alien being
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on reddit
Share on tumblr
Share on whatsapp
Share on email

Alien disclosure of Demon disclosure?

Ik vrees het laatste, namelijk een openbaarmaking door demonen: nog meer halve waarheden, leugens en regeringsleugens die zullen gaan volgen. In 2020, tijdens de Coronacrisis, nam het aantal onverklaarbare verschijnselen in de lucht en UFO-waarnemingen enorm toe. Wees u daarbij bewust wat aliens, en de UFO’s van deze wezens zijn en dat er een onzichtbare oorlog gaande is.

2020 zal in de archieven van het Belgisch UFO-meldpunt geboekt staan als een uitzonderlijk druk jaar. Nooit eerder kwamen er sinds de oprichting van het meldpunt in 2007 zoveel meldingen binnen! In 2020 noteerden zij 446 meldingen, een stijging van 64% in vergelijking met 2019.
Ook in andere Europese landen was er tijdens de Coronacrisis sprake van een stijging van het aantal UFO-meldingen.

Een UFO-melding uit Den Haag, Nederland

“Terwijl ik naar de avondlucht keek, zag ik in mijn perifeer iets oplichten. Ik dacht een meteoor. Terwijl mijn ogen het licht volgden, zag ik in een flits een driehoek, met in de punt een zeegroene lichtbol, en aan de basis 2 lichtbollen. Geluidloos met een onmetelijke snelheid.”

Geheime informatie over UFO’s in doofpot gestopt

We weten dat veel overheden geheime informatie over UFO’s in de doofpot stoppen, en ik denk dat UFO-meldpunten hier geen uitzondering op zijn. Maar er bestaat meer dan voldoende bewijs, dat vreemde vliegende objecten in de ruimte, die vele malen sneller vliegen dan onze vliegtuigen, afkomstig zijn van de ‘bezoekers uit de ruimte’, aka aliens, aka demonen.
Gelukkig zijn er in de geschiedenis verscheidene klokkenluiders geweest, die wel een boekje opendeden over UFO’s en aliens.

 

I saw the FALLEN ONES (Grey) in my living room (Gwendolen Song)

 

Enkele headlines uit haar getuigenis op 31-01-2021

Disclaimer: Gwendolen Song is niet geabonneerd op Sci-Fi kanalen, ze kijkt geen science fiction films, en is al 5 jaar gestopt met het kijken van TV.
Een eerste ontmoeting vond plaats in mei 2020, toen ze op een ochtend, rond 4 of 5:00 uur, 5 of 6 van deze wezens in de woonkamer zag. Ze waren samengekomen rond haar open haard. Ze stonden in een halve kring, 2 rijen van hen. Het kunnen er ook meer zijn geweest. In het begin kon ze haar ogen niet geloven, ging naar de badkamer, en schudde haar hoofd… “Wow”, en begon te bidden. Omdat ze altijd alles bij de Heer brengt, dankte zij de Heer voor dit visioen. “Dat is ongelooflijk, Heer!” En de Heer liet haar onmiddellijk weten dat het geen visioen was. Nee, dit was een echte encounter, ontmoeting. Ze stonden letterlijk in haar woonkamer!

Wat er toen gebeurde, was onwerkelijk.

De Heer liet haar door twee muren van haar huis kijken, zodat ze deze aliens daar zag staan. Dus de Heer liet haar nu een tweede keer kijken. Ze zagen er niet intimiderend uit, nee, en ook zeker niet alsof ze haast hadden. Ze waren ongeveer 1.80 meter lang, misschien langer. Ze was alleen in staat om hen vanaf hun borst tot en met hun hoofd te zien. En dit is wat mensen de ‘Greys’ (Grijzen) noemen. Je ziet die ‘olijven’ in hun ogen, en het zijn zeer slanke figuren met brede schouders. Gwendolen was zo verbaasd dat de Heer haar door de muur liet kijken!

De volgende gebeurtenis was bovennatuurlijk.

We dienen God, ook wel Prins van de Vrede genoemd. En de Heer goot een zeer sterke zalving uit over haar hoofd; ze had totaal geen angst en had volmaakte vrede in de Heer. Ze dankte en prees God, dat Hij waarlijk de Prins van de Vrede is! En na het toilet ging zij gewoon terug in bed, en probeerde haar man nog wakker te maken.

Die ochtend stond ze op en begon te bidden…

En weer vroeg ze de Heer om een bevestiging over wat er was gebeurd. Aanvankelijk gaf Hij haar twee verzen. Wat de Heer in haar hart sprak, was dat ze een verzegelde dienstknecht van de Heer is. En deze entiteiten zijn niet in staat om haar kwaad te doen, want ze is vervuld met de Heilige Geest. Dat is de ‘olie’ uit Openbaring 6:6. En zij is bedekt onder het bloed van het Lam; dat is de ‘wijn’ in dat vers.
Later die ochtend zei de Heer tegen haar in haar hart: Ik geef je geen geest van angst, maar van kracht, liefde, en zelfbeheersing.  2 Timotheüs 1:7

De volgende morgen stond Gwendolen weer in de badkamer, en ze begreep dat deze wezens nog steeds rondhingen, in die zin, ze kon ze deze keer alleen horen. Ze probeerden om telepathisch te praten tegen haar. En dit is wat ze op een zeer monotone wijze spraken in haar gedachten:

“Wij komen in vrede. We willen je geen kwaad doen. We zijn gekomen om je voor te stellen aan de enige echte schepper van het universum.”

 

Gwendolen wist echter hoe ze haar zwaard moest gebruiken, Gods Woord.

Ik gebruik het Woord van God tegen hen, zei ze, omdat ze niets meer dan demonen zijn! Dit is wat ze hen antwoordde in haar gedachten, met autoriteit, vanwege de levende God die in haar woont, want:
Lukas 10:10  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

Dus vrienden, we moeten onze autoriteit gebruiken!

Gwendolen zei vervolgens: “Ik ken mijn Herder, en ik zal niet luisteren naar de stem van een andere!” (Johannes 10)

Die dag was er geen poging meer tot contact.
De volgende morgen stond ze op, rond 5:00 uur in de ochtend, om de Bijbel te lezen en te bidden, en tijd met de Heer door te brengen. En de Heer begon Zijn Geest over haar uit te storten. Zachtjes zei Hij tot haar in haar hart: “Kijk, kijk eens waar ze stonden. Technisch gesproken, stonden ze voor het keyboard van je man. Hij zit daar uren keyboard te spelen en Mij te aanbidden. De Heer zei dat de gevallenen naar je huis kwamen, omdat jullie een prachtig licht afstralen, iedere keer dat je Mij aanbidt, wanneer je zingt, wanneer je de Bijbel hardop leest, wanneer je ook maar iets doet wat Mij gedenkt. Dan verandert de atmosfeer boven jullie huis, en is er een prachtige wit licht, dat straalt, omdat jullie de kinderen van het Licht zijn. Jullie zijn de kinderen van Mijn Licht,” zei Hij, “en dit Licht is zeer irritant voor hen!” Hun taak is heel duidelijk: het is om al het licht op de Aarde uit te doen. Maar ze hebben regels, vrienden, waarin ze de olie en de wijn niet mogen aanraken. En zij die het eindtijdwerk van de Heer doen in het einde der tijden, de dienaren van de eindtijd… de Heer zei dat er een tijd zal zijn, waarin ze geen enkele beperking meer zullen hebben. Maar die tijd is niet nu.

Deze frequentie, wanneer we aanbidden, en dingen doen in aanbidding van onze Heer, het blokkeert hun communicatie.

Het maakt hen heel nerveus, wanneer wij de Heer aanbidden! Het zijn heel nieuwsgierige wezens, en het zijn wezens, vertelde de Heer haar. Het zijn demonen; ze kunnen door de muren lopen, omdat ze geen massa hebben, geen lichaam zoals de mens heeft.

Hun laatste poging om Gwendolen te contacteren in dit scenario was de volgende morgen.

Ze herhaalden dezelfde boodschap. Toen zei ze snel en vastberaden: “Jezus bestraft je, satan!” En dat sloot alle contact af.

Hiermee wil Gwendolen de aandacht vestigen op een formidabele tegenstander, en zijn naam is satan.

Vergis u niet, hij heeft een zeer geavanceerd leger van gevallenen. Ze komen hier, – en velen van hen zijn nu hier, om satan te helpen met zijn eindtijd agenda! Ze communiceren telepathisch. En wanneer het merkteken van het beest uitkomt in zijn uiteindelijke vorm, dan zal het een telepathisch component hebben. Technische gezien is satan de schepper van de Nieuwe Wereldorde van de globalisten. Hij is de god van deze gevallen wereld.
En wij moeten de zin, de geest van Jezus Christus hebben, meer dan ooit tevoren, en dichter en dichter tot Jezus komen! Als u een gelovige in Jezus Christus bent, vervuld met de Heilige Geest, hoeft u nergens bang voor te zijn, voor niets op deze planeet, voor niets van een andere dimensie, dan alleen een eerbiedige vrees voor God zelf te hebben. De gevallenen zijn hier, om het merkteken van het beest aan te brengen op de hele mensheid. Dat is hun enige agenda. Hoe meer mensen het accepteren, hoe meer trofeeën satan zal hebben.

Deze wezens zijn echter overwonnen vijanden.

In Christus hoeft u hen dus niet te vrezen! De globalisten maken de gevallenen, de aliens, nu openbaar in het nieuws. Laten wij als Christen onze eigen disclosure doen. Laat ons de mensen onderwijzen, wie deze ‘dingen’ werkelijk zijn!

Bemoediging

Johannes 14:27  Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. – Jezus

 

Bronnen:

https://www.ufomeldpunt.nl/

https://ufomeldpunt.be/

https://www.youtube.com/c/SehoSong777/videos

You may also like