Is het vaccin het Merkteken van het Beest?

Is het waar dat zij, die zijn gevaccineerd, voor eeuwig van God gescheiden worden, voor eeuwig verloren zijn door dit vaccin? Het nadrukkelijke antwoord is Nee.

Hopelijk halen sommigen nu diep adem, doordat ze niet zo gestrest meer zijn over hun geliefden, die wel het vaccin kregen toegediend. Maar er zijn enkele belangrijke dingen om te overwegen voor degenen, die de vaccins hebben genomen! Want het valt niet te ontkennen, dat er wel degelijk DNA-verandering en -manipulatie gaande is in de vaccin ontvangers.

 

Hier volgt enige verduidelijking en antwoorden op uw vragen…

Ongeveer anderhalve maand geleden ging Gwendolen naar de Heer toe in gebed, nadat zij met haar man hierover gebeden hadden. Ze waren erg bezorgd over de vraag, of het merkteken van het beest nu wel of niet het vaccin is. En dit is wat de Heer deelde met haar, luid en duidelijk…

Hij zei het volgende, als een soort gelijkenis:

“Als het merkteken van het beest een auto zou zijn, en het vaccin de motor is, dan zouden er veel meer delen aan toegevoegd moeten worden (voordat het daadwerkelijk een auto is). Dit betekent, dat het merkteken van het beest hier nu is op dit moment, en gereed is om van de leiband af te gaan. Maar alle ‘toeters en bellen’ moeten er door de globalisten nog aan worden toegevoegd.

Herinner u uit het boek Openbaring, hoofdstuk 13, vers 16 en 17:

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
Dus het merkteken moet een financieel onderdeel of element bezitten om te voldoen aan het merkteken!”

Vooral jongeren zullen in de rij staan voor het merkteken van het beest!

Met name de jongere generatie, zij zullen gewoon in de rij staan om het te nemen, omdat ze dan hun muziek erop kunnen zetten, er zelfs virtual reality op kunnen zetten, hun video’s en films kunnen uploaden… allerlei dingen, die hen zullen verlokken om het te accepteren. En herinner u, de wereld wordt duisterder en duisterder. De mensen zullen straks in zo’n wanhoop verkeren, en al die high-tech dingen zullen uiteindelijke toegevoegd worden aan het merkteken van het beest. Het zal de mensen ook een soort van kunstmatige geruststelling geven.

Merkteken van het beest en telepathie

Ook zal er een telepathisch element in zitten, zodat het beest gedachten in uw hoofd kan brengen, en u helpen uw hele dag te organiseren. Het zal zover gaan, dat u geen computerscherm meer nodig zult hebben, want uw geest, uw denken, zal uw computerscherm zijn! U hoeft dan alleen maar te kijken naar het beeld in uw hoofd, en het te herkennen met uw gedachten. Dan zal dat deel van het beest-systeem u assisteren. Hij, het beest, is dan in uw tempel, uw lichaam, in uw geest! En hij is dan de stem die u leidt, telepathisch.

Merkteken van het beest en uw telefoon

Telefoongesprekken zouden kunnen worden gedaan, door het aanraken van een component op uw hand: privégesprekken, of gesprekken op de luidspreker… ook dat zal mogelijk zijn! Maar u zou het ook kunnen veranderen in een telepathisch telefoongesprek.

De RFID-chip

Het officiële merkteken van het beest, 666, zoals we die al vele jaren kennen, en in kleinere mate in vele landen wordt uitgerold, is de RFID-chip ter grootte van een rijstkorrel. Dit zal niet de enige vorm zijn, waarin het merkteken aan de mens wordt gebracht. De Heer maakte duidelijk, dat het in meerdere vormen komt. Breng dit ieder geval zelf in gebed bij de Heer voor bevestiging.

Deze video over de gezondheidszorg, het vaccin en het merkteken van het Beest werd binnen een uur door YouTube verwijderd, vanwege de enorme censuur.

 

[BANNED VIDEO] WARNING FROM JESUS: MARK OF THE BEAST WILL CHANGE YOUR DNA FOREVER!

 

De gerespecteerde witte laboratoriumjas

Het is een symbool voor reinheid geworden, intelligentie, en de belofte voor betere gezondheidszorg. Wat denkt u als u iemand ziet in zo’n witte laboratoriumjas? Denkt u dan aan autoriteit of aanzien? Denkt u aan iemand, die alle antwoorden op uw vragen in pacht heeft? Voelt u zich meer op uw gemak, wanneer iemand over je heen buigt met een witte labjas aan? Dit zijn gewoon enkele dingen om over na te denken.

 

Merkteken van het Beest zal uw DNA voor altijd veranderen!

Waarschuwing van Jezus op 8 maart 2021

Aan Mijn beste kinderen die komen luisteren naar de eindtijdboodschappen van hun Vader. Ik ben het nageslacht van Jesse, de wortel van David. Ik ben de heldere Morgenster. Ik wil dat al Mijn dierbare kinderen evalueren, hoe zij de medische industrie aan het einde van het kerktijdperk ervaren. Hoe ziet u uw artsen, chirurgen en zelfs verpleegkundigen? Hoe ziet u degenen injecties ontwikkelen in de laboratoria, die verplicht in je lichaam zullen gaan? Het is nu tijd om alles bij Mij in gebed te brengen, geliefden.

Is uw medicus een met de Heilige Geest vervulde zoon of dochter van de Allerhoogste?

Zitten ze in Mijn heilige aanwezigheid, en zoeken ze Mijn raad over hoe ze in deze laatste momenten van de tijd moeten opereren?

De gevallenen zijn erg slim!

Hun meester is als een leeuw, die over de aarde wandelt, op zoek naar wie hij kan verslinden, en toch spreken Mijn voorgangers zich niet uit! Ze zijn als lafaards, die zich in een hoek verstoppen en voel-je-goed boodschappen van troost prediken, terwijl het menselijk ras onder zijn grootste aanvallen aller tijden verkeert.

Hoe zal het u vergaan, wanneer u voor uw Schepper zal staan, geliefden?

Heeft u alles bij Mij in gebed gebracht? Heeft u met uw hemelse Vader besproken, wat u in deze ongekende tijden doen moet? Alleen door Mijn Heilige Geest te volgen, zult u naar groene weiden worden geleid.

Het merkteken van het beest is nu hier; het komt in vele vormen.

Het zal uiteindelijk in de vorm van een patch, een pleister komen, die op uw huid wordt aangebracht. Haar gif zal uw DNA voor altijd veranderen! U zult verbonden worden met het computersysteem van het beest, en u wordt het eigendom van het beest. Uw gedachten worden volledig omgevormd en veranderd, om slechts te worden gereorganiseerd en geordend door het beest zelf. U wordt zijn bezit en alleen de zijne.

Ik zal niet vechten voor degenen, die Mij willens en wetens hebben tegengewerkt…

en het merkteken van het beest hebben aangenomen. Weet u niet Wie u heeft gemaakt? Ik ben het, uw hemelse Vader. Ik ben Degene, die u met Mijn eigen handen heeft gevormd, en Ik zal niet toestaan ​​dat de vijand heel lang op deze planeet regeert. Het is slechts een druppel tijd in een emmer: de hoeveelheid tijd die hij heeft om te regeren. Het zal in een flits voorbij zijn, in een oogwenk. Dan zullen al Mijn dierbaren bij Mij in Mijn Huis zijn. Ik zal elke traan van uw ogen wegvegen. Ik zal alle dingen herstellen en terugbrengen naar hun oorspronkelijke doel.
Ja, er zal vrede op aarde zijn, en die vrede begint bij Mij. Ik zal elke dag naast jullie lopen in jullie leven. Ik zal jullie begeleiden naar de groenste weilanden. Het zal u aan niets ontbreken, want Ik ben Jehovah-Jirah en Ik ben de Roos van Saron.
Kinderen, luister alstublieft vandaag naar uw Heer en Redder.

Neem niets in uw lichaam dat wordt geforceerd.

Er moet een prijs voor worden betaald! Er is een agenda gaande: ernstige ondervoeding, depopulatie, miscommunicatie en volledige slavernij van het menselijk ras. Als je de heerschappij van Hitler bestudeert, en hoe hij een heel ras van mensen naar hun eeuwigheid bracht, dan kunt u zien waar hij wil dat de hele mensheid heen gaat. Hij wil u brandmerken en u de zijne noemen.

Ik wil velen van jullie naar huis brengen vóór deze periode, en Ik zal dat op verschillende manieren doen.

Wees zo wijs als een slang en onschuldig als duiven, zeg Ik. Wees wijs en slim. En begin plannen te maken om op machtige wijze door Mij en Mijn Vader te worden gebruikt, en vervolgens naar huis te worden gebracht.
Jullie weten wie jullie zijn als je Mijn schapen bent. Je houdt van Mij en je volgt Mijn heilig Boek. Je zit in Mijn heilige aanwezigheid, en zoekt Mijn raad over alle dingen. Dit is de enige manier om in deze laatste momenten van de tijd te opereren. Ik zal je in Mijn eigen armen dragen, zoals met het ene lammetje dat afdwaalde, teder en liefdevol, om je terug te leiden naar je plaats bij Mij in Mijn hemelse gewesten. Het is het einde van het kerktijdperk. Grote dingen wachten degenen, die Mij verwachten.
En dat is het einde van dit bericht.
Shalom. Ik overlaad je met Mijn perfecte Shalom vandaag!

Jezus Christus,

de beste Vriend ooit die u nodig zult hebben!

 

Bestudeer alstublieft deze passages, die verband houden met dit Rhema woord:

1 Petrus 5:8, Romeinen 14:12, 2 Korintiërs 5:10, Psalm 23:1-2, Openbaring 13:15-18, Openbaring 21:4, 2 Thessalonicenzen 2:3-4, Mattheüs 10:16, Mattheüs 24:15, Openbaring 14:9-12 

 

Toen God onze lichamen creëerde, maakte Hij ook de bouwstenen voor ons DNA.

Geloof alstublieft niet de verhalen van de media. Want de media wordt gerund door de 1% globalisten en gevallenen. En hun vaccins zijn ontworpen om allerlei soorten miscommunicatie in het menselijk lichaam te veroorzaken. Dit zal ons immuunsysteem juist verzwakken, het zal veranderingen teweegbrengen in ons bloed, en vele ziekten veroorzaken, zoals hartproblemen, beroerte, kanker… Velen zullen gezondheidsproblemen ontwikkelen als een computervirus. Men zal het vermogen om kinderen te kunnen krijgen, zien verminderen, zowel bij de vrouw als bij de man. Ja, en het vaccin kan zelfs geestelijke blindheid veroorzaken, tot op zekere hoogte!
Alleen God, de Vader, kan dit herstellen.

 

Theve killed God, I cant feel God, my soul is dead!

Het is belangrijk te bidden voor onze geliefden, voor Gods genade, voor Zijn leiding, en voor het behoud van onze familieleden, onder anderen. Herinner u, het doel is om ons te scheiden van de liefde van onze Schepper.

Elk vaccin heeft een eigen volgorde van verrichtingen, als een blauwdruk.

Het zal iemands leven verkorten. In sommigen zal het proces van verandering langzaam gaan, zoals bij kanker. Bij anderen zal het snel gaan. Sommigen sterven spoedig na het ontvangen van het vaccin.

Als de tweede pandemie wordt uitgerold, zal de grens nog meer worden vervaagd:

Want wie is dan aan wat gestorven? Gestorven van het vaccin, of aan Covid? Dat is het plan, om u wijs te maken dat het werd veroorzaakt door de ziekte, en niet door het vaccin. Het is en wordt medische chaos!

Zij weten dat hun en uw tijd kort is… Weet u dat ook?

Vrienden, de vijand slaapt nooit! Hij is als een leeuw; hij is de hele nacht op, aan het werk.
Werkt u ook harder voor de Here Jezus? Bent u de hele nacht op, aan het bidden? Doet u een gebedswacht? Predikt u het eeuwige evangelie aan dierbaren?
Het zal tegen de wet zijn om dat te doen in de dagen die komen gaan.
Wees een zaaier van het zaad van het evangelie zolang het nog kan!

 

You may also like