Wat is Remote Viewing? Welke informatie tapt een remote viewer af?

‘Gecontroleerd’ kijken op afstand? Opent het deuren? Remote viewing (RV) en astrale projectie ontmaskerd!

Eindtijdnieuws.com
18 maart 2023

 

Wat is Remote Viewing (RV)?

Tegenwoordig wordt het ook wel Controlled Remote Viewing genoemd (CRV): Gecontroleerd kijken op afstand. Dit is iets wat het leger jarenlang deed als een geheim project onder verschillende namen… en naar verwachting nog steeds doet… in het geheim. Dat was in de vroege jaren ‘70. Wat er daarna gebeurde, is dat de regering, het leger, een ‘eenheid voor afstandswaarneming’ startte, die geheim was.

Controlled Remote Viewing is wat zij definiëren als een ‘wetenschappelijk’ protocol, waarbij men zijn of haar paranormale gaven gebruikt om informatie te vergaren over een persoon, plaats, gebeurtenis, hetzij in het verleden, hetzij in het heden, hetzij in de toekomst. Mensen worden hiervoor getraind, met strikte protocollen.
Het is echter een goddeloze, occulte praktijk van het zoeken naar indrukken over een ver of ongezien doelwit met behulp van paranormale middelen, in het bijzonder buitenzintuiglijke waarneming (ESP) of ‘gewaarworden met de geest’. Het opent de deuren naar het demonische rijk!

Remote viewing wordt beschouwd als een pseudowetenschap

Er zijn ‘wetenschappelijke’ studies uitgevoerd, waarvan sommige eerdere, minder verfijnde, experimenten, die verondersteld werden positieve resultaten op te leveren. Deze hadden ook ontkrachtende gebreken, en geen van de nieuwere experimenten had positieve resultaten onder behoorlijk gecontroleerde omstandigheden!
De wetenschappelijke gemeenschap verwerpt het kijken op afstand, wegens het ontbreken van een bewijsbasis, het ontbreken van een theorie, die het kijken op afstand zou verklaren, en het ontbreken van experimentele technieken, die betrouwbare positieve resultaten kunnen opleveren.

‘Remote Viewing’-term is bedacht om het te onderscheiden van helderziendheid!

Doorgaans wordt van een remote viewer verwacht, dat hij informatie geeft over een voorwerp, dat aan het fysieke zicht is onttrokken en op enige afstand is afgescheiden. De term werd bedacht door parapsycholoog Russell Targ en Harold Puthoff tijdens het leiden van het SRI-team, om het te onderscheiden van helderziendheid.

Populair in de jaren ‘90

Remote viewing werd populair in de jaren negentig, na de zogezegde ‘declassificatie’ van documenten met betrekking tot het Stargate Project, een onderzoeksprogramma van maar liefst 20 miljoen dollar, dat werd gesponsord door de Amerikaanse federale regering, om mogelijke militaire toepassingen van paranormale verschijnselen vast te stellen. Het programma werd uiteindelijk in 1995 ‘beëindigd’, aldus de fakestream media, omdat het geen bruikbare inlichtingeninformatie had opgeleverd.

In 1979 wisten maar weinig mensen van het bestaan van het RV programma af

Zoals veel andere geloofssystemen, die voortkomen uit een pseudowetenschappelijk onderzoek van paranormale concepten, resulteerde de overheidsanalyse van het paranormale fenomeen uiteindelijk in een hele gemeenschap van ‘gelovigen’ binnen de wetenschappelijke overheidsgemeenschap. In 1979, toen de DIA (Defense Intelligence Agency) de financiering en taakstelling van het onderzoek naar remote viewing overnam, verspreidde de belangstelling binnen inlichtingen- en wetenschappelijke kringen zich snel. Fort Meade, Maryland, was de locatie waar de NSA en het INSCOM van het leger het grootste deel van het onderzoek naar RV’s uitvoerden. In 1979 wisten maar weinig mensen van het bestaan van het RV programma van de overheid af.
Aldus een bepaald memo van het leger: ‘De toegang is beperkt tot het personeel, dat op naam is goedgekeurd’. Op dat moment begonnen de meeste militairen Swann’s ‘trainingsprocedures’ te ondergaan, die grotendeels gebaseerd waren op de principes van de Church of Scientology’s auditing procedures (geestelijke, spirituele counseling). Dit feit alleen al zou een rode vlag moeten geven.

Methoden om het bewustzijn te verruimen

Vandaag vind je de meeste van deze individuen, die RV aanhangen, nog steeds actief achter een reeks overtuigingen, die meer gebaseerd zijn op hetzelfde verwrongen ‘geloof’ dan op wetenschap. Men maakte daarbij ook gebruik van methoden om het bewustzijn te verruimen.
En Ed Dames was een bekende naam binnen de Remote Viewing sekte.

Ingo Swan, ‘de vader van Remote Viewing’

Deze begaafde helderziende kwam met de protocollen voor RV, zodat de gemiddelde militair kon leren hoe paranormaal begaafd te zijn, en dat is wat hij oorspronkelijk bedacht. Transcendentie meditatie is één van de middelen! Wat het doet, is het creëren van een passieve toestand, waarbij informatie uit het rijk der duisternis binnenkomt bij de remote viewer, waar hij zit aan een tafel met papier en pen, en hij in staat is om de beelden, de gedachten, en de verschillende dingen op te schrijven, die binnenkomen bij de persoon die aan de tafel zit.
Het is erg verleidelijk, omdat je door de term ‘Controlled Remote Viewing’ het gevoel hebt, dat jij het proces onder controle hebt. Niets is minder waar! Pas als je er een aantal jaren mee bezig bent, besef je dat het allesbehalve dat is! Je hebt geen controle over hoe de informatie binnenkomt, je hebt geen controle over hoe het gebeurt, waar het gebeurt, enzovoort. En het streelt je ego; het laat je denken dat jij de leiding hebt. Het laat je dingen doen, die de gewone man op straat niet kan of niet weet!

De training begint simpel en lijkt onschuldig…

Maar na een aantal jaren begin je te beseffen, dat deze informatie alleen maar van één van twee plaatsen komt. Een vrouw vertelde een voormalige remote viewer, vóórdat hij erin stapte: “Weet je, John, we weten uit de Bijbel dat deze informatie van één van de twee plaatsen komt. Het komt ofwel van de Heilige Geest, van God, of het komt van de andere kant. We weten allebei waar dat van is: de duivel (satan)”.

De informatie is nooit 100% accuraat

Ja, het maakt niet uit hoe goed je erin wordt! En we weten, bijbels gesproken, dat in er in de Bijbel geschreven staat, dat als een ‘profeet’ profeteerde, de Heer daarover zei dat als die profetie niet tot stand komt, die persoon ter dood werd gebracht in het Oude Testament. Zo serieus is de Heer over zelfbenoemde profeten!

Meer mensen weten over Remote Viewing

Want ze kijken films. Er zijn een aantal films die met RV te maken hebben. Maar nogmaals, de Amerikaanse regering geeft hier miljoenen aan uit. En sommigen geloven dus, dat de geheime projecten gewoon zijn doorgegaan.

 

You may also like