Merkteken van het Beest | Een tijd van zwakte | Bruid, maak je klaar!

6 Juli, 2020  Dit is een waarschuwing dat er een ’tijd van zwakte’ zal zijn, wanneer het merkteken van het beest komt. Velen, inclusief sommige Christenen, zullen hiervoor vallen.

 

“Ik kom wanneer Mijn HEMELSE VADER Mij zegt te gaan… geen minuut eerder en geen minuut later!

WEE degenen, die de exacte datum prediken, want het is niet uit MIJ, of van MIJ!

Velen zullen door grote beproevingen gaan, voordat Ik kom. Dus Ik zeg, zet je in en wacht geduldig, zoals een boer, die wacht tot zijn oogst groeit en wordt geoogst.

Door het merkteken van het beest zal een verandering, een hele andere situatie, ontstaan. En van de ene op de andere dag zal de wereld een andere plek zijn. Velen zullen het ontvangen en aangetaste mensen worden, niet in staat om waarheid, gerechtigheid of rechtvaardigheid te onderscheiden. In plaats daarvan worden ze slaven van hun nieuwe vader, de duivel. Dit zal de grote afval zijn, waarover in Mijn Woord wordt gesproken!  2 Thessalonicenzen 2:3

Neem het ‘Merkteken’, en sterf een verschrikkelijke tweede dood in de poel van vuur. Het is het ultieme verraad aan MIJ, die kwam om de verlorenen te verlossen en te redden.

Als de keuze eenmaal is gemaakt, is er GEEN TERUGKEER. Laat Mij herhalen: er is GEEN TERUGKEER!  (Openbaring 14:9-10)
Besluit dus in je gedachten wat je gaat doen. Zul je voor MIJ opkomen, of ervoor kiezen om een ​​ander te aanbidden?

Wees je ervan bewust dat de vijand het podium zal opzetten, zodat het lijkt alsof je geen keus hebt! Het zal komen tijdens veel ontberingen, wanneer je hele wezen en vlees naar verlichting zal verlangen. Op deze zwakke plek zal de vijand velen in zijn koninkrijk lokken.

Blijf sterk, Mijn geliefden, en wend je tot MIJ tijdens dit moment van zwakte en beslissing! Ik zal je de kracht geven, die je op dat moment nodig hebt!

Leun NIET op je eigen inzicht.

Leun NIET op je eigen kracht, want het zal mislukken!

Kom nu, allen die belast zijn, en Ik zal je rust geven.  Mattheüs 11:28

De klok tikt richting middernacht, en de Bruidegom komt…

BEN JE KLAAR?”

 

Ik vroeg de Heer toen, wat we kunnen doen om klaar te zijn voor Zijn komst. En ik hoorde het volgende:

1  Verneder jezelf dagelijks voor MIJ

2  Ontdoe je van je trotse gedrag

3  Belijd dagelijks je zonden

4  Geloof en heb vertrouwen in alle goede dingen

5  Verwerp het kwaad en haar wegen

6  Besteed quality time in gebed

7  Bestudeer MIJN WOORD

8  Dien en help degenen om je heen

9  Blijf trouw aan MIJN WOORD

10  Hoor MIJN stem

11  Wandel in de GEEST, en NIET in het vlees

12  Houd van MIJ met heel je hart, verstand en ziel

13  Heb anderen lief als jezelf

14  Let op je tong

15  Verkondig MIJ vanaf de daken

16  Offer namens MIJ (denk aan vasten)

17  Wees niet wijs in eigen ogen

 

Toen leidde de Heer me naar Jesaja 33. Het is een heel bemoedigend hoofdstuk, en laat zien dat, zelfs te midden van grote nood, de Heer trouw is aan Zijn kinderen, die Hem volgen!

 

Bron:

­https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/post/beware-mark-of-the-beast—-bride-get-ready

You may also like