Het mysterie van de graancirkels blootgelegd

Een onverklaarbaar ontwerp verschijnt in een veld. Voor sommigen is het een teken, een boodschap van buitenaf; voor anderen is het een hoax. In 2015 wordt de waarheid over dit mysterieuze fenomeen aan het licht gebracht, om ons te helpen de mysteries in deze eindtijd te begrijpen. Binnen elke graancirkel staan coördinaten; deze leiden naar de plek, waar de volgende toestroom van demonische aliens zal landen.

 

Het echte mysterie is wie ze maakt en waarom.
‘Graancirkels’ is een naam, die Colin Andrews heeft bedacht voor de ongebruikelijke geometrische formaties, die lang geleden in verschillende gewassen zijn ontdekt. De meeste onderzoekers zijn het erover eens, dat de moderne graancirkel werd ontdekt in 1966 met het Tully event in Australië, toen een boer, genaamd George Pedley, een geluid hoorde en een UFO zag opstijgen uit een moeras. Hij vond toen een cirkel van geperst riet, die werd gefotografeerd en gedocumenteerd en bestudeerd. Vervolgens begon men andere cirkels te ontdekken.

Deze formaties waren duidelijk niet het resultaat van het weer!

Er kwamen zelfs twee mannen naar voren, – Ik noem het desinformanten: Doug Bowler en Dave Chorley, die beweerden dat ze de cirkels al 13 jaar hadden gemaakt. Ze maakten zichzelf bekend als de makers van verschillende formaties, met behulp van planken, touwen en een vizier. En velen lieten zich misleiden door deze disinformatie. Doel was dat de waarheid niet aan het licht zou komen. Er werd echter op gewezen, dat de graancirkels over de hele wereld, op verschillende locaties, op dezelfde avond begonnen te verschijnen… dus die bewering werd meteen de kop ingedrukt.

Media beweren dat het een hoax is.

Natuurlijk worden graancirkels vandaag de dag nog steeds routinematig als een hoax afgeschreven door de reguliere media en wetenschappelijke instellingen, zoals de Smithsonian Institution in Washington D.C. Er blijkt echter ook een duidelijke militaire belangstelling te zijn voor de graancirkels. Vaak worden militaire helikopters gezien na het verschijnen van een graancirkel. Dus vroeg men zich af: ‘Heeft het leger de code gekraakt? Worden graancirkels bestudeerd als een daadwerkelijke vorm van communicatie met een onbekende bron?’ Sommigen begon het duidelijk te worden, dat er inderdaad een soort technologie bij betrokken is, die niet kon worden verklaard.

Verbogen stengels, maar niet gebroken

In plaats van vertrapt te worden, zoals het effect zou zijn van planken en touwen, lieten de graancirkels een verbazingwekkende stroom en weving van stengels zien, die in de cirkels waren afgeplat. De planten waren verbogen, zonder dat ze gebroken waren, en leefden en bloeiden nog…

 

The Mystery of the Demon Alien CROP CIRCLES

3 maart 2015

“Dit is een bericht van de troonzaal van de levende God, Jehovah, Elohim. Ik ben Degene, die het gehele universum heeft ontworpen. Ik ben Degene, die alles tot bestaan ​​heeft gesproken. Ik ben Degene, die ieder van jullie heeft geschapen. Kom alsjeblieft nederig in Mijn aanwezigheid om je deze dingen te bevestigen, wat Ik tot je spreek via Mijn dochter Gwendolen. Zij is Mijn eindtijd schrijver, en Ik heb haar gevraagd om Mijn woorden naar voren te brengen over de kwestie van de demonische, buitenaardse morsecodes: graancirkels of graanformaties genoemd. Mijn kinderen, Ik had dit mysterie ongeveer twee maanden geleden in het hart van Mijn dochter gelegd, en het is op dit moment dat ze bereid is om voor Mij te schrijven over dit onderwerp. Dit onderwerp heeft invloed op al Mijn kinderen op deze planeet.

Meest buitengewone mysteries

Ik wil dat elke persoon op deze planeet begrijpt, wat er in de afgelopen decennia is gebeurd met betrekking tot de heropkomst van de decoratieve ontwerpen te midden van de groeiende velden van Mijn kinderen. Dit is één van de meest buitengewone mysteries in Mijn hemelse gewesten. Mijn kinderen, het is Mijn liefde en mededogen voor Mijn kinderen, die Mij ertoe aanzet om jullie te helpen de mysteries van de eindtijd te begrijpen. Het is het einde van het kerktijdperk, en het is tijd om de spreekwoordelijke rots van de Slang om te keren!
Begrijp dat deze boodschap erg gevoelig is, Mijn kinderen. Het bevat zeer belangrijke informatie, die gedurende vele decennia is afgeschermd van de regeringen van de wereld. Hoor de woorden van de Schepper in deze tijd!

Demonische aliens sinds het begin der tijden

Sinds het begin der tijden zijn er demonische aliens geweest, kinderen. Ze hebben altijd door de vele melkwegstelsels gereisd, en ze hebben altijd gezocht naar manieren, om hun haat jegens hun eigen Schepper bekend te maken. Ze verafschuwen en verachten de Ene Hand, die hen heeft geschapen! En ze willen ook de andere soorten van Mijn schepping laten komen om Mij en Mijn Zoon te verachten. Ze hebben de melkwegstelsels van heinde en verre doorkruist, en manieren bedacht om te onthullen, wat volgens hen hun eigen ontdekkingen zijn. Ze proberen hun kennis te verdedigen en het aan Mijn kinderen te verkopen voor gunsten. Eigenlijk is alle informatie die deze demonische aliens, reptilians, bevatten, dat wat hun voorouders leerden, terwijl ze in Mijn hemelen leefden terwijl ze Mij dienden. Er is niets nieuws onder de hemelen, Mijn kinderen, niets! Alle DNA-technologie en alle computertechnologie, die ze gebruikten om Mijn kinderen mee te verleiden, zijn in feite stukjes en beetjes van de wijsheid van Mijn hemelen.

Merkteken van het Beest

Onthoud, kinderen, in Mijn heilig Woord, dat de vreze des Heren het begin is van alle wijsheid. Bedenk ook dat alle wijsheid van de Schepper komt. Alle kennis, die deze demonische aliens de afgelopen 50 jaar hebben geprobeerd te verkopen, of waarmee ze de wereldregeringen hebben verleid, komt eigenlijk van Mij. Ze hebben het gebruikt om de gunst te verwerven van de mensheid, om aan het einde der tijden hun weg naar jullie planeet te banen, om Mijn geliefde kinderen te merken met het Merkteken van het Beest. Het is hun tactiek, en dat is altijd al zo geweest. Het is ook geen ingewikkelde discussie, kinderen. Ze hebben intense haat en jaloezie over Mijn schepping van de mensheid, en ze zijn gekomen om de oude slang, Lucifer, te helpen met het vernietigen van de zielen van Mijn dierbare kinderen.

Vele mysteries ontbloot

Ik heb Mijn dochter Gwendolen gevraagd om door te gaan met haar fruit- en groentevasten, om nog een paar berichten van Mij te ontvangen, voordat Ik haar naar Israël leid, om de komende dagen met Mijn inheems kinderen in Israël te gaan werken. En Ik wens dat al Mijn kinderen de vele mysteries zullen lezen, die Ik haar heb overgebracht. Deze mysteries zijn specifiek voor de laatste generatie van dit tijdperk. Deze mysteries zijn voor de heiligen van de verdrukking, die misschien niet in staat zijn om het bruiloftsmaal van het Lam te halen. Deze gebeurtenis is nu zo dichtbij, Mijn kinderen! En Ik zou willen, dat al Mijn kinderen zouden proberen in heiligheid en berouw te leven voor Mijn aangezicht en Mijn Zoon Yeshua. Bestudeer Mijn Woord, kinderen! Bekeer je dagelijks, en vaker indien nodig. Zoek Mijn aangezicht voor alles wat met je leven te maken heeft, en Ik zal je zeer binnenkort thuisbrengen in Mijn hemelen. Er is op dit moment een heilig overblijfsel op deze Aarde. Dit heilig overblijfsel werd gekozen sinds vóór het begin der tijden, om de grootste oogst van zielen ooit gekend in te luiden. Mijn dochter Gwendolen is één van deze eindtijdwerkers. Haar broer Seho is dat ook. Ik heb ze geroepen om zij aan zij te wandelen, om Mij in vele hoedanigheden te dienen, en één van die is om te helpen bij het opvoeden van de andere kinderen van God, met betrekking tot de dingen die degenen zullen helpen, die op deze Aarde achterblijven na de Opname van Mijn Bruid. Ik heb ze gevraagd om samen te werken en hun talenten te gebruiken, om de lauwe kerk voor te bereiden op de grootste beproeving van hun geloof, die ze ooit in hun leven hebben meegemaakt! Wees alsjeblieft dankbaar voor hun gehoorzaamheid, kinderen. Ze besteden vele uren met het werken voor Mij in de zaken van hun eigen leven. Ze slapen weinig en offeren veel op voor Mij en Mijn Zoon. Ze hebben allebei persoonlijk veel bespotting en vervolging door hun eigen familie en vrienden geleden. Ze lijken daarin veel op Mijn andere eindtijdoogst werkers.
Als jullie de oogstvelden zoals zij bewerken, Mijn kinderen, zullen je inspanningen niet onopgemerkt blijven door Mij of Mijn Zoon. Je zult zeer spoedig dineren met kaviaar van de Hemel. Houd nog een beetje langer vol, Mijn eindtijdwerkers, nog een korte tijd. Ik hou van jullie allemaal.

Het mysterie van de graancirkels is een heel serieuze.

Mijn kinderen, de tekens en ontwerpen op de velden van tarwe en gerst, vooral gelokaliseerd in het Verenigd Koninkrijk, zijn helemaal geen schijnfenomeen! Beste kinderen, dit zijn zeer belangrijke gebeurtenissen in het eindtijdplan van de vijand! Deze gewasformaties zijn eigenlijk berichten, verzonden door de demonische aliens, naar de leiders van jullie planeet. Het is voor hen helemaal niet gemakkelijk om ze te ontcijferen. Maar met de hulp van de reptilians, die hier al gestationeerd zijn, werken ze samen om ze te ontcijferen. Als je een biofysicus of een moleculair bioloog was, zou je de wetenschappelijke middelen hebben, om de biochemische veranderingen te kunnen begrijpen, die optreden op elk sprietje, dat is beïnvloed door deze graancirkels. Ze worden in feite veroorzaakt door ruimteschepen, die in jullie atmosfeer komen, en die niet eens de grond hoeven aan te raken om hun morsecode-achtige afbeeldingen op jullie land achter te laten. Het soort berichten dat ze verzenden, heeft meer te maken met de militaire kracht van de arriverende demonische, alien populaties, en hoe dezen over de Aarde zullen worden verspreid. De berichten zijn erg ingewikkeld en kunnen normaal gesproken alleen worden ontcijferd door een select groepje. Koningin Elizabeth is een van de weinige personen, die hun galactische taal kan ontcijferen, aangezien zij de meest primitieve levende reptilian op deze Aarde is.

Hun bedoelingen zijn niet puur!

Mijn kinderen, deze demonische aliens hebben de regeringen van jullie planeet Aarde ervan overtuigd dat hun bedoelingen puur zijn, dat ze hier alleen zijn om jullie te helpen bij het oplossen van de ernstigste problemen, zoals andere soorten aliens, die ook op het punt staan ​​te arriveren op jullie planeet. Ze hebben de wereldmachten reeds in de veertiger jaren ervan overtuigd, dat hun vindingrijkheid nodig is om de planeten te laten overleven. In feite zijn hun woorden gehuld in pure misleiding, aangezien hun hoofddoel is om het Merkteken van het Beest op Mijn kinderen te zetten. Zo simpel is het! Kinderen, laat jullie ook niet misleiden door hun tactieken! Begrijp dat ze alle pseudo-intelligentie kunnen bezitten! Maar Gods kinderen hebben een geheim wapen: het Woord van God, dat ze zal doen smelten. Leer de Schriften, die betrekking hebben op geestelijke oorlogsvoering, Mijn kinderen. Leer ze en graveer ze in je hart. Ik zal je helpen ze te onthouden als je het Mij vraagt. Ik ben een liefhebbende God, en Ik wil dat al Mijn kinderen ontsnappen aan alle dingen, die naar deze planeet komen.

Coördinaten binnen elke graancirkel

Binnen elk gewasformatiebericht staan ​​coördinaten, die de kinderen van God leiden naar waar de volgende toestroom van demonische aliens zal landen. Wanneer er meerdere cirkels in het graancirkelbericht staan, betekent dit dat de landingsplaats van het volgende binnenvallende schip in de buurt van verschillende watermassa’s zal zijn. De cirkels stellen water, watermassa’s, voor. En de rechte lijnen lijken op de structuren in de buurt, zoals een oude, antieke kaart. Mijn lieve kinderen, wat de boodschap van elke graancirkel ook is, de belangrijkheid ervan varieert.

Wees voorbereid

De belangrijkste boodschap voor Mijn kinderen op dit moment is, om klaar te zijn voor de dingen die naar deze Aarde komen. Zoveel dingen, die nog nooit zijn gebeurd tijdens jullie bestaan, zullen zich in recordtempo ontvouwen! Bereid je hart voor, Mijn kinderen. Bereid vandaag je hart voor. Kom in Mijn heilige aanwezigheid, en zoek Mij voor alle wijsheid, die je nodig zou kunnen hebben om door deze moeilijke fase van de mensheid op deze Aarde te gaan.”

Jehovah, Elohim

 

You may also like