Voorspellingen en profetie: 2021 & 2022 en daarna

Tony Lamb uit Arkansas, VS, werd geroepen om een wachter te zijn, met dromen en visioenen, in deze laatste dagen. De tijd is kort en de wereld wordt alsmaar donkerder. ‘Word wakker en vertel de mensen’ was de oproep van de Heer aan Tony…

 

Handelingen 2:17  En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

 

Predictions or Prophecy 2021 & 2022 and beyond

“Ik heb een veelvoud aan dromen en visioenen ontvangen, maar gedurende vier nachten op rij kwam de Heilige Geest, en vertelde me wat er zou komen voor 2021, 2022 en daarna. Gelieve tot het einde toe te kijken voor zeer belangrijke informatie (en persoonlijke getuigenissen).

Dank u. U bent een zegen voor mij en Bobbie,

en God zegene u machtig.”

Wachter Tony Lamb

 

De Engelstalige audio-CD ‘THE WARNING’

“Ik kreeg deze dromen en visioenen van de Heilige Geest voor deze tijd op dit moment, en toen beval de Heilige Geest me: ‘WORD WAKKER EN VERTEL DE MENSEN’. En dat is wat ik sindsdien heb getracht te doen.

Mijn postadres is: Tony Lamb, POB 41, Dardanelle, AR 72834, USA

God heeft me gezegend, alleen al door u deze video te zenden.”

 THE WARNING full version.mp4

“God zegene u en God behoede u is mijn gebed.”

WITH MUCH LOVE
Tony & Bobbie Lamb

 

Bronnen:

http://www.TonyLamb.org

https://tonylamb.org/index13.html

You may also like