Profetie over overstromingen die naar de VS komen; de tweede zal een vloedgolf van buitenlandse soldaten zijn

Zelfs toen al, nog vóór de Holocaust, zond de Here God profeten om te waarschuwen voor de komende gruweldaden. Voor de VS zullen de komende dagen de moeilijkste zijn in de geschiedenis.

 

Transcript video gedeeltelijk vertaald:

Goedenavond, vrienden. Het is 8 september 2021. Vanmorgen vroeg de Here Jezus Christus, – Degene die mij heeft geroepen om tot de volken te profeteren, – mij om deze boodschap naar buiten te brengen. Hij vroeg me je te vragen het wijd en zijd te delen, vooral als je in de VS woont.

Vanmorgen sprak de Heer tot mijn hart dat Hij, zelfs vóór de Holocaust, profeten zond om te waarschuwen voor de komende gruweldaden. En als je in de VS woont, word je ook gewaarschuwd dat de komende dagen voor de VS de moeilijkste zullen zijn in de geschiedenis van onze natie! Hij zei vanmorgen tegen me dat er twee overstromingen komen.

Een daarvan is een overstroming van water op het land, oceaanwater. Het oceaanwater zal op het land komen. En het is niet in dezelfde verhouding als in het boek Genesis, maar het is een overstroming, die wordt georkestreerd door de supermachten. De Nieuwe Wereldorde zal hun weertechnologie wapens gebruiken, om een ​​grote golf van water over het land van de VS te brengen. Hun doel is om verdere vernietiging van huizen, bedrijven, verdere economische ineenstorting te veroorzaken, en een open uitnodiging voor buitenlandse troepen om te komen helpen bij het opruimen.

Deze troepen komen niet alleen om te helpen, maar ze komen om te blijven. En dat wil ik nog eens herhalen: deze buitenlandse troepen, die hier komen om ons te helpen met het opruimproces, komen om te blijven! Dus met andere woorden, wat de Heer me liet zien, is dat de tweede overstroming een vloedgolf van buitenlandse soldaten zal zijn. Elke natie die over de middelen beschikt, zal de VS komen helpen bij het opruimingsproces.

Mensen zullen worden verplaatst. Ze zullen hun huizen moeten herstellen. De laaggelegen gebieden van de VS zullen na de eerste overstroming onherkenbaar zijn!

Als mensen worden verplaatst, maakt hen dit kwetsbaarder. Hun voedselopslag, hun alledaagse gereedschap, de dingen die ze hebben verzameld om te overleven, kunnen verloren gaan door de overstromingen. En op dat moment zullen de getroffenen een aantal zeer serieuze beslissingen moeten nemen over hoe ze verder zullen gaan.

Hoe zullen ze vanaf dat moment hun leven leiden? Zullen ze alles aan de Heer Jezus Christus overgeven? Zullen ze hun mouwen opstropen en deel uitmaken van een opwekking in de eindtijd? Of zullen ze zo radeloos worden, dat ze de zwakken zullen onderdrukken?

Dit zijn de punten die de Heer op mijn hart heeft gelegd, om deze avond met jullie te delen. Begrijp alsjeblieft dat het belangrijkste op de agenda van de Heer verloren zielen is. Hij wil je hart. Hij geeft niet om je comfort, of je financiële zekerheid, wanneer je ziel Hem niet toebehoort. Hij wil dat de hele mensheid tot Hem komt. Hij wil niet dat iemand eeuwige pijniging in de hel lijdt. De hel is echt, vrienden! Jezus sprak meer over de hel dan enig ander personage in de Bijbel. De hel is echt. Kom alstublieft nu tot de Here Jezus Christus! Hoor wat de Geest van de Levende God spreekt… Maak het in orde met God! Bekeer je als je Hem niet in waarheid en in Geest aanbidt. Bekeer je, als de dingen in dit leven belangrijker zijn dan je relatie met Hem! Nader nu tot de Here Jezus, en Hij zal zeker tot jou naderen.

Moge de Heer ons allemaal helpen, terwijl wij ons als natie voorbereiden op de Komst van de Messias.

 

PROPHECY Of Two FLOODS

 

Test de geesten

Ga er niet vanuit dat alles wat je hoort en ziet altijd waar is, maar beproef, test de geesten en onderzoek de dingen zelf. Deze website is ook een oproep aan de Zijnen om ijverig te bidden als nooit tevoren, voor onze broeders en zusters wereldwijd. Degenen die Zijn stem horen, weten wat er op dit moment werkelijk om ons heen gebeurt. Bid dat de mensen kunnen ontsnappen aan wat er gaande is. Bid dat velen uit hun slaap zullen ontwaken, want de misleiding is enorm.

 

You may also like