Profetische waarschuwingen: Waarzeggerij | Horoscopen

UPDATE 04-01-2023  Dit is Elizabeth Marie van LatterRain333, en ik kom naar u toe in de naam van onze Here Jezus, om de woorden en dromen, de berichten en waarschuwingen met u te delen, die de Heer mij heeft gegeven. [Test ook deze Christen, want het wordt mij duidelijker nu, dat ze ook eigen interpretaties toevoegt, en mogelijk zelfs eigen berichtjes of ingevingen, wat verwarring geeft, en die niet echt overeenkomen met wat de Bijbel mij leert. Daarom test alles en behoud het goede ervan! Note: zij is geen profetess, wat sommigen beweren, maar heeft wel de profetische gave van de Heer ontvangen. Een paar keer heb ik haar vriendelijk proberen te waarschuwen voor Vrijmetselaars, zoals Billy Graham, maar zonder succes helaas.]

Vandaag wil ik enkele van deze woorden delen, die ik ’s nachts heb ontvangen als ik slaap. Wat de Heer doet, is dat als Hij me een woord gaat geven, Hij me wakker zal maken, zodat ik het op kan schrijven, en daarna zal Hij me weer in slaap brengen. Soms kan het gebeuren dat Hij me drie, vier, vijf of zelfs zes keer in één nacht wakker maakt. En geloof het of niet, wanneer dat gebeurt, word ik niet moe wakker, maar erg verfrist, dus de Heer is zo goed.

 

Op 9 oktober 2020 ontving ik het volgende van de Heer.
De eerste was:

1  Reinig uzelf van alle ongerechtigheid en goddeloosheid

2  Voer een zuivering uit: verwijder alle horoscoopspullen

3  (Ze zijn) op zoek naar goddeloze dingen om de toekomst te vertellen

 

Toen zag ik een droomvisioen…

Ik zag een oude, roestige metalen paal, gelijk aan een straatlantaarnpaal, met een enorm dikke ketting eromheen vastgemaakt. Ook de ketting was erg roestig. Toen zag ik, dat deze ketting zeer snel in tweeën werd gesneden en van de metalen paal afviel.

Interpretatie van de Heilige Geest

Veel mensen van Gods volk, Zijn kinderen, worden in gevangenschap gehouden, en ze weten het niet eens. Ze zijn roestig geworden en onbruikbaar voor de Heer, omdat ze gebonden zijn door valse leringen, luisteren naar valse profeten, en ideologieën waar ze niet naar zouden moeten luisteren. De Heer heeft ons geroepen om vrij te worden gezet, en de ‘ketenen van gevangenschap’ niet over ons te laten komen, door valse overtuigingen, leringen en profetieën.

Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn.  Johannes 8:36

Nu, het woord dat ik zojuist van de Heer kreeg, is dat het inderdaad een lantaarnpaal was met een ketting er omheen. En als Christen zijn wij het licht, omdat Jezus in ons leeft, nietwaar? Dank U, Heer, dat u me dit nu laat zien. Dus wij zijn de lantaarnpaal als het ware, die roestig is geworden in de ogen van de Heer. De ketting betekent dat we gevangen zijn geworden. En de Heer wil ons juist vrijzetten.

De Geest van God de Here rust op mij, omdat de Here mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen, die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen, en hen die opgesloten zitten, te bevrijden.  Jesaja 61:1

Enorme misleiding

De Heer wil niet dat we gevangen, opgesloten, zitten. Hij wil dat we vrij zijn. Jezus kwam om ons vrij te zetten! En dat betekent vrij van zonde, en vrij van misleidingen. En dit is wat de Heer me liet zien: er is een enorme misleiding, en het heeft te maken met dit horoscoop-ding. Want op dit moment zijn er mensen in de kerk, die valse profetieën doorgeven door… waarzeggerij, en niet door de Heilige Geest!

Horoscopen betekenen: de toekomst vertellen. Het wordt gedaan door demonische, waarzeggende geesten, die ongelovigen op een dwaalspoor brengen, op het verkeerde pad. Als Christenen behoren we niet deel te nemen aan iets, dat met het occulte of met horoscopen te maken heeft! Echter… er zijn mensen in de kerk, in de gemeente van Christus, die valse profetieën verspreiden door waarzeggerij, en niet door de Heilige Geest. Want deze valse profeten kijken graag in uw persoonlijke toekomst, en vertellen u wat uw bestemming zal zijn. Hoe zeer lijkt dit niet op waarzeggerij! Het heeft veel weg van het lezen van je horoscoop, zodat u weet wat uw persoonlijke toekomst u gaat brengen! En de Heer wil dit niet. Het wordt ook wel helderziendheid genoemd. In de Bijbel wordt er zeven maal over waarzeggerij gesproken.

Betekenis waarzeggerij

De kunst of praktijk, die toekomstige gebeurtenissen tracht te voorzien of te voorspellen, of verborgen kennis te ontdekken, gewoonlijk door de interpretatie van voortekenen, of met behulp van bovennatuurlijke krachten. (Vertaald uit: Webster Dictionary)

Het is de praktijk van waarzeggerij, toverspreuken (vervloekingen o.a.), astrologie, hekserij, het gebruik van tarotkaarten… De geesten die hiervoor worden gebruikt, zijn duivels en boosaardig, hoewel ze zich kunnen voordoen als een ‘engel des lichts’. En ze zijn de gemeente binnengedrongen, door zich te verbergen met hun ‘Christelijke boventonen’! Twee plekken waar ik dit persoonlijk in de gemeente heb zien gebeuren, is door het gebruik van christelijke tarotkaarten, en ook door waarzeggerij onder de vermomming van profetie.

Test de geesten

Er zijn veel ‘profeten’, die persoonlijke profetieën aan mensen doorgeven, wat een vorm van waarzeggerij is. Daarom moeten we de geesten testen, zodat we er zeker van kunnen zijn, dat de geestelijke gaven, die getoond worden, gaven van de Heilige Geest zijn, en niet van boze, waarzeggende geesten! Soms, wanneer iemand de geest van waarzeggerij heeft, kan het heel goed lijken dat die persoon vervuld is met de Heilige Geest, en bovennatuurlijke krachten gebruikt. Maar vraag je eens af – en test de geesten: gebruiken ze deze krachten door de Heilige Geest, of gebruiken ze de krachten van de donkere kant?

Laten we eens kijken naar wat er gebeurde in het boek Handelingen, hoofdstuk 16:16-18:

Op een dag, toen wij weer naar de gebedsplaats gingen, kwamen wij een slavin tegen, die een helderziende geest had. Zij verdiende voor haar eigenaars veel geld door andere mensen de toekomst te voorspellen. Zij liep Paulus en ons achterna en riep: ‘Deze mannen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Zij zijn gekomen om te vertellen hoe u gered kunt worden.’ Zij deed dat niet één keer, maar voortdurend, dag in, dag uit. Op een gegeven moment kon Paulus het niet meer aanhoren. Hij zei tegen de geest: ‘Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dit meisje te verlaten!’ Op hetzelfde moment verliet de geest haar.

Hier kunnen we zien dat dit meisje, dat de mensen waarzeggerij vertelde, dit deed met de hulp van een demonische geest in plaats van de Heilige Geest. Paulus echter was in staat het verschil te onderscheiden en wierp deze boze geest uit! Hierna kon zij niet langer profeteren, omdat ze niet profeteerde door de Heilige Geest. Als een engel des lichts, profeteerde zij door de geest van satan en zijn demonen.

Deze gebeurtenis zou ons moeten laten zien, dat we voorzichtig moeten zijn van wie wij profetieën ontvangen en aannemen, of ook maar iets dat lijkt op helderziendheid of hekserij, of ook maar iets dat te maken heeft met het occulte! Al deze dingen zijn een afschuw in de ogen van de Here God, de Almachtige! En vele Christenen vallen ervoor, en luisteren naar geesten die niet van Hem zijn.

Maar de Here antwoordde daarop: ‘De profeten vertellen in mijn naam leugens. Ik heb ze niet gestuurd en ook geen opdracht gegeven te spreken of ze een boodschap toevertrouwd. Zij profeteren van visioenen en openbaringen die zij nooit hebben gezien of gehoord. Zij spreken wartaal die uit hun eigen leugenachtige harten voortkomt.  Jeremia 14:14

Elizabeth Marie

 

You may also like