Coronacrisis, een rookgordijn voor het invoeren van de Nieuwe Wereldorde | FEMA medewerker onthult alles

UPDATE 10-03- 2023  De beste bron van informatie is vaak een klokkenluider, iemand die, in dit geval, heeft gewerkt binnen een organisatie, die nauw betrokken is bij de Nieuwe Wereldorde. Poortwachter en New Ager Celeste Solum heeft meer dan 20 jaar gewerkt voor FEMA in Amerika, echter, ook zij blijkt een CON, een SHILL, te zijn. Ook zij bespeelt dus beide kanten, wat waarheden gemengd met leugens betekent! Helaas kwam ik hier pas later achter…

Voor degenen, die de term FEMA nog niet kennen, het Federal Emergency Management Agency (FEMA, Nederlands: ‘Federaal bureau voor rampenbestrijding’) is een agentschap van het United States Department of Homeland Security (DHS); zij werken samen. Het is een Amerikaanse overheidsinstantie die wordt ingeschakeld bij natuurrampen, maar ook bij een pandemie, o.a.

 

Watch: The pandemic is a smokescreen for the New World Order: FEMA employee reveals everything HD – Part  2

 

Celeste Solum is heel duidelijk, tot in detail, over het plan en doel van FEMA, en het is niet om de mens te helpen! God haalde haar echter na 20 jaar uit deze organisatie. Luister maar naar wat zij te zeggen heeft in deze video; het zal een zegen zijn voor de wereld. De Heer heeft haar op unieke posities gezet in haar leven in deze eindtijd.

Zal alles weer normaal gaan worden?

Sommigen denken dat na deze crisis en lockdown alles weer normaal zal worden, maar zal het ooit weer ‘normaal’ gaan worden, zoals in december 2019?
Het antwoord is Nee, we zullen nooit meer teruggaan naar de ‘normale’ oude situatie. COVID-19 wordt namelijk gebruikt om de NWO wereldregering te introduceren. Het Beest-systeem is al geïntroduceerd in de wereld, en daarom moest de wereld tot een abrupte ‘stop’ komen. Werkelijk alle takken van de samenleving, van het chippen van mensen tot aan de gezondheidszorg en zelfs hoe we met relaties en familie omgaan, zal spoedig worden beïnvloed.

Global reset

Schokkend is te weten, dat de huidige President Trump niet langer aan de macht is; hij is verwijderd van zijn machtspositie. De Illuminati, die nu alles controleren, hebben hem vervangen; dit werd dit jaar onthuld door een adviseur van de president.
Ze willen beginnen met een ‘global reset’, en de gebeurtenissen die daarop volgen, zullen een domino effect hebben. Ze zullen het ook gebruiken om te ontwapenen, zonder dat het publiek hier vanaf weet.

Het World Economic Platform heeft 18 verschillende platforms: 18 = 666

En bovenaan staat Covid-19 vermeld, met 18 doelen, die de wereld zullen gaan veranderen! U moet begrijpen dat we nu reeds in een Nieuwe Wereldorde zijn, een soort van eenheid.
En ‘President’ Donald Trump geeft de Amerikanen voortdurend valse hoop.
De waarheid echter is dat iedere persoon, van jong tot oud, zal moeten worden ‘getest’ op Covid-19, wat in feite één grote DNA inzameling en registratie zijn zal!

Stap 1 

Ze willen al onze DNA in hun grote super computers registeren, en dit controleren via de FBI crime, onder andere. Er bestaat ook een crime en zelfs een pre-crime database. Alle informatie over uw gehele stamboom zal op deze manier worden opgeslagen in deze gigantische super computers. Ook zal uw DNA informatie – denk aan ziekten – een goudmijn zijn voor de farmaceutische industrie, die dan de ‘juiste medicatie’ voor u klaar heeft liggen.

Stap 2  

Het volk zal gedwongen worden om een cocktails aan vaccinaties te accepteren; men heeft op dit moment maar liefst 48 verschillende vaccinaties ontwikkeld. Er zijn vier fundamentele zaken, die iedere Christen zou moeten weten, omdat men u dit niet vertelt, wanneer u het vaccin krijgt toegediend. Ten eerste komen de vaccins van stamcellen en weefsel van geaborteerde baby’s. Het tweede component komt uit gehumaniseerde muizen. Een gehumaniseerde muis heeft menselijk bloed, menselijke organen en een menselijk immuunsysteem; het is een mens in een muizenpak.

Stap 3 

Het derde is minstens zo alarmerend: ze nemen menselijk DNA en menselijke proteïnen, die ze injecteren in planten, zodat het gehumaniseerde planten worden. Kortom, een gruwelijke cocktail! Ze zullen je wijsmaken en zeggen dat het vaccin je zal ‘beschermen tegen het Coronavirus’. Nu, het Coronavirus kent veel gezichten, vele mutaties, dus dat zou zeer onwaarschijnlijk zijn. Het is slechts een aanmoediging om gevaccineerd te willen worden.

Stap 4 

Maar het allerergste is het vierde component, en dat is de DARPA hydrogel sensor, waar men reeds 10 jaar aan werkt. Dit zijn eigenlijk nanodeeltjes in een gelvorm, die geïnjecteerd worden in de huid. Zodra deze deeltjes in je lichaam binnendringen, verenigen ze zich en beginnen te groeien en zich vast te zetten aan je eigen lichaamsweefsel en botten, etc. Met andere woorden, de nanodeeltjes worden één met je en zullen gaan groeien in je lichaam. Het meest alarmerende hiervan is, dat u dan één wordt met de Artificial Intelligence (AI). U wordt dan één met het Internet of Things (IoT); je wordt je eigen computer of internet device als het ware! U wordt dus eigenlijk één met het systeem, en zij zullen zeggenschap over je hebben. Het zal zo aan de man gebracht worden, dat iedere man, vrouw en kind zo’n sensor dient te krijgen, want het zal de gezondheidsfunctionarissen direct alarmeren, voordat je zelfs ook maar ziek wordt! Het zal ook een controle middel zijn, of je wel gezond leeft en eet en voldoende lichaamsbeweging neemt, welke voedingssupplementen je inneemt, welke chemicaliën in je drinkwater zitten, of je je medicijnen op de juiste wijze inneemt, of juist niet inneemt, en de lijst gaat maar door voor totale controle.

 

De mens 2.0

Hiermee zullen ze het Amerikaanse volk voorhouden dat alles dan weer terug naar ‘normaal’ zal gaan; de meesten zullen hier intrappen. Het is transhumanisme, zodat de mens een cyborgs is: de Mens 2.0
De Israëlieten bijvoorbeeld hebben gewerkt aan technologie, om AI samen te voegen met de mens. Een niet beursgenoteerd privé bedrijf, dat ook met nanotechnologie werkt, werkt ook met Nephilim-DNA. Zij zoeken specifiek naar bepaalde bloedlijnen, om deze samen te voegen met het DNA van de Nephilim. Verscheidene mensen zijn echter in dit proces gestorven. Vraag is, hoe komt men aan Nephilim-DNA? En een van de Israëlische leidinggevenden antwoordde hierop: “We zijn Israël; we hebben toegang tot alles wat we willen in de wereld”.

Human 2.0

Het grote depopulatie programma

Solum voorzegt dat in de toekomst slechts 1,2 ons laboratorium geproduceerd eiwit, of eiwit uit insecten, zoals wormen, en slechts 30 of 35 gram koolhydraten zal worden voorgeschreven aan de mens, om daarvan elke 21 dagen te leven. Dit is onderdeel van het grote depopulatie programma, want geen mens kan daarvan leven! Het gevolg is dat mensen daardoor ziek worden en sterven.
En waar halen ze deze eiwitten vandaan?
Een daarvan is eiwit uit vulkanen, en zeggen ze verder, eiwit vanuit lucht! Dit zal u niet verrassen, want satan is de prins, de overste van de macht der lucht, die voor een korte periode de controle zal hebben. Dus dit eiwit is geen echt eiwit; het is lucht, maar ze gaan het echt verkopen. Dus men zou u zomaar een grote som geld kunnen vragen voor een pot met lucht in de nabije toekomst! En dit is geen grap. In sommige plaatsen wordt mensen al een boete opgelegd, als bijv. regen op hun dak valt. Dus dat waarin God ons gratis heeft voorzien, zal ons worden afgenomen, wanneer ze de kans krijgen. In feite zullen we moeten betalen, zelfs voor de lucht die we inademen.

Wat is nu het plan voor onze kinderen?

Sinds de jaren ’60 ligt de nadruk op abortus. In de toekomst zullen de kinderen mogelijk het recht hebben om niet geboren te worden en hiervoor hun ouders aan te klagen, als ze niet tevreden zijn met hun leven.

Binnen FEMA worden guillotines gebruikt.

Een uitroeiingsmethode, goedgekeurd door de VN, is dat men iemand mag vergassen, en ten tweede, mag onthoofden. Dus in plaats van mensen te laten lijden of verhongeren, zullen ze worden vermoord. Dit wordt gezien als een ‘humane optie’. Mensen die hieraan meewerken, zullen denken dat ze iets goeds hebben gedaan, want dan hoeft de mens niet te lijden.
Men heeft ontdekt dat onderdelen voor de guillotines los werden besteld, zoals een half miljoen guillotine messen en alle overige onderdelen, zodat ze de guillotines daarna in elkaar konden zetten. Celeste heeft lange tijd onderzoek gedaan naar guillotines binnen FEMA, en of het nu legaal is of niet, vooral het leger gebruikt ze vandaag de dag al.

FEMA uses guillotines

 

 

You may also like