Profetisch: Mensen worden besmet, geïnfecteerd en verontreinigd!

Elizabeth Marie gelooft dat deze waarschuwing gaat over wat er nu gaande is in de wereld, en het is ook bedoeld voor Gods gemeente, en niet per se voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen die momenteel misleid worden.

 

Midden in de nacht werd ik gewekt door deze woorden:

‘Besmet’ 

‘Mensen worden besmet, geïnfecteerd en verontreinigd’

Toen ging ik weer slapen, en bij het wakker worden ’s ochtends hoorde ik meteen een boodschap van de Heer, voordat ik zelfs maar mijn ogen opendeed; dit is ongewoon voor mij. 

 

PROPHETIC WARNING: Infested!

ontvangen op 13 mei 2021

Dit is wat ik hoorde:

“Ze hebben hun lichaam verontreinigd. Het lichaam is een tempel voor de Allerhoogste God, om er in te wonen… voor degenen die God aanvaarden, is het is een plaats voor de Heilige Geest.  1 Korinthiërs 3:16

De Heilige Geest kan echter een tempel ook weer verlaten, als Hij niet gewenst is, of als er grote zonde in verblijft. Deze twee kunnen daar niet tegelijkertijd verblijven: de Geest van God – en ik hoorde toen ook het woord ‘goedheid’ – en de geest van vervuiling. Ze zijn tegenstrijdig aan elkaar en staan ​​omgekeerd tegenover elkaar!

Corruptie, vervuiling, ontheiliging en de gruwel der verwoesting gebeurt binnenin de tempel van God!

Hun tijd is om en er is geen weg meer terug.

Zullen ze zich bekeren van hun wegen, omdat ze Mij niet in alle dingen zoeken? Er zijn er maar heel weinig, die dat zullen doen, zeg Ik je. In plaats daarvan zullen ze zich verheugen in hun dwaasheid, en feesten in hun onwetendheid.

Hun bedrog is groot, en hun waanvoorstelling heeft hun ogen verblind.

Ze zullen niet langer helder zien of rationeel kunnen denken.
Voor de meesten is het een verloren zaak, omdat bekering ver van hun lippen is!
Er is niets anders te doen dan bidden voor deze zielen, en voor een Geest om terug te keren naar Mij. Hiervoor staat nog een deurtje voor hen open.

Hoewel de corruptie groot is, zal Ik nog steeds de roep van het berouwvolle hart horen.

Ik zal ze nooit uit Mijn ogen verwerpen, want Ik ben een liefdevolle en goede God, die wenst dat niemand verloren zou gaan.

Zoek vandaag wie je kiest! En maak je keuze zorgvuldig, want je hele leven en ziel hangt ervan af!

Aan allen, die standvastig zijn gebleven en geen compromissen hebben gesloten, zeg Ik jullie om te blijven staan!  Efeziërs 6:14
Ik zal je de vastberadenheid en de kracht geven om dat te doen!

Je bent nooit alleen, want Ik woon binnenin met Mijn Geest.

Ik zal je leiden, en je zult Mijn stem verstaan. Je zult geen tweede dood sterven, maar zal in Mijn aanwezigheid worden binnengeleid wanneer je dag komt.
Kijk recht vooruit naar Mij, en wijk niet af van het pad des Levens. Laat Mij je doel zijn, je bestemming, en je alles in alles.
Richt je ogen omhoog, naar boven waar Ik gezeten ben aan de rechterhand van God. Laat de problemen van deze wereld je niet naar beneden halen, of je afleiden van je missie.  Kolossenzen 3:1-4

Je werd geroepen voor zo’n tijd als deze!  Esther 4:14

Bewaak wat we samen hebben.
Bewaak onze relatie, en laat geen mens tussen ons in komen! Ik ben erg jaloers op Mijn eigen, Mijn schapen die aan Mij werden gegeven. Ik kom, opdat ze leven mogen hebben en het overvloediger hebben.

Heb geloof, en je zult de hemelpoorten halen!

Daarna hoorde ik:

Maleachi 3

Klaagliederen 2

Dit zijn ernstige hoofdstukken inzake Gods oordelen over Gods volk.

Elizabeth Marie 

 

Bron:

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-infested

You may also like