My mission from God – Tony Lamb

My mission is to help people, and to lead them to Jesus Christ. These last days more trials are to come and at some point, we will lose power and we will lose water. The Lord showed me how to help people with both water and with spreading the gospel. I will do all the Lord asks of me. – Tony

The Lord put it on my heart this morning to share with you this video from the USA, which you can easily translate yourself using the YouTube translation button. You can then set it up in your own language.

Am I following this watchman? No, but I test the spirits, and listen to some of his videos only. After that, I pray for them regularly.
Am I working along with Tony Lamb? No, I am only sharing videos where I feel an urging from the Lord to do so. Purely on my own initiative, led by the Holy Spirit, and because I care about people. – Marion

 

My Mission from God

 

The audio CD, ‘THE WARNING,’ we mailed out over 2,000 copies in just the first 2 weeks of its release. We sent copies to Christian Talk Radio stations in America, England, and Australia. Thanks to you.
And now we have mailed out a 3-page letter and a CD, titled ‘THE WARNING’ to all Assembly of God churches, pastors all over America.

Here is the 3-page letter that I am mailing out: https://tonylamb.org/WatchmanLetter.pdf

I also mail out this CD to private people, radio stations and businesses all over the world (all thanks to you).

I see this 3-page letter and the CD ‘THE WARNING’ as a wake-up call for the church… that these are the Last Days, and it’s time to get serious and doing God’s work.

To date, I have mailed out about 10,000 3-page letters and CD’s to Assembly of God Churches all across America.

I was given these dreams and visions by the Holy Spirit, for this time right now, and then the Holy Spirit commanded me to:

‘WAKE UP AND TELL THE PEOPLE’. And that is what I have attempted to do ever since.

IF YOU WOULD LIKE 8 TO 15 (or more ) FREE CD’s, titled ‘THE WARNING’, to pass out as tracks, to stuff in Bibles or books you are passing out or for your church,

IF YOU WOULD LIKE A FREE BIBLE, and cannot afford it,

IF YOU WOULD LIKE A FREE AUDIO CD, titled ‘THE WARNING’,

IF YOU WOULD LIKE A FREE eBOOK, titled ‘IN THE TWINKLING OF AN EYE’,

please email me at: [email protected]

I pray that you take this warning to heart. And if you are not saved, I beg you to repent of sin, pray and invite Jesus into your heart as your Lord and Savior. God bless you and God keep you and yours

 

Now is not the time to follow a preacher, a church or even a religion (not even me), but Jesus and His word only in the King James Bible, because no other name in heaven or on earth can save you, me, or anyone from what is to come. And ’things’ are only going to get worse. I know because I have seen it.

Thank you,
God bless you and I will pray for you and your family

Watchman Tony Lamb

 

Gisteren hoorde ik iemand zeggen:

“Als je misleid bent, dan kun je ook niet zien dat je misleid bent”, en dacht meteen, ‘Dat is o zo waar, want ik heb het zelf aan den lijve ondervonden, 8 jaar lang’. Daarom wil ik hierbij om vergeving vragen dat ik bewust of onbewust, wetend of onwetend, een rol heb gespeeld in het vragen van giften van mensen, via email of via de website van de EEM, of via de ‘boodschappen’ in de EEM site van de valse profeet Benjamin Cousijnsen, eenvoudig omdat mij dit werd opgedragen… en ik meende door de Heer zelf. Maar nu weet ik, dat dit absoluut niet het geval was! Alles werd verzonnen, gekopieerd van anderen, of opgeschreven middels helderziendheid en door in prive emails te neuzen. En het alsmaar pushen en vragen om getuigenissen voor in de website. En als dat niet kwam, iemand met een schuldgevoel opzadelen.
Als ik terugkijk en eerlijk ben, dan zie ik dat een belangrijk doel ‘geld’ was en het hebben van ‘bepaalde bezittingen’. Ik zal u de details besparen. De Heer probeerde me toen al duidelijk te maken in mijn geest dat er iets niet klopte – en ik had er echt een ongemakkelijk gevoel bij, – maar ik was er blind voor, en blind voor nog heel veel meer dingen. Gelukkig werd die blindheid, die sluier, weggenomen. Dank U, Heer! Talloze keren heb ik gedacht in die jaren: ‘Die arme donateurs, ze moesten eens weten…’

Een evangelisatie gesprekje leek altijd te beginnen met…

het ’16 jaar in coma’ verhaal, maar de Heilige Geest maakt me nu steeds weer duidelijk: Is dit wel gebeurd? En… test de geesten!
Is het niet vreemd dat zelfs zijn hele familie er hoogstwaarschijnlijk niets vanaf weet, dan alleen van dat bromfietsongeluk?

Onlangs bepaalde de Heer mij ook bij deze woorden uit het Oude Testament:

Jeremia 14, vers 14  De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Daarom, zo zegt de HEERE over de profeten die profeteren in Mijn Naam, hoewel Ík hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen: Er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. En het volk waartegen zij profeteren, zal weggeworpen worden op de straten van Jeruzalem vanwege de honger en het zwaard, zonder dat iemand hen begraaft: hen, hun vrouwen, en hun zonen en hun dochters. Zo zal Ik hun kwaad over hen uitstorten.

Het is echt waar:

Hoe groter de leugen, hoe moeilijker het is om iemand van het tegendeel te overtuigen. Want zoiets zou zo iemand toch nooit doen? Maar bij een kleine leugen heeft men veel eerder de neiging te geloven dat het weleens gelogen kan zijn.
Iemand, die voortdurend tegen je liegt, heeft diep van binnen geen respect voor je; dat is niet iemand die je kunt vertrouwen of als vriend kunt beschouwen. Daarom, test, test, test, altijd!

 

You may also like