warning - submarines surrounding the USA
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email

Waarschuwing voor overstromingen, en onderzeeërs omsingelen Amerika

18 September 2021 – ‘Tijdens het bidden ontving ik twee waarschuwingen van de Heer: overstromingen op komst, en onderzeeërs hebben Amerika omsingeld.’

Wanneer Elizabeth Marie waarschuwingen krijgt, krijgt ze er nooit een tijdsframe bij. Ze weet dus niet precies wanneer deze dingen staan te gebeuren.

 

Overstromingen die komen gaan

Elizabeth Marie:

‘Op 22 juli 2021 hoorde ik midden in de nacht: ‘Mijn mensen moeten naar hogere grond gaan’.

Op 21 maart 2019 ontving ik dit bericht: ‘Beving…. er komt een geweldig schudden aan. Het zal de wereld op zijn grondvesten doen schudden, met zijn schadelijke gevolgen. Waarschuw hen om van de kust af te gaan, want ze zullen overstromen. Tsunami’s zullen komen en plaatsen schoonvegen. Ik dring er bij Mijn kinderen op aan om Mij hierover te zoeken, zodat jullie niet verstrikt raken in de vernietiging!’

 

Onderzeeërs rondom de VS 

Terwijl ik de volgende waarschuwing ontving, zag ik in de Geest twee dingen:

1  Eerst zag ik een onderzeeër in de wateren.
2  Toen, tegen het einde van de boodschap, zag ik alleen de top van een onderzeeër in de wateren. Het had grote ogen op de voorkant geschilderd. Toen veranderde de onderzeeër in een enorme krokodil.

Ik geloof dat dit symbolisch is voor een gevaarlijke, verslindende en roofzuchtige geest, die dood en verderf wil brengen.

Er is mij keer op keer oorlog getoond! De Heer is zo barmhartig geweest, lankmoedig en traag tot toorn, om het tegen te houden. Ik weet echter niet voor hoe lang nog; gelieve te bidden.
Maak je leven in orde met de Here God, en bid tegen deze demonische vorstendommen en de plannen van de vijand.’

Onderstaande video is gedeeltelijk vertaald:

 

WARNINGS: Floods // Submarine

Of bekijk de video hier.

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language 

 

18 September 2021

De overstromingen

“Er is gevaar in de wateren. De wateren zullen stijgen en het land bedekken. Niet alles zal overstromen, maar wel vele, vele plaatsen. Dit wordt niet door Mijn hand gedaan, hoewel Ik het zal toestaan. 

Er zijn twee oordelen (toorn): de toorn van de almachtige God, en de toorn van het Beest. Dit is de oorlog, die uit de hemel is neergedaald. Dit is de oorlog tegen de heiligen, Mijn volk. De vijand stuurt een vloed om ze uit te schakelen. Deze vloed komt in vele vormen; het is niet alleen letterlijk: 

Een overstroming tegen de financiën
Een overstroming tegen de gezondheid
Een overstroming tegen voorziening
Een vloed tegen de vrede
Een vloed van onenigheid, tweedracht!

Mijn mensen zijn niet klaar voor wat komen gaat, hoewel de waarschuwingen zijn uitgegaan. Voor degenen die hun hart, ziel en geest hebben voorbereid, zal er vrede zijn. Voor alle anderen zal angst hen overvallen en ze zullen in het kamp van de vijand worden geworpen.

Zoek Mij vandaag over hoe je je moet voorbereiden, en Ik zal je leiden en begeleiden. Wacht niet, want de dagen zijn geteld en de dagen zijn kort. 

Kom naar Mij te midden van chaos en verwarring, en Ik zal je uit de modderige klei trekken en je stevig op de Rots zetten.  Psalm 40:2-3

Maak je veiligheidsgordel vast voor een hobbelige rit.
Verberg jezelf onder Mijn beschermende vleugels.
Houd nog een klein beetje langer vol.

Spoedig zullen al de Mijnen bijeen vergaderd zijn, want waar Ik ben, zullen zij zijn. 


Onderzeeërs 

Amerika is omsingeld! Waarschuw de mensen! Niet veel tijd meer om je huis op orde te maken! Amerika’s dagen zijn geteld… ze zal niet weer opstaan ​​uit het stof.  Openbaring 18:21-24

Er zijn er nog maar weinigen, die echt gerechtigheid nastreven. Gerechtigheid is niet meer. Ik zal nu het heft in Mijn eigen handen nemen, en zal met recht oordelen. Ik zal oordelen vanaf Mijn troon van genade, en zal genade hebben met degenen die de naam van de Heer aanroepen.  Romeinen 10:13

Alle anderen zullen in een vurig meer geworpen worden, ver van Mijn bestaan. Dit zal slechts een voortzetting zijn van hun scheiding van Mij hier op aarde.  Openbaring 20:15

Ween, huil en rouw om alles wat komen gaat! Roep luid tot Mij, zodat Ik jullie stemmen kan horen, en kan antwoorden met Mijn rechtvaardige rechterhand.  Jesaja 41:10

Deze aarde is een test voor alle mensen. Zullen ze de test doorstaan ​​en voor altijd bij hun Schepper komen? Of zullen ze zichzelf naar de ondergang leiden naar een eeuwigheid van duisternis?

Kies Licht!” 

 

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.  Johannes 8:12

 

Zie ook:

Prophetic warning: east and west coasts flooding & tsunamis

Message: a ‘flood’ of disasters

 

Bron:

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/warning-floods-submarine

You may also like