Gesprekken van de Valse Profeet en de Antichrist: De tijd dringt

UPDATE 29-03-2024  Eindtijd mysterie conversaties van de Gevallenen, de Valse Profeet en de Antichrist: De tijd dringt. Verder hoort u meer over de Twee Getuigen.  

 

Het wordt mij steeds duidelijker, dat de personages in deze afbeelding als een soort van cover-up dienen voor de uiteindelijke hybriden, genoemd in het Boek Openbaring, wier bestaan en creatie en geboorte diep occult en verborgen is!

 

Mijn dierbaren, Ik kom vandaag opnieuw naar jullie toe via Mijn Troonzaal in de hemelse gewesten, en het is Mijn verlangen om aan de kinderen van God nog een ander eindtijd mysterie over te brengen.

Dit mysterie heet: ‘Gesprekken van de Valse Profeet en de Antichrist: de tijd begint te dringen’.

Mijn dierbaren, Ik heb de sleutels van de tijd, en het is op dit moment dat Ik jullie de manier wil uitleggen, waarop de antichrist en de valse profeet communiceren met de koning van de hel, Lucifer. Ik wil jullie uitleggen dat de relatie tussen hen en hun meester in veel opzichten vergelijkbaar is met de relatie tussen Mij en Mijn twee gezalfden, Mijn Twee Getuigen. De valse profeet en de antichrist rapporteren rechtstreeks aan de troon van satan, en zijn rekenschap verschuldigd aan zijn bevelen.
Op vrijwel dezelfde manier zullen de Twee Getuigen, die voor de wereld zullen staan ​​en Mijn Tweede Komst belijden, ook voor Mijn Troon staan, ​​en directe orders ontvangen van Mij en Mijn Vader. Deze relatie lijkt ook erg op een militair commando, waarbij de gegeven bevelen niet optioneel zijn; ze moeten ten volle worden uitgevoerd.

Wanneer de Twee Getuigen Mijn bevelen uitvoeren, zal alle glorie en eer aan de ene ware Koning worden gegeven!

Wanneer de valse profeet en de antichrist hun bevelen uitvoeren, zullen de mensen enorm lijden, omdat hun doel het tegenovergestelde is dan dat van de Twee Getuigen. Dit demonische duo van de antichrist en de valse profeet heeft maar één doel voor ogen, en dat is de dood! Aan het einde der tijden willen zij alle kinderen Gods met hen mee naar de hel slepen. Vergis je niet, Mijn dierbaren!

Zodra het historische Vredesakkoord is ondertekend…

dat Mijn heilige land verdeelt, zal het duidelijk zijn voor degenen die wandelen in de volheid van Mijn Heilige Geest, wie de antichrist en de valse profeet zijn, evenals de Twee Kandelaars.

Sta Mij toe je uit te leggen, hoe de Twee Getuigen horen vanuit de Troon van de levende God.

En laat Mij dan uitleggen hoe de antichrist en de valse profeet horen van hun koning van de hel. De Twee Getuigen zullen directe woorden horen, luid en duidelijk, tot hun hart gesproken, terwijl ze over de aarde navigeren en Mijn bevelen uitvoeren. Ze kennen de stem van de Herder, zoals ze die al vele jaren heel duidelijk horen! Ze hebben de afgelopen jaren in zeer unieke functies geopereerd, aangezien Ik ze beiden heb getraind in hun verschillende rollen. De ene Getuige zal dienen als een ambassadeur voor de naties, en de andere zal dienen als een vertaler, die directe boodschappen van de Troon van God brengt. Ze zullen naar de regeringen van de naties gaan om Mijn genade te tonen, en hen te vragen zich nog een laatste keer te bekeren, want het Koninkrijk van God is eindelijk nabij gekomen. Ze zullen vuur uit de hemel neerhalen, en ze zullen begrijpen, hoe ze het weer kunnen gebruiken als een van de machtigste krachten op de planeet. De HAARP-technologie zal de kracht van hun oordelen niet in de weg staan. Alle oordelen, die ze naar voren brengen, zullen Mijn stempel van goedkeuring hebben, want ze werken niet alleen, maar door de wil van Degene, die ze heeft gezonden. Ze zullen ook vele missies van genade doen, om regen naar de droogtegebieden te brengen, en de achterblijvers te leren, hoe ze aanspraak kunnen maken op de Geschriften van voorziening over zichzelf en hun gezinnen.

Onthoud, dierbaren, de beloften in Mijn Heilig Boek zijn levend en actief tot Ik Mijn beide voeten op de top van de Olijfberg plaats.

Ze zullen ook doorgaan in het Duizendjarige Koninkrijk. Ik ben een God, die elk woord van Mijn heilige tekst steun, omdat Ik het Woord ben. Ik ben hier vanaf het allereerste begin.

Ik wil je ook uitleggen, dat de zalving die Ik op Mijn Twee Getuigen heb geplaatst, op dit moment al volledig van kracht is.

Je zult weten, dat je in de aanwezigheid bent van de Twee Getuigen, omdat je Mijn glorie op hen zult voelen! Ze verlangen geen roem of fortuin, en het maakt hen niet uit of ze aardig gevonden worden. Ze zijn alleen geroepen om Mijn laatste woorden aan een gevallen generatie te verkondigen. Ze worden geroepen om HOOP te verkondigen. Ze zijn geroepen om LIEFDE te verkondigen. Ze zullen GELUK bestraffen. Geluk komt van Lucifer, en geluk zal geen van Mijn kinderen redden uit de eeuwige hel, die de vijand voor hen in petto heeft! Wees alsjeblieft vriendelijk voor Mijn Twee Getuigen als je ze ontmoet, want ze zijn directe verlengstukken van Mij en Mijn Vader, en ze doen alleen wat hun is opgedragen.

Sta mij toe je uit te leggen, hoe de antichrist en de valse profeet horen van hun opperbevelhebber.

De antichrist en de valse profeet kunnen ook de stem horen van hun opperbevelhebber, Lucifer. Ook zij zitten in zijn aanwezigheid, en gebruiken relikwieën uit het verleden en bloedoffers om zijn naam aan te roepen. Ze gebruiken speciale schrijfinstrumenten, en hebben seances om de koning van de doden aan te roepen. Ze chanten, heel erg als monniken dat doen, en wachten dan uren tot hij besluit dat hij met hen wil praten.
Omgekeerd spreek Ik met Mijn Twee Getuigen, of Mijn twee kandelaars, wanneer ze Mijn Naam aanroepen, net zoals Ik altijd heb gedaan.

Welke van deze twee commandanten zouden jullie willen dienen, Mijn geliefden?

Veel van Mijn kinderen beseffen niet dat ze, door er niet voor te kiezen om Mij te volgen, standaard de vijand dienen. Ik wil dat elk van Mijn kinderen vandaag kiest, wie ze zullen dienen. Zal het Mij zijn, een Koning van liefde en mededogen, of de martelende koning van de hel? Denk ook na over de eeuwige gevolgen van je beslissing, Mijn geliefden, want Ik heb een heerlijke plek voorbereid voor al Mijn uitverkorenen. Het is Mijn verlangen om al Mijn dierbare kinderen bij Mij thuis te brengen in de Hemel, maar je moet een standpunt innemen voor Mij en Mijn Vader, en vandaag heilig beginnen te leven. Je moet heilig zijn, Mijn dierbaren, want Ik ben een heilig God, en Ik heb niets minder nodig.

Liefde,

Koning Jezus 

 

Conversations of the FALSE PROPHET and the ANTICHRIST: Time is Running Out

 

Zie ook:

BEWARE of The NWO’s Two Witnesses!

 

You may also like