Operatie Dark Winter: Biden waarschuwt voor ‘donkere winter’ in Amerika

UPDATE 10-03-2023  De democratische presidentskandidaat, Joe Biden, die tot tweemaal toe de term ‘donkere winter’ gebruikte in zijn debat, bewijst dat er een valse vlag-aanval aanstaande is. Online wordt gerefereerd aan een simulatie van een bioterroristische aanslag uit 2001, bekend als ‘Operation Dark Winter’. Let op, de bron en namen in dit artikel blijken allen Vrijmetselaars te zijn, gecontroleerde oppositie! Dit betekent waarheden gemengd met leugens, dus wees alert.

Al decennia lang worden er talloze simulaties uitgevoerd, om de verdediging van het land tegen biologische en chemische aanvallen te testen.
Biden’s opmerking laat zien, dat de regering zich voorbereidt om opzettelijk biologische wapens los te laten, om de daaropvolgende chaos te gebruiken om meer controle te krijgen, een tactiek die bekend staat als een valse vlag-aanval.

Iedereen, van psychologen tot buitenlandse regeringsfunctionarissen, heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat de pandemie wel eens zou kunnen leiden tot een ‘donkere winter’, waarin burgers opgesloten zitten, vanwege het virus en de kou.

Larry Stewart ontving deze week een briefing van Steve Quayle, die belangrijke informatie heeft vrijgegeven, afkomstig van een klokkenluider.

En dit is wat hij zegt dat eraan komt:

1  De banken gaan hun papieren geld en munten terugroepen; cash geld en munten zullen binnengebracht moeten worden.

2  Hij bevestigde: het Dutchsinse rapport over de hotspots, die gevonden zijn op de New Madrid breuklijn, die het voorteken zijn van een breuk of scheur, is waar, om daarna grote aardbevingen aan de Westkust te veroorzaken van Canada tot aan Mexico. En ze beginnen in aantal toe te nemen! Vier diep ondergrondse scheuren op de New Madrid breuklijn, tot 900 km diep, en hotspots van het Noorden van Mexico naar het Noorden toe tot in de Verenigde Staten. (Een hotspot is een gebied op aarde boven een mantelpluim, of een gebied onder de rotsachtige buitenste laag van de aarde, de aardkorst genaamd, waar het magma heter is dan het omringend magma. De magma-pluim veroorzaakt smelten en dunner worden van de rotsachtige korst en wijdverspreide vulkanische activiteit.)

3  De United States Geological Survey (USGS) registreert geen aardbevingen bij de Cascade Zone. Ze zwijgen over het gevaar; het publiek zal niet worden gewaarschuwd! Het magma is aan het stijgen in het gebied van de Cascade Range en de San Andreas breuklijn.

4  De supercomputerprojectie zegt – en dit komt voort uit de EU, omdat het zeer geheime informatie in de VS is, zodat je er als klokkenluider zelfs nog niet achter komt, maar iedereen in de EU draait dezelfde data – dat de Westkust-gebeurtenis op elk moment kan plaatsvinden, en dat FEMA betrokken is en de leiding heeft. En alle informatie is alleen beperkt, verboden.

5  Het magma stijgt in het Zuiden van Californië en een enorme hotspot in de regio van Zuid-Californië.

6  De USGS is bezig met het downgraden en verbergen van veel magma gerelateerde activiteit.

7  In het Salton Sea gebied van Californië is een extreem diepe activiteit; we weten dat dit nu gaande is.

8  Data van satellieten of gestuurde energiewapens wordt ook tegen de VS gebruikt; ze hebben hiervan een rapport. Ik weet echter niet hoe waar dit is.

9  President Trump is niet op de hoogte van de gerichte energiewapens activiteit. Het is Black Project spul! LET OP: dit is een leugen, weten we nu!

10  Het volgende is een beetje schokkend, als het waar is. Het rapport zegt, dat de geheime basis van China Lake is verwoest door een aardbeving, en het magma eronder is aan het stijgen. De Palmdale basis is beschadigd, maar niet vernietigd. Veel van de ondergrondse tunnelsystemen (D.U.M.B.) zijn nu gevuld met lava, magma.

11  De belangrijkste generaals van de Verenigde Staten zijn verplaatst, en niet vanwege COVID-19, zoals beweerd wordt, maar omdat de continuïteit van de regering nu van kracht is.

12  De FEMA kampen worden geactiveerd met de guillotines, en zelfs degenen die deze onthoofdingsmachines demonstreerden, waren echt en zijn een waarschuwing!

13  Buitenlandse troepen hebben zich reeds neergezet op Amerikaanse basissen, die gesloten waren onder Bush. China zegt: terreurgroepen en bendes, niet-Amerikaanse overheidsactiviteiten die aan de gang zijn, en VN troepen, Russische special troepen en terroristen zullen degenen zijn, die we bestrijden!

14  Plannen liggen klaar voor massa-arrestatie, opsluiting en uitroeiing.

15  En het rapport gaat verder over de Mars- en de Maanbasissen, waar velen niet in geloven, maar ze bestaan. LET OP: ook dit is dus een leugen, weten we nu! VN troepen of buitenlandse troepen komen mensen oppakken, en zullen hun familie meenemen naar een FEMA kamp, waar mannen zijn gescheiden van de vrouwen, en de vrouwen zijn gescheiden van hun kinderen, en de kinderen zijn verdwenen.

Mars base

Dit komt eraan. Maar de mensen hebben het Evangelie van de Heer Jezus Christus afgewezen, bewerend dat God niet bestaat. En dat is hetzelfde probleem als met de Deep State: het bestaat wel degelijk. Daarom is het zo belangrijk om zich te bekeren van zijn of haar zonden.

De RFID-chip

Het merkteken van het beest, als het je wordt opgedrongen en je accepteert deze RFID-chip, zul je sterven en voor eeuwig naar de hel gaan, zegt de Bijbel. Je kunt beter sterven, door het merkteken niet aan te nemen en naar de hemel gaan. U heeft zelf de keuze tussen: eeuwig leven of de eeuwige dood.

Het Biden-Trump debat

Er vielen enkele code woorden, mensen, en Biden gaf eigenlijk de belangrijkste code woorden. Hij noemde Agenda 50, en vertelde het in code. Maar hij vertelde u, dat hij een VN-globalist is, zoals de meesten van deze ‘mensen’. Hij is een VN-verrader.
Ik wil u vertellen, wat hij zei: “U gaat een donkere winter in”; hij zei het twee keer. “We gaan een donkere winter in.” Wat bedoelde hij daarmee? Nu, Pompeo zei dat COVID-19 een live oefening was; hij zei dit gewoon op tv! En Trump schrok, en zei: “Dat had je ons moeten vertellen!”

Wat ze echter aan het doen zijn, is voorspellend programmeren.

Operatie Dark Winter was namelijk een oefening van het John Hopkins Center for Health Security. Het is een codenaam voor een bioterroristische aanslagsimulatie op hoog niveau, uitgevoerd in mei 2001.
Herinnert u zich 9/11 nog en de aanslagsimulatie? Oké, Operatie Dark Winter was ontworpen, om een ​​nepversie uit te voeren van een gedemonstreerde geheime en wijdverspreide pokkenaanval op de Verenigde Staten. De simulatie toonde ernstige tekortkomingen in het volksgezondheidsstelsel: het vermogen om te reageren op zo’n aanval. Nu, is dat niet interessant?

Ik ga u hier nu een paar dingen uit een fragment voorlezen:

‘Massale burgerslachtoffers. Dark Winter schetste een mogelijke uitval in essentiële instellingen, resulterend in een verlies van vertrouwen in de overheid, gevolgd door burgerlijke wanorde en een schending van democratische processen. Met andere woorden: schorsing van de Amerikaanse Grondwet van rechten, door autoriteiten die proberen de orde te herstellen, tekorten aan vaccins en andere medicijnen, en deze beschikbaar stellen om de epidemie te beperken, en het tekort aan vermogen van politieke leiders, om het Amerikaanse volk gerust te stellen. Dit leidde tot grote publieke ongerustheid en vluchten door mensen, die wanhopig op zoek waren om gevaccineerd te worden…’ Waar horen wij dat ook nu vandaag?… ‘En het had een aanzienlijke impact op de beslissingen, genomen door het politieke leiderschap. Daarnaast onthulde Dark Winter, dat een catastrofale bio-oorlogsvoering gebeurtenis in de Verenigde Staten ertoe zou leiden, dat onze strategische flexibiliteit in het buitenland aanzienlijk zou verminderen.’

Hier is nog een fragment: ‘Staatsleiders willen controle over beslissingen met betrekking tot het opleggen van ziektebestrijdingsmaatregelen, verplichte versus vrijwillige isolatie en vaccinaties, de sluiting van staatsgrenzen voor al het verkeer en vervoer, en luchthavens moeten worden gesloten.’

Nog een fragment: Directe toegang tot het pokkenvaccin (lees: COVID-19 vaccin) voor alle burgers van hun staat. Maar de federale overheid moest dat verzoek afwegen tegen militaire en andere nationale prioriteiten. De staatsleiders waren tegen federalisering van de nationale garde, waarop ze vertrouwden voor logistieke en openbare voorzieningen. Terwijl een aantal federale leiders argumenteerde dat de nationale garde gefederaliseerd kon worden.’

Het klinkt als een scenario, waarin we ons op dit moment bevinden.

Ik vertel je, mensen, we worden opgelicht. ‘Ziekenhuizen werden snel overweldigd en effectief onbruikbaar gemaakt door de plotselinge en aanhoudende toestroom van nieuwe gevallen.’ Wat deden ze zojuist hier met COVID-19? Ze weerhielden iedereen met ziekten als kanker, versleten heup… ervan om een operatie te ondergaan. Je kon niet naar het ziekenhuis, omdat ze deze afdelingen allemaal sloten, vanwege een instroom van COVID! En onthoud, mensen, hoe we er naartoe gingen, naar ziekenhuizen die ‘vol’ waren, en er bleek bijna niemand te zijn; ze stonden leeg. Ja, je wordt opgelicht, mensen.

Dark Winter onthulde verder:

‘Informatiebeheer en communicatie, effectief omgaan met de pers, communiceren met burgers die de informatiestromen onderhouden, die nodig zijn voor commando en controle op alle institutionele niveaus, zullen een kritiek element zijn in het crisis management beheer.’
En wat doen ze? Alles censureren, waar de WHO en de CDC niet automatisch mee instemt! Met andere woorden: de CDC en de WHO zijn de ‘bediening van medische waarheid’. Alle andere meningen worden gecensureerd. Dit gaat dus terug in 2001.

Wat zegt Biden u? We gaan een donkere winter in.

Hij vertelt je wat er gaat komen. Hij zegt je dat er een tweede of derde golf onderweg is. Trump ging hier tegenin; Trump’s antwoord op wat Biden zei, was: “Nu, ik geloof niet dat het zo erg zal zijn!”
Dit is het plan van de Illiminati, om hun globalistische Nieuwe Wereld Orde binnen te brengen, dit is allemaal UN. En Biden praatte ook over milieu gerelateerde zaken en al dat soort zaken. En als je ingaat op de UN Agenda 30/50, nu, daar had hij het over! Het Amerikaanse volk is misleid.

Geestelijke responsteams

Er gebeurt veel in de kerk momenteel. Dit gaat over de geestelijke responsteams, waar voorganger Mansfield bij betrokken was en voor getraind werd. Hij lekte informatie over alles wat ze van plan zijn. Hij benadrukte dat de FEMA en de DHS (Department of Homeland Security) oefeningen uitvoert, gebaseerd op bioterrorisme! Herinnert u zich dat? En dit was lang vóór COVID-19!
Op tv gaf Trump zijn autoriteit al over aan FEMA; dat is wat er achter de schermen gebeurt.
De continuïteit van de regering is al in werking, en FEMA runt alles op dit moment. Dit horen wij van achter de schermen.
Luister, mensen, de voorgangers werden getraind, om naar de huizen te gaan, waar mensen weigerden om verhuisd te worden door de autoriteiten. Met andere woorden: ze wilden niet naar een FEMA kamp; ze hadden het geweigerd. En het was hun onmiddellijke taak, om de weerspannigen ervan te overtuigen, om vrijwillig mee te gaan naar hun nieuwe locatie: de dood en marteling kampen, en dat zijn ze! Ik voegde dood en marteling toe, want dat is precies waar dit over gaat. Onderschat de haat, die uw Deep State regering voor u heeft niet; ze willen u dood hebben! Denk aan de Georgia Guidestones. Het enige wat u hoeft te doen, is naar de lezingen van onze elite te gaan, waar de wereld eigenlijk voor buigt en aanbidt, en te ontdekken dat ze je dood willen hebben. Deze mensen zijn  massamoordenaars, en ze komen ermee weg. Maar ze zullen er niet veel langer mee wegkomen, omdat God een plaats voor hen heeft.
In deze training werden dus pastors ingezet in plaats van SWAT-teams.

Ik vroeg Mansfield of de FEMA kampen echt waren.

En hij verklaarde, dat veel van de geestelijkheid omscholing erop gericht was, om predikanten, voorgangers, te trainen om te opereren binnen deze gedwongen FEMA herplaatsing locaties. Het hoofddoel van de voorgangers was, om orde te brengen en naleving van de eisen van het DHS aan te moedigen, waarbij de nadruk op Romeinen 13 wordt gelegd. Ze verdraaien Romeinen 13 helemaal! Homeland Security Department voor binnenlandse veiligheid: ze zijn niet je vriend. De enige veiligheid die ze hebben, is voor henzelf, maar om u bekommeren ze zich totaal niet! Continuïteit van de regering betekent niet: continuïteit van u of mij, nee, het betekent de continuïteit van de regering! Dus deze voorgangers werden getraind om je te doen gehoorzamen… Ja, ga naar je vernietigingskamp! Deze voorgangers zijn verraders.
Als u naar een kerk gaat, vraag uw voorganger dan eens naar deze Homeland Security geestelijke responsteams. Als hij u vertelt dat hij daarbij zit, kunt u maar beter die kerk verlaten, het niet financieren, om er nooit meer terug te keren. Deze mensen zijn leugenaars, ze zijn satanische leugenaars, die zich voordoen als Christelijke voorgangers. Lees het Bijbelboek Petrus, wat onder andere over wolven in schaapskleren gaat.

De voorgangers werden gedwongen om geheimhouding te ondertekenen, overeenkomsten.

Het meest interessante en verontrustende feit was, dat de voorgangers werd verteld om de Schrift niet te citeren. Het DHS-document, dat was voorbereid voor de pastors, verklaarde duidelijk dat de Schrift in het verleden was gebruikt om mensen te onderdrukken.

Grid down scenario

Meerdere bronnen geven aan, dat er een ‘grid down scenario’ (elektriciteitsuitval scenario) zal plaatsvinden rond de verkiezingsdatum van 3 november, de dagen ervoor of de dagen erna, als alle chaos begint. Ook is het opmerkelijk dat er geknoeid wordt met de peilingen; het zijn ofwel absolute leugens, of er is iets anders aan de hand. Want Biden gaf een rally, en er kwamen maar zo’n 18 mensen opdagen; Trump gaf een rally, en duizenden kwamen opdagen. Deze peilingen moeten dus absolute leugens zijn.
Ja, en de wereldwijde Deep State is hierdoor zo van streek waarschijnlijk, en dat is waarom ze hun toevlucht zullen moeten nemen tot andere middelen, zoals een valse vlag-aanval, misschien een EMP-aanval.
Als je je Bijbel niet kent, als je niet weet wie de spelers zijn, en als je niets weet van het vierde beest van het Boek van Daniël, dan zul je hierin betrokken raken.

Drie vulkanen in Rusland zullen tegelijkertijd uitbarsten.

Denk daarbij aan de gelijktijdige uitbarsting van de vulkanen van de Cascade Mountains. De druk neemt toe als in een snelkookpan. Twee pulsen raken de aarde, en er komen er meer aan; dit zijn banden van straling, kosmisch stralingsgolven.

In 1983 wees Dr. Paul LaViolette reeds op de gevaren van galactische kernexplosies, wijzend op de komst van de supergolf van kosmische straling die ze produceren. Ze worden gesignaleerd door gammastraal uitbarstingen met hoge intensiteit. En hij zei, dat ze onder meer aardbevingen kunnen veroorzaken.
Toen sommige van deze golven doorkwamen, kon ik mijn oren bijna niet geloven.
De aarde neemt op dit moment straling op en warmt op, wat effect heeft op de hoeveelheid vocht, dat wordt vastgehouden door de aarde. Denk aan de mislukte oogsten en hongersnoodvoorspellingen voor de wereld en vooral hier voor Amerika. Extremen tussen hitte en koude zullen de infrastructuur beïnvloeden. Sneeuwstormen, zoals we net een enorme sneeuwstorm hadden; we waren ingesneeuwd en konden er niet uit. Sneeuwstormen met winden van meer dan 60 mijl per uur zullen stroomuitval veroorzaken.

pastor Dana Coverstone

Onthoud dat evangelische voorganger Dana Coverstone het aan- en uitknipperen zag van de elektriciteit in zijn droom.

Onze longen zullen aangetast worden door de vulkanische as, wat zelfs in staat is om je botten te muteren. Geen mondkapje zal COVID tegenhouden, en dat weten ze! Deze mondkapjes zullen je wel beschermen tegen vulkanische stof en as. En je hebt waarschijnlijk ook een veiligheidsbril nodig, om je ogen te beschermen, als we een enorme vulkaanuitbarsting krijgen.

We hebben momenteel meer breuklijnen, die zich allemaal aan het ontwikkelen zijn.

En onthoud dat Russische wetenschappers ons lang geleden waarschuwden, zo’n 10 jaar geleden, dat de Noord-Amerikaanse Plaat zou beginnen uit elkaar te vallen, en dan hebben we een grote kloof langs het Middencontinent, de New Madrid breuklijn, de grote meren, Chicago visioenen van een enorme aardbeving, en een tsunami in het binnenland, en dan zegt hij: een 500 mijl hoge muur van water zal, als gevolg van vulkanisme, aan onze Oostkust opkomen. Met andere woorden, de Oostkust zal overstroomd raken.

De vulkanen op de Canarische eilanden zijn ook actief.

Voorganger Dana Coverstone zag een tijd terug ook ‘vuile sneeuw’ in zijn droom; dit klinkt als sneeuw met waarschijnlijk vulkanisch as erin. Meer mensen hebben dit in een droom mogen zien. Wanneer vulkanen zullen uitbarsten, zal dit in ernstige gebeurtenissen resulteren, en de aarde zendt nu haar eigen gammastraling uit. We zien nu wereldwijd Sinkholes (Zinkgaten), kloven, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen ontstaan.

Meteorenstormen zullen ons periodiek treffen, branden zullen toenemen, satellieten zullen worden aangetast, positionele begeleiding zal niet mogelijk zijn, en vele naties verenigen zich, omdat ze zien wat eraan gaat komen.

D.U.M.B. en ondergrondse steden

Kijk eens hoe onze regeringen verhuizen naar hooggelegen plaatsen, of ondergronds gaan, waar ze bouwen aan deze enorme ondergrondse grotten en spelonken en steden. Ik weet dat veel mensen nu met hun ogen rollen en denken dat zoiets niet bestaat. Nu, het bestaat, en er zijn vrachtwagenchauffeurs naar buiten gekomen met de waarheid, en zij lieten ons video’s zien van deze enorme, enorme ondergrondse tunnelsystemen.

Ik was ooit in Denver voor een seminar, en een taxichauffeur draait zich opeens om en zegt: “Ik wed dat jullie niet weten waar je overheen reist?”
“Nee”, zeiden we.
“Er is hier een enorme ondergrondse stad, een enorme ondergrondse stad!”
En ik zei: “Hoe weet u daarvan af?”
Hij zei: “Oh, ik ga daar de hele tijd heen, omdat ik mensen daar naartoe breng.”
We weten dus al langere tijd, dat zij alle voorbereidingen treffen, maar u zullen ze achterlaten. Ze hebben geen andere plannen voor u dan de dood. Ook weten ze dat honger en hongersnood op komst zijn. Ze gaan voedselvoorraden beperken; onderbrekingen en storingen in de voedsellijn zijn al gaande! Naast boven- en ondergrondse voorzieningen, zijn ze bezig om hun basissen op de Maan en op Mars te bouwen.

CERN opereert in meer dan één dimensie.

Elk deeltje in dit rijk beïnvloedt een deeltje in een ander rijk. Wanneer kernwapens tot ontploffing worden gebracht, moet het worden gecoördineerd met onze zon.
Er zijn geluiden dat CERN het vermogen tot op het hoogste niveau aan het aanzwengelen is. Ze zouden daarmee beginnen op 22 oktober dit jaar. De meeste van dit soort dingen kom je pas achteraf te weten, omdat je bijna niets meer over CERN te weten kunt komen; zo geheimzinnig, occult en satanisch is het.

Resultaten van de verkiezingen kunnen mogelijk tot bijna een jaar worden uitgesteld.

Trump zou dan President kunnen blijven gedurende deze tijdsperiode. Dit zou rellen en revolutie veroorzaken. Stel dat Trump Staat van beleg (Martial Law) afkondigt, dan regeert de Staat van Beleg voor zes maanden, en niemand kan daar verandering in brengen, ook rechters niet.

Martial Law

Terug naar de veranderingen in de aarde…

Eiland Hawaii: 68 aardbevingen in de afgelopen 24 uur! Op IJsland zien we hetzelfde. Er is veel activiteit gaande en het meeste wordt niet genoemd in het nieuws.

Er is een Chinese dreiging in het Noorden van Amerika, maar ook een Chinese dreiging in het Zuiden bij Mexico.

Er zijn rapporten van geüniformeerde Chinese troepen in Canada. Zelfs aan de kant van Groenland; in dat gebied zijn Chinese schepen en Chinese troepen gezien.
Er zijn beelden van treinwagons, die artillerie vervoeren naar het Noordwesten, naar de grens met Canada. Er zijn foto’s van deze Chinese troepen en deze artillerie. Dus blijkbaar hebben we een Chinese dreiging in het Noorden, en we zijn ook goed op de hoogte van een Chinese dreiging in het Zuiden. Ja mensen, we worden omsingeld, net zoals Israël wordt omsingeld.

 

Bron onder meer:

https://www.dailydot.com/debug/dark-winter-biden-conspiracy-theory/

You may also like