien en een volwassen Christen te worden, die standvastig is, en geen vleselijke en wereldse Christen met één been nog in de wereld.
Jezus is het Licht van de wereld, een Licht in de duisternis. Een leven dat je Heiland, je Rabboeni, je liefhebbende Abba, Vader, behaagt, zegt daarom ook Nee tegen eigen vleselijke verlangens, die nog steeds de oorzaak kunnen zijn van vele verleidingen. Het volgende vers in Efeziërs 2 vertelt ons wat Gods gedachten voor ons zijn, nadat we onze redding hebben ervaren:

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.  Efeziërs 2, vers 10

Dus God heeft iets veel groters, en zelfs nog wonderbaarlijkers voor ons in gedachten, nadat we in Hem hebben geloofd om vergeving.

Wist je dat het leven van Jezus een leven van actie was?

En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.  Hebreeën 5, vers 8

Jezus is ons grote voorbeeld!

Kom dus in actie, net zoals Jezus deed!
Het is dit licht van Jezus’ leven, dat je nodig hebt om binnen te lopen – nogmaals, kom in actie! Als je echt Gods goede levenswetten in Zijn Woord wilt gehoorzamen, zul je al snel in een strijd komen. Denk bijvoorbeeld aan de innerlijke strijd, die ontstaat wanneer een zondige gedachte je verleidt, want Gods Geest en het vlees zijn vijanden van elkaar. Dus Gods Woord wil een licht en een spiegel in je leven zijn, om je te leiden in je wandel met de Heer. Dit licht openbaart ook de zonde, die nog in je leven kan zijn en die je niet wilde loslaten.

Jezus vertelt ons ook dat je, als nieuw kind van God, een beginner in geloof, gedoopt moet worden.

Op die manier wast God alle verkeerde zonden uit het verleden en het heden weg, in Jezus Christus’ Naam. Het is daarom belangrijk om een ​​volle evangelische gemeente of een pinkstergemeente te vinden, en hen te vragen om je te dopen. Als je je laat dopen, is dit een keuze in gehoorzaamheid. Zie het als een soort van aangaan van een verbond, een huwelijk, met Jezus Christus. Het is nodig een goede relatie te onderhouden door met de Heer te praten, net als in een relatie tussen man en vrouw, en door dingen uit te praten. En zo is het met de Heer. Een gebed is het begin van een relatie!

De Heilige Geest

De Heilige Geest is Degene die betrokken wil zijn bij je leven. De Heilige Geest wil werken, zelfs in je gevoel, en wil dat je vrucht draagt!

Geloof opent de deur naar een overwinningsleven!

Door geloof kun je echt meer dan overwinnaar zijn door Jezus Christus, omdat Hij nu in jou leeft door Zijn Heilige Geest in je. Het is ook goed te weten, dat God nu door jouw ogen kijkt en ziet wat jij ziet en naar kijkt.

Christian life is a window, mirror of Jesus

 

Als je Hem nog niet kent, bid dan het volgende gebed met je hart; je leven zal nooit meer hetzelfde zijn:

“Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te komen. Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen, U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te doen; dit bid ik U in de naam van Jezus Christus. Amen.”

 

Wees dankbaar naar de Here Jezus Christus, die je onvoorwaardelijk liefheeft!

Hij zorgt voor je en kent je als geen ander, want Hij heeft je gemaakt. Hij wil graag dat je op Hem vertrouwt en Hem beter leert kennen.

You may also like