Profetisch: Een grote verschuiving komt eraan, zowel fysiek als geestelijk!

Alles staat op het punt om plotseling te veranderen. Wees hierop voorbereid. Elizabeth Marie kreeg deze waarschuwing voor wat er spoedig komen gaat in deze wereld. 

Vraag de Heilige Geest om je te leiden en de weg te wijzen; wees voorbereid.
Bid om de onderscheiding van geesten; dat is een geestelijke gave.
Test alles en behoud het goede. Bid voor de mensen, je contacten, en in het bijzonder Gods volk. Bid voor bescherming en voor Gods genade in deze tijd.

 

PROPHETIC WARNING: A Shift is Coming!

ontvangen op 9 mei 2021 tijdens gebed

‘Alles staat op het punt om plotseling te veranderen. Wees hierop voorbereid! Een grote verschuiving komt eraan, zowel fysiek als geestelijk. Velen voelen het begin ervan al in de Geest: het teken van deze ‘verschuiving’.

De tijden gaan snel, sneller dan normaal, omdat het wordt versneld.

Haal daarom het beste uit elke dag, elk uur, elke minuut. Verspil geen tijd, maar zorg dat het vanaf deze dag meetelt voor Mij!

Breng in het Koninkrijk zo velen als je kunt, door middel van gebed en door te getuigen. Want Ik stort Mijn Geest uit over degenen die klaar zijn om te ontvangen en die verzachtte harten hebben.

Het gerommel, de conflicten, de gevechten die er aankomen…

zullen veranderen in fysieke manifestaties van dood en rampen, maar Mijn kinderen hoeven niet te vrezen, omdat ze Mij hebben als hun bron en troost!

Nader dicht tot Mij met gebogen knieën, of werp jezelf neer voor Mij, elke dag, zodat je instructies voor jou persoonlijk kunt ontvangen. Luister alleen naar degenen, die getuige zijn geweest van uw Geest, en je de waarheid brengen. Bid om onderscheidingsvermogen in deze laatste dagen! Zoek naar degenen, die Mijn merkteken op zich hebben; je zult ze kennen aan hun vruchten en hun berouwvolle wegen.

Blijf weg van degenen, die chaos en verwarring in je leven zullen brengen.

Blijf weg van degenen, die onenigheid en tegenspoed, rampspoed, zullen brengen. Kies nu zorgvuldig je gezelschap, want er zijn er velen die worden misleid! Ze hebben het pad gekozen, dat het gemakkelijkste en breedste is. Hun vernietiging zal over hen komen, daar zij niet eerst Mij kozen, maar hun eigen wegen! Deze mensen hebben hun voeten niet stevig op Mijn Rots geplant, maar staan ​​in plaats daarvan op drijfzand. Als de storm komt, zullen ze niet worden beschermd, maar zullen zij vallen.  Mattheüs 7:24-27

Heel weinig doet ertoe in het vlees.
De wereld en de wereldsgezindheid gaan voorbij.  1 Johannes 2:17
Alleen Mijn Woord, en degenen die het Woord in hun hart hebben geplant, zullen staan.

Memoriseer, leer Mijn Woord nu van buiten, aangezien het je levenslijn is naar Mij!  Psalm 119

Ik kom spoedig om Mijn geliefden, Mijn Bruid, degenen die trouw en waarachtig zijn, te redden!

Maak je hier klaar voor! Ik kom op een wit paard; Ik kom in de wolken. Kijk omhoog en wacht geduldig. Je laatste dagen hier op aarde zijn bijna voleindigd…’

Yeshua Ha’Mashiach (Jezus de Messias)
Jezus Christus van Nazareth
De Redder van de wereld
Het Lam dat werd geslacht

 

Bron:

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/prophetic-warning-a-shift-is-coming

You may also like