Alien agenda: Project Blue Beam & HAARP technologie misleiding

De Project Blue Beam en de HAARP-weermachines zijn apparaten van de vijand! Ze zijn in de maak sinds de jaren ’50, toen de demonische buitenaardse wezens op de aarde begonnen terug te keren, om hun plannen voor de eindtijd op te zetten. Ze moesten om verschillende redenen wapens maken, om hiermee het weer te kunnen manipuleren. De belangrijkste reden op hun agenda is, om een ​​omgeving te creëren die bevorderlijk is voor de laatste demonen, die hier aan het einde der tijden zullen neerdalen.

God waarschuwt alle mensen, om de ernst van dit wapen dat ze hebben gecreëerd te begrijpen, HAARP technologie genoemd.

Een andere reden van deze technologie is om verwoesting op aarde te bewerkstelligen, op twee verschillende manieren. De satellieten, die verband houden met Project Blue Beam, zijn dezelfde satellieten, die zijn gekoppeld aan de alien HAARP-weermodificatie machines. Ze kunnen beelden in de lucht produceren, om de mensheid te misleiden, en ze kunnen het weer manipuleren om ongekende stormen te veroorzaken en enorm veel pijn en lijden!

 

Januari 2015

“… Ik wil met Mijn zoon Seho en zijn YouTube-abonnees de exacte aard van wat er gebeurt delen. Het is een zeer significante gebeurtenis; als een lange rij dominostenen zullen deze gaan vallen, perfect op hun plek.

De Nieuwe Wereldorde brengt hun satellieten in positie, om zichzelf een militair voordeel te geven ten opzichte van de asteroïden, die Ik naar de aarde stuur. Ja, Mijn geliefden, dit is een buitengewone manoeuvre van hen en hun trawanten! Ze zijn zich duidelijk bewust van de profetie, die Mijn zoon Ephraim Rodriguez ontving, en aan hen profeteerde. En ze hebben een zeer dichtbevolkte sectie van asteroïde-activiteit in Mijn hemelse gewesten getraceerd.

Ze zijn van plan kernwapens te gebruiken, om sommige asteroïden in stukken te breken. De andere asteroïden willen ze in een apparaat lokken en opvangen, dat de demonische buitenaardse wezens hen hebben helpen ontwerpen. Het is als een arm, met een net aan het uiteinde ervan. Het is een NASA-type instrument, dat wordt gebruikt op ruimtemissies. Ze namen de afmetingen hiervan en vermenigvuldigden het 1.000 keer.

Mijn kinderen, als de Nieuwe Wereldorde en de regeringen van de wereld weten, dat deze asteroïden onderweg zijn, waarom is het jullie dan niet getoond of hier over gesproken? Ik zal je vertellen waarom, Mijn dierbare kinderen. Het is u niet verteld, omdat u voor hen overbodig bent, en zij alleen hun eigen belangen behartigen.

In de tweede video van Mijn zoon Seho wil Ik met jullie delen, dat er hoop is voor Mijn kinderen, die willen ontsnappen aan al deze dingen, die naar de planeet komen. Er is hoop en er is geen reden om te vrezen! Ik ben God, en alleen Ik kan ieder van Mijn kinderen redden, die hun leven aan Mij overgeven! Ik heb miljoenen engelen die stand-by staan, ​​in afwachting van de bevelen om Mijn heilige kinderen op te halen. Deze asteroïdenregen zal plaatsvinden rond de tijd van Mijn heilige Opname. Ik wil schetsen wat Mijn kinderen kunnen doen, om aan deze dingen te ontsnappen. Het is niet moeilijk, maar begrijp dat de tijd kort is. Begrijp dat, omdat Ik een barmhartige God ben, Ik Mijn kinderen informeer en informeer en informeer, aangezien hun regeringen hebben besloten hen in het duister te houden.

Het eerste dat u moet doen om aan deze dingen te ontsnappen, is om uw leven volledig aan Mij over te geven. Een volledige overgave betekent: uit de wereld komen. Volg de woorden van Mijn heilig Woord: de Bijbel. De twee grootste geboden zijn met een reden in Mijn heilig Woord opgeschreven. En Ik beloof jullie, dat wanneer jullie ernaar streven deze op te volgen, jullie bijna klaar zullen zijn om opgenomen te worden als deel van Mijn Bruid. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand, en doe anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Hoe moeilijk zijn deze twee geboden? Het is heel duidelijk uiteengezet in Mijn heilig Woord. Maar veel van Mijn kinderen zullen omkomen door gebrek aan kennis! Dat zullen ze zeker, omdat ze Mijn schriftelijke instructies over hoe ze in vrede en harmonie met elkaar op aarde moeten opereren, niet zullen oppikken.

Terwijl u ernaar streeft Mijn heilige geboden te volgen, begin dan ook uw tijd aan Mij te geven in gebed, aanbidding, en Mij te dienen door anderen te dienen. Ga de straat op, Mijn kinderen, en help de onderdrukten, de zwakken, de mishandelden, de weduwen, en de wezen. Dit zijn degenen, die Ik ‘de minsten van dezen’ noem. Voor de minsten zorgen, is wat Ik zou doen als Ik op aarde zou rondlopen, en dat is wat Ik van Mijn heilige kinderen verwacht om ook te doen. Breng voedsel naar de daklozen. Bied iemand op straat een warme jas, sjaal of hoed aan. Veel van Mijn kinderen hebben meer aardse bezittingen dan dat ze weten wat ermee te doen. Deel uw rijkdom met de minsten van dezen, Mijn kinderen. Dit is hoe u uw land helpt genezen.

De laatste manier om klaar te zijn, om deze planeet te verlaten en te ontsnappen aan al deze dingen die komen gaan, is door te leren over geloof. Geloof is geloven in een God, die je niet kunt zien. Het is geloven in je Schepper, om je in de komende dagen te voorzien in alles wat je nodig hebt. Ik ben een liefhebbende God, en Ik wil dat je Mijn liefde voor ieder van jullie volledig ervaart! Kom naar Mij, Mijn dierbare kinderen, en bevestig deze boodschap gedurende je oprechte gebeden.

Ik wil jullie uitleggen wat deze satellieten doen. Deze satellieten houden de nabijheid van Lucifers volgelingen in de gaten, die naar deze aarde komen. Ze zijn gekoppeld aan de HAARP technologie en Project Blue Beam-satellieten, om te proberen Mijn kinderen te misleiden met een komende messias, die niet Mijn Zoon is!

Ze zullen zeer binnenkort beginnen met het opwarmen van hun machines. Je ziet reeds het bewijs van hun capaciteiten als je naar het nieuws kijkt. Je ziet zwarte paarden met vleugels, en draken in het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn geen echte fenomenen, maar een warming-up voor hun meesterplannen, om Mijn kinderen de komende dagen te bedriegen. Ze bespotten Mij, door de reacties van Mijn kinderen op deze nep-holografische afbeeldingen in de lucht! Dit zijn degenen, die Lucifer aanbidden en gestationeerd zijn in het Vaticaan. Pas op voor hun leugens! Wees zo wijs als slangen, als het op Mijn vijand aankomt. Hun belangrijkste doel is om je te misleiden met hun technologische leugens, en dat de demonische aliens hier zijn, om je te helpen gered te worden van toekomstige catastrofale gebeurtenissen. Geloof ze niet, Mijn kinderen! Geloof hun leugens niet. Geloof ze niet als ze zeggen, dat de messias hier of daar is. Ik zal komen op een onverwacht moment, en niemand op deze planeet zal weten, wanneer dit uur zal komen. Ik kom als een dief in de nacht. Vergeet dat nooit, Mijn kinderen. Project Blue Beam zal u wat anders vertellen. Er is maar één God, en dat is niet degene die zij zullen laten zien op hun luxe holografische machines!

Ik wil ook met jullie delen, dat de regeringen een zeer unieke telepathische technologie hebben opgenomen in hun demonische satellieten. Het leger van de Heer zal deze satellieten op een dag in de nabije toekomst vernietigen. Deze technologie zal subliminaal, na de Opname van Mijn heilige kinderen, geluidsgolven en boodschappen naar ieder van Mijn kinderen sturen. Ze zullen berichten sturen naar iedere persoon op deze aarde, en het zal ook effectief zijn!

Mijn kinderen, ze hebben specifieke receptoren geplaatst in uw voedsel, om als ontvangers voor deze telepathische berichten te fungeren. De beste manier om deze boodschappen tegen te gaan, is door naar huis terug te keren en Mij in gebed aan te roepen. Ik beloof dat Ik al Mijn kinderen zal helpen, die Mij om hulp aanroepen. Alleen omdat de Heilige Geest van de aarde is verwijderd na de Opname van Mijn heilige kinderen, wil dat nog niet zeggen, dat de gebeden van Mijn andere kinderen die achterblijven niet gehoord zullen worden! Ik ben God, en Ik heb de beste oren in het universum. Ik zal uw gebeden horen en Ik zal tussenbeide komen. Het is Mijn wens, dat al Mijn kinderen klaar zullen zijn als Ik kom om Mijn Bruid op te nemen. Doe alstublieft alles wat u kunt doen op dit late uur, Mijn kinderen, om heilig te leven. Ik ben een heilig God, en Ik verwacht niets minder. Ik heb Mijn zoon Seho gekozen, om deze boodschap naar voren te brengen, vanwege zijn diepe liefde voor Mij.
Begin alstublieft onmiddellijk over deze boodschap te bidden, Mijn kinderen. Bid en vraag Mij om het aan u te bevestigen.

Liefde,

Jehovah God

 

God neemt het niet licht op als u speelt met de harten van Zijn schepping.

Als u deel uitmaakt van deze wrede technologie, bekeer u dan voordat het te laat is!

De Heer Jezus Christus roept de mensen verder op om te bidden tegen het Project Blue Beam programma en de demonische alien HAARP agenda. Bid alstublieft tegen de instrumenten van de vijand.

 

Bron:

Part 1   https://www.youtube.com/watch?v=APy0gA2crJU&t=2s
Part 2   https://www.youtube.com/watch?v=9O8sGiLiR3s&feature=youtu.be

You may also like