Schokkende informatie over wat de elite gepland heeft voor 2020

8 augustus 2020 – Hier volgt een eerdere waarschuwing voor de vrijmetselaarsplannen van de elite: grote gebeurtenissen; Obama keert terug; Trump wordt ‘verwijderd’ voor Kerstmis 2020; permanente lockdown, etc.

Het YouTube kanaal aminutetomidnite deelt info, doorgegeven door Jeremy, een ex-32ste graad vrijmetselaar. Breng deze best wel zware informatie in gebed tot God, en om u te laten zien of u wel of niet stappen moet ondernemen. Hier volgen enkele van de belangrijkste punten uit deze video. Wees u bewust dat de informatiebronnen meestal geen Christenen zijn, maar vrijmetselaars. Dat wil zeggen, dat zij veel waarheden kunnen verkondigen, vermengd met een leugen als het hen goed uitkomt. Een van Jeremy’s belangrijkste bronnen leeft waarschijnlijk niet meer. Ook is er al een poging gedaan om de website van aminutetomidnite te hacken. Bovendien werd Jeremy zelf bedreigd, toen hij begon met deze onthullende interviews…

 

More bombshell Information on What’s Coming This Year – Jeremy EX 32° Freemason

De dingen zullen drastisch veranderen, alles, en meer dan ooit. Men kan zich niet voorbereiden op wat komen gaat. God laat Jeremy weten: ‘Wees niet bang!’ Hij gelooft dat God wonderen zal doen, zoals mensen helpen op bovennatuurlijke wijze met voedsel en medicijnen ontvangen.

Het doel van de lockdowns

De lockdowns zijn uitgevoerd om mensen hun rechten te ontnemen, en de reactie van mensen hierop te kunnen observeren… en de lockdowns werden met minimale weerstand geaccepteerd, wat maakt dat de dingen die gaan komen, sneller zullen gaan komen! Vooraf wil de elite de restaurants en kleine winkels gaan sluiten, zodat het voedsel door hen kan worden gecontroleerd. Voedsel moet dan industrieel worden gekocht, of via voedselketens. Hiervoor heb je de juiste documenten nodig; denk bijvoorbeeld aan een COVID-pas, om voedsel te kunnen kopen in de grotere winkels. Ook willen ze de kleinere bedrijven ‘vermoorden’ om dezelfde reden.

Er zijn plaatsen in Colorado, genaamd ‘Babylon’, en plaatsen in Montana, die de vrijmetselaars hebben gebouwd, gevuld met voedsel en proviand voor de komende chaos, en wat zij zelf hebben gepland. Er zal nog een lockdown komen, en die zal permanent zijn! Tijdens de volgende lockdown zullen er op een gegeven moment mensen de huizen binnendringen.

Biden zal zichzelf ‘verwijderen’ om problemen te creëren.

Trump zal ofwel proberen de verkiezingen uit te stellen (wat reeds is gebeurd), of er zal een geënsceneerde ‘verwijdering’ van Trump plaatsvinden, die nep zal zijn. Daarna zullen ze een nucleaire gebeurtenis opzetten. Jaren geleden werd in de Vrijmetselaarsloge een profetie naar buiten gebracht, dat er een nucleaire gebeurtenis zou plaatsvinden in het Westen van Amerika. Dit zal waarschijnlijk worden toegeschreven aan de linkse demonstranten.

Zij die het vaccin als eerste krijgen

Ze focussen zich op de zwarten; zij onder anderen zullen het vaccin als eerste krijgen. En de elite focust zich daarbij vooral op de protesterende burgers! Ook de ouderen worden als eerste aangepakt en uit de weg geruimd.

Goud en zilver worden illegaal

De informatie nu van een bron, die wel Christen is, vertelde Jeremy over het monetaire systeem: goud en zilver zouden illegaal worden om te bezitten of te ruilen. Dit is de reden waarom de vrijmetselaars hebben geïnvesteerd in online digitale valuta.

Opstanden

In november wordt er een grote gebeurtenis verwacht, die het recht & de Christenen, in verband met wat er met Trump gebeurt, zal doen opstaan, en er zal moorden op straat plaatsvinden, wat een leger zal binnenhalen (niet bekend welk leger, d.w.z. van welk land, of de VN). Het leger zal dan van deur tot deur gaan, en zij zullen het zijn, die de mensen het vaccin doen accepteren. Ze zijn reeds begonnen om de politie-, brandweer- en medische hulpverleners, die niet met deze plannen willen instemmen, te verwijderen, om zo problemen bij de uitvoering ervan te voorkomen! Maar wees niet bang; God is met u en sterker dan dit! We zullen waarschijnlijk enkele dingen moeten gaan meemaken als gelovige Christen.

Obama zal absoluut terugkomen.

Hij zal echter niet via de verkiezingen weer aan de macht komen. Hij zal zich vastklampen. Hij is ‘het einde’, want nadat Obama is gekomen, is er een enorm ‘event’, met mogelijk kernwapens: een natuurverschijnsel volgens Jeremy’s politieke bron en vriend. Er zijn verschijnselen, gebeurtenissen,  waar de vrijmetselaars naar uitkijken, en die vanuit de ruimte komen. Denk aan een impact van een komeet bijvoorbeeld. Jeremy denkt dat de vrijmetselaars kernwapens gaan gebruiken, en de schuld zullen geven aan natuurverschijnselen vanuit de ruimte, of dat ze kernwapens gaan gebruiken in combinatie met deze ruimteverschijnselen.

Het vaccin is absoluut niet goed!

Het zal een einde maken aan de levens van de ouderen en zieken. Jeremy’s contactpersoon vertelde hem, dat het vaccin genetisch is afgestemd op specifieke groepen mensen. De demonstranten, inclusief de zwarten, wil men het eerst kunnen traceren en elimineren, omdat men niet wil dat deze mensen het nieuwe systeem zullen verstoren.

Elite: ‘Het oude systeem deugt niet’.

Zijn contactpersoon vertelde hem, dat volgens hun plan alles moet mislukken: de wereldwijde regeringen, VN, etc., zodat het lijkt alsof het oude systeem niet deugde. Zij immers hebben ‘de oplossing’! Men zal de mensen misleiden met te zeggen, dat het ‘slechte, oude wereldsysteem’ naar beneden gehaald moet worden, omdat het plaats moet maken voor het nieuwe Luciferiaanse systeem, de Nieuwe Wereld Orde. De Christenen zullen dan het doelwit zijn, en ervan worden beschuldigd dat al deze slechte dingen zijn gebeurd door hen! Christenen zullen dus de schuld krijgen voor het ‘manifesteren van de eindtijd’, en dat zij homofielen, etc. zouden ‘haten’, waardoor mensen worden belet te leven, zoals ze dat willen, en door over zonden te praten, ‘negativiteit binnenbrengen’, enzovoorts. Bereid je daar dus op voor! Onze eigen families kunnen daar deel van gaan uitmaken. Maar wees niet bang! Denk aan Stefanus, denk aan waar je naartoe zult gaan. Je bent nooit alleen, want Jezus is met je!

 

Christenvervolging

Een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen.  Mattheüs 10:21

En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden.  Lucas 21:16

De elite en vrijmetselaars willen dit allemaal gedaan en afgerond hebben vóór Kerstmis.

Mensen, onder andere van DC, zijn naar grote samenkomsten van de Schotse Rite geweest in de grote steden, om over deze gebeurtenissen te discussiëren, en om verteld te worden waar ze naartoe moeten gaan. De inlichtingenbron zei ook, dat 80% van deze vrijmetselaars nu vertrokken zijn. De meesten zijn vertrokken naar Colorado, ter voorbereiding op deze gebeurtenissen.

Voedseltekorten

Veel mensen geloven niet eens dat er op dit moment voedseltekorten zijn. En ze geloven nog steeds dat Trump de dingen beter zal maken als hij eenmaal wordt herkozen. Stel uw geloof alleen in Jezus Christus!

Note: veel van wat Jeremy’s contactpersonen met hem hebben gedeeld, is gericht op wat er in de VS zal gebeuren. Het is niet bekend welke van deze gebeurtenissen, indien aanwezig, gelijktijdig in andere delen van de wereld zullen plaatsvinden.

 

Zie ook recentere informatie, ontvangen in september/oktober 2020:

https://eindtijdnieuws.com/dumb-de-elite-vluchtte-naar-doomsday-bunkers-uit-angst-voor-wat-komen-gaat/

You may also like