Staat Amerika en de wereld aan de rand van de afgrond?

UPDATE 04-01-2023  Het wordt steeds moeilijker om de waarschuwingen door te geven, vanwege de tijden waarin we nu leven… Het is de kracht en het werk van de Heilige Geest, die de laatste oordelen nog tegenhoudt, die we in het boek Openbaring kunnen lezen.

Eindtijdnieuws.com
15 augustus 2022

 

De afgelopen maand heeft Elizabeth Marie enkele waarschuwingsdromen mogen ontvangen…
Hieronder wil ik graag een aanmoedigende waarschuwing doorgeven. Zoek alsjeblieft de Heer, en vraag om meer wijsheid en inzicht van de Heer; Hij wil het je graag geven. Wees alsjeblieft geen passieve, of lauwe, Christen. Er zijn momenteel zoveel in slaap gevallen kerken, en kerken of bedieningen waar de Vrijmetselarij in doorgedrongen is, en het is nog maar het topje van de ijsberg!

Eén van haar dromen was een waarschuwing, dat er mensen zullen zijn die je mogelijk kunnen ‘verraden’. Het is nu eenmaal een feit dat satan het haat, wanneer gelovigen hun mond durven open te doen. Daarom is het altijd belangrijk om het advies van onze Heer serieus te nemen, namelijk: Wees zo wijs als een slang en onschuldig als een duif. Weet, hoe je iets moet zeggen, tegen wie je het moet zeggen, en tegen wie juist niet:

‘Zie, Ik zend jullie als schapen te midden van de wolven; wees daarom wijs als slangen, en onschuldig als duiven.’  Mattheüs 10:16

De waarschuwing is dus dat je voorzichtig moeten zijn met:

Wat je zegt…
Hoe je het zegt…
En aan wie je het zegt!

Plus de dingen zijn nu heel anders dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden.
Wellicht is het nu verstandig om vaker ‘alternatieve woorden’ te gebruiken voor de zogezegde controversiële onderwerpen. Sommigen doen dit al, om het vol te kunnen houden op social media. Denk bijvoorbeeld aan jib-jab, cen$uur, Convid, coinkidink, h0ax, $hare… you name it. Het algoritme van de gevallen engelen AI technologie zal deze woorden minder gemakkelijk oppikken! Maar wees absoluut niet angstig om dingen te delen, die de Heer je op je hart geeft om door te geven.

 

9 augustus 2022 – Terwijl Elizabeth Marie aan het bidden was, kreeg ze de volgende waarschuwing en bemoediging:

 

‘Jij, Amerika en de wereld bevinden zich aan de rand van de afgrond’

‘Als het valt, zal het een zeer grote val zijn, om niet meer te worden hersteld. Mijn mensen begrijpen de ernst van deze val niet. Ze zijn betoverd door valse leringen en profetieën, die zeggen dat alles uiteindelijk in orde zal komen. Tenzij er grote bekering is, is dit niet de waarheid, maar een leugen van de vijand!

Sodom en Gomorra werden vernietigd vanwege hun verdorven gedrag…
Nu is de wereld gelijk aan Sodom en Gomorra geworden… Het grote Babylon is medeplichtig geworden aan het leiden van de wereld naar de wegen van Sodom.

Echter, er zijn Mijn lichten, die daar nog steeds schijnen. En om die reden heb Ik Mij een tijdje genadig betoond. Het is de kracht en het werk van de Heilige Geest, die de laatste oordelen tegenhoudt. Echter, eenmaal verwijderd, zal Mijn toorn neerdalen en zal er totale verwoesting komen!

Ik vraag Mijn mensen om in deze tijd gebedsstrijders te worden!
Strijd in de Geest voor de zielen om je heen, en voor je broeders en zusters… vooral als je de vervolgingen ziet toenemen.

Loop door de vuren, en Ik zal bij je zijn! De overstromingen die satan zendt, zullen worden verzwolgen door Mijn bescherming, voor degenen wiens wandel onberispelijk is in Mij.

Er zullen er zijn die zullen worden aangevallen, veroordeeld en gevangen gezet… maar Ik zal nog steeds bij hen zijn in hun tijd van nood. Ik zal wonderen onder hen doen, als een getuige van Mijn macht.

Houd vol, terwijl je land aan de afgrond staat, klaar om van zijn machtige positie te vallen. Er is maar één veilige plek om te zijn: onder de schaduw van Mijn vleugel. Want Ik zal je op adelaarsvleugels optillen, en je zult niet in de afgrond vallen die beneden ligt, maar je zult gered en bevrijd worden!

Gerechtigheid zal zich verspreiden, en, net als het licht, zal het uiteindelijk de duisternis verdrijven, die de vijand brengt.

Hoop op Mij, en op Mij alleen; dit is waar je redding ligt!
Degenen, die naar het systeem kijken voor hun hulp, zullen worden misleid. Want het is een corrupt systeem, dat nu is achterhaald. Hoop ligt alleen bij Mij, en nergens anders!’

Jouw Heiland,
Jezus

Net als in de dagen van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, zal Hij de Zijnen redden. Vertrouw, gehoorzaam, en heb geloof. Dan zul je over het rechte en smalle pad lopen, dat naar Jezus en Zijn redding leidt.

 

John Todd probeerde ons reeds lang geleden te waarschuwen voor wat komen gaat… 

Slechts een deel heb ik hier vandaag voor u vertaald: 

‘Nu wil ik wat dingen doorgeven die gaan gebeuren

Ik nodig je uit om naar huis te gaan en het 24ste hoofdstuk van Mattheüs te onderzoeken, als je van mening bent dat je hier zult worden opgenomen, zonder dat er iets met je gebeurt. Pastor, ten behoeve van hen, gaat u hiermee akkoord?
Voorganger: Ja, ik geloof dat er veel vooraf gaat gebeuren. Het gaat nog veel erger worden.

Nu wil ik zeggen dat ik in de Opname geloof, en ik geloof in de Verdrukking

En ik geloof dat er binnen een paar jaar honderdduizenden Christenen zullen sterven. Omdat ze het Woord van God niet lazen, dat ons van tevoren waarschuwde dat het zo zou gaan. En ze luisterden naar predikers, die hen dingen vertelden en hen schouderklopjes gaven…

Europa is hier al jaren op voorbereid!

En overal in de VS worden mensen wakker die Christen zijn, en bereiden zich voor op een bepaalde tijd. Ik geloof dat het een beetje kort zal zijn, omdat het zó erg zal zijn dat het niet lang meer kan duren; niemand zou leven als het lang was. Het wordt kort maar to the point.

Een plan van wereldheerschappij zal nooit van kracht worden, wanneer je onafhankelijk bent van die wereldheerschappij

De enige reden dat het ‘merkteken van het beest’ zou werken, is als je zou moeten kopen. Als je niet hoeft te kopen, wat ‘nut’ zal het je dan doen? Alles wat hij (Lucifer, satan) heeft gedaan sinds Jimmy Carter binnenkwam, was om het zo op te zetten, dat je niet onafhankelijk bent van de Amerikaanse regering, of enige regering die later zal bestaan. Je moet erin functioneren, want elke hap eten, en elke druppel benzine is het hoofdplan! En dat is waarom – het is wat hen heeft teruggeslagen – het nog niet in werking is getreden.

In feite zou de wapenwet, die een van de belangrijkste stappen was, een jaar geleden zijn ingevoerd
Dat is de enige maatregel, waarmee ze achterlopen. Ik ontmoette een man van de National Rifle Association (NRA), van wie ik, zonder dat ze Christen zijn, zeker sommige dingen kan waarderen die ze hebben gedaan, die ik van achter de schermen heb gezien. Martin Legues was de campagnemanager van Jimmy Carter, die het hoofd is van het National Gun Control Center in Atlanta, Georgia, de organisatie wiens doel het is om elk pistool, elk geweer, elk jachtgeweer, uit elk huis in de VS weg te halen. Nu, dit lijkt misschien niet zo belangrijk, – en ik sta er versteld van hoeveel Christenen lijken te denken, dat Christen zijn betekent dat je tegen wapens moet zijn. Hoe velen van jullie denken dat serieus? Dat als je Christen bent, je tegen wapens zou moeten zijn, dat wapens slecht zijn? Ik heb nieuws voor je:

De Illuminati is wel zó bang voor elk wapen in particulier bezit, dat het ongelooflijk is!

Het is de enige bedreiging voor hen. De enige bedreiging voor hen, op dit moment, van hun plannen zijn jullie particuliere wapens. Ik vroeg de voorganger, of ik deze dingen er gewoon in mocht gooien, en dat heb ik gedaan, en ik ga ze aan u doorgeven. En als je vanmorgen bang was, bid ik dat je nu niet bang zult worden! Heer, help hen…

Een boek genaamd ‘Atlas Shrugged’

Daarin staat een lied, genaamd ‘Helter Skelter’. Ik had vroeger veel drugsvrienden, die bij elkaar kwamen en zeiden: “Ik vraag me af wat dat betekent”. Heksen wisten wat het betekende. Het maakte deel uit van heksentaal. Het betekende een tijd, waarin de put zou worden geopend, en de demonen zouden worden vrijgelaten, en de wereld zou krankzinnig worden in minder dan een periode van 24 uur, en ze zouden iedereen vermoorden, hun buren, hun kinderen, hun vrouw, alles! De wereld zou van de ene op de andere dag compleet krankzinnig worden…

Ze wachten op een tijd dat de wereld helemaal gek zal worden, en ze (gevangenen) uit de gevangenissen zullen stromen. En ze zijn er vast van overtuigd – het gaat niet gebeuren, maar ze zijn er vast van overtuigd, dat ze dit land zullen overnemen…

Op het moment dat ze de wapenbeheersingsmaatregelen gaan nemen, en een andere wet die eraan komt, genaamd de Anti-Hoarding Act (de Wet ter voorkoming van hamsteren, tijdens een Staat van Beleg), die zal zeggen dat je naar de gevangenis gaat als je voedsel opslaat….. en als je munitie en geweren opslaat, als je medische voorraden opslaat, als je benzine opslaat, ga je naar de gevangenis wanneer ze daar achter komen.

[In 1994 vaardigde president Bill Clinton een uitvoerend bevel uit, waarin een aantal wetten op één hoop werd gegooid, die van kracht zouden kunnen worden in het geval van een verklaring van de staat van beleg. Eén van de wetten in dit bevel, nummer 10998, staat de federale overheid toe, om opgepotte voedselvoorraden van zowel openbare als particuliere bronnen in beslag te nemen.]

Zie je de boerenstaking en deze onbedoelde graanbranden, die we de laatste tijd hebben?

Mensen, kom op, vier van hen?! Er was er een, hoorde ik gisteravond op het nieuws, die Des Moines binnenreed, een aantal van de grootste graanhandelaren die in rook opging! Als je dat wilt geloven, ga je gang en geloof het, ik geloof dat het werd opgezet (het was opzet).

Ze snijden het eten af

Je voelt het nog niet, maar wacht maar tot je naar de winkel gaat en een krop sla probeert te kopen, en er is geen sla…

De Illuminati gebruikt altijd mensen

En de mensen die de boerenstaking begonnen, waren de beste vrienden van Jimmy Carter in Georgia. Zijn eigen zus is een van de leiders ervan, niet Ruth, de andere.

Je bent dus afhankelijk van het voedseloverschot van de overheid om te eten

En je krijgt het niet zonder een overheidskaart. Is iemand hier onlangs in de afgelopen drie jaar in Europa geweest, heeft hij door Israël gereisd, of zo… Iemand? Schokkend. Dit is de reden waarom ik je dat vroeg.

Hoe velen van jullie kennen de tien tenen van Daniël, de wederopbouw van het Romeinse Rijk?

Het ijzer was er nog; het werd alleen gemengd met klei. Nu, toen de Gemeenschappelijke Markt voor het eerst werd gevormd, waren er tien, en Noorwegen haakte af. De reden was, dat Noorwegen geen deel uitmaakte van ‘het oorspronkelijke Romeinse rijk’. Ongeveer drie maanden geleden zei Griekenland: “We zullen met jullie meedoen!” Zij waren het ontbrekende land.

Als je daarheen gaat en iets koopt, zoals schoenen die in Italië zijn gemaakt, of kleding die is gemaakt door de Europese Gemeenschappelijke Markt… is er een goede 85% kans dat je dit embleem erop ziet staan. Weet iemand wat het is? 666, de driestaartige komeet genoemd. Nu verschijnt hetzelfde merkteken op meer plaatsen. Als je terugkijkt, toen Richard Nixon er nog was, besloot ons land dat het veel wereldvaluta zou kopen om in 1980, of daaromtrent, te worden gedistribueerd.

Sindsdien hebben ze besloten dat het beter is om naar een creditcard te gaan

Met andere woorden, papierloos geld, enzovoort, waar je nooit met het geld zelf omgaat. Maar toen het werd gekocht, was dit op de hele wereld gemeenschappelijke valuta. Daarnaast heeft Jimmy Carter besloten, dat elke roodbloedige Amerikaan die echt een roodbloedige Amerikaan is, – en ik ben roodbloedig, ik ben een Amerikaan – een beveiligingskaart zal hebben om te bewijzen, dat ze een eerlijke Amerikaan zijn.

Hoe velen van jullie zijn in een nieuw warenhuis geweest en hebben de fraaie kassa’s gezien, die eigenlijk computerbanken zijn?
Er is een slot waar ze kaarten doorheen laten lopen. Ze hebben het zelfs gedaan met de telefoons, waarmee je nu kunt bellen door er een kaart door te halen, een creditcard. De reden is dat je deze magnetische beveiligingskaart moet hebben, en deze staat erop. Het staat erop, mensen, let op, het staat erop! Als je (het boek) Openbaring begrijpt, begrijp je de betekenis:

Je zult niet kunnen kopen

Je zult niet nog een betaling op je huis kunnen betalen, op je auto… Je krijgt geen benzine in je auto. Je krijgt geen Pampers (luiers) voor je baby. Je krijgt geen brood en melk en hamburger (vlees) in de winkel. Je gaat niet naar Ponderosa lopen, of wat ze ook aan de oostkust hebben, en een biefstuk kopen. Het gaat stoppen!

En de VS heeft een groot probleem… Het wordt ‘het winkelcomplex om de hoek’ genoemd. Weet je, om 10 uur ’s avonds ren je naar de winkel om de hoek….

Wat gebeurt er als je geen benzine mag kopen, maar wel deze kaart hebt?

Je zegt: “Nou, ik neem de kaart, maar als ze me vertellen dat ik (ook) een tatoeage moet hebben, stop ik ermee”. Hé! Mensen, let op mij, deze kaart staat gepland om uit te komen…

‘Computer ‘the Beast’

De bijnaam van de pratende computer in Dallas is vernoemd naar zijn ‘broertje’ in Amsterdam: ‘het Beest’. We spraken met een lid van de Nationale Garde in Californië, en ze hebben hun patch veranderd. Hij vertelde me dat in minder dan een jaar, Carter elke Nationale Garde in elke staat deze patch zal hebben, en ze zijn allemaal aangesloten op de beveiligingscomputer, genaamd ‘het Beest’. We worden voor de gek gehouden.

Nu, wanneer ‘Helter Skelter’ begint…

In het eerste jaar worden een miljoen Amerikaanse burgers gemarkeerd voor de dood. Mijn vraag is, ga jij een van hen zijn? Blijf je in de buurt en ben je een van hen? Ik zal niet een van hen zijn. Ik loop al vijf jaar rond met mensen, die op me schieten; ik ben er een expert in geworden.

Luister, ik heb jullie voorganger verteld wat te doen… en anderen in het hele land… Dit is niet alleen John Todd. Ik doe er iets aan. Joe Boyd doet er al 20 jaar iets aan. Wat je er maar beter aan kunt doen, mensen, is:

Je kunt maar beter wat eten achterhouden voor je gezin

Ontdek hoeveel voedsel je in huis zou hebben als je er morgen geen van zou kunnen krijgen. Nu, je krijgt een kleine waarschuwing, omdat de Illuminati iets gaat proberen. Ze gaan eerst een aantal kleine oefeningen uitproberen. Er komt een enorme transportarbeidersstaking, die het voedsel naar de steden zal verminderen. Ik bedoel niet een staking, die een paar dagen zal duren; ik bedoel: er gaat niets bewegen!

Er gaat niets bewegen

Tegelijkertijd gaan de spoorwegen in staking, en dat geldt ook voor bepaalde luchtvaartmaatschappijen. Het havenpersoneel gaat in staking, dus er komt niets van de schepen. Met andere woorden, er komt niets in beweging! Nu zou je naar je kruidenierswinkel moeten gaan, want als dit gebeurt, hoe snel zul je dan sterven? De meeste steden zullen je vertellen, dat binnen twee weken iedereen zou verhongeren. Dat is al het voedsel dat er in hun pakhuizen is.

Er was een boek dat 12 jaar geleden (1957) werd uitgebracht, genaamd ‘Atlas Shrugged’. Het was zogenaamd een roman, die in zijn instructies door een van de vriendinnen van Phillip Rothschild was geschreven. Het is een gecodeerd boek voor heksen, dat vertelt hoe ze controle over de wereld moeten krijgen. In dit boek staat een soort gelijkenis over New York City. ‘New York City is min of meer de wereld’. Ze sluiten af ​​door te zeggen:

“We hebben gewonnen als de lichten uitgaan in New York City!”

En dan bedoel ik ook niet de stroomstoring, mensen. Ze zullen alle vertrekkende vrachtwagens stilleggen, alle schepen die binnenkomen. Ze zullen alle vliegtuigen stilleggen. ‘Toen alles werd stilgelegd, gingen de lichten voorgoed uit.’

Dollarteken

Toen het boek gereed was, nam de lezer van het boek zijn hand, tilde deze op en trok het dollarteken in de lucht. Ik ga dit bekende teken van de dollar tekenen. Het is een hekserijsymbool dat betekent: ‘controleren en geselen’. Het is 8.000 jaar oud, mensen. En het (symbool) was nooit van het dollarteken, totdat we dachten dat het het dollarteken was. Isaac Bonovitz zegt, ‘door dit symbool zullen we nu de wereld regeren en controleren’. En dan eindigt het boek.

In het hele boek gaan zakenlieden, die tot deze organisaties behoren, met opzet failliet, of vernietigen zij hun bedrijf. Er zijn dus geen bedrijven, en ze drijven de anderen failliet! En de hele weg door gebruiken ze het strijdplan, genaamd ‘de aanwezigheid van beneden en de aanwezigheid van boven’. Iedereen die het communisme heeft bestudeerd, kent hetzelfde plan. Dat betekent dat de duivel alle regels moet vernietigen; en de bankiers doen het ook op deze manier. En raad eens wie er in het midden zit, mensen? Wij!
Dat is wat er gaat komen.’

John Todd

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/?s=beest+systeem

https://eindtijdnieuws.com/?s=gebed

https://eindtijdnieuws.com/?s=geestelijke+strijd

https://eindtijdnieuws.com/page/1/?s=rapture

 

Bronnen:

Elizabeth Marie

John Todd

You may also like