Roemeense arts behandelt COVID als een ‘atypische longontsteking’ met als resultaat ‘100% genezing’

Roemeense longarts-broncholoog zegt dat ze COVID patiënten 100% geneest. Flavia Groșan koos ervoor om geen officiële protocollen toe te passen, om COVID-19 patiënten in alle stadia van de ziekte te behandelen.

Zij koos ervoor om patiënten te redden… in alle stadia! En in plaats daarvan benaderde ze de ziekte als een ‘atypische longontsteking’.

In maart werd zij in een verhoor opgeroepen, om haar persoonlijke methode voor de behandeling van COVID-19 patiënten te presenteren, waarvan ze beweert dat ze ca. 1.000 patiënten heeft kunnen genezen.

Enorme fouten in de ziekenhuizen

Ze ging zelfs zo ver, door te zeggen dat er enorme fouten worden gemaakt in ziekenhuizen, met overmatige zuurstoftherapie, en, in het ergste geval, intubatie. Want juist die methode ‘doodt’ de zieken daadwerkelijk. Te veel zuurstof voor te lange periodes tegelijk, zegt Groșan, kan leiden tot hersenoedeem (zwelling van de hersenen), wat de dood kan veroorzaken. Intubatie (het aanbrengen van een luchtbuis in de luchtpijp) is volgens de longarts-broncholoog zelfs nog gevaarlijker!
Haar bewering wordt in feite bevestigd, door wat er naar buiten kwam in New York:

 

In een aangrijpende Live video beschrijft deze verpleegkundige, hoe patiënten niet sterven aan het ‘virus’, maar worden ‘vermoord’ door grove nalatigheid en volledig medisch wanbeheer: 

Nurse tearfully claims NY Hospitals are ‘murdering’ ‘COVID -19’ patients HD

 

Minder zuurstof en goedkope medicatie

Dr. Groșan’s optie, gebaseerd op haar 20 jaar lange ervaring, is om minder zuurstof toe te dienen, en om niet verder te gaan dan de behoeften van een patiënt. Bovendien geeft zij ook antibiotica en een paar andere goedkope medicijnen, in tegenstelling tot aanbevelingen in vele landen.

Zonder een dag ziekenhuisopname

Flavia Groșan heeft tot nu toe bijna 1.000 COVID patiënten genezen, zonder een dag ziekenhuisopname, met alleen medicatie. COVID is een longontsteking, een atypische, afwijkende vorm ervan, maar nog steeds een longontsteking, en moet als zodanig worden behandeld, zegt dr. Groșan.

“Mijn doel vanaf het begin van de ‘pandemie’ was, dat geen enkele patiënt het zuurstofmasker op mocht krijgen, noch geïntubeerd mocht worden. En dit is niet gebeurd.”

“Ik gebruik mijn klassieke, goedkope medicatie, waaronder ook Clarithromycine, een antibioticum dat deel uitmaakt van de macrolide-antibioticagroep. Het is het enige antibioticum met viraal tropisme (de eigenschap die zich in bepaalde organen bevindt).”

“Er zijn slechts drie antibiotica in de macrolideklasse:

Erytromycine, die iedereen kent, Azitromycine en Claritromycine. Ik hou niet van azitromycine, omdat het een zwakkere kopie van claritromycine is. Ik werkte in een aantal zeer interessante klinische studies over longontsteking; daar leerde ik over het virale tropisme van claritromycine, evenals de ontstekingsremmende rol van claritromycine, die geen antibioticum heeft. Ik werk al 10 jaar met dit antibioticum bij virale en atypische longontstekingen. Toen de pandemie toesloeg, ging ik voor een etiologische behandeling: claritromycine. Natuurlijk zijn er naast dit antibioticum verschillende aanvullende behandelingen, omdat het de ziekte niet alleen aankan. Het is een behandelplan dat van mij is.”

Golf van sympathie

Er was een ‘enorme golf van sympathie’, die de onafhankelijke arts omringde. Het bevestigt in feite dat haar behandelingen goed zijn.
Flavia Groșan was naar de hoorzitting gekomen in gezelschap van een advocaat. Ze werd er begroet door een menigte juichende supporters van alle leeftijden, en een groot aantal journalisten. Ze kreeg bloemen, en men applaudisseerde. De pers merkte op dat ze was gerechtvaardigd door de ethische commissie van het ziekenhuis, waar ze haar behandeling ook had voorgesteld.

Het officiële COVID protocol = Wachten…!

Groșan, die momenteel werkzaam is in een privéziekenhuis, verklaarde dat ze het officiële en verplichte COVID-19 protocol buitengewoon moeilijk vond. Het betekent namelijk wachten tot patiënten, die besmet zijn met SARS-CoV-2, gevaarlijke symptomen gaan vertonen, zoals kortademigheid en zuurstofgebrek. En in die tussentijd kregen ze alleen maar paracetamol.

Hersenoedeem door verkeerd protocol

Dus in plaats van enorme doses zuurstof te geven, wanneer het verzadigingsniveau van een patiënt gevaarlijk lage niveaus bereikt, vermijdt deze arts ‘overdoses van zuurstof’, zoals die welke door ziekenhuizen worden gebruikt en die kunnen leiden tot oedeem in de hersenen…

“Wanneer hun verzadiging boven de 80 procent ligt, geef ik mijn patiënten slechts zeer kleine doses zuurstof, in de orde van grootte van 2-3 liter per minuut, in de vorm van korte dagelijkse toedieningen, van maximaal 4 tot 5 uur. Het is belangrijk om te weten, dat te veel zuurstof de hersenen remt, omdat het over het algemeen de hersenen zijn, die ons lichaam controleren, en niet een machine. Het huidige COVID protocol, de hoge doses zuurstof die het voorschrijft, in de orde van grootte van 20 liter, leidt tot acidose (hoog zuurgehalte van het bloed), waardoor hersenoedeem optreedt bij de patiënten… wat op zijn beurt natuurlijk tot hun dood leidt”, legt ze uit.

Ze waarschuwde ook voor de toediening van Kaletra (een anti-HIV medicijn, Lopinavir), en codeïne, dat blijkbaar wordt voorgeschreven aan COVID-19 patiënten in Roemenië. Ze kunnen de symptomen alleen maar verergeren!

Echte heldinnen

“Gelukkig waren er een paar verpleegsters – degenen die ik beschouw als echte heldinnen – die de patiënten observeerden, en hen waarschuwden om de Kaletra niet in te slikken en de medicatie weg te gooien. Daarna waren de artsen, die bij hen kwamen kijken, verbaasd dat ze geen diarree hadden en dat ze zich prima voelden! De reden hiervoor was, dat ze de medicatie die in het protocol was voorgeschreven, niet hadden ingenomen. Zo hebben deze zorgverleners het leven van hun patiënten echt gered!”

“Wanneer codeïne wordt gebruikt, omdat hoesten wordt geblokkeerd, kan de patiënt de afscheidingen, die zich in de longen vormen, niet ophoesten, en het zijn deze afscheidingen die hen juist verstikken – niet de bloedstolsels, maar de opbouw van afscheidingen,” legt ze uit. “Op dit punt raken de patiënten voorspelbaar in paniek, omdat ze niet meer kunnen ademen, dus krijgen ze pijnstillers en krijgen ze een beademingsapparaat. Vanaf dat moment is er alleen Goddelijke genade om hen te redden!”

Haar boodschap wordt gehoord!

Flavia Groșan is een zeer populaire figuur geworden in Roemenië, en hoewel journalisten de neiging hebben om een vijandige toon tegenover haar te gebruiken, wordt Groșan’s boodschap gehoord.

In een recent interview legde ze uit, dat ze vijf leden van één familie van 37 tot 97 jaar had genezen, waardoor ze allemaal samen kerst konden vieren, volledig hersteld. Ze betreurt dat degenen die ziek worden, erg bang worden en naar het ziekenhuis willen gaan, ook al kun je thuis blijven en genezen door medicijnen te nemen.”

Online consulten

Ze biedt zelf online consulten aan, en wanneer ze vermoedt dat de ‘atypische longontsteking’ in verband met COVID-19 aanwezig is, schrijft ze onmiddellijk claritromycine voor, zelfs als de patiënt weinig of geen verhoging heeft. Ze is haar eigen protocol blijven gebruiken, ondanks dat ze door een collega bij de autoriteiten is gemeld, omdat ze zich niet aan de regels van de autoriteiten hield.

Carmen Pantiș van het Bihor Medical College heeft duidelijk gemaakt, dat Groșan kan blijven werken zoals ze altijd heeft gedaan. “Alle ernstige gevallen zullen worden doorverwezen naar het ziekenhuis, waar complexere tests en een ondersteunende behandeling zal zijn.” Maar als de beweringen van Groșan juist zijn, – en dat blijkt in de praktijk – is dat niet nodig bij het opvolgen van haar therapeutische aanbevelingen.

 

Bron:

https://www.lifesitenews.com/blogs/romanian-doctor-says-she-cures-100-percent-of-covid-patients

You may also like