De klok wijzers van de tijd: een vertraging in tijd | Hekserij in het land

Met dank aan Elizabeth Marie van LatterRain333, die deze berichten en waarschuwingen doorgeeft in de naam van de Here Jezus Christus, Redder van de wereld.

Bereid je zowel geestelijk als lichamelijk voor op deze laatste dagen!

De HEER geeft Elizabeth Marie vele dromen, woorden en droomvisioenen; ze zijn bevestigingen voor de tijd waarin we ons bevinden.

De twee dingen die Hij haar specifiek heeft laten zien, zijn:

1  De zegels in het boek Openbaring, zegel 2, 3 en 4, zijn voor de wereld aan de horizon: oorlog, hongersnood, hyperinflatie, dood… De timing van de HEER en die van ons zijn echter niet hetzelfde! En Elizabeth Marie gelooft dat gebed de dingen kan vertragen.

2  Hekserij: de geest van hekserij overstroomt het land.

 

Profetische flitsdroom

‘Op 27 mei 2021 had ik een zeer profetische flitsdroom…
Ik zag een grote klok aan de muur hangen. Op het eerste gezicht had het de gebruikelijke cijfers. Echter, de klok had alleen de langere ‘minuten’-wijzer, en geen ‘uren’-wijzer.

Toen zag ik, dat de minutenwijzer naar de ‘2’ wees op de klok. Plotseling begon de wijzer te bewegen… niet voorwaarts, maar achterwaarts! De klok ging terug van ‘2’ naar ’12’.’

Interpretatie

‘Op de een of andere manier, in dit droomvisioen, gingen de wijzers van de klok 10 minuten terug. Aanvankelijk begreep ik niet wat de HEER me probeerde te laten zien. Toen werd ik er echter aan herinnerd, wat er in de Bijbel met Koning Hizkia gebeurde. En toen ik het terug las, was ik geschokt.

In Jesaja 38:1-8 profeteerde de profeet Jesaja tot Koning Hizkia, dat hij zou sterven. De koning smeekte God om genade met hem, aangezien hij een trouwe dienaar was geweest. De HEER hoorde zijn gebed, en gaf hem nog 15 jaar.

Daarna gaf de HEER hem een ​​teken van Zijn belofte:

Hij bewoog de schaduw op de zonnewijzer 10 stappen terug… net zoals mijn visioen, waarin de klok 10 minuten teruggedraaid wordt:

Zie, Ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de trap van Achaz is afgedaald, weer tien treden teruggaan. En de zon ging tien treden terug op de treden die zij gedaald was.  Jesaja 38:8

‘Het einde’

Ik begon toen de HEER te zoeken voor de interpretatie. Zou de HEER ons meer tijd geven? Dit zou mogelijk een ‘vertraging’ kunnen betekenen in de komende gebeurtenissen. Dit is de tweede keer dat de HEER me een ‘vertraging’ liet zien. De eerste keer was in juni 2018, toen er feitelijk een vertraging was.

Ik geloof ook, dat dit mogelijk te maken heeft met het ‘woord’, dat ik vorige maand hoorde: ‘Het einde’.
Mogelijk zet de HEER ‘het einde’ terug, om mensen meer tijd te geven zich te bekeren, gered te worden, en zichzelf te reinigen als de Bruid van Christus. Ook weten wij van zoveel mensen, die nog wakker moeten worden en bewust moeten worden van deze eindtijd.

Heeft God ons meer tijd gegeven om ons klaar te maken?

Zo ja, hoeveel meer tijd dan? Want ’10 minuten’ kan veel ’tijdvariabelen’ vertegenwoordigen. Het volgende zou het antwoord kunnen zijn op al onze gebeden:

Het is tijd!

Ik geloof dat de boodschap, die de Heer me nu geeft ons duidelijk maakt, dat het tijd is:

1  Om de opdrachten te doen, die Hij ons individueel heeft gegeven – gebruik je geestelijke gave(n)

Om de oogst van zielen beginnen binnen te halen

3  Om je geestelijke leven in orde te maken

4 Om je ‘ark’ voor te bereiden

Toen zocht ik de HEER verder met betrekking tot dit droomvisioen…’

 

En ik ontving deze zeer belangrijke boodschap op 28 mei 2021:

“Ik zet de wijzers van de tijd terug, zodat Mijn volk zich kan voorbereiden! Er zal meer tijd worden gegeven om zichzelf ‘op zijn plek te krijgen’. Verspil deze tijd niet, maar maak er het beste van!
Zorg dat je huizen op orde zijn en gereed voor wat komen gaat.

’10’ is Mijn perfecte getal.

Het symboliseert ‘compleetheid’. Als de ’10’ bereikt is, dan zal alles volbracht zijn.

Dit is een geschenk dat Ik Mijn kinderen geef, zodat ze wakker kunnen worden, en kunnen onderscheiden in welke tijd ze zich bevinden… de tijd van het einde!

Bid voor bekering van Mijn kinderen, die zijn afgedwaald en het pad van het leven hebben verlaten. Ze reizen op de weg naar de antichrist, en dachten dat ze het niet wisten. ‘Whoa’ voor hen, als ze niet wakker worden! Ze moeten zich bekeren, en Ik zal hen hun wegen vergeven.

De tijd zal stilstaan.

Het zal een wonder zijn dat alleen Ik kan doen! Je vijand kan alleen met kunstmatige middelen werken om Mijn manieren na te bootsen. Ik kan de zon in haar loop stoppen; Ik kan ervoor zorgen dat het niet schijnt. Ik kan alle wonderen doen en heb alle macht op de aarde en in de hemel!
(Het stoppen van de zon: Jozua 10:12-14)

Ik zal die macht tonen!
Ik zal Mijn glorie laten zien!
Ik zal Mijn toorn laten zien!
Ik zal Mijn liefde tonen!

Zoek naar wonderen van boven, en bid daarna om onderscheidingsvermogen.

Er zal een confrontatie zijn tussen de wonderen van de vijand en de wonderen van de Ene Ware GOD van Abraham, Izaäk en Jakob!

Net zoals in de dagen van Mozes  (Mozes tegenover Farao’s profeten)
Net zoals in de dagen van Elia  (Elia tegenover Izebels valse profeten)

Er komen wonderen! Wonderen voor Mijn volk!

In de wildernis, zal Ik Mijn levende water uitgieten, en verfrissen, en de verlangens van Mijn volk verzadigen. Niet langer zullen zij verstoord worden door de vijand, want ze zullen verborgen zijn. (Openbaring 12:14)

Voorzie deze wonderen… en kijk uit naar Mijn kracht om te manifesteren!

De confrontatie is begonnen!”

Je Heiland & Opperbevelhebber,
Jezus

 

Hekserij in het land

‘De HEER heeft tot mij gesproken over dit virus en alles eromheen, en ik hoor steeds weer het woord:

“Hekserij”

En toen hoorde ik het volgende op 23 mei 2021, over het virus en alles wat daarmee te maken heeft:

“Je kunt er tegen strijden door geestelijke oorlogvoering.”

Toen, op 26 mei 2021, hoorde ik deze woorden:

“Hekserij, niet alleen ‘hersenspoeling’, is over het land.
Manipulatie
Controle”

En kreeg ik deze verzen:

Psalm 23

Psalm 69:16-18

Toen hoorde ik op 28 mei 2021:

“Deze hekserij is ook: offers aan de duivel… bloedoffers.”
“Bid hiertegen, en gebruik je geestelijke wapens. Werp deze machten neer, die mensen manipuleren om onbeschrijfelijke dingen te doen.”
“Niet alleen om geld, maar het geestelijke bestanddeel omvat bloedoffers.”

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  Efeziërs 6:12

En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij (hekserij) werden alle volken verleid.  Openbaring 18:23

Geestelijke oorlogvoering is nu van het grootste belang voor Zijn mensen!

‘Doe het dagelijks… en als je er niet bekend mee bent, bekijk dan mijn website, mijn blog (zie bronlink beneden) voor meer inzicht, evenals Derek Prince’s video’s en boeken over hekserij en geestelijke oorlogvoering.’

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/manipulatie-ontmaskerd-als-toverij-derek-prince-marion-verkleij/

 

Bronnen:

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline

https://latterrain333.wixsite.com/lifeline/newsletter

You may also like