Een droom over de Verdrukking: Geen elektriciteit, geen voedsel, bezeten bendes in heel Amerika, vernietiging…

Een aantal jaren terug ontving Tony Lamb de volgende droom. En wat is dat voor een geluid, dat onder de Eufraat rivier vandaan komt?

Eindtijdnieuws.com
20 november 2022

 

Er komen slechte tijden aan, en we bidden dat je hier niet zult zijn als dit alles plaatsvindt:

‘Een aantal jaren geleden kreeg ik een droom…

Het was een beetje een rare droom. Ik droomde dat het wintertijd was, en het was echt koud. Ik bedoel, echt koud! En in de huizen van de mensen in het hele land, was er geen elektriciteit, geen warmte, niets. Niets werkte. Er was niets! Er was geen eten, geen elektriciteit, niets.

Ik zag gezinnen een matras, of zelfs een paar matrassen, in de woonkamer neerleggen…

Daarna verzamelde iedereen zich en kroop zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. En daarna stapelden ze dekens over zichzelf, en probeerden een luchtgaatje te maken in de bovenkant, zodat ze frisse lucht konden krijgen. En het leek bijna op een tipi (wigwam),  bedekt met dekens. Ze zaten onder al die dekens, en ze knuffelden elkaar, hielden elkaar vast, en ze rilden allemaal, trilden, trilden, trilden de hele tijd, trilden hard [van angst]. Toen ging mijn blik naar buiten…

Ik zag bendes

Op de een of andere manier wist ik gewoon, dat deze bendes overal in Amerika waren. En het waren geen grote bendes. Het waren slechts 3, 4, 5… misschien 7, 8, 9 personen, bijna altijd mannen. En ze leken en handelden alsof ze bezeten waren! Er was geen wet. Zoals ik al zei, er was niets. En deze kleine bendes mannen: ze renden, letterlijk, zo snel als ze konden! Ze renden van deur tot deur tot deur, en ze trapten de deur in, of ze braken in door een raam. Maar in ieder geval, ze stroomden het huis binnen, en daarna vermoordden ze elk levend wezen in dat huis. En ze begonnen meestal met de mannen al eersten.

Dus wat je uit de huizen waar zij inbraken hoorde komen:

je kon bloedstollend geschreeuw horen, en daarna werd men tot zwijgen gebracht. En ik werd geleid om te geloven, – of ik kreeg te zien, dat dit in heel Amerika gebeurde.

Deze mannen, die dit deden, zoals ik al zei: ze waren bezeten

En je kon zien dat ze bezeten waren! Want als je ooit video’s hebt gezien van mensen op Flakka, en de manier waarop ze lopen, praten en bewegen: je kunt het gewoon zien. Ze slaan bijvoorbeeld hun hoofd tegen de voorruit, en wanneer politieagenten hen proberen te bedwingen, zijn er vier, vijf, zes grote, stevige mannen voor nodig om één drugsverslaafde neer te krijgen. De manier waarop ze lopen, hun acties, het is gewoon niet menselijk! En dan viel het me ook op, dat ze hun lichamen in vormen konden draaien, die fysiek onmogelijk waren. En ze maakten geluiden; ze maakten geluiden met hun monden. Ze maakten van die geluiden, die menselijkerwijs onmogelijk te maken waren!

Lange tijd kon ik dat geluid met niets associëren, echter…

Onlangs, zeer recent, werd me dat geluid ‘getoond’. En het was het geluid dat kwam uit spleten in de bodem van de rivier de Eufraat. Dat was het geluid dat ik hen hoorde maken. En dit gaat er allemaal aankomen; het komt allemaal voor in de Verdrukking… nog een goede reden om hier niet te zijn!
Deze bendes, ze waren overal in Amerika. Elke stad had bendes, en ze vernielden en vermoordden alles. Ze vermoordden mensen in hun huis. Daarna, wat voor voedsel ze maar konden vinden: ze aten het op en gingen toen naar het volgende huis…’

Dit is het geluid wat Tony hoorde van de demonisch bezeten bendes, die Amerika teisteren tijdens de verdrukking; luister tegen het einde van de video:

 

A dream about the Tribulation: No electricity, no food, possessed gangs; Strange sounds Euphrates

Of bekijk de video hier.

 

Openbaring 3:10

Omdat gij het woord van Mijn geduld bewaard hebt, daarom zal Ik u verlossen van de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om hen, die op de aarde wonen, te beproeven.

Openbaring 9:14-15

… zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Maak de vier engelen los, die gebonden zijn in de grote rivier de Eufraat. En de vier engelen werden losgelaten, die voorbereid waren op een uur, op een dag, op een maand en op een jaar, om het derde deel van de mensen te doden.

 

Bron:

Tony Lamb

You may also like