rural warfare - invasion of the United States of America
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email

Profetische droom: Buitenlandse invasie op Amerikaans grondgebied en onderwerping

19 juli 2021 – Een waarschuwing voor toename internetcensuur, advies om Bijbels te verbergen en een droom over de strategie voor landelijke oorlogvoering, om ons te onderwerpen.

Gedeeltelijk en vrij vertaald:

 

‘Goedenavond vrienden, dit is Gwendolen Song…

Ik ben hier vandaag terug om een profetische droom over te brengen, een droom die ik had op 19 juli.
Maar eerst wil ik je het volgende laten weten.

Internetcensuur van het Christelijk geloof zal toenemen

Zoals al die anti-vaccinatievideo’s en anti-vaccinatieartikelen momenteel worden gecensureerd en van Facebook en YouTube worden verwijderd via hun algoritmes, wil ik graag waarschuwen dat er nog meer censuur aan komt, op een geheel nieuwe manier, namelijk:

Censuur van alle dingen van Jezus Christus, alle dingen van het Christendom, dus sommige van de woorden die ze gaan censureren, zullen profeet, profetie, profetische dromen en visioenen, aanbidding van de Heer, en alles wat met de Bijbel te maken heeft zijn.

Er kan een dag komen, waarop je probeert in te loggen op Facebook om bijbelverzen te posten, maar Facebook zal je niet meer toestaan om het woord van God te posten. Want deze dingen zullen in de nabije toekomst verboden worden. Alles van God zal van het internet worden geschrapt!

Satan haat de Geest van profetie

De dag dat het woord van God van het internet wordt gehaald, is een dag die gepland is vanaf het allereerste begin van de globalistische agenda. En we weten hoeveel satan de Bijbel haat. Weet je waarom hij profetie haat? Omdat Jezus Christus de Geest van profetie is. Dus ik wil iedereen aanmoedigen:

Verberg Bijbels

Verberg het woord van God in je hart, zodat je onder andere kunt evangeliseren in de komende dagen. Leer bijbelverzen uit je hoofd, maak ansichtkaarten, maak muurschilderingen, hang het overal aan je muren…
Ik wil je ook aanmoedigen om overal Bijbels te verbergen. Bedenk eens… een boek, dat zo beledigend is voor de vijand, dat hij van plan is om militaire troepen van deur tot deur te laten gaan! Ze komen om ons injecties te geven; ze komen om onze geweren in beslag te nemen, en ze zullen ook komen om onze Bijbels te verbranden. Zo erg haat de vijand het woord van God!

Genesis 1: Onderwerp de aarde

Ik wil verder gaan en je vertellen over deze profetische droom, die ik vorige week had, en ik had ook enkele uitingen, die tot mijn hart spraken na de droom. Het eerste wat ik hoorde na de droom was: ‘Onderwerp hen, onderwerp hen’. Dat is de zin, die ik hoorde van de Heer. Wat Hij me vertelde, was dat het belangrijkste doel van de gevallen engelen, die met satan op aarde werken, is om ons te onderwerpen. En je weet dat dit de opdracht is, die de mens kreeg in de Hof van Eden.

In Genesis hoofdstuk 1, vers 27 en 28, lezen we:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

Dus aan de mens werd deze opdracht gegeven om de aarde te onderwerpen. Maar de gevallen engelen werken samen met satan, met de Nieuwe Wereldorde, met de Illuminati, met de Rothschilds, met al deze bloedlijnen, om ons te onderwerpen! Dat is waar deze profetische droom over ging.

Terwijl je misschien slaapt…

De Verenigde Staten is in een proces van overgenomen te worden. Je kunt dat ontkennen, je kunt je kop in het zand steken, maar aan het eind van de dag is dat wat er gebeurt terwijl je slaapt. Onder de bescherming van de duisternis, zijn ze plannen aan het maken. Ze zijn de VS aan het verdelen en aan andere landen aan het geven. Het gaat in slow motion, en het gebeurt zeer methodisch. Het gebeurt al tientallen jaren! Presidenten zijn erbij betrokken, grote bedrijven zijn erbij betrokken, en de globalisten, de elites, staan aan het roer. Zij nemen echter hun marsorders van een zeer geraffineerde, zeer intelligente groep gevallen engelen! Daar komt al deze kunstmatige intelligentie (AI) vandaan: van satan en zijn gevallen engelen.

We zullen worden onderworpen

Maak je klaar voor de Komst van de Heer. We zullen volledig worden gecontroleerd!
Waar we nu wonen, in mijn achtertuin, daar zien we militaire uitrusting op en neer gaan via de spoorlijnen, vrienden, op alle uren van de nacht. Dit gebeurt grotendeels terwijl de mensen slapen…’

 

PROPHETIC DREAM: Foreign Invasion on US Rural Soil (Gwendolen Song)

Of bekijk de video hier.

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language 

 

‘Dus vrienden, ik kreeg een zeer verontrustende, hartverscheurende droom op 19 juli…’

‘Mij werd een van de fasen van de Verenigde Staten van Amerika getoond, dat werd onderworpen.

Ik kreeg de strategie voor landelijke oorlogvoering te zien…

Dat is buiten de stad. Wat is die oorlogvoering, welke de globalisten gaan uitvoeren tegen de mensen die op het land wonen? Twee decennia al hebben we kunnen zien, wat ze van plan zijn te doen in de stad tijdens hun drills: soldaten komen naar beneden in hun helikopters, gaan de straat op en gaan van deur tot deur, om te oefenen. Ze zouden dan de deuren intrappen, gebouwen ontruimen, mensen opruimen… dat is wat we stedelijke oorlogvoering noemen.

Met de stedelijke oorlogsvoering probeerden zij gewone burgers alvast te laten wennen aan het idee om helikopters te horen, militaire laarzen op de grond te zien, en oefeningen vlak voor onze neus in de stad… het plan dat ze op een dag zullen gaan gebruiken, om ons uit onze huizen te halen. In China doen ze dit al!

In deze droom, echter, liet de Heer mij landelijke oorlogvoering zien…

Dit is een andere strategie. Het is een ander, zorgvuldig uitgewerkt plan, waarbij de buitenlandse investeerders landbouwgrond opkopen in het land. En ze leven naast degenen, die graag weg van de steden wonen. Deze buitenlandse investeerders zullen binnenkomen en zullen onder ons wonen. En wanneer ze alles hebben geleerd, wat ze moeten weten over een bepaald gebied van de VS, dan komt die invasie. Zij gaan de VN-troepen helpen bij het evacueren van Amerikanen van hun land en uit hun huizen, waar ze hard voor hebben gewerkt om het te kopen, sommige met zeer uitgebreide tuinen.

Geen ontsnapping mogelijk voor hen die buiten de radar leven 

Vrienden, als je zelfvoorzienend bent, en je denkt dat je zult kunnen ontsnappen aan wat naar de VS gaat komen… je kunt het misschien uitstellen, je kunt misschien wat langer overleven, omdat je creatief bent geweest en je de ingeving van de Heilige Geest volgt, zoals velen van ons… maar er is uiteindelijk geen verstopping mogelijk. Mensen die ondergedoken of zonder elektriciteit leven… men zal uiteindelijk ook komen naar de plek waar jij je bevindt.

Onder ons…

Deze buitenlandse investeerders gaan dus onder ons wonen, en zoveel als mogelijk leren over ons. Hun kinderen zullen naar school gaan met onze kinderen. Ze zullen hun eigen carrière hebben; ze kunnen nu zelfs met jou naar dezelfde kerk gaan. Ze zijn hier, omdat ze instructies ontvangen hebben, om de Amerikanen op het platteland te bespioneren. Hun taak is om de Nieuwe Wereldorde te helpen om hun wereldwijde heerschappij te bereiken.

Burgers zullen de militairen steunen

In de droom zag ik oudere helikopters neerdalen boven de boerderij waar ik verbleef, een oude stenen boerderij. Het leek erop dat er geen stroom was in het gebied. Troepen gingen van deur tot deur. En wanneer de bewoners probeerden om deze VN-troepen te ontvluchten, werden deze troepen geholpen door gewone mannen en vrouwen in voertuigen, die precies leken op de voertuigen waarmee wij rijden. Deze mensen hielpen de VN-troepen gewoon om ons op te pakken! Het was ongelooflijk; ik was in shock! Dat was mijn buurman bij wijze van spreken, en toch werkten ze samen met de VN-troepen.

Ik zag mensen marcheren door de straten…

Het eerste deel van hun campagne was om alle mannen te verzamelen, en daarna zouden ze terugkeren. De volgende fase zou dan zijn, om terug te komen voor de vrouwen en de kinderen. Ik was diep bedroefd. Ik zag de kinderen in het midden van de straten marcheren in één enkele rij, en deze kinderen zagen eruit alsof ze in een trance verkeerden. Ze boden geen weerstand.
Ik zag ook vrouwen, wanhopig om niet gescheiden te worden van hun mannen.

Ik was één van hen in de droom…

En ik voelde de opwinding en angst voor wat er gebeurde. Ik had geen macht om het te stoppen. Ons land was zeer zorgvuldig en berekend overgenomen, en het land werd vrijgemaakt voor de nieuwe huurders.
Ik was zo stil, nadat ik wakker werd uit deze droom; het greep me echt hard.

Ik ging bidden, en ik praatte gewoon met de Heer in mijn hart, en ik smeekte de Heer in feite. Ik zei, “Heer, kan dit plan niet worden teruggedraaid? Kunnen we niet meer tijd krijgen, om ons te bekeren en bij U terug te komen?” Hierop heb ik nog geen antwoord gekregen. Misschien weet jij het antwoord.

Aanmoediging

Door deze droom vandaag vrij te geven, hoop ik alleen dat het andere Christenen zal aanzetten om te bidden.

Een paar jaar geleden had ik zelfs een profetische boodschap over de buitenlandse invasie, die zou plaatsvinden, terwijl onze kinderen videogames aan het spelen waren. Ze wisten niet eens dat we werden binnengevallen, omdat ze videogames speelden. Ze hadden hun headsets op; ze waren in een andere wereld.

Breng het in gebed

Als je ook maar iets om de Here Jezus Christus geeft, breng dit dan in gebed. Vraag Hem zelf hoeveel tijd we nog hebben, en zeg: ‘Wat wilt U, Heer, dat ik doe met de tijd die ik nog heb?’ Ga niet naar de Heer met je mobiele telefoon naast je, ga niet naar de Heer met je boodschappenlijstje recht voor je, maar ga naar de Heer met heel je hart en in alle nederigheid, wetende dat Hij elk moment kan komen om ons thuis te halen.

Speel niet met je behoudenis, verspil geen dag in onvergevingsgezindheid! Vergeef mensen, zodat de Heer jou zal vergeven. Werk je behoudenis uit met vreze en beven.

Geen geest van angst

Ik probeer geen angst op te roepen. De Heer geeft ons geen geest van angst, maar Hij geeft ons een geest van kracht en liefde en van een gezond verstand. En Hij belooft: ‘Ik zal altijd bij je zijn, zelfs tot het einde der tijden’. Dus wees niet bang voor degene die je lichaam kan doden, en niet je ziel.
Maar heb ontzag voor God, Jezus Christus, die in staat is om beiden te vernietigen in de hel…’

Gwendolen

 

WATCH: Hiding Bibles for the Tribulation to Come (Gwendolen Song)

 

Bron:

https://www.youtube.com/c/SehoSong777/videos

You may also like