rivers of living water
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email

Profetisch: Er is nog nooit een tijd als deze geweest! | Rivieren van Levend Water

Want er zal een verdrukking zijn, zoals er nog nooit geweest is sinds God de wereld maakte en zoals er ook nooit weer zal komen. En als God die tijd niet had verkort, zou geen mens het er levend afbrengen. Maar ter wille van de mensen die Hij heeft uitgekozen, heeft Hij besloten die tijd te verkorten.  Markus 13:19-20

 

Ik, Elizabeth Marie, ontving deze zeer bemoedigende boodschap op 20 december 2020, terwijl ik bad:

“De engelen van de vijand zijn gekomen om de wereld te verwoesten…

Er is nog nooit zo’n tijd geweest!

Gekte zal het land regeren. Puur onvervalst kwaad zal het land beheersen.

Dit werd meer dan 2000 jaar geleden geprofeteerd, en zal nu in vervulling gaan.

MIJN kinderen zullen hier nog een korte tijd langer zijn, terwijl ze het begin van de beproevingen zien afspelen. Maar spoedig zullen zij komen en bij MIJ zijn.

Terwijl de toorn van het antichrist-systeem voor een tijdje tegen hen opstijgt, zal Ik hun Toevlucht en Schuilplaats zijn. Ik heb er velen verborgen, zodat ze van de ‘radar’ van de vijand zullen verdwijnen.
Sommigen zullen sterven, en sommigen zullen door MIJN engelen gered worden: vergaderd en opgenomen naar waar IK BEN.

Je moet MIJ vertrouwen, en het proces vertrouwen, want alles gebeurt met een reden. Niets is willekeurig of bij toeval. Alles heeft een doel en een plan, en is tot je gebracht door onze HEMELSE VADER. Vertrouw alleen op HEM, en je zult je bestemming vinden.

KOM UIT HAAR, Mijn volk… Blijf niet hangen in de gangen van de onrechtvaardigen en onwaardigen.  Verlaat de plaatsen van compromis en hypocrisie. Zoek MIJ alleen en NIET de wegen van de mens!

Ik zal hen troosten die van MIJ zijn! Ik zal degenen doen opstaan, ​​die gering zijn.

Ik zal vreugde brengen aan de gebrokenen van hart en zij, die terneergeslagen zijn!

Ik ben hier onder jullie…
Ik zal tekenen en wonderen onder jullie verrichten.
Ik ben niet binnen de vier muren, die door mensenhanden zijn gemaakt…
Ik ben in je hart en binnenin je! Zie je dat niet?

Ik zal degenen horen, die met oprechte harten en zuivere motieven naar MIJ uitroepen. IK hoor de gebeden van MIJN heiligen.

Kom snel naar de stroom van LEVENDE WATEREN, en DRINK! Je zult nooit meer dorst hebben!

Je liefdevolle REDDER en KONING,

JEZUS”

 

Ik wachtte even en vroeg de HEER, of er nog iets was, en ik hoorde:

“Zoek MIJ, nu Ik nog te vinden ben. De dagen worden ingekort ter wille van MIJN dienaren.”

 

Ik was er zo ellendig aan toe, maar toen ik naar de Here riep, heeft Hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende. De Here is heel dicht bij mensen met groot verdriet, Hij helpt hen die terneergeslagen zijn.  Psalm 34:7,19

Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen, als u in Mij gelooft.  Johannes 7:38

 

See also:

Apocalyptic Illness & Mark of Beast | Dream

Use the YouTube translator button for your native language; this is pure prophecy. Both sisters in the Lord have been given the gift of prophecy.

 

HIGH LEVEL MEETING CALLED IN HELL

 

Bron:

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-message-never-been-a-time-like-this-rivers-of-living-water

You may also like