Alien disclosure of Demon disclosure?

Ik vrees het laatste, namelijk een openbaarmaking door demonen: nog meer halve waarheden, leugens en regeringsleugens die zullen gaan volgen. In 2020, tijdens de Coronacrisis, nam het aantal onverklaarbare verschijnselen in de lucht en UFO-waarnemingen enorm toe. Wees u daarbij bewust wat aliens, en de UFO’s van deze wezens zijn en dat er een onzichtbare oorlog gaande is.

2020 zal in de archieven van het Belgisch UFO-meldpunt geboekt staan als een uitzonderlijk druk jaar. Nooit eerder kwamen er sinds de oprichting van het meldpunt in 2007 zoveel meldingen binnen! In 2020 noteerden zij 446 meldingen, een stijging van 64% in vergelijking met 2019.
Ook in andere Europese landen was er tijdens de Coronacrisis sprake van een stijging van het aantal UFO-meldingen.

Een UFO-melding uit Den Haag, Nederland

“Terwijl ik naar de avondlucht keek, zag ik in mijn perifeer iets oplichten. Ik dacht een meteoor. Terwijl mijn ogen het licht volgden, zag ik in een flits een driehoek, met in de punt een zeegroene lichtbol, en aan de basis 2 lichtbollen. Geluidloos met een onmetelijke snelheid.”

Geheime informatie over UFO’s in doofpot gestopt

We weten dat veel overheden geheime informatie over UFO’s in de doofpot stoppen, en ik denk dat UFO-meldpunten hier geen uitzondering op zijn. Maar er bestaat meer dan voldoende bewijs, dat vreemde vliegende objecten in de ruimte, die vele malen sneller vliegen dan onze vliegtuigen, afkomstig zijn van de ‘bezoekers uit de ruimte’, aka aliens, aka demonen.
Gelukkig zijn er in de geschiedenis verscheidene klokkenluiders geweest, die wel een boekje opendeden over UFO’s en aliens.

 

Bronnen:

https://www.ufomeldpunt.nl/

https://ufomeldpunt.be/

You may also like