Asteroïde veld onderdeel van het Planet X System

De aardkorst is aan het verschuiven; er staan grote veranderingen te gebeuren. Volg de laatste gebeurtenissen en actuele, inside informatie hier.

Dit het vervolg op: Bereiden we ons voor op een Mega aardbeving?

Kan deze puinwolk onderdeel zijn van het binnenkomende Planet X System?

Het antwoord is Ja. Planet X komt eraan volgens Pentagon insiders, en voor het eerst ontving ik een preciezer tijdsschema over wanneer Planet X ons zonnestelsel binnen zal komen. En ja, het asteroïde veld, wat we nu al zien, maakt deel uit van het Planet X System.

Vergelijk het Planet X System eens met een orkaan, met een kern in het midden.

Mij is verteld dat het binnenkomen van Planet X in ons zonnestelsel op dit moment over ruim 2 jaar zal plaatsvinden. En wanneer Planet X binnenkomt, dan is wat we nu zien echt niets vergeleken bij wat er dan zal gebeuren: de magnetische polen van de aarde zullen zich bijvoorbeeld letterlijk omdraaien! Zó sterk is de zwaartekracht van deze ijzeren kern, die een zee van rotsen, van asteroïden, met zich meesleurt! Het is daarom belangrijk om klaar te zijn voor de komst van de Heer Jezus Christus.

DUMB (Deep Underground Military Bases)

Al die ondergrondse bunkers, die men heeft gebouwd… ze zijn nu bezorgd om hun overlevingskansen. Want alles is aan het opwarmen, en ze weten niet eens of hun koelsystemen het wel aankunnen! Normaal gesproken heeft de aarde een constante temperatuur, maar nu is deze aan het stijgen! Dus er is veel angst hiervoor.

Herinner je dat er in het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, al over werd geschreven:

En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?  Openbaring 6:13-17

Dit is het oordeel over al het kwaad, het verderf, wat hier op aarde plaatsvindt.

Het is daarom belangrijk, dat wanneer je dit alles weet, de wereld hierover te informeren en niet je mond te houden over wat komen gaat!

Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.  Mattheüs 24:6-8

Het is als in de dagen van Noach.

Ook toen was er geen veilige plek om naartoe te vluchten. De enige veilige plek is in Jezus Christus, door de Here Jezus als je persoonlijke Verlosser te accepteren, te aanvaarden wat Hij voor je heeft gedaan aan het kruis. In Yeshua is de enige plaats waar je veilig zult zijn!

Plasma bliksem

Om even hierop terug te komen, weet dat dit gevoelige informatie is. Er zijn zelfs geen goede afbeeldingen beschikbaar, dus we kunnen ons niet goed voorstellen hoe dit er uit ziet, wanneer er stralen van plasma uit de lucht naar beneden komen.
Ik vroeg een vriend van mij, een ingenieur, of er iets bestaat wat ons hiertegen kan beschermen. Herinner je dat plasma bliksem gepaard gaat met biljoenen volts! En deze man deelde met mij, dat enkele andere topingenieurs van het Pentagon werken aan juist dat soort (beschermings-) apparatuur. Deze ingenieur had echter geen idee waarom, zei hij, en vertelde dat hij zich afvroeg waarom ze met deze apparatuur bezig waren, om zo’n enorme ontlading van plasma tegen te gaan. Wat hij wel wist, was dat het bedoeld was om hun basis te beschermen. Helaas kan ik om veiligheidsredenen niet zeggen om welke basis het gaat. Toen ik deze man uitlegde over het toekomstige gevaar van deze plasma bliksem voor de aarde, ging er een lichtje branden, en zei hij: “Dat is het! Dat is waarom wij het doen; dat zijn we aan het ontwikkelen!” Hij vertelde namelijk, dat niet aan iedereen in het project wordt verteld waarom het wordt gemaakt. Ook gaf hij het volgende aan:

Wanneer plasma bliksem toeslaat, 800 meter bij mij vandaan, dan zou van mijn huis slechts glas overblijven.

Alles zou onmiddellijk smelten door dit soort blikseminslagen! De radius ervan zou enorm zijn, en de aarde zou wijd openbarsten. Wat dat zal veroorzaken, weet niemand.

super lightning

 

VS strijdkrachten moesten verhuizen, en niet voor een of andere oefening.

Echter werd hun niet verteld, wat hen te wachten staat! De waarheid is dat men inderdaad catastrofale gebeurtenissen verwacht in de Verenigde Staten. Er bestaat een sterke mogelijkheid, dat de VS niet lang na de maand november binnengevallen zal worden; het kan echter ook nog maanden duren. Er is namelijk grote zorg dat er oorlog zou kunnen uitbreken tussen de VS en andere naties, zoals met China onder andere.
Wat heel verontrustend kan zijn voor velen is het feit, dat China en Israël zeer nauw samenwerken. Op dit moment verzamelen duizenden Chinese strijdkrachten zich op Vancouver eiland. De Canadezen posten al video’s van hen aan hun grens. En het volgende zal een schok voor vele mensen zijn, namelijk:

Israël maakt zich klaar om hun ‘Messias’ te openbaren.

Je moet hierbij goed begrijpen, dat het Joodse geloof niet als het Christelijke geloof is. Als Christen weten we allemaal dat Yeshua de Zoon van David is: Jezus Christus. Wij weten dat Hij de Messias is.
In het Joodse geloof – en dit komt van het Boek Daniël – is het zo, dat zij weten dat de Messias zal sterven. Daarom geloven ze in wat zij noemen ‘twee Messiassen’:

  1  De Messias Zoon van Jozef (Josephic Messiah)

  2  De Messias Zoon van David

De Messias Zoon van Jozef is volgens het Joodse geloof een gezalfde figuur, die de veldslagen van Israël voert en hun vijanden verslaat.

In dit geval is dat Iran. Deze figuur zal ook de Derde Tempel overhandigen aan Israël. Er zijn verscheidene Rabbi’s, die beweren dat Trump een hele goede kandidaat voor deze functie is.
Ik weet dat de Israëlische overheid zojuist een documentaire heeft gemaakt over Israel David Cohen, die op dit moment een psychiatrische patiënt is. Hij is voormalig Commandant van de Israëlische Marine, en hij beweert de Messias van Israël te zijn. Hij hoort stemmen, en zegt dat deze hem vertellen dat hij de Koning, de Messias van Israël is.

Toen ontdekte ik het volgende, namelijk dat Trump zich heeft bekeerd tot het Jodendom in 2017.

En ik ontdekte dat dit waar is; Trump is geen Christen. Men gelooft dat hij afstamt van de laatste stammen van Israël.

Opmerkelijk is dat Trump ‘positief werd getest’ op het Coronavirus.

Mijn eigen dokter belde me hierover op, en zei: “Dit moet de grootste hoax zijn, die ik ooit gezien heb! Hij toonde helemaal geen symptomen, en waarom zou hij in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, terwijl hij perfect medisch personeel in het Witte Huis heeft?” Ook is het onmogelijk dat iedereen van zijn personeel, allemaal tegelijk, zomaar ineens positief getest kan zijn; zo werkt een virus eenvoudig niet; denk hierbij aan de incubatietijd, die het nodig heeft.

 

You may also like