Profetische waarschuwingen: Een convergentie van alle dingen die in één keer samenkomen

Deze convergentie is een teken van de spoedige terugkeer van de Heer. Aardbevingen zullen zwaarder worden, vulkaanuitbarstingen heviger, en geruchten van oorlogen toenemen.

 

Om slechts enkele headlines te noemen begin deze maand:

10/07/2021 – Large planet wide movement – Earthquake activity increase across whole regions

Terrible Explosion (Oct 9) Drone video shows lava lake exploding and sinking Spain, thousands fleeing

China President Says Taiwan “Reunification… must happen and will happen.” Taiwan President unveils nasty surprise: Missile

STRIKE FIRST: IDF prepares to attack Iranian nuclear reactor

 

Hier volgt een belangrijk deel van de nieuwsbrief van Elizabeth Marie:

 

Een samenkomen van alle dingen – 30 september 2021

“Er is niets nieuws onder de zon. Maar alles wat is geweest, zal nu heviger worden. De aardbevingen zullen intensiever schudden; de vulkanen zullen in grotere mate uitbarsten; de oorlogsgeruchten zullen realiteit worden.

Er is een convergentie van alle dingen die in één keer samenkomen.

Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.  (Mattheüs 24:33)

Deze convergentie is een teken van Mijn op handen zijnde terugkeer.

Gedurende deze tijd zullen velen gered worden, en velen zullen naar Mij terugkeren. Dit is de laatste grote oogst! Mijn mensen moeten klaar zijn om rekenschap te geven van de hoop, die binnenin hen is.  (1 Petrus 3:15)

Ik vraag hen om de waarheid te delen, met alle mensen die zij ontmoeten. Houd het bewegen, het aandringen, dat in je hart is, niet tegen, maar luister naar Mijn stem over wanneer te delen. Ik zal Mijn kracht over hen uitstorten om dit te doen!

Sta op! Ik zeg, Sta op!
Ga staan voor Mijn waarheid
Ga staan voor Mijn Woord
Sta, en deins niet terug van angst!

Laat geloof in je opzwellen, zodat je sterk en moedig zult worden… want dat is wat nodig is om deze stormen te doorstaan.

De vijand probeert een strop om je nek te leggen en die langzaam aan te halen, tot je niet meer kunt ontsnappen. Deze strop is bedoeld om over de hele mensheid te komen, om hen te onderwerpen en te controleren. Voor Mijn volk: Ik zal deze strop doorsnijden, en Mijn volk vrijmaken!
Als je naar Mij komt, zul je niet langer een slaaf of dienaar van de vijand zijn, want Ik ben gekomen om de gevangenen vrij te zetten…

Vrij in de Geest,
Vrij in je gedachten,
Vrij in je hart.

Ook al lijdt je lichaam eronder, je innerlijke mens zal vernieuwd worden.  (2 Korinthiërs 4:16)

Kom nu, degenen die een zware last hebben… breng het bij Mij. Leg die lasten aan Mijn voeten. Draag ze niet langer, en neem in plaats daarvan Mijn juk op je, dat licht is.  (Mattheüs 11:29-30)

Ik zal een ieder van jullie reinigen, ieder die tot Mij komt in berouw en nederigheid. Je zult gewassen worden in Mijn bloed, en gezuiverd. Witte klederen zal Ik je geven, en je zult schijnen als de sterren.  (Openbaring 3:5)

(Daniël 12:3)

Blijf omhoog kijken en blijf uitkijken… weg van je omstandigheden. Richt je gedachten op Mij, en je zult vrede vinden. Stijg uit boven de duisternis, en je zult licht vinden.

(Ik zag toen in de geest een stormachtige, zwarte lucht die in het midden brak, toen de zon begon te schijnen door de blauwe lucht erboven bloot te leggen.)

Wanhoop niet, Mijn kinderen, want wanhoop is van de vijand, die jullie van hoop probeert te ontdoen. Hoop op Mij, en je zult door deze tijden van duisternis heenkomen.

Onthoud dat Ik degenen van jullie zal belonen die trouw en eerlijk zijn naar Mij! Je zult een prijs van eeuwig leven ontvangen, en het zal je overwinning zijn.

Wees gehoorzaam aan Mijn Woord…
Gehoorzaamheid is beter dan slachtoffers… (1 Samuël 15:22)

Uw Koning, Jezus”

 

Vertrouw niemand

Volg geen mens.
Het beest systeem is veel groter en complexer dan je je kunt voorstellen! De misleidingen zijn nu groot. Wat in het fysieke misschien goed lijkt, is niet altijd wat het lijkt. Volg geen mensen! Breng dit persoonlijk bij de Heer, en vraag Hem om dit bedrog aan je te openbaren. Onthoud deze waarschuwing in de komende maanden.

 

Verraad

Dit is een waarschuwing over het verraden worden:
door kennissen, vrienden of familie. We moeten onze harten en gedachten zorgvuldig bewaken, aangezien velen zich tegen de ware gelovigen in Jezus Christus zullen keren… zelfs degenen, van wie we echt dachten dat ze Christen waren.
Ik geloof dat we dit steeds meer zullen zien gebeuren, omdat mensen hun vrienden en familie gaan ‘verraden’ aan de autoriteiten.

Jezus zei dat in de laatste dagen:
je overgeleverd zult worden, zelfs door ouders en broeders en familie en vrienden, en zij zullen sommigen van jullie doden, en je zult door allen gehaat worden om Mijns naams wil.  (Lukas 21:16-17)

 

Vergif

‘Er zit vergif verborgen in voedsel.’
We weten al dat we voorzichtig moeten zijn met wat we eten, want er zitten veel chemicaliën, GMO’s en conserveermiddelen in wat we eten, en soms zelfs geaborteerde foetuscellen. En ik geloof dat dit een waarschuwing is, dat het erger gaat worden.

 

You may also like