Klimaatverandering leugens en waarheden

Klimaatverandering bevat veel gebakken lucht. Een strijdbare voormalige huisarts, auteur en columnist, dr. Vernon Coleman, geboren 18 mei 1946, analyseert de beweringen van klimaatveranderingsactivisten, en vernietigt de leugens.

In 1981 kreeg dr. Coleman een boete van de Minister van Volksgezondheid, omdat hij weigerde de diagnose te schrijven op ziektebriefjes, die hij beschouwde als een inbreuk op de vertrouwelijkheid met de patiënt. Na het publiceren van zijn eerste boek, The Medicine Men, waarin de National Health Service door hem ervan werd beschuldigd door farmaceutische bedrijven te worden gecontroleerd, verliet hij de National Health Service, om zich vervolgens geheel op schrijven te richten.

Vernon Coleman zegt en schrijft rake dingen…

“Kinderen en beroemdheden denken graag, dat ze klimaatverandering hebben uitgevonden. Maar pseudowetenschappers hebben de theorie naar voren gebracht, dat broeikasgassen het klimaat kunnen veranderen sinds de 19e eeuw. Alleen de ‘bekeerlingen’, de pseudowetenschappers die de hele zaak zien als een manier om rijk en beroemd te worden, op precies dezelfde manier als AIDS-experts roem en fortuin vonden in hun ziekte, denken dat het bewijs overtuigend is. Onafhankelijke wetenschappers geven toe dat er geen echt bewijs is dat de aarde opwarmt. Ik accepteer het dubieuze bewijs niet langer! Bovendien, zelfs als de aarde warmer wordt, is er geen manier om te weten of dit kan worden veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen.”

De alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn schrikbarend inefficiënt.

“Er is bijvoorbeeld meer energie nodig om een ​​windmolen te maken dan de windmolen ooit zal produceren. Dus hoe meer windmolens we produceren, hoe meer energie we verspillen! Wind- en zonneparken zijn voorbeelden van volstrekt zinloos plattelandsvandalisme. Ze zijn een eerbetoon aan de zelfzuchtige schijnheiligheid en pure hypocrisie van een onwetende generatie!”

De slimme alternatieven voor olie en de verbrandingsmotor zijn ook dom.

“Het gebruik van voedsel om brandstof te maken – de onzin van biobrandstoffen – verergerde het hongerprobleem. En de Groenen hebben honderdduizenden ter dood veroordeeld door campagne te voeren, om nog meer voedsel om te zetten in brandstof voor rijke mensen.”

Elektriciteit, hoewel erg leuk en nuttig, voorziet slechts in ongeveer 20% van onze energiebehoefte.

“De overige 80% is afkomstig van smerig oud gas, olie, kolen en kernenergie. En het is hoegenaamd onmogelijk, om dat aandeel te vergroten.”

Ontzettend veel mensen zijn afhankelijk van gas voor hun centrale verwarming en koken.

“Als al die mensen gedwongen worden om elektriciteit te gaan gebruiken, om te verwarmen en te koken, dan zal er een groot tekort aan elektriciteit zijn, omdat we al elke druppel van het spul dat we maken, hebben opgebruikt!”

Hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, voorzien slechts in een klein deel van onze huidige elektriciteitsbehoefte.

“We zouden het platteland moeten bekleden met zonneparken en windmolenparken, om dat aandeel aanzienlijk te vergroten. Boerderijen en woonwijken zouden moeten verdwijnen. De meeste hernieuwbare energie komt uit het verbranden van biomassa: bomen. En we zouden bomen juist moeten planten en ze niet verbranden!”

Het onderhoud van windmolens en zonnepanelen – en dit is een echte hartenbreker voor de Groenen – vereist meer energie dan de windmolens en zonnepanelen daadwerkelijk produceren.

“De zeer geliefde hernieuwbare energiebronnen zijn eigenlijk een negatieve bron van elektriciteit! Als er bijvoorbeeld geen wind is, moeten de windmolens door elektriciteit worden gedraaid, om te voorkomen dat ze vastlopen.”

Er is geen bewijs dat het slecht is als de aarde warmer wordt.

“Stijgende getijden zouden in sommige delen van de wereld slecht zijn voor mensen met eigendommen aan het strand. Maar als er meer kooldioxide, ook wel kooldioxide, koolzuurgas of CO2 genoemd, in de atmosfeer zit, zullen er waarschijnlijk meer planten op de planeet zijn en zal er minder hongersnood zijn. We zijn het er toch allemaal over eens dat dat een goede zaak zou zijn?”

En als laatste kosten alle bizarre belastingen, die de Europese Unie oplegt, een fortuin.

“Door subsidies, die worden betaald aan rijke boeren die wind- en zonneparken exploiteren, moeten gewone mensen meer betalen voor hun verwarming, en sterven er nog vele duizenden anderen in het koude weer. Moet dat een goede zaak zijn?”

De klimaatverandering-mythe makers hebben vele uitspraken gedaan over de toekomst van onze planeet, bijvoorbeeld:

1  In 1989 verklaarde een milieudeskundige van de VN, dat hele naties zouden verdwijnen als de opwarming van de aarde niet zou worden teruggedraaid tegen het jaar 2000.

In 2009 zei Gordon Brown, voormalig Britse premier, dat we nog 50 dagen hadden om de planeet te redden.

3  11 jaar geleden verklaarde Prins Charles, dat we 8 jaar hadden om de planeet te redden.

4  In 2017 hebben de Verenigde Staten hun voorspellingen herzien, en zeiden dat we nog maar 3 jaar over hadden… Vraag je eens af, hoe weten ze dit?

Feit is, dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat als de planeet warmer wordt, de opwarming door de mens is veroorzaakt.

“Je zou denken dat als die bewijzen er wel waren, de klimaatgekken het beschikbaar zouden maken, nietwaar?”

 

Vernon Coleman 

Due to high censorship of the truth, Vernon Coleman can now be found on Brand New Tube where you can watch his latest videos.

 

Bron:

http://www.vernoncoleman.com/main.htm

You may also like