5G – Illuminati – ‘Delta variant’ connectie: Is de echte Delta variant de nieuwe Delta 5G-mast?

De nieuwe ‘Delta-variant’ is wat de MSM probeert te verkopen. In werkelijkheid weten ze al dat mensen als vliegen zullen neervallen, als ze hun nieuwe 5G-systeem op volle toeren inschakelen, in het bijzonder degenen die gevaccineerd zijn.

Wanneer ze hun 5G-systeem volledig aanzetten, zullen er nog meer mensen omkomen en zullen ze de ‘Delta variant’ en de niet-gevaccineerden de schuld geven.

Delta: 40 jaar leiderschap

Wat doet Delta onder andere?
‘Delta biedt klanten een veilig, comfortabel, gezond, energiebesparend, productief en duurzaam gebouw. Delta is een belangrijke leverancier van telecomoplossingen voor ’s werelds grootste telecomoperators.’

Delta onthult energie-efficiënte oplossingen voor 5G en IoT edge (Internet of Things edge), e-mobiliteit (elektrisch rijden), en slimme productie.
‘Edge computing’ is sterk in opkomst. Edge computing houdt in, dat de informatie aan de rand (edge) van het netwerk wordt verwerkt. Ook het verzamelen van data vindt dicht bij de bronnen plaats, evenals de uiteindelijke aflevering van de verwerkte informatie.

 

Let op het Delta logo, verborgen in het volle zicht

latest photos of the Delta Power System 5G - might be connected to Delta variant

 

En let daarna op het alziend oog symbool

all-seeing eye in pyramid symbol

 

‘Covid-varianten’

De varianten hebben dezelfde namen als de alfa-, bèta- en gammagolven die worden uitgezonden door een zendmast… mhh… Opmerkelijk te zien is, dat deze zogenaamde mutaties, waar de niet-gevaccineerden de schuld van krijgen, dezelfde namen lijken te hebben als de hersengolven:

Delta
Alfa
Beta
Gamma

Wat is de volgende… zombie tijd… activeert het ook zombiegedrag?

De echte bron van de video heb ik niet, wel informatie over de verschillende hersengolf frequenties.

 

ALPHA, BETA AND GAMMA WAVES EMITTED BY A 4G OR 5G CELL TOWER?

Of bekijk de video hier.

 

De antennes met de toepasselijke naam: alfa, bèta en gamma

Hier volgt een interessant stukje uit een artikel van de Idaho Observer (2007)

De stralingsvergiftiging van Amerika (en de wereld)

Vóór 1996 kwam het draadloze tijdperk niet snel genoeg online, voornamelijk omdat gemeenschappen de bevoegdheid hadden om de plaatsing van zendmasten te blokkeren. Maar de Federal Communications Act (1996) maakte het voor gemeenschappen vrijwel onmogelijk, om de bouw van zendmasten nog te stoppen, zelfs wanneer ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het milieu! Sinds de beslissing, om het tijdperk van draadloos gemak in te gaan, voor ons politiek bepaald was, zijn we echter goed gedocumenteerde veiligheids- en milieuzorgen vergeten. En met een duivelse ijver die dodelijk kortzichtig is, hebben we elk draadloos speelgoed in ons leven opgenomen, dat op de markt te vinden is. We gedragen ons alsof we verslaafd zijn aan straling. Onze verslaving aan mobiele telefoons heeft geleid tot hardere ‘drugs’, zoals draadloos internet. En nu baden we in de straling, die ons draadloze enthousiasme zelf heeft gefinancierd. Over de apocalyptische gevaren van draadloze straling zouden we alarm moeten slaan.

Het bombarderen van de bemanning…

De constante zwervende pijn is intens voor de 32-jarige Kenneth Hurtado uit Zuid-Californië. Hij is naar de hel en terug geweest, te beginnen met een tumor van zeven pond op een nier, gediagnosticeerd in 2002. De kanker verspreidde zich naar zijn hersenen. Zijn eerste hersentumor werd verwijderd door craniotomie (schedeloperatie), de tweede door het cyber mes. In 2005 werden uitzaaiingen gevonden in zijn longen. In 2006 was de kanker uitgezaaid naar zijn benen. Dit jaar vecht hij tegen drie ondraaglijke tumoren op zijn ruggenmerg. Hurtado heeft een hekel aan zijn aanvallen. Zijn laatste stuiptrekking kwam op, terwijl hij aan het rijden was. “Het is alsof de duivel je lichaam overneemt”, zegt hij.

Zijn carrière als installateur voor draadloze providers

Nu dat hij niet in staat is om te werken, zegt Hurtado dat hij in 1998 relatief gezond was, toen hij een carrière begon als installateur voor een grote internationale onderneming, die elektronische apparatuur voor draadloze providers produceerde. Aan de voet van de zendmasten staat er een ‘hut’ met apparatuur, waar installateurs de radio’s, versterkers en filters combineren, die door de mens gemaakte microgolffrequenties genereren, en deze via enorme kabels naar de zenderantennes leiden. Gemonteerd op sectorsteunen met de toepasselijke naam alfa, bèta en gamma, verzenden en ontvangen de antennes deze kankerverwekkende radiogolven en hun gepulseerde datapakketten met de snelheid van het licht.

Dode vogels…

Op gesloten hekken rond deze uitrustingshuisjes zijn waarschuwingsborden met ‘gevaar’ geplaatst. Hurtado zegt: “Als je op deze plekken rondkijkt, vind je veel dode vogels op het grind. Ze kunnen de straling niet aan en gaan gewoon dood. Daar hoef je niet lang over na te denken, om te beseffen dat het slecht is.”

Gevaren van straling zo goed als verzwegen

Hurtado weet niet hoeveel straling hij op zijn baan kreeg. Hij zegt dat er in de hut minstens vier verbindingsplekken zijn, waar straling kan lekken. Hij kon de ‘hitte’ niet vermijden, toen hij de radio’s aanzette om te testen, en hij vraagt ​​zich af of zijn kanker daarvan het gevolg is. “Toen ik voor het eerst werd aangenomen, hadden we veiligheidsvergaderingen, maar ze hadden de gevaren vrijwel tot een minimum beperkt”, herinnert hij zich. Hij kreeg geen elektromagnetische veiligheidskleding, en pas in 2002 kreeg hij een stralingsmeter om te dragen! “De meter zou je moeten waarschuwen, als je te veel straling krijgt,” zei hij, “maar ik heb de mijne op een stokje gezet en zelfs naast antennes geplaatst, en het alarm is nooit afgegaan.”

Astronomisch hoge kankerpercentages

Een medisch rapport in het International Journal of Occupational and Environmental Health bevestigt, dat werknemers, die worden blootgesteld aan hoge niveaus van RF/microgolfstraling, routinematig astronomisch hoge kankerpercentages hebben. Het rapport merkt op, dat voor deze werknemers de reactietijd tussen hoge blootstelling aan straling en ziekte kort is in vergelijking met minder blootgestelde bevolkingsgroepen.
Hurtado zei, dat er veel werknemers in deze industrie zijn, die veel te sterk en gevaarlijk blootgesteld zijn. “Ik heb gesproken met jongens van energieploegen, die rond de antennes moeten klimmen, en ze hebben me verteld dat ze zich, voordat een werkdag half voorbij is, heel ziek beginnen te voelen.” Hij voegde eraan toe: “In mijn gedachten worden ze gekookt.”

Providers overschrijden blootstellingslimieten

Hurtado vermoedt dat er, sinds de begindagen van de draadloze constructies, illegale activiteiten hebben plaatsgevonden, met betrekking tot blootstelling van het publiek vanaf de zendmast installaties. “Ik ben er vrij zeker van”, zegt hij, “dat sommige providers de FCC-blootstellingslimieten overschrijden. De providers kunnen de radio’s en versterkers harder zetten, om een ​​grotere footprint te krijgen, en het maakt hun niet uit of de alarmen afgaan, zodra de installateurs weg zijn!” Regelgevende inspecteurs kunnen overtreders identificeren, omdat kanalen kunnen worden geanalyseerd. “Maar”, zegt hij, “er is gewoon niemand om het te controleren, en ik denk dat het publiek nu veel te veel straling krijgt.”

 

Alfa, Bèta en Gamma straling

De volgende interessante informatie komt van de website ORISE. ORISE wordt beheerd door ORAU. ORAU werkt sinds 1946 samen met overheidsinstanties, universiteiten en bedrijven om, zo zegt ze, ‘wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te bevorderen, de gezondheid en het milieu te beschermen en de nationale veiligheid te versterken’. Maar let op het logo van ORAU, en leg de link. Ik geloof niet dat ze het beste met ons voorhebben!

Straling is energie, in de vorm van deeltjes of elektromagnetische stralen, die vrijkomen uit radioactieve atomen. De drie meest voorkomende soorten straling zijn alfadeeltjes, bètadeeltjes en gammastraling:

Alfa straling

* Alfastraling kan de huid niet binnendringen.
* Alfastraling-uitzendende materialen kunnen echter schadelijk zijn voor de mens, wanneer de materialen worden ingeademd, ingeslikt of geabsorbeerd door open wonden.

Bèta straling

* Bètastraling kan de menselijke huid doordringen tot in de binnenste laag van de opperhuid, waar nieuwe huidcellen worden geproduceerd. Als bèta straling uitzendende verontreinigingen voor een langere tijd op de huid achterblijven, kunnen ze huidletsel veroorzaken.

Gamma straling

* Gammastraling en röntgenstraling is elektromagnetische straling, zoals zichtbaar licht, radiogolven en ultraviolet licht. Deze elektromagnetische stralingen verschillen alleen in de hoeveelheid energie die ze hebben. Gammastraling en röntgenstraling zijn de meest energetische hiervan.
* Gammastraling kan vele meters reizen in de lucht, en vele centimeters in menselijk weefsel. Het dringt gemakkelijk door de meeste materialen.
* Röntgenstraling is als gammastraling. Het kan ook lange afstanden afleggen, zowel in de lucht als in menselijk weefsel.
* Radioactieve stoffen die gammastraling en röntgenstraling uitzenden, vormen zowel een extern als een intern gevaar voor de mens.

 

Wat doen hersengolven precies?

Ze bepalen ons dagelijks functioneren. Er bestaan eigenlijk 5 soorten; hier volgen er enkele:

Alfa hersengolven

Frequentie: 8-13 Hz
Toestand: lichamelijk en mentaal ontspannen

Alfa hersengolven zijn enkele van de gemakkelijkst waargenomen hersengolven, en waren de eerste die werden ontdekt. Ze worden detecteerbaar wanneer de ogen gesloten zijn en de geest ontspannen is. Ze zijn ook vaak te vinden tijdens activiteiten, zoals:

* Ideale ontspanning
* Net voor het slapen gaan
* Creatief en artistiek zijn

Te hoge niveaus van alfagolven veroorzaken echter te veel dagdromen, een te ontspannen toestand, of een onvermogen om te focussen, zich te concentreren.
Lage niveaus: dwangneurose, angstsymptomen, en hogere stressniveaus.

 

Bèta hersengolven

Frequentie: 13-32 Hz
Toestand: alert, normaal alert bewustzijn, actief denken

Bèta hersengolven zijn het gemakkelijkst te detecteren, wanneer we actief bezig zijn met nadenken. Bijvoorbeeld:

* Actief gesprek
* Beslissingen nemen
* Een probleem oplossen
* Focussen op een taak
* Iets nieuws leren

 

Gamma hersengolven

Frequentie: 32–100 Hz
Geassocieerde toestand: verhoogde waarneming, leren, probleemoplossende taken

Gamma hersengolven zijn de snelst meetbare EEG-hersengolven en worden gelijkgesteld aan ‘verhoogde waarneming’, of een ‘piek van mentale toestand’, wanneer er gelijktijdig verwerking van informatie uit verschillende delen van de hersenen plaatsvindt.

* Informatieverwerking
* Cognitie
* Leren
* Binding van zintuigen

Hoge niveaus: angst, stress
Lage niveaus: depressie, ADHD, leerproblemen

 

Delta Hersengolven

Frequentie: 0,5-4 Hz
Toestand: slapen, dromen

Dit zijn de langzaamste van alle hersengolven. Ze zijn het sterkst, wanneer we genieten van een herstellende slaap in een droomloze toestand. Dit is ook de toestand waarin genezing en verjonging worden gestimuleerd. Daarom is het zo cruciaal om elke nacht voldoende te slapen.

* Gezond immuunsysteem
* Herstellende REM-slaap

Onregelmatige deltagolven of deltagolf activiteit wordt echter in verband gebracht met leerproblemen, of problemen om het bewustzijn te behouden.
Hoge niveaus: hersenletsel, leerproblemen, onvermogen om te denken, ernstige ADHD
Lage niveaus: onvermogen van het lichaam om te verjongen, onvermogen om de hersenen te revitaliseren, slecht slapen

 

Het is zeker geen toeval, dat veel COVID-symptomen overeenkomen met symptomen door blootstelling aan straling (stralingsziekte).

 

Zie bijvoorbeeld ook:

https://eindtijdnieuws.com/5g-mast-installateur-laat-een-chip-op-printplaat-zien-met-de-duidelijke-naam-cov-19-erop/

https://eindtijdnieuws.com/individuele-klachten-en-gedragsverandering-na-installatie-5g/

 

Bronnen:

https://orise.orau.gov/resources/reacts/guide/basics-of-radiation.html

https://choosemuse.com/blog/a-deep-dive-into-brainwaves-brainwave-frequencies-explained-2/

From the September 2007 Idaho Observer: The radiation poisoning of America

https://lucid.me/blog/5-brainwaves-delta-theta-alpha-beta-gamma/

https://www.ournewearthnews.com/2021/07/09/5g-illuminati-delta-variant-connection-you-have-to-see-now-before-its-too-late/

You may also like