Is ‘het merkteken’ hier? Is het vaccin het merkteken van het beest? (visioen)

Is het vaccin het merkteken? Maakt het vaccin deel uit van het merkteken van het beest? Het visioen in de video werd ontvangen in 2021, als antwoord op een vraag…

Eindtijdnieuws.com
20 april 2022

 

Een verhelderend visioen voor degenen, die ogen hebben om te zien en oren om te horen. Breng dit alsjeblieft in gebed bij de Heer, en neemt nooit zomaar iets klakkeloos aan. Onderzoek de dingen ook zelf. Aan het eind volgt nog een kort beeld of beeldvisioen over ‘naalden’.

Er zijn veel tegenstrijdige meningen over de vraag of het merkteken van het beest, weergegeven in het boek Openbaring, hier is en actief is of niet. Er zijn sommigen die geloven, dat het absoluut zo is, en dat iedereen die het heeft ontvangen, verloren is. Er zijn anderen, die er van overtuigd zijn, dat het merkteken er nog niet is. Net als met alle dingen, moeten we de antwoorden eerst en vooral bij God zoeken. Zijn Heilige Geest zal ons in alle waarheid leiden. Hij zal ons nooit misleiden of teleurstellen; satan wel! Zoek Hem in gebed en in Zijn Woord, de Bijbel; gehoorzaam Zijn stem.

Mijn overtuiging is dat de antwoorden op de weg die we moeten gaan, altijd worden gevonden wanneer we één op één met God communiceren in gebed, en in Zijn Woord blijven. En Hij is zo geweldig om het aan ons te bevestigen, hetzij door de Bijbel, door onderscheidingsvermogen, of zelfs door een medebroeder of -zuster in de Heer.

‘Mijn zusje deelde een visioen met mij, dat ze na veel gebed van de Heer had ontvangen. Ik wil haar in het bijzonder danken, dat ik dit hier op dit YouTube platform mocht delen, omdat ik geloof dat het waar is. Het geeft zowel een serieuze waarschuwing als een bemoediging.
Ik weet dat er mensen zijn, die letterlijk bang zijn dat ze hun redding hebben verloren door dingen, die ze online hebben gezien of gelezen.’

Hier volgt de betreffende video:

 

Is the Mark of the Beast Here? My Sister’s Vision 2021

Of bekijk de video hier. 

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Gedeeltelijk en vrij vertaald:

‘Hallo jongens, ik wilde een visioen delen, dat mijn zusje ongeveer een maand geleden met mij deelde en waarvan ik denk, dat het een sterke waarschuwing en enige bemoediging is voor degenen, die het moeilijk hebben met de vraag, of het merkteken van het beest hier nu wel of niet is.

Vanwege de censuur op dit platform…

ga ik de oplossing voor dit wereldwijde onding (vaccin) ofwel de ‘prik’ noemen of de ‘oplossing’.
Ik weet dat er veel mensen zijn, die beweren dat de prik het merkteken van het beest is, waarnaar in Openbaring wordt verwezen. Er zijn ook anderen, die stoutmoedig beweren dat dit absoluut niet waar is. En ik kan eerlijk zeggen dat ik me bij geen van beide antwoorden op mijn gemak voel. Elke keer als ik meer informatie tegenkom, of een andere persoon, die Ja of Nee zegt, probeer ik altijd gewoon te bidden en God om leiding te vragen wat de volgende stap is.

Heer, is deze prik het merkteken?

Het allerbelangrijkste is, dat we raad vragen aan onze grote Raadgever, Jezus.
Ik zie Christenen de kans grijpen om deze oplossing te krijgen, en ik vraag me af, of ze eerst aan God vragen of het wel goed is. Zoeken ze Zijn aangezicht over de kwestie?

Ongeveer twee jaar geleden vroeg ik God, om mij de waarheid te vertellen over deze wereld, ons doel… alles. Ik onderwierp me aan Hem, en ik vertelde Hem dat ik gewoon de waarheid wilde, zelfs wanneer het zou betekenen, dat alles wat ik dacht fout was. Het kon me niet meer schelen of ik gelijk had of niet, of dat mensen zouden denken dat ik vreemd was. Ik wilde gewoon weten wat God denkt, en wat er echt gaande is. En ik heb geen antwoorden ontvangen over dingen in deze wereld, omdat ik zo slim zou zijn, of omdat ik ontzettend uitgebreid onderzoek heb gedaan.

God liet me de waarheid zien in een visioen dat ik al eerder op mijn kanaal heb gedeeld. Het werd pas bevestigd na onderzoek… Ik had God gevraagd, waarom het lijkt alsof zo weinig Christenen hun ogen open hebben voor de waarheid, en waarom zoveel Christenen ervan worden afgeleid, en verward zijn door de dingen van deze wereld, die in leugens ligt vastgeroest.

Waarom zijn mijn ogen geopend?

Ik ben niet speciaal; Hij heeft geen favorieten! Voor mij persoonlijk heeft het kennen van de waarheid, en het feit dat ik helemaal niet op deze wereld en mensen kan vertrouwen, me dichter bij God gebracht dan ooit tevoren. We hebben Hem nodig, zoals de lucht die we inademen. En zovelen van ons beseffen het niet eens.

We moeten op onze hoede zijn voor hypocrisie

Als we alleen maar rondfladderen en ons leven leiden, door ons eigen ding te doen, zonder er acht op te slaan God lief te hebben met heel ons hart, heel ons verstand en al onze kracht, evenals onze naaste lief te hebben als onszelf, dan denk ik dat het ons leven moeilijker kan maken, om te onderscheiden wat de Heilige Geest tegen ons zegt, zodat we open zullen staan ​​voor misleiding van de vijand.

Mijn zusje schreef mij wat ze had gezien en gevoeld in het visioen…

En ik ga gewoon voorlezen wat ze schreef. Dus bid alsjeblieft om onderscheid, en vraag de Heer of dit waar is of niet. Laat Hij je overtuigen!’

 

Mijn visioen voor degenen, die ogen hebben om te zien en oren om te horen

‘Breng dit alsjeblieft in gebed bij de Heer. Ik heb dit visioen ontvangen op 7 september 2021. Hoewel ik niet in mijn geest voelde, dat dit het merkteken van het beest was, voelde ik wel dat het iets slechts was, en dat het zou moeten worden vermeden! Ik weet dat verschillende mensen deze mening hebben. Ik was echter bedroefd dat sommigen zo standvastig en gepassioneerd waren in hun mening, dat het het merkteken van het beest is. De tegenstrijdige meningen van beide kanten, van goede mensen, hebben me verontrust, omdat ik me afvroeg: ‘Misschien ben ik misleid in mijn geest, dat het geen merkteken is. En als dat niet het geval was, waarom had ik dan zo’n sterk gevoel om er van weg te blijven?

Ik bad tot onze Here Jezus voor onderscheidingsvermogen en duidelijkheid

Na een tijdje bidden had ik een visioen, dat zowel verontrustend was als duidelijkheid bracht. In het visioen zag ik een heel stijlvolle zakenvrouw. Ze wachtte op haar vlucht op een luchthaven. Terwijl ze daar zat, kon ik door haar huid van haar arm heen kijken. Ik kon haar bloed door haar aderen in haar armen zien stromen. Ik kon zien, dat er een metaalachtige substantie in haar bloed was vermengd, en ik wist dat het een geleidende substantie was.

Ik zag dat ze een chip had…

die in haar rechterhand tussen haar duim en wijsvinger was geplaatst. Deze was geactiveerd door de metaalachtige substantie in haar bloed. In mijn geest wist ik, dat ze meerdere toepassingen (prikken) van deze metaalachtige substantie had gehad, nog voordat die chip was ingebracht. Ik zag dat bij elke prik, die ze nu heeft gekregen, Nee had kunnen zeggen, maar koos voor de metaalachtige substantie. In mijn geest zag ik dat, tot aan het moment dat ze de chip accepteerde, zij nog gered had kunnen worden.

Zodra ze de chip accepteerde, die werd geactiveerd door de metaalachtige substantie in haar bloed, op dat moment werd dit het merkteken. Ik zag ook, dat ze de chip vrijwillig accepteerde als het merkteken. Dit is het gedeelte van het visioen, dat ik sterk in mijn geest voelde om te delen. En ik geloof dat mijn gebed om onderscheid en duidelijkheid werd verhoord in het visioen, dat ik ontving.’

Dus eigenlijk zijn beide opties correct op hun eigen manier

Want ze leiden allebei naar het merkteken!

God geeft je een kans om je tot Hem te wenden, of satan te volgen.
Het is jouw keuze. God zal je niet dwingen om voor Hem te kiezen! Je kunt ervoor kiezen om het kwaad van deze wereld te volgen, of jouw Schepper. Uiteindelijk leidt de ene tot de dood, de eeuwige heel; de andere leidt tot eeuwig leven. Voor mij is dat niet iets, waar ik nog over na hoef te denken. Hij is mijn Herder, en ik ken Zijn stem.

Zoek Gods aangezicht met alle dingen

Heb Gods waarheid lief. In deze wereld, vol met leugens, is het zaak om Gods aangezicht te zoeken in alle dingen. Ik hoop dat dit iemand heeft gezegend, en dank je voor het kijken.’

 

Als je de Here Jezus nog niet kent

Wanneer je Hem nog niet kent, smeek ik je om contact met Hem te maken. Hij zal je leven veranderen. Hier is het eenvoudige proces om Jezus Christus als je Heer en Verlosser te aanvaarden.

Geef toe dat je een zondaar bent. Heb oprecht berouw voor het zondigen tegen de rechtvaardige God. Geloof in je hart dat Jezus voor jouw zonden stierf, werd begraven en weer opstond uit de dood. Hij leeft! Dit betekent: vertrouwen hebben met heel je hart, dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is.

Roep de naam van de Heer aan. Elke persoon sinds Adam, die ooit heeft geleefd, zal zijn knie buigen en met zijn mond belijden, dat Jezus Christus is Heer: de Heer der heren en de Koning der koningen.

 

Beeldvisioen over naalden of spelden

Mijn vader lag eens in het ziekenhuis. Ik was in gedachten met hem bezig en voor hem aan het bidden…

‘Plotseling keek ik zijn woonkamer binnen; ik was toeschouwer, en stond naast de bank, maar zag mijzelf niet. En opeens zie ik in mijn vaders woonkamer, zo middenin de lucht, een klein plastic doosje verschijnen, zo’n doosje als voor spelden. Echter, niemand had dat doosje vast; ik zag geen hand. Dat doosje zweefde dus in de kamer.

Plotseling zie ik het doosje opengaan, uit zichzelf. De inhoud, een hoop spelden of naalden, werd over de vloer uitgestrooid. Op de grond bij de bank, daar waar mijn vader altijd zit, lagen de meeste spelden. Ze vielen daar gewoon neer.’
Einde beeld/visioen.

Mijn dementerende vader heeft nu vier vaccins gehad. En sinds ik daarvoor gebeden heb, ziet hij er eigenlijk best redelijk uit. Hij krijgt ook vitamine B12 spuiten.
Na twee vaccins, werd hij echter sneller ziek dan normaal.

God wil gewoon dat ik voor alles bid, wat zijn lichaam nog in wil komen. Dus ik bid altijd om bescherming dat het hem niet zal beschadigen.

Vermoedelijke uitleg

Dat de vijand erop uit is om hem nog heel veel Coronavaccins te geven; vandaar waarschijnlijk al die naalden. Hoewel ik hem vele malen ernstig heb gewaarschuwd, stemt hij er toch telkens mee in, onder druk van de familie.
Ik ervoer duidelijk in dat beeld, dat de duivel mijn vader dus kapot wil maken via allerlei injecties. Al die prikken zijn een soort van wespennest, waar mijn vader in terecht gekomen is.

Toen werd ik geleid om voor hem te gaan bidden…

dat God elk vaccin dat hij gekregen heeft, en nog zal krijgen, zal omzetten in een andere vloeistof, zoals bijvoorbeeld vitamine C of B, of iets anders wat gezond is… Die vele vaccins zullen hem ziek maken! Daarom bid ik ook dat God zijn bloed zal reinigen, en dat wat de duivel probeert, geen invloed op hem zal hebben. En ik bid verder voor zijn behoudenis.

Pas geleden heb ik mijn vader weer gewaarschuwd voor de chip die gaat komen. 

Anita

 

You may also like