Merkteken van het Beest is een keuze

Drie condities voor het merkteken van het beest, en de omstandigheden voor misleiding: Elizabeth Marie ontving deze boodschap over het merkteken van het beest tijdens haar bidden, om het daarna met u te delen: de dingen, die de Here Jezus Christus haar heeft laten zien. Dit is een erg moeilijk onderwerp, om naar voren te brengen, maar de Heer geeft ons hierin enkele duidelijke richtlijnen. Vraag de Heilige Geest om u het merkteken van het beest te openbaren; onderzoek het in de Bijbel in het Boek Openbaring. Bid dat u niet misleid bent of wordt, en de waarheid kent!

 

31 Augustus 2020

“De wereld valt uit elkaar. Het maakt deel uit van hoe het einde der tijden eruit zal zien, zoals het is geschreven in MIJN WOORD.

Het kwaad is overvloedig, en als het uit de hand loopt, zoals onkruid in een tuin… dan zal het einde binnenkomen als een vloedgolf. Het kwaad heeft een nieuwe technologie, die je DNA zal veranderen! Je zult niet langer van MIJ horen, wanneer het vrijwillig wordt genomen, omdat je dan voor hen hebt gekozen om voor jou te zorgen.
Echter, als het wordt gedwongen, zal Ik de effecten ervan blokkeren.

Het merkteken zal iets zijn dat je kiest. Wees dus niet bang, als je de juiste keuze maakt!
Zorg dat je met MIJ in de juiste richting gaat, want je weet niet wanneer je hier op aarde je laatste adem uitblaast. Er blijft heel weinig tijd over om je hart en huis voor te bereiden. Gebruik de resterende tijd voorzichtig. Heb je leven echter niet lief, tot in de dood, want aanwezig zijn bij MIJ is veel beter!

Elke stap moet nu zorgvuldig worden gezet met veel aandacht en gebed. Doe niets buiten MIJN wil, en raadpleeg MIJ over alles! Dit is hoe je wandelt in de Geest en niet in je eigen vlees!

Spoedig zullen de wolken donkerder worden en zal er geen licht meer zijn. Alleen het licht in de harten van MIJN ware kinderen zal schijnen! Bereid je voor op deze duisternis, zowel fysiek als geestelijk. Laat je hart getrimd worden met de olie van de Heilige Geest. Volg MIJN stem op de voet, en Ik zal je onder Mijn vleugels plaatsen. Bid te allen tijde rond de klok, en Ik zal het horen! Je bent nooit alleen, want Ik wandel met je en in je.
Jullie zijn MIJN dierbare vaten: degenen die MIJ dienen met heel hun hart!!

RUST IN MIJ…

BLIJF IN MIJ…

UW KONING EN REDDER,

YESHUA”

 

3 Condities voor het Merkteken van het Beest en misleiding

1  Het beest en zijn beeld aanbidden

2  Misleid zijn of worden

3  Misleid door toverij (manipulatie, intimidatie, domininatie, en zelfs hekserij)

 

Het beest aanbidden | misleiding

En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.  Openbaring 19:20

En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is.  Openbaring 13:14

En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.  Openbaring 20:4

 

Misleid door toverij (manipulatie, intimidatie, hekserij)

En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid.  Openbaring 18:23


Ook Christenen zullen het merkteken van het beest aannemen.

“Mijn laatste video over misleiding was niet over misleiding van ongelovigen, maar over misleiding van gelovigen! Ik had het bijvoorbeeld over de 2700 voorgangers, die zich hebben aangemeld bij de regering, om dingen die de regering van hen vraagt, door te geven aan hun gemeente. Het is een misleiding van het Lichaam van Christus! Dit houdt dus ook in, dat Christenen het merkteken van het beest kunnen aannemen. Naast misleiding zal er ook aanbidding van het beest zijn. Aanbidden betekent niet noodzakelijk dat je dan op je knieën valt of neerknielt. Nee, het betekent ook het aangaan van een overeenkomst met het beest, op één lijn zijn met het beest, het betekent ook deel uitmaken van dit beest-systeem, omdat je het ermee eens bent!”

 

Wist u dat toverij vaak wordt gevonden in combinatie met overspel?

De Bijbel zegt ons verder duidelijk, dat door toverij alle naties zijn misleid.
Als we echter in de waarheid, in het licht wandelen, hoeven we niet bang te zijn, hoeven we ons geen zorgen te maken, want de Heer heeft ons Zijn Woord gegeven, wat we ook echt nodig hebben. Het volgen van valse leiders, valse leraren, valse profeten, valse voorgangers, is een misleiding op dit moment, en er is meer bedrog en misleiding op komst. Bid dat je ogen en oren geopend mogen zijn voor de waarheid alleen!

Derek Prince vroeg ooit, “God, vertel mij wat toverij in de gemeente is!”

En dit is het antwoord, dat de Heer aan Derek gaf: Toverij is de poging om andere mensen te controleren, en ze zover te krijgen, dat ze doen wat jij wilt dat ze zullen gaan doen, door het gebruik van elke geest, die niet Mijn Heilige Geest is. Als er iemand een geest heeft, die hij kan gebruiken, dan is het niet de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is God, en niemand kan God gebruiken!

Schuldgevoelens opwekken bij luisteraars: één van de vormen van toverij

Toverij gebruikt schuld en wekt ook schuldgevoelens op! Vragen om uw tijd of uw geld, en daarbij ook nog eens op uw gevoel werken, is pure toverij!
God doet ons niet schuldig voelen; het is satan die dat doet. Want God overtuigt ons altijd van zonden; dat is heel duidelijk en heel specifiek, nooit vaag of verwarrend. God zegt bijvoorbeeld: “Je hebt een leugen verteld; daarvan moet je je bekeren; belijd je zonden.” En als je dat gedaan hebt, is het voorbij. Maar met schuld is het nooit afgelopen… Overtuiging is het werk van de Heilige Geest. Schuld is het werk van satan. En er zijn heel veel predikers en geestelijke leiders, die schuld gebruiken om te krijgen wat ze willen.

 

Bron:

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-the-mark-is-a-choice

You may also like