Grafeen in de lucht: Grafeenoxide wordt ook in onze atmosfeer gespoten

UPDATE 15-03-2024  Klimaatengineering is een voortdurende dodelijke realiteit. Zeer weinigen nog maar zijn zich bewust van dit aspect van klimaatengineering operaties met grafeen! Merk op dat Dane Wigington (Geoengineering Watch) een belangrijke Vrijmetselaar is!

Wordt grafeenoxide gebruikt als één van de vele zeer giftige klimaatengineering elementen, die reeds zijn geïdentificeerd?

De omgekochte klimaatwetenschappelijke gemeenschap en de mainstream media houden de waarheid in de doofpot.

Klimaatengineering wereldwijd

Wereldwijde klimaatbeheersingsoperaties, ook wel klimaatengineering genoemd, zijn niet alleen een krankzinnig en gevaarlijk voorstel, ze zijn een voortdurende dodelijke realiteit. De wereldwijde controlerende elite kan in onze lucht spuiten wat ze maar willen. Er is vrijwel geen toezicht, regelgeving of handhaving om ze te stoppen.

Extreem giftig element: grafeen

Behalve zeer giftige klimaatengineering elementen, zoals aluminium, barium, strontium, mangaan en polymeervezels, waarvan laboratoriumtests van over de hele wereld bewijzen, dat ze uit de lucht op de aarde neervallen, is er ook het extreem giftige element grafeen.

Alarmerend

Wordt grafeen ook in de lucht verspreid als onderdeel van de lopende wereldwijde klimaatengineering operaties? Een onderzoek van de beschikbare wetenschappelijke studies is alarmerend! Een alarmerende hoeveelheid aan beschikbare gegevens en talloze filmopnamen bevestigen, dat heimelijke klimaatinterventie operaties al meer dan 75 jaar aan de gang zijn!

Uitgebreide tests, uitgevoerd door Geoengineeringwatch.org, zowel op de grond als in de lucht, hebben bevestigd dat op zijn minst zeer giftige klimaatengineering elementen, zoals aluminium, barium, strontium, mangaan, polymeervezels, oppervlakte-actieve stoffen, en meer, worden verspreid door vermomde klimaatengineering vliegtuigen over de hele wereld.

Grafeen als middel voor weermodificatie

Geoengineeringwatch.org heeft nu de wetenschappelijke studies geïdentificeerd, die het element grafeen onderzoeken en zelfs promoten, om het te gebruiken als een kunstmatig ijskiemvormingselement. Processen van kunstmatige ijskiemvorming voor weersmodificatie zijn reeds lange tijd een primair onderdeel van de lopende klimaatengineering operaties, hoewel zelfs nu nog zeer weinigen zich bewust zijn van dit aspect van klimaatengineering operaties!

Knollenberg patent

Het getoonde patent wordt het Knollenberg patent genoemd. Het schetst een methode van kunstmatige ijskiemvorming voor weersmodificatie.
Vertaald: ‘Het zaaien van wolkvocht, met giftige, ijsvormende elementen, om een oppervlakte-afkoeling te creëren’.

Abrupte weersveranderingen

Dergelijke winterweer-whiplash gebeurtenissen worden over het algemeen zeer sensationeel gemaakt door de mainstream media, de mediaconcerns. En de factor klimaatengineering wordt natuurlijk nooit genoemd!

Nogmaals deze cruciale vraag:

Wordt grafeenoxide gebruikt als één van de vele zeer giftige klimaatengineering elementen, die reeds zijn geïdentificeerd? Door het zaaien van wolkenvocht, met kunstmatige en chemische ijsvormende elementen, brengen de ‘weermakers’ een endotherme of energie-absorberende reactie teweeg, en zijn zo in staat om uitgebreide en vaak extreme afkoeling van het oppervlak te realiseren! Dit is vaak ondanks eerder ver boven het vriespunt liggende temperaturen in de omliggende regio. Weer-whiplash temperatuurschommelingen zijn dan de resultaten.

Van recordhoge naar recordlage temperaturen op één dag

Er zijn talrijke en zelfs toenemende geregistreerde scenario’s van recordhoge temperaturen tot recordlage temperaturen op één enkele dag! Dit is niet de natuur; het is het resultaat van chemische ijsvormingsoperaties. De klimaatingenieurs hebben consequent kunstmatige ijsvormingsoperaties gebruikt met het zaaien van wolkvocht, om afkoelingen aan het oppervlak te creëren, terwijl ionosfeerverwarmende microgolftransmissies, door faciliteiten als HAARP in Alaska, de andere regio’s blijven ‘bakken met extreme hitte’ onder kunstmatig gecreëerde domes: koepels van atmosferische hoge druk.

Van bovenaf aangevallen

Nogmaals, de omgekochte zogenaamde wetenschappelijke gemeenschap heeft nu het gebruik door de vingers gezien van grafeenoxide als een kunstmatig ijskiemvormingselement, zonder rekening te houden met de gevolgen voor de menselijke gezondheid in het hele web des levens. We worden letterlijk van bovenaf aangevallen! De gevolgen zijn ernstig en rechtstreeks. Niet alleen zijn het de beschermende atmosferische lagen van de planeet, en leven ondersteunende systemen, die volledig in gevaar komen. Nee, elke ademhaling die we nemen, bevat een steeds toenemende hoeveelheid aan zeer giftige elementen, die extreem biologisch beschikbaar en bioaccumulerend zijn.

Wat is bioaccumulatie?

Bioaccumulatie is de ophoping van giftige, chemische stoffen, aanwezig in het milieu, in levende wezens, in mensen, dieren en planten. Onder biomagnificatie wordt ook verstaan het ophopen van giftige stoffen in organismen door opname via het voedsel.

Biologische oorlogvoering

Als nanodeeltjes van grafeenoxide in feite al worden gebruikt voor kunstmatige ijskiemvormingsoperaties, wat zal de controlerende elite er dan van weerhouden om de grafeendeeltjes niet ook te gebruiken voor andere doeleinden?
Het antwoord: Niets!
Op elk willekeurig punt van hun keuze, kan de elite een totale biologische oorlogvoering voeren tegen de bevolking, via de bestaande klimaatinterventie atmosferische aerosol spray operaties (chemtrails)!

Als we niet kunnen inademen, zonder zeer giftige nanodeeltjes naar binnen te zuigen, dan staan we voor een gevecht voor het leven, en niets minder! Het hele web des levens, en de leven ondersteunende systemen van de planeet, worden geconfronteerd met dezelfde dreiging. Het bereiken van zoveel mogelijk mensen met de waarheid is de enige weg vooruit in deze strijd:

 

Graphene Skies: Graphene Oxide is also being sprayed into our atmosphere HD

Of bekijk de video hier.

Please share wherever you can

 

Microwapens: smart dust, verspreid als een aerosol via chemtrails

Sofia Smallstorm, Celeste Solum en Deborah Tavares (allemaal gecontroleerde oppositie weten wij nu), onder anderen, hebben reeds gewaarschuwd voor deze stille invasie van aerosolen, zoals smart dust, dat als doel heeft om ons DNA te veranderen en heel veel schade toe te brengen.

Zwermen van sensoren (nano-tags) zijn overal! Ze zijn bedoeld voor identificatie en het verzamelen van veel informatie over ons en onze omgeving. Ze zweven in de lucht, ze worden gecombineerd met sensoren, communicaties, en ze hebben hun eigen stroomvoorziening. Deze sensoren kunnen zelfs op insecten zitten! Belangrijk te beseffen is, wanneer smart dust eenmaal is verspreid, of alomtegenwoordig is in het milieu, dan is het in wezen onmogelijk om hiervan te herstellen. En als het eenmaal in je lichaam zit, kun je het er niet meer uit krijgen. – Celeste Solum 

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/chemtrails-2-0-sproeien-van-synthetisch-dna-om-mens-en-dier-te-muteren/

 

Bron:

https://www.geoengineeringwatch.org/?s=graphene

You may also like