UFO onthulling of de komende Grote Misleiding

Wat denkt u dat de overheid gaat onthullen binnen korte tijd? Gaan ze ons echt iets vertellen, of hoegenaamd niets? Ze hebben zojuist nog maar het topje van de ijsberg vrijgegeven.

Hoogstwaarschijnlijk zullen ze zoiets gaan zeggen als: ‘Het fenomeen is echt, maar we weten niet wat het is’. En dat is natuurlijk nonsens; ze weten exact wat dit fenomeen is! Want ze werken samen en hebben zich al tientallen jaren ingelaten met deze wezens. De reden dat we dit weten, is omdat er voldoende klokkenluiders al naar voren zijn gekomen.

Momenteel rollen ze de onthullingen heel langzaam uit.

We weten eigenlijk nu al, dat ze veel meer weten dan ze zullen laten blijken, of het volk zullen gaan vertellen.

De vraag is, waarom nu en wat willen ze?

Ze hebben zojuist nog maar het topje van de ijsberg vrijgegeven voor wat betreft UFO’s en aliens. We zitten echter diep, veel dieper, in het konijnenhol, met alien ontvoeringen, met alien implantaten, met graancirkels, met het creëren van hybride entiteiten… Het is als de dagen van Noach! Dit zijn geen buitenaardse wezens; het zijn demonische, interdimensionale wezens. En hun hele agenda bestaat eruit om een hybride ras te creëren. Het is hun obsessie, omdat zij alles haten wat God geschapen heeft!

Deze hybriden leven onder ons.

‘Alien’ is alles wat niet van deze aarde is. Wanneer je van Venus komt, ben je een alien. Wanneer je van een andere dimensie komt, ben je een alien. Dus alles wat niet voortkwam uit deze aarde, is per definitie een alien. Dus ‘aliens’ houdt ook interdimensionale entiteiten in, en dat is waar we nu naar kijken. Ze zijn niet buitenaards, wat ons wordt verteld in de media.
Er zijn mensen, die daadwerkelijk ontmoetingen, contact, met deze wezens hebben gehad.

Satanische agenda

Het publiek weet erg weinig van de alien puzzel, die erg gemeen en duister is. En ‘het’ heeft een agenda, en dat is het scheppen van een mens-alien hybride, die vervolgens verbinding kan maken in deze wereld.

De UFO disclosure (onthulling)
Dit is wat we ook wel de ‘komende grote misleiding noemen’, het Luciferiaanse eindspel.

Waarom kon voormalig president Barack Hussein Obama alleen maar praten over het feit dat er ‘nieuwe religies’ zullen komen? Hoe kan hij zoiets beweren? Hoe weet hij dat er nieuwe religies zullen zijn? Ik bedoel, wat weet hij wat wij niet weten? En waarom staat dit bovenaan zijn lijstje: nieuwe religies, en daarna zullen we het leger hun begroting zien uitbreiden. Op de een of andere manier zit hij zelf in het hol van de leeuw!

Waarom mensen dit moeten weten

Ik geloof dat de gemeente zal worden weggenomen vóór de grote openbaarmaking of onthulling, hoewel we nu al zoveel dingen hebben gezien. We weten niet hoeveel tijd we hier nog zullen hebben, voordat de Opname, de Rapture, plaatsvindt. Onthullingen vinden momenteel plaats in allerlei vormen van media; het is niet langer alleen het alternatieve nieuws.

Wanneer de aliens tevoorschijn komen…

Wanneer de aliens tevoorschijn komen, zullen de huidige wereldreligies ineenstorten. Waarom? Omdat de zogenaamde E.T.’s, die in feite interdimensionale wezens aka gevallen engelen zijn en zich voordoen als buitenaardsen, het volgende zullen zeggen:

‘Wij hebben al het leven op deze aarde geschapen.’

‘Wij hebben de oermens gemanipuleerd.’

‘Wij hebben de wereldreligies in gang gezet.’

‘Wij hebben de wereldse beschavingen op gang gebracht…’

‘En nu, op dit kritieke ogenblik in de menselijke geschiedenis, zijn we teruggekomen om de mensheid de gouden eeuw binnen te leiden.’

 

Dit was reeds 45 jaar geleden bekend in New Age kringen!

Destijds was L.A. Marzulli zelf betrokken bij New Age. Nu is hij Christen. New Agers wisten, dat wanneer de aliens zouden komen opdagen, de Christenen van deze planeet zouden worden weggenomen, omdat, zullen ze zeggen, we niet klaar zullen zijn voor deze verschuiving. Er is zelfs een Hollywood TV show, die gaat over een 100 miljoen mensen die van de aarde verdwijnen. Ze verspreiden de propaganda al lange tijd.

De nieuwe religie

Deze nieuwe religie zal worden gecreëerd door de wereldregering (NWO): Eén Wereldreligie, die haar wortels in de zogenaamde E.T. agenda zal hebben. En Christenen hebben daarin geen plaats!

Wanneer deze E.T.’s in de nabije toekomst tevoorschijn komen, zal dit letterlijk alles op aarde veranderen. Het zal een enorme impact hebben, net zoals het ‘Covid virus’ enorme gevolgen had voor de mensheid.

Waarom zullen de religies van de wereld vallen?

Omdat de E.T.’s ons zullen vertellen, dat zij Jezus hebben geschapen. En zij creëerden Boeddha, Mohammed, Hare Krishna… dat is wat ze zullen gaan zeggen. Want ze hebben een holografische film van de kruisiging van Jezus tot hun beschikking. Hoe weten we dat? Omdat meerdere mensen, ontvoerd door aliens, dit gezien hebben tijdens hun ontvoering op het schip, toen hen een holografische film werd getoond van de kruisiging en de opstanding! Natuurlijk is het niet zoals het werkelijk is gegaan, want de aliens hebben dit in elkaar gezet om zogenaamd aan te tonen, dat Jezus één van hen is als het ware. Daarom kunnen ze ook al die ‘wonderen’ doen. Op die manier zullen ze u misleiden en alles gaan omdraaien, en u verwelkomen in hun ‘Galactische gemeenschap’. Welkom in de grote misleiding!

Vrije energie en de microchip

En ze hebben nog twee dingen… één daarvan is hun implantaat, in het voorhoofd of in de hand, hetgeen uw DNA zal veranderen. Dus u zult dan bijvoorbeeld 500 jaar kunnen leven, zonder enige ziekte, zeggen ze. Ze zullen het verkopen als een DNA-upgrade, en het zal voor iedereen verplicht worden gemaakt om het ‘merkteken’ aan te nemen. Hoe weten we dit? Omdat we de implantaten van ontvoerde mensen reeds operatief verwijderd hebben! Een team, het enige Christelijke team die dit ooit heeft gedaan, heeft zo’n implantaat verwijderd bij een persoon, die vanaf zijn 5de tot 45ste jaar ontelbare malen is ontvoerd geweest door aliens. Meer informatie hierover volgt.

U gelooft dat UFO’s echt zijn?

Dan heeft u nog geen idee van de afschuwelijke agenda, die ze daarnaast ook nog eens hebben:

– mutilatie van vee en mensen
– implantaten
– mens-alien hybriden

En ze wandelen reeds onder ons!
Veel is in lijn met Bijbelse profetie; het werd reeds lang geleden voorzegd, zoals het merkteken van het beest, dat verplicht gaat worden:

 

Wait Until You Hear What’s Hidden In America! UFO Specialist LA Marzulli Risks All To Tell You This!

 

WATCH: UFO Disclosure_ The Coming Great Deception and the Luciferian Endgame

Een tweede deel van deze film zal nog volgen met harde bewijzen, onder andere met meer informatie over het implantaat, wat zij met een team hebben kunnen verwijderen en grondig hebben onderzocht. We gaan aan deel twee werken, want we hebben urenlange interviews met enkele van de toponderzoekers in het veld, zowel seculiere als Christenen.

UFO’s zijn mainstream geworden.

Er was een rapport, waarin werd gesteld dat de Amerikaanse regering heeft geverifieerd dat UFO’s echt zijn.
Het Pentagon verklaarde, dat we buitenaardse voertuigen of schepen in ons bezit hebben, die niet op aarde zijn gemaakt.
Kortom, UFO’s zijn echt, florerend, en ze gaan niet weg.

Bekijk de film en geef het door!

Deel de film met je voorganger, vrienden, geliefden, rabbijn, imam, priester, of wie dan ook maar. Maak het bekend, zwijg niet, want ik geloof dat dit het komende grote bedrog en het Luciferiaanse eindspel is.

LA Marzulli

 

Er is niets nieuws onder de zon…

De globalisten werken samen als een team met deze wezens, en dat reeds lange tijd. Er is genoeg bewijs op het internet van mensen, die in het geheim met hen hebben samengewerkt in ondergrondse militaire bases.

Word alstublieft wakker, door het onderwerp van de ‘buitenaardse wezens’ oprecht aan de Here Jezus Christus voor te leggen. Hij zal je de dingen gaan laten zien. Hij zond de Heilige Geest als een gids voor Zijn volk in de laatste dagen. Dat is één reden waarom Hij zei, dat Hij de Herder is en dat Zijn schapen Zijn stem zullen horen, omdat het bedrog te groot is zonder Gods hulp. Graaf dieper in Gods Woord.

Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.  Hosea 4:6a

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/alien-disclosure-of-demon-disclosure/

You may also like