Onderzoek analyseert het verband tussen draadloze straling en COVID

Bewijs dat er een mogelijk verband is tussen COVID-19 en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze telecommunicatie, inclusief microgolven en millimetergolven. Denk hierbij ook aan de nanodeeltjes, die u inademt, die uw longen kunnen doorboren en zelfs uw huid. 

Het COVID-19 volksgezondheidsbeleid was gericht op het SARS-CoV-2 virus, en de effecten ervan op de menselijke gezondheid. Omgevingsfactoren werden echter grotendeels genegeerd.

Coronavirus: De connectie tussen draadloze straling en COVID

Een studie in januari dit jaar analyseert dit thema, en vindt overtuigend bewijs om het straling-COVID verband te ondersteunen! COS (Center for Open Source) biedt, samen met andere open platforms, gratis toegang aan open source archieven voor psychologisch, sociaal en technisch wetenschappelijk onderzoek.

Zij onderzochten een mogelijke omgevingsfactor in de COVID-19 pandemie:

Radiofrequentie straling (RFR) van draadloze communicatiesystemen, waaronder microgolven en millimetergolven. COVID-19 dook op, met name kort na de uitrol van 5G (vijfde generatie draadloze straling) in de stad Wuhan, China. 

Celeste Solum wees ons al op dit gevaar middels haar onderzoek in december.

COVID is een nano-fusie van biologisch leven en een robotconstructie. Het heeft een holle buik met laadvermogen. Afhankelijk van de frequentie kan het een toxine, een gif, een bacterie, een virus, een schimmel, een explosief, een vloek of andere spirituele elementen, zoals demonen, inzetten. Het is ook belangrijk te weten, dat er over de hele wereld verschillende virusdeeltjes werden losgelaten uit laboratoria.

Ook spreekt ze over NASA’s Micro Dust Wapens. Dit betreft gemechaniseerde smart dust (stof), dat als een aerosol wordt verspreid via chemtrails. Het wordt dus in de lucht gespoten en we ademen het vervolgens in via onze longen. Stof boort zich mechanisch in het longweefsel, maar ook dwars door de huid heen, en voert zeer verschillende abnormale, onnatuurlijke, ziekelijke missies uit. Dit is een geheel nieuwe klasse van wapens, die legaal is gemaakt.

 

De uitvinding van een geheel nieuwe ziekte

Een kenmerk van ‘Operatie Coronavirus’ was de uitvinding van een geheel nieuwe ziekte (COVID-19), met zulke brede en vage symptomen, dat vrijwel alles, maar vooral verkoudheid, griep en longontsteking, opnieuw kon worden geclassificeerd en worden afgedaan als Coronavirus infectie.
Het is geen toeval, dat veel COVID-symptomen overeenkomen met symptomen door blootstelling aan straling.

Biologische effecten van straling

De auteurs van dit onderzoek stellen, dat ze een grote hoeveelheid collegiaal getoetste literatuur hebben onderzocht, sinds vóór de Tweede Wereldoorlog. Zij onderzochten de biologische effecten van draadloze straling, die van invloed zijn op vele aspecten van onze gezondheid. In eenvoudig Nederlands bleek, dat veel van de zogenaamde effecten of symptomen, die aan COVID worden toegeschreven, identiek of opmerkelijk vergelijkbaar zijn met de symptomen, veroorzaakt door (draadloze) straling! 

Hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels) en Hypoxemie (tekort aan zuurstof in het bloed)

Laten we beginnen met deze twee termen, hypoxie en hypoxemie, die beide verwijzen naar een zuurstofgebrek in het lichaam. Zelfs het dragen van mondkapjes beperkt de zuurstofopname! Ook dit kan leiden tot mogelijk fatale bloedstolsels.

Voor als u geïnteresseerd bent, deze studie vond ook zeer vergelijkbare effecten tussen EMF (elektromagnetisch veld), RFR en COVID bij het analyseren van het bloed:

“Twee recente studies documenteerden de vorming van erytrocytaggregaten (Havas, 2013) en erytrocytaggregaten, en de vorming van echinocyten, na blootstelling van mensen aan 4G-LTE smartphone-straling (microgolven) (Rubik, 2014). Blootstelling aan straling van een mobiele telefoon, gedurende twee opeenvolgende perioden van 45 minuten, veroorzaakten twee soorten effecten: aanvankelijk verhoogde plakkerigheid van perifere rode bloedcellen, en vorming van rouleaux (rollen gestapelde rode bloedcellen), en vervolgens vorming van echinocyten (stekelige rode bloedcellen). Vergelijkbare veranderingen in rode bloedcellen zijn beschreven in perifeer bloed van COVID-19 patiënten (Lakhdari et al., 2020). Rouleaux-vorming wordt waargenomen bij 1/3 van de COVID-19 patiënten, terwijl sferocyten en echinocyten op variabele niveaus zijn waargenomen. Rouleaux-vorming belemmert de microcirculatie. Deze bloedveranderingen kunnen ook het zuurstoftransport belemmeren, bijdragen aan hypoxie en het risico op trombose (Wagner et al., 2013), en dus beroertes, die zich kunnen manifesteren in COVID… Kortom, zowel RFR-blootstelling als COVID-19 kunnen schadelijke effecten hebben op rode bloedcellen en verlaagde hemoglobinespiegels, die bijdragen aan hypoxie bij COVID.”

Nu begrijpen we meer, waarom de WHO verbood om Corona slachtoffers te onderzoeken middels autopsie.

 

Het Corona-effect

De neiging van het bloed, om op gevaarlijke manieren te stollen (verdikken), gaat samen met zowel EMF als COVID. Het werd opgemerkt door artsen, zoals Dr. Robert Young, die spreekt over het Corona-effect. Het AstraZeneca vaccin bijvoorbeeld is door meer dan 20 landen opgeschort, omdat het bloedstolsels kon veroorzaken.

 

Oxidatieve stress

Wat is oxidatieve stress? Het is een verouderingsproces, maar het is ook een vorm van bedreiging voor je lichaam. De kwaliteit, zeg maar fitheid, van een cel gaat achteruit; er moet dan energie worden gestopt in het herstel.

Vervolgens ontdekte de studie, dat die oxidatieve stress een andere indicator was van een verband tussen straling en COVID. Het definieert oxidatieve stress als een ‘toestand, die een onbalans weerspiegelt tussen een verhoogde productie van ROS (Reactive Oxygen Species, ofwel Reactieve Zuurstof intermediairen: uiterst reactieve vrije radicalen), en een onvermogen van het organisme, om de ROS te ontgiften, of om de schade die ze aan biomoleculen en weefsel veroorzaken, te herstellen’:

“Ontregeling van het immuunsysteem is vastgesteld in de cytokinestorm, die gepaard gaat met ernstige COVID-19 infecties, en veroorzaakt oxidatieve stress (Cecchini en Cecchini, 2020). Oxidatieve stress en mitochondriale disfunctie kunnen de cytokinestorm verder bestendigen, weefselschade verergeren, en het risico op ernstige ziekten en overlijden vergroten. Evenzo genereert RFR op een laag niveau ROS in cellen, die oxidatieve schade veroorzaken. In feite wordt oxidatieve stress beschouwd als één van de belangrijkste mechanismen, waarin blootstelling aan RFR cellulaire schade veroorzaakt. Van de 100 momenteel beschikbare getoetste onderzoeken, die de oxidatieve effecten van RFR met lage intensiteit onderzoeken, bevestigden 93 studies, dat RFR oxidatieve effecten op gang brengt in biologische systemen (Yakymenko et al., 2015). Oxidatieve stress is ook een geaccepteerd mechanisme, dat endotheel schade veroorzaakt (Higashi et al., 2009). Dit kan zich manifesteren bij patiënten met ernstige COVID-19, naast het verhogen van het risico op vorming van bloedstolsels en verergering van hypoxemie (Cecchini en Cecchini, 2020).”

 

Ontregeling van het immuunsysteem, calcium niveaus, hartaandoeningen en meer

De studie gaat verder met het bekijken van alle manieren, waarop COVID dezelfde soort respons opwekt als EMF-straling dat doet, inclusief de immuunrespons, intracellulaire calciumspiegels, hartaandoeningen en hartritmestoornissen. In alle gevallen zijn er sterke aanwijzingen voor een connectie tussen straling en COVID:

“Kortom, COVID-19 kan leiden tot ontregeling van het immuunsysteem en tot een cytokinestorm. Ter vergelijking: blootstelling aan RFR op laag niveau, zoals waargenomen in dierstudies, kan ook het immuunsysteem aantasten, waarbij chronische dagelijkse blootstelling immunosuppressie of immuundysregulatie veroorzaakt, waaronder hyperactivering. Hartritmestoornissen komen vaker voor bij ernstig zieke patiënten met COVID. Met betrekking tot de bio-effecten van blootstelling aan RFR, heeft Christopher Dodge van de Biosciences Division, U.S. Naval Observatory in Washington DC, in 1969 54 kranten doorgenomen, en gerapporteerd dat RFR een nadelige invloed kan hebben op alle belangrijke systemen van het lichaam, inclusief het belemmeren van de bloedcirculatie; verandering van bloeddruk en hartslag; invloed op elektrocardiograafmetingen; en het veroorzaken van pijn op de borst en hartkloppingen (Dodge, 1969). In de jaren zeventig beoordeelde Glaser meer dan 2.000 publicaties over bio-effecten van RFR-blootstelling, en concludeerde dat microgolfstraling het ECG (elektrocardiogram) kan veranderen, en pijn op de borst, hypercoagulatie, trombose en hypertensie kan veroorzaken naast een hartinfarct (Glaser, 1971; 1976).” 

 

De studie vermeldt ook specifiek 5G:

“Recentelijk hebben Bandara en Weller (2017) bewijs geleverd dat mensen, die in de buurt van radarinstallaties wonen (millimetergolven: 5G-frequenties) een groter risico lopen op het ontwikkelen van kanker en het krijgen van hartaanvallen. Evenzo hebben beroepsmatig blootgestelde personen een groter risico op coronaire hartziekten. Microgolfstraling tast het hart aan. En sommige mensen zijn kwetsbaarder als ze een onderliggende hartafwijking hebben (Cleary, 1969). Kortom, blootstelling aan zowel COVID-19 als RFR kan het hart en het cardiovasculaire systeem direct en/of indirect beïnvloeden.”

 

De conclusie van het onderzoek

Het doel van de studie was niet om het oorzakelijk verband te bewijzen, maar om aan te tonen dat er een straling-COVID connectie is, die verder moet worden onderzocht. De auteurs schrijven:

“Bewijs uit de hier samengevatte literatuur suggereert een verband tussen verschillende nadelige gezondheidseffecten van RFR-blootstelling en het klinische beloop van COVID-19. Er zijn aanwijzingen, dat RFR de gastheer kan verzwakken, de ziekte van COVID-19 kan verergeren, en daardoor de pandemie kan verergeren. Dit hier gepresenteerde bewijs claimt geen oorzakelijk verband. COVID-19 komt duidelijk ook voor in regio’s met weinig draadloze communicatie. Bovendien is de relatieve morbiditeit veroorzaakt door blootstelling aan RFR in COVID-19 onbekend. De kwestie van het oorzakelijk verband kan worden onderzocht in gecontroleerde laboratoriumexperimenten.”
“We concluderen dat RFR, en in het bijzonder 5G, waarbij 4G-infrastructuurverdichting is betrokken, de prevalentie en ernst van COVID-19 heeft verergerd, door de immuniteit van de gastheer te verzwakken en de virulentie van SARS-CoV-2 te verhogen door (1) morfologische veranderingen in erytrocyten te veroorzaken, waaronder echinocyten en rouleaux-vorming, die kan bijdragen aan hypercoagulatie; (2) het verstoren van de microcirculatie, en het verminderen van erytrocyten- en hemoglobinespiegels, die hypoxie verergeren; (3) versterking van de disfunctie van het immuunsysteem, waaronder immunosuppressie, auto-immuniteit en hyperinflammatie; (4) toenemende cellulaire oxidatieve stress, en de productie van vrije radicalen, die vaatletsel en orgaanschade verergeren; (5) het versterken van intracellulair Ca2+, dat essentieel is voor virale intrede, replicatie en afgifte, naast het bevorderen van pro-inflammatoire routes; en (6) verslechtering van hartritmestoornissen en hartaandoeningen. Kortom, RFR is een alomtegenwoordige omgevingsstress, die bijdraagt ​​aan de ongunstige gezondheidsresultaten van COVID-19. We doen een beroep op het Voorzorgsbeginsel, en bevelen een moratorium op draadloze 5G-infrastructuur ten zeerste aan…”

Deze studie of wetenschap is zeker niet de enige, die de connectie maakt tussen straling en COVID.

Radiation, WiFi, 5G and Coronavirus connection

  

Verbannen onderzoek uit 2020

In 2020 toonde een team wetenschappers al aan, dat 5G de mens in een ‘antenne’ verandert en het Coronavirus stimuleert.
Hun publicatie is inmiddels verwijderd, verbannen of verboden lijkt het. Maar hier is de pdf.

In dit onderzoek laten zij zien, dat 5G kan worden geabsorbeerd door huidcellen, die werken als antennes. Uw lichaam wordt als het ware één grote antenne!
Deze 5G millimetergolven kunnen vervolgens naar andere cellen worden doorgegeven. De studie verklaart, dat 5G een van de belangrijkste rollen speelt bij de productie van Coronavirussen in biologische cellen.

DNA is opgebouwd uit geladen elektronen en atomen, en heeft een inductorachtige structuur. Inductoren reageren op externe elektromagnetische golven; zij verplaatsen en produceren in de cellen ook een aantal extra golven. Deze golven zijn gelijkvormig aan de hexagonale en pentagonale basen van hun DNA bron. Deze golven produceren gaten in vloeistoffen in de kern. Om deze gaten op te vullen, worden er extra hexagonale en pentagonale basen geproduceerd, die met elkaar kunnen samengaan en virusachtige structuren, zoals het Coronavirus, kunnen vormen.

Om deze virussen in een cel te kunnen produceren, is het noodzakelijk dat de golflengte van de externe golven korter is dan de omvang van de cel. Op deze manier kunnen 5G millimeter golven een goede kandidaat zijn, om virusachtige structuren, zoals COVID-19, in de menselijke cellen op te bouwen.

 

Eerder schreven we al over: Het verband tussen 5G en het Coronavirus

Meer over 5G kunt u hier lezen.

 

Bronnen:

https://thefreedomarticles.com/study-analyzes-wireless-radiation-covid-connection/

https://osf.io/9p8qu/

https://patrickherbert.org/2020/07/22/national-library-of-medicine-5g-technology-and-induction-of-coronavirus-in-skin-cells/

You may also like