Waargebeurd verhaal: Gladys Aylward, de kleine vrouw met een grote God

Gladys Aylward was klein van formaat, amper 1 meter 50 lang, maar wat aan lengte ontbrak, maakte ze goed met haar vastberadenheid, geestkracht en rotsvast geloof.

Met God zijn alle dingen mogelijk; daarvan getuigde haar leven…

Gladys Aylward (1902-1970)

Gladys Aylward was misschien klein van stuk, maar ze was een reus in overtuiging!
De jonge Gladys voelde een roeping van God, om Londen te verlaten en in China het evangelie te brengen. Ze werkte vele jaren als kamermeisje, totdat ze genoeg geld had gespaard voor haar overtocht. Met minder dan tien dollar op zak, maar gewapend met haar geloof, gaf Gladys Aylward moedig, koste wat het kost, gehoor aan Gods roeping. Zonder zendingsraad om haar te ondersteunen of te leiden, verliet Gladys Aylward haar huis in Engeland.

In 1930 stapte ze op de trein…

En na vele weken en schrijnende situaties, bereikte ze uiteindelijk haar bestemming. In China assisteerde ze de bejaarde missionaris Jeannie Lawson. Samen openden ze een herberg voor muilezeldrijvers, en vertelden ze hen verhalen over Jezus en uit Gods woord.
Nadat mevrouw Lawson stierf, begon Gladys ongewenste kinderen op te nemen, uiteindelijk waren het er ongeveer 100. Haar taak was niet eenvoudig, maar God gaf haar de kracht om de grootste obstakels te nemen! Terwijl de Chinees-Japanse oorlog om haar heen woedde, worstelde ze om weeskinderen de basis van het leven bij te brengen en de volheid van God te geven. Keer op keer zegevierde de Heer over onmogelijke situaties en trok Hij mensen tot zich.
Toen Japan China met volle kracht binnenviel, vluchtten en reisden Gladys en de 100 kinderen dagenlang te voet over de bergen naar veiligheid.

Gladys Aylward keerde terug naar Groot-Brittannië in 1948

Haar werk in China vormde destijds de inspiratie voor een film, ‘The Inn of the Sixth Happiness’, hoewel het helaas aanzienlijk gefictionaliseerd was. Een nauwkeuriger verslag van die tijd in haar leven is te vinden in o.a. het boek ‘The Small Woman’ van Alan Burgess. Het boek is ook in het Nederlands verkrijgbaar onder verschillende titels.

Poging om terug te keren naar het Communistische China

Deze opname is gemaakt na haar terugkeer naar Groot-Brittannië, dus het zal rond de jaren vijftig zijn geweest. Gladys probeerde in 1958 terug te keren naar China, maar de toegang werd haar geweigerd, dus vestigde ze zich in Taiwan, waar ze in 1970 op 67-jarige leeftijd stierf.
Gladys zette haar werk met kinderen voort tot haar dood in 1970.

Haar verhaal en levenservaring en ware vruchten zullen je uitdagen tot stoutmoedig en verwachtingsvol geloof; het zal je diep raken. Zie hoe deze gewone vrouw het buitengewone ervoer, simpelweg omdat ze Ja zei tegen God:

 

Gladys Aylward: The Small Woman With A Great God (2010) | Full Movie | Carol Puves

Of bekijk de video hier.

 

Deze fascinerende documentaire presenteert de gebeurtenissen in het leven van Gladys, opgetekend door Carol Purves, auteur van ‘Chinese Whispers: The Gladys Aylward Story’, en vergezeld van foto’s, illustraties en opnames van Gladys’ eigen stem.

In de video vertelt Gladys ook haar eigen verhaal…
Hoe zij de straatkinderen van de stad om zich heen verzamelde en onderhield. Hoe ze in dienst van de Mandarijn toezicht moest houden op meisjesvoeten, toen het inbinden van voeten werd afgeschaft, en zij zo een unieke kans kreeg om het evangelie te verkondigen. Een uitermate boeiend verslag van een ‘kleine’ vrouw, ook wel bekend als ‘de vrouw met het Boek’.
Gladys Aylward baseerde haar hele leven onder andere op het vertrouwen in Gods belofte: ‘Weest niet bevreesd – Ik ben uw God’.

Gewoon een klein fragment als voorproefje:

“En ik (Gladys) zat die avond in die kerk en realiseerde me voor het eerst in mijn leven, dat Jezus Christus, de Zoon van de levende God, was gestorven voor Gladys Aylward. Het greep me aan, het ontroerde me, en het zou mijn hele leven veranderen. Ik ging naar buiten, natuurlijk niet beseffend wat er in mij was gebeurd, haastte me naar huis, naar het kleine plaatsje waar ik woonde, en wierp mezelf op bed. En ik zei: “God, als U echt bent, o, bewijs Uzelf dan alstublieft aan mij. En als U zich vanavond aan mij bewijst, beloof ik dat ik alles zal doen wat U vraagt.” Ik had geen idee wat Hij zou gaan vragen, maar alles wat ik kan zeggen, is dit: als ik vannacht naar datzelfde moment zou worden teruggezet, zou ik hetzelfde doen, in die zin, dat het gewoon wonderbaarlijk was. We hebben een hele wonderbaarlijke God, en een hele wonderbaarlijke Verlosser.”

 

Zie ook: Article: The Virtuous One

 

You may also like