Dumitru Duduman’s visioen: Plotselinge verwoesting van Amerika… en Schuilplaats (reposted)

Velen lazen Dumitru’s getuigenis in zijn boek, ‘Through the Fire, en ‘without burning’ werd in latere publicaties aan de titel toegevoegd. Velen waren geboeid door de verhalen van hoe engelen blijken te helpen op cruciale momenten, en instructie gaven hoe de communistische politie bijvoorbeeld zou worden verblind, inzake het bestaan van een koffer vol bijbels.

Zijn kleinzoon, Mike Boldea, vertaalde Dumitru wanneer hij van het ene geboeide publiek naar het andere ging. De boodschap die hij gaf, was een herhaling van het verbazingwekkende verhaal, vastgelegd in zijn boek. Verschillende mensen zagen engelen die naast hem stonden, wanneer hij zijn krachtig getuigenis gaf van waarschuwing en berouw.

Hij sprak van zijn wonderbaarlijke bekering, van het zijn van een bijbel-in-beslag-nemende atheïst-communistische agent tot een vrijheidslievende Christen. Hij vertelde hoe hij dan, na een week vasten en bidden met de gemeente van zijn Vader, door de Geest werd geroepen om bijbels te brengen in Roemenië en de Sovjet-Unie. We waren geboeid door de verhalen. Alles bij elkaar, was hij het instrument in het smokkelen van 300.000 bijbels in deze communistische bloklanden!

Dumitru Duduman’s geloofsversterkende getuigenis

Hij vertelde hoe ze hem uiteindelijk in de gevangenis sleepten, en hoe, door het aanroepen van de Heer, hij in staat was om nooit enige informatie te geven, ondanks de verschrikkelijke martelingen! De verhalen van de wreedheden, die hij in de gevangenis doorstond, zonder ook maar enige informatie te geven, waren geloofsversterkend, en gaven ons een diep respect voor het niveau van vertrouwen in de Heer, dat Dumitru had! Hij vertelde over zijn wonderbaarlijke bevrijding van de elektrische stoel en uit de gevangenis, en van zijn wonderbaarlijke genezing vier maanden later, op welk moment een engel hem het exacte jaar, de maand, dag en het uur vertelde, dat hij zou worden uitgewezen naar de Verenigde Staten. Hij vertelde over het visioen dat hij kreeg, toen hij aankwam in de Verenigde Staten, waarvoor hij vervolgens de opdracht kreeg om dit wijd en zijd bekend te maken.

 

Het volgende is het waarschuwende getuigenis dat Dumitru gaf…

Dumitru Duduman - Book Through the fire without burning

Een stukje vertaald uit hoofdstuk 10, ‘Through the Fire without burning

 

September 1984

Laat op een nacht kon ik niet slapen… De kinderen sliepen op de bagage. Mijn vrouw en dochter huilden. Ik ging naar buiten en liep wat rond. Ik wilde niet dat ze mij zagen huilen. Ik liep rond het gebouw, en zei: “God, waarom straft u mij? Waarom heeft u mij in dit land gebracht?”

Ik stopte voor het appartement, en zat op een grote rots. Opeens kwam een helder licht naar me toe. Ik sprong op mijn voeten, omdat het leek alsof er een auto direct op me afkwam! Ik dacht dat de Roemeense geheime politie mij had gevolgd naar Amerika, en dat ze me nu probeerden te vermoorden. Maar het was geen auto. Toen het licht dichterbij kwam, omringde het mij… Vanuit het licht hoorde ik dezelfde stem, die ik zó vaak had gehoord in de gevangenis. Hij zei: “Dumitru, waarom ben je zo wanhopig?”

Ik zei: “Waarom heeft u mij gestraft? Waarom heeft u mij naar dit land gebracht? Ik heb nergens een plek om mijn hoofd neer te leggen. Ik kan niemand verstaan.”

Hij zei: “Dumitru, heb ik je niet gezegd, dat ik ook hier met je ben? Ik bracht je naar dit land, omdat dit land zal branden.”

Ik vroeg: “Waarom bracht u me hier om te branden? Waarom heeft u me niet laten sterven in mijn eigen land? U had me moeten laten sterven in de gevangenis in Roemenië!”

Hij zei: “Dumitru, heb geduld zodat ik het je kan vertellen.Ga hier op zitten.” Ik ging op iets zitten, naast hem.Ik weet nietwat het was.Ik wist weldat ik nietsliep.Het was geendroom.Het was eenvisioen.Ik wasnet zo wakker alsik nu ben.

Hij liet me alles van Californië zien, en zei: “Dit is Sodom en Gomorra! Dit alles zal in een dag verbranden! Haar zonde heeft de Heilige, de Almachtige, bereikt.” En hij nam me mee naar Las Vegas. “Dit is Sodom en Gomorra. In een dag zal het branden.” Toen liet hij me de staat New York zien… “Weet je wat dit is?” vroeg hij.

Ik zei: “Nee.”

Hij zei: “Dit is New York. Dit is Sodom en Gomorra! In een dag zal New York branden.”

Vervolgens liet hij me alles van Florida zien. “Dit is Florida,” zei hij. “Dit is Sodom en Gomorra! In een dag zal het branden.” Toen nam hij me mee terug naar de rots waar we begonnen waren. “Dit alles heb ik je laten zien – IN EEN DAG ZAL HET BRANDEN!”

Ik zei: “Hoe zal het branden?”

Hij zei: “Herinner je wat ik zeg, want je gaat op televisie, op de radio en in kerken spreken. Je moet met een luide stem roepen. Wees niet bang, want ik zal met je zijn.”

Ik zei: “Hoe zal ik kunnen gaan? Wie kent me hier in Amerika? Ik ken hier niemand.”

Hij zei: “Maak je geen zorgen. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal veel genezingen doen in de Amerikaanse kerken, en ik zal de deuren voor je openen. Maar zeg niet iets anders dan wat ik je zeg te vertellen. Dit land zal branden!”

Ik vroeg: “Wat gaat u doen met de gemeente?”

Hij zei: “Ik wil de kerken redden, maar de kerken hebben mij verlaten.”

Ik zei: “Hoe hebben ze u verlaten?”

Hij zei: “De mensen verhogen zichzelf. De eer, welke de mensen wordt verondersteld om aan Jezus Christus te geven, strijken ze op voor zichzelf. In de kerken zijn er echtscheidingen. Er is overspel in de kerken. Er zijn homo’s in de kerken. Er is abortus in de kerken… en alle andere zonden. Vanwege de zonde heb ik een aantal kerken verlaten. Je moet roepen met luide stem dat zij stoppen met zondigen. Ze moeten zich omkeren naar de Heer. De Heer wordt nooit moe van het vergeven. Zij moeten dichterbij de Heer komen, en een rein leven leiden. Wanneer ze gezondigd hebben tot op heden, moeten ze daar een eind aan maken, en een nieuw leven beginnen, zoals de Bijbel hen vertelt te leven.”

Ik zei: “Hoe zal Amerika branden? Amerika is het machtigste land ter wereld. Waarom brengt u ons hier om te branden?”

Hij zei: “Onthoud dit, Dumitru, de Russische spionnen hebben ontdekt waar de nucleaire opslagplaatsen zijn in Amerika. Wanneer de Amerikanen zullen denken dat het vrede en veiligheid is – uit het midden van het land, zal een deel van de mensen in opstand beginnen te vechten tegen de overheid. De overheid zal het druk hebben met interne problemen. Op dat moment komen ze via de oceaan, uit Cuba, Nicaragua, Mexico… (Hij noemde nog twee andere landen, maar ik wist niet meer welke dat waren). Zij zullen de nucleaire opslagplaatsen bombarderen. Als ze ontploffen, zal Amerika branden!”

“Wat gaat u doen met de gemeente van de Heer? Hoe spaart u degenen die zich tot u keren?” vroeg ik.

Hij zei: “Vertel hen dit: hoe ik de drie jonge mannen gered heb uit de vuuroven, en hoe ik Daniël gered heb in de leeuwenkuil. Op dezelfde manier zal ik hen redden.”
De engel van de Heer vertelde me ook, “Ik heb dit land gezegend, vanwege de Joodse mensen die in dit land wonen. Ik heb zeven miljoen Joden in dit land, maar ze willen de Heer niet erkennen. Ze wilden God niet danken voor de zegeningen, die zij ontvangen in dit land.”

“Israël wil Jezus Christus niet als Waarheid aannemen. Ze zetten hun geloof op de Joodse mensen in Amerika. Maar, wanneer Amerika brandt, zal de Heer China, Japan en andere landen opwekken om tegen de Russen op te trekken. Zij zullen de Russen verslaan en hen terugduwen, de hele weg tot aan de poorten van Parijs. Daar zullen ze een verdrag tekenen, en de Russen benoemen als hun leiders. Zij zullen zich vervolgens verenigen tegen Israël. Als Israël zich realiseert dat het niet de macht van Amerika achter zich heeft, zal ze verschrikt zijn. Dan zullen zij zich tot de Messias keren voor bevrijding. Op dat moment zal de Messias komen: de gemeente zal Jezus ontmoeten in de lucht.”

“En Hij brengt hen weer mee terug, samen met Hem, op de Olijfberg. In die tijd zal de strijd bij Armageddon gestreden worden.”

Toen ik dit alles hoorde, zei ik: “Als u echt de engel van de Heer bent, en alles wat u me heeft verteld waar is, dan moet alles wat u heeft gezegd, ook geschreven zijn in de Bijbel.”

Hij zei: “Vertel iedereen Jeremia 51:8-15 te lezen, Openbaring, hoofdstuk 18, en Zacharia hoofdstuk 14, waar Christus vecht tegen hen die de aarde bezitten. Na Zijn overwinning zal er één kudde zijn en één Herder. Er zal geen behoefte zijn aan licht. Het Lam van God zal het Licht zijn. Er zal geen ziekte, er zullen geen tranen en geen doden meer zijn. Er zal slechts eeuwige vreugde zijn, en God zal Heerser zijn. Er zal maar één taal zijn, één lied, en geen behoefte aan een vertaler! En, Dumitru” vervolgde hij, “een woord van waarschuwing. Als je het Amerikaanse volk iets onthoudt van wat je werd verteld, zal ik je zwaar straffen.”

“Hoe weet ik dat dit echt is, dat het echt zal gebeuren?” vroeg ik.

“Als een teken dat ik tot je gesproken heb, zal ik morgen, voordat je wakker wordt, iemand sturen om je een bed te brengen, en ’s middags zal ik je een auto en een emmer honing brengen… waarna ik je iemand zal sturen om je huur te betalen.”

En de engel verdween.

 

Schuilplaats – ‘Reddingsmissie’ – Opname – Rapture

Rapture city 

Dumitru zei in een eerder bericht het volgende:

“Wees niet bang,” sprak de engel kalm en rustig. “Zij die puur, zuiver van hart zijn, zullen niet gestraft worden. Zij die onaangetast zijn door de zonden van anderen, die getrouw en waarachtig zijn, zullen de bazuin van God horen…”

 

Zoals de dagen van Noach waren…

Mattheus 24:36-44  Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

 

In 1991 en ’92 werd Dumitru Duduman begeleid op zijn spreekbeurten in de gemeenten van Phoenix, Arizona, door Utah, Idaho, Washington, en eindigend in Portland, Oregon. Hij richtte zich tot een tiental gemeenten. Enkele duizenden in totaal woonden zijn spreken bij. Nog vele anderen hebben hem gehoord via audio en video opnamen, die alom werden gemaakt en verspreid.

 

Bronnen:

https://www.handofhelp.com/vision_1.php

Eindtijdnieuws.blogspot.com

You may also like